Na voljo je novih 94,9 milijonov evrov posojil SID banke

Datum:

Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva v višini 94,9 milijonov evrov za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za mala in srednje velika podjetja, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je novembra 2017 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije Finančni instrumenti (FI) 2014-2020, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju od leta 2014 do leta 2020 na voljo finančni instrumenti v višini 253 milijonov evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 379,5 milijonov evrov sredstev.

Evropska sredstva se SID banki izplačujejo v štirih enakih tranšah po 63,3 milijonov evrov evropskih sredstev, kar skupaj s slovensko udeležbo predstavlja 94,9 milijonov evrov finančnih instrumentov, ki so na voljo gospodarstvu do porabe sredstev. Do sedaj sta bili izplačani dve tranši v skupni višini 126,6 milijonov evrov evropskih sredstev oziroma 189,7 milijonov evrov skupaj s slovensko udeležbo, v okviru teh pa so na voljo še neporabljena sredstva v višini 23,8 milijonov evrov.

Foto: STA/Pixabay

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30. decembra 2021 izplačalo tretjo tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI 2014-2020 v višini 63,3 milijonov evrov evropskih sredstev, od tega za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 22 milijonov evrov, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP) 33,8 milijonov evrov, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb (EE) 6,2 milijonov evrov ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja (UR) 1,3 milijona evrov.

Na voljo je novih 94,9 milijonov evrov posojil SID banke
Z izplačilom tretje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam, osebam ožjega in širšega javnega sektorja ter občinam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo novih 33 milijonov evrov za posojila in portfeljske garancije za RRI, 50,6 milijonov evrov za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za MSP, 9,4 milijonov evrov za posojila za EE ter 1,9 milijona evrov za posojila za UR.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

Novi korupcijski okostnjaki Švarc Pipanove

Nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan bremeni še en...

[Video] Veleposestnica Nika Kovač razkazovala svojo ogromno teraso

Kulturni fenomen Nike Kovač postaja iz dneva v dan...

Golobov in Jankovićev podžupan letoval v luksuznih hotelih za drobiž

Ljubljanski podžupan Samo Logar iz vrst Gibanja Svoboda je...

Dežman ob petnajstletnici vstopa v morišče Huda Jama: Titofilni konzervativci zavračajo dialog!

Predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč...