fbpx

3,2 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj slovenskega elektronskega arhiva

Foto: iStock

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za »Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si«. Namen projekta je skrb za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje arhivskega gradiva ter za nadaljnjo uporabo in povečanje njegove dostopnosti.

Za projekt so namenili 4 milijone evrov, Evropski socialni sklad pa bo za razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si prispeval 3,2 milijon evrov.

Namen naložbenega projekta je razvoj dodatnih storitev s področja e-arhiviranja, ki se nanašajo na prevzem, hrambo in zagotavljanje nadaljnje uporabe arhivskega gradiva. Projekt je razdeljen na 6 vsebinsko in finančno med seboj povezanih ključnih sklopov, ki predstavljajo organizacijsko, tehnično in arhivistično zaključene celote.

Dolgoročno ohranjanje avdio/video vsebin, e-pošte, spletnih strani…
Arhiv RS se bo posvetil nadaljnjemu razvoju sistema e-ARH.si, hkrati pa se bo osredotočil še na dolgoročno ohranjanje drugih tipov arhivskega gradiva, kot so avdio/video vsebine, e-pošta, spletne strani, družbena omrežja, prostorski podatki in 3D modeli. Posebna pozornost bo namenjena dostopu in nadaljnji uporabi arhivskega gradiva vsem bodočim uporabnikom, ne glede na njihove zmožnosti.

Projekt bo prispeval k optimizaciji temeljnih funkcij delovanja e-uprave, zagotavljal in razvijal kakovostne storitve upravljanja s kulturno dediščino in posledično pravno varnostjo države, njenih institucij in posameznikov. Prispeval bo tudi k aktivnemu sodelovanju z drugimi sorodnimi institucijami doma in v tujini.

V.V., STA