Vlada je priskrbela nepovratna sredstva za ukrepe, ki bodo povečali samooskrbo s hrano v Sloveniji

Datum:

V luči pomena krepitve samooskrbe Slovenije s hrano je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v Uradnem listu RS objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja kmetijskih zemljišč, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

                   

Investicije v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih, da bi povečali samooskrbo s hrano v Sloveniji. V ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v Uradnem listu RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

Enkratna finančna pomoč s ciljem povečanja samooskrbe s hrano
Potencialnim upravičencem  javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije (RS) za kmetijska zemljišča. Samo odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčenje grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora pa se bo dodelila samo za površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela. Znesek finančne pomoči je enkratni pavšalni znesek 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje.

Kmetijsko zemljišče (Foto: STA)

Pogoji za upravičenost do pomoči
Gre za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410 – zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 hektarja. Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Vloge za finančno pomoč lahko potencialni upravičenci vložijo od 19. 5. 2022 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP. Druge in podrobnejše informacije o pogojih in obveznosti pa lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

Tanja Brkić

Sorodno

Zadnji prispevki

Fenomen Prebilič: Ali stari botri že tlakujejo pot “novemu obrazu”?

Ali se je na letošnjih evropskih volitvah že začel...

Evropsko sodišče: Evtanazija ni človekova pravica!

"Evropsko sodišče za človekove pravice: Medicinska zastrupitev bolnih in...

Ministrica do roka razdelila “hudičevo” malo računalnikov – Zgolj 666 od 10 tisoč

Ministrici za digitalizacijo zadeve uhajajo iz rok. Poziv za...

GZS opozarja vlado: zaradi stavke upravnih enot trpi gospodarstvo

Stavkovni val, ki se je razpasel po državi (vpričo...