Računsko sodišče Lobniku očita delovanje v neskladju s predpisi

Datum:

Računsko sodišče je objavilo revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti, v katerem mu je v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom. Računsko sodišče zagovorniku očita več neskladij, med drugim prenizka izplačila dodatka na delovno dobo in neizvedbe postopka oddaje javnega naročila.

Cilj revizije Računskega sodišča je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022. Ugotavljajo, da Miha Lobnik v nekaterih primerih ni ravnal skladno s predpisi. Od njega je sodišče zahteval predložitev odzivnega poročila in mu podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zagovornika načela enakosti v letu 2022 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v naslednjih primerih posloval v nasprotju s predpisi. Revizija je namreč pokazala, da je Lobnik kar dvema javnima uslužbencema izplačal prenizek dodatek za delovno dobo v skupnem znesku 146 evrov. Za storitve grafičnega oblikovanja, storitve tiskanja ter storitve prevajanja in lekture v skupnem znesku 88.863 evrov ni izvedel postopka oddaje javnega naročila. Prav tako je prevzel obveznosti prek dovoljenega obsega prevzemanja obveznosti v breme proračunov prihodnjih let.

Sodišče zahteva ustrezna dokazila
Računsko sodišče Zagovorniku očita še, da pred plačilom računov v skupni ocenjeni vrednosti 1.500 evrov ni preveril pravnega temelja in višine obveznosti, nekatere obveznosti pa je v informacijskem sistemu MFERAC evidentiral z obrazcem Finančno ovrednoten program. Zagovornik načela enakosti v reviziji ni predložil zadostnih in ustreznih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti in potrditi, da je naročilo storitve snemanja, za katero je izvajalcu plačal 13.559 evrov, izvedel v skladu z zakonom o javnem naročanju, še izhaja iz poročila.

Čeprav v drugih primerih niso ugotovili nepravilnosti, je računsko sodišče od Zagovornika načela enakosti zahtevalo predložitev odzivnega poročila ter mu podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja, so navedli v obvestilu.

T. B.

Sorodno

Zadnji prispevki

Sojenje: Mučenje otroka v pasjem boksu

Primer dvanajstletnega dečka, ki je bil zaprt v pasji...

Župani srednjega dela tretje razvojne osi za usklajen nastop

Župani posavske, savinjske, dolenjske in zasavske regije so v...

[Video] Desettisoče Brazilcev stopilo na ulice proti antisemitizmu socialista Lule

Podporniki nekdanjega brazilskega voditelja Jaira Bolsonara so na shodu...