Popravek: Dosje Mini Stožice I. in II. del

Datum:

Dne 22. maja 2021 smo objavili članek z naslovom “Dosje “Mini Stožice” Trnovo I. del: Kako so “teniški frendi” privatizirali ŠD Trnovo za večmilijonski nepremičninski projekt v Trnovem!”, dne 23. maja 2021 smo objavili članek z naslovom “Dosje “Mini Stožice” Trnovo II. del: Ali bodo teniški frendi pridobili zemljišče podjetnika Jožeta Širclja za izvedbo spornega projekta?”. V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

V prvem delu članka je navedeno, “da želijo na športnem igrišču v Trnovem zgraditi večmilijonski sporni nepremičninski projekt” in “Predstavili so protest prebivalcev Trnova, ki se borijo proti privatizaciji dolgoletnega javnega športnega igrišča, na katerem želi podjetje Trnovček zgraditi pokrito prenovljeno večnamensko dvorano, teniška igrišča, zasebni medicinskih objekt in podzemno garažno hišo.”

Novinar s pridevniki “sporno” in omenjanjem privatizacije samo navaja neresnične, nepreverjene in manipulativne trditve civilne iniciative, ki nimajo nikakršne objektivne povezave z dejstvi, sklepi in delovanjem ŠD Trnovo. Dotrajani objekt oz. športno dvorano Športnega društva Trnovo je potrebno obnoviti, zato je bilo vodstvo ŠD Trnovo za njegovo obnovo primorano poiskati dodatna sredstva in v ta namen urediti vso potrebno prostorsko dokumentacijo (OPPN).

Sredstev za nujno celovito obnovo društvo nima. ŠD Trnovo tudi ne prejema nobenih javnih sredstev, financira se izključno z vadninami in trženjem športnih površin. Vodstvo ŠD Trnovo je pred leti pozvalo člane, da s prispevki skozi novo družbo Trnovček prispevajo manjkajoča sredstva za izdelavo dokumentacije Prometna študija, ki bi bila temelj za spremembo veljavnega OPPN. Člani, ki so prispevali sredstva, niso investitorji v projekt obnove, druži pa jih skupna želja po zgraditvi nove športne infrastrukture za izvajanje športnih dejavnosti.

V prvem delu članka se poleg tega navaja: “Člani civilne iniciative so nam zaupali, da se na tam živeče prebivalce vršijo nenormalni pritiski s strani peterice. Med drugim jim tudi grozijo, da bodo na njih poslali obritoglavce, ki bodo z njimi obračunali. Vse to jih čaka, če se ne bodo do konca maja izselili s svojega zemljišča, so nam zaupali prestrašeni prebivalci Trnovega.” Navedene insinuacije ostro zavračamo. Zapisane trditve so neresnične, žaljive in posegajo v osebno integriteto vseh v članku omenjenih posameznikov. Vsebina članka, ki je očitno nepreverjena, brez vsake realne podlage in zavajajoča, služi manipulacijam s cilji, ki so znani samo civilni iniciativi in interesom, ki stojijo za njo. Poleg ostalega ne držijo niti trditve, da je družina, kateri naj bi se godila socialna krivica, lastnica zemljišča, ki v naravi predstavlja športne površine ŠD Trnovo. Družina zahteva po smrti upravičenca za neprofitno stanovanje sklenitev najemne pogodbe s hčerko pokojne upravičenke za neprofitno najemnino, čeprav ima družina (hčerka upravičenke in njen mož) že več let v svoji lasti drugo stanovanje, ki je v bližini. Takšna zahteva je v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Nadalje se v drugem delu članka v uvodu vodstvu ŠD Trnovo in ostalim omenjenim deležnikom očita, da želijo “na sumljiv način izvesti več milijonski nepremičninski projekt na igriščih ŠD Trnovo. Pripravljeni so iti tako daleč, da za potrebe lastnih doseženih ciljev želijo izseliti družino, ki živi na tej zemlji že 50 let.” Zapis v navedeni vsebini je popolnoma neresničen, saj omenjena družina ni in nikoli ni bila lastnica nepremičnine na območju športnega parka ŠD Trnovo, niti zadnje leto za uporabo prostorov, v katerih živi, ne plačuje najemnine.

Posebej ostro zavračamo uporabo pridevnikov “na sumljiv način”, saj so objektivno žaljivi in za nas kot vodstvo ŠD Trnovo pomenijo neutemeljeno žaljivo obdolžitev. Posebej še ob dejstvu, da so vsi sklepi društva in njegovo poslovanje javni in kot takšni pregledni.

Do prodaje južnega dela zemljišč je prišlo v času prejšnjega vodstva, ko je bilo predmetno zemljišče v letu 2004 prodano dvema fizičnima osebama kot upnikoma za poplačilo visokega dolga društva, ki je bilo zavarovano s hipoteko. Kasneje v letu 2007 je predmetno nepremičnino odkupilo podjetje, ki je nameravalo na tem zemljišču zgraditi objekt z zdravstveno dejavnostjo in drugimi spremljajočimi dejavnostmi, za kar je bil v letu 2010 tudi sprejet OPPN. Kot rečeno, gre le za del zemljišč in ne za območje športnega parka v celoti, zato so navedbe novinarja tudi v tem delu očitno popolnoma nepreverjene in najmanj zavajajoče, saj ne prikažejo vseh objektivno preverljivih dejstev.

Javno izpostavljanje in poimensko navajanje družb, katerih lastniki ali solastniki so člani sedanjega upravnega odbora ŠD Trnovo in namigovanje, da so le-te povezane s ŠD Trnovo, je očitno zavajanje javnosti, navedenim družbam pa tudi posega v dobro poslovno ime. Cilj vključevanja imen posameznih oseb in gospodarskih družb je prikazati delovanje ŠD Trnovo kot škodljivo in sporno ter brez vsakršne dejanske osnove, ki bi zapisane trditve lahko potrjevala.

Omenjanje pisma Igorja Muževića je zgodba, ki ima tudi drugo plat resnice. Ta pa je v tem, da je Mužević nekaj dni pred občnim zborom vplačal za dvesto evrov članarin za “nove člane” (Izvršni odbor je na podlagi sklepa ob sklicu ugotovil število aktivnih članov, ki lahko sodelujejo na občnem zboru) in se žaljivo in poniževalno vedel pred samim občnim zborom. Vsa dodatna dokumentacija v zvezi s tem primerom je dostopna na društvu ŠD Trnovo.

Glede na navedeno zahtevamo popravek zgoraj navedenega članka zaradi vašega nekritičnega in nepreverjenega povzemanja “resnic” civilne iniciative, ki naj bi se borila za odprtje športnega parka Trnovo, ki je odprt in v katerem je vzpostavljen red, o čemer priča čedalje večje število obiskovalcev, predvsem družin z otroki. Zaradi neutemeljenega blatenja vodstva in članov ŠD Trnovo, ki se kljub pomanjkanjem sredstev za prenovo bori proti privatizaciji. Poudarjamo, da gre pri prenosu dela zemljišča za pridobivanje nujno potrebnih sredstev za nujno prenovo objekta, saj javnih sredstev za to ni, sami pa jih nismo sposobni zbrati.

Civilna iniciativa želi odprtje parka ŠD Trnovo. Ker finančnih sredstev brez udeležbe zasebnega kapitala v lastništvu ni mogoče zbrati (javnih sredstev ni, društvo pa za obnovo nima denarja), je alternativa predmetni obnovi infrastrukture celotnega parka lahko le še zaprtje objekta in parka. Mogoče pa je prav to pravi interes civilne iniciative. Nekaj podobnih primerov smo v Ljubljani že imeli.

Janez Ovsenik, predsednik

v imenu Izvršnega odbora ŠD Trnovo

 

Sorodno

Zadnji prispevki

Kaj učijo Janezka?

Sprva sem nameraval te opazke poslati v obliki odprtega...

Dnevi obletnic zlorabe plemenitih čustev so minili

Mnogi nam zavidajo obdobje praznikov od 27. aprila do...

Janša za European Conservative: “Golobovo katastrofo smo pričakovali in jo tudi napovedali”

"To katastrofo smo pričakovali in jo jasno napovedali. Velika...

Na prireditvi Vinska vigred peterica s pestmi nad kandidata SLS za evropskega poslanca

Sinoči je v Metliki na prireditvi Vinska vigred pet...