Naravovarstveniki v javnem pismu: Golobov zakon o vladi podreja okolje energetiki, zato bomo glasovali PROTI

Datum:

O zakonu o vladi so se oglasili tudi naravovarstveniki in stroka. Tako eni kot drugi bodo glasovali PROTI zakonu o vladi. Zakon namreč razgrajuje Ministrstvo za okolje in prostor, delovno področje, ki vodi upravne postopke s področja okolja pa prenaša v isti resor kot energetiko. “Gre za nezdružljiv konflikt interesov, katerega rezultat bo popolna podreditev okolja in narave investitorskim interesom energetike. To je za leto 2022 za vlado razvite države, ki se zaveda podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti, nesprejemljivo,” so zapisali v javnem pismu. Zaradi tega bodo glasovali proti. 

Ugledni naravovarstveniki, profesorji Univerze v Ljubljani, vodje nevladnih organizacij pojasnjujejo: Upravni postopki, s katerimi se presoja škodljive posege v okolje in naravne vire, vključno z vodo, sedaj potekajo na Ministrstvu za okolje in prostor. Upravni postopki, s katerimi se presoja dopustnost in vpliv energetskih investicij na okolje, potekajo na drugem ministrstvu. Takšna delitev pristojnosti, pojasnjujejo, vsaj navidezno kaže na neodvisnost upravnih postopkov.

Te neodvisnosti ne bo, če se bodo postopki z obeh področij izvajali pod istim resorjem. Kot določa novela zakona o vladi, bo novonastalo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo opravljalo naloge iz delovnega področja: “javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov”. 

Podreditev okolja energetiki je nedopustna!
Naravovarstveniki zato ne skoparijo z ostrimi besedami.

Taka združitev v isti resor je nedopustna in pomeni podreditev okolja energetiki. Interesi varovanja okolja in interesi investitorjev tudi investitorjev s področja energetike , so namreč praviloma v konfliktu in povsem nasprotni.” 

Pojasnijo, da sta okolje in narava ter investitorji na področju energetike v fundamentalnem nasprotju, ločenost enega in drugega področja pa je nujno potrebna varovalka pred trajnimi posegi v okolje in naravo. Dalje pojasnjujejo, da že trenutna ureditev brez incestuoznega spajanja ni optimalna. Pravila namreč določajo, da morajo monopolisti s področja energetike v postopkih predložiti študije vpliva njihovih investicij na okolje, ki pa jih, pozor, morajo plačati sami. Zaradi tega zapišejo, da je to “Izredno problematično in na kar nevladne organizacije s področij okoljevarstva in naravovarstva opozarjajo že več let.”

Celotno javno pismo je dosegljivo TUKAJ.

Izjavo so podpisali:

Prof. dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Peter Trontelj, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Dušan Devetak, univ. dipl. biol.

Dr. Aleš Snoj, znanstveni svetnik, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Maja Zagmajster, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Nejc Jogan, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Cene Fišer, univ. dipl. biol., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Damijan Denac

Damjan Vinko, univ. dipl. biol., prof. biol., član Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami – področje biotske raznovrstnosti

Marjana Hönigsfeld Adamič, univ. dipl. biol.

Mateja Sattler, okoljska aktivistka in članica društva Eko Anhovo

Andreja Slameršek, prof. kem. in biol., članica DPRS

Društvo za preučevanje rib Slovenije – DPRS

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce

Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Jamski laboratorij Tular, društvo za jamsko biologijo, Kranj

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Mladi za podnebno pravičnost – MZPP

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

EKO Anhovo in dolina Soče, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Moja Mura, Zveza društev za Obvarovanje reke in Sonaravni razvoj ob Muri

Zavod Muzej norosti, Trate

Balkan River Defence

Zavod Leeway Collective

Društvo za naravo Jalovec

 

Gal Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

Poljaki na ulicah: Poljski poslanci EU parlamenta pozivajo k sprejetju protiustavnega zakona

Poljski poslanci Evropskega parlamenta pozivajo Donalda Tuska, naj uzakoni...

Otvoritev nove učne poti na Radenskem polju pri Grosupljem

Danes se je pri Centru ohranjanja narave Žabja hiša...

“Depolitizirana” RTV deluje kot ojačevalec protizahodnih narativ

Eden izmed sadov "depolitizacije" RTV je tudi uredniška politika,...

Za Zahod še kar nismo “Centralna Evropa”

Financial Times-ov Sifted, ki pravi, da je "vodilna medijska...