80 slovenskih županov poziva parlamentarne stranke, naj sestavijo novo, vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala za skupno dobro

Foto: STA

Vsi prebivalci Slovenije živimo v občinah. Za kvaliteto življenja je delovanje lokalne samouprave bistvenega pomena. Naloge, ki so naložene občinam, morajo biti zadostno finančno podprte ter hkrati harmonizirane s funkcijami, ki jih opravlja državna uprava,” uvodoma pišejo v pozivu vsem parlamentarnim strankam številni župani slovenskih občin, ki jih pozivajo, naj sestavijo novo, vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala za skupno dobro. Pod poziv se je do zdaj podpisalo 80 županov, novi podpisi pa še prihajajo.

“Ugotavljamo, da sta zavrnitev zadostnega dviga povprečnin ob sprejemanju proračunov za 2020 in 2021 ter nenaden odstop vlade tik za tem negativno vplivala na delo občin. Državna administracija se v nekaterih primerih sklicuje na tekoče posle, projekti stojijo. V primeru predčasnih volitev, ki se sedaj ponujajo, bomo naslednjo delujočo vlado dobili šele jeseni. V času prostega teka bodo stale mnoge pomembne zadeve. Težave, ki jih spremljamo pri počasnem črpanju sredstev iz skladov EU se bodo kvečjemu povečale. Pogajanja o naslednjem 7 letnem proračunu EU so v kritični fazi, vladni predstavniki pa se niti vseh usklajevalnih sestankov ne udeležujejo na primerni ravni,” uvodoma poudarjajo župani, podpisani pod javno pismo.

Napačna prioriteta sedanje finančne perspektive je povsem neustrezna
Napačna prioriteta sedanje finančne perspektive, ki daje absolutno prednost mehkim vsebinam, je povsem neustrezna, opozarjajo podpisani župani. Prav zato bi bilo po njihovem mnenju nujno, da imamo polno delujočo vlado, ki bo razumela probleme ljudi in ki bi pripravila okvir prioritet za naslednjo finančno perspektivo v smislu jasne prioritete vlaganj EU sredstev v infrastrukturne projekte.

“Zato podpisani župani slovenskih občin apeliramo na vse slovenske parlamentarne stranke, da prenehajo s politiko izključevanja na ideološki osnovi ter se začnejo resno pogovarjati o sodelovanju za reševanje akutnih problemov, ki pestijo naše občane. Na tej osnovi naj sestavijo novo, vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala za skupno dobro,” poudarjajo.

“Ki bo sposobna poskrbeti za normalno delovanje vseh družbenih sistemov, vključno z zadostnim financiranjem lokalne samouprave, uredila zakonsko podlago za dolgotrajno oskrbo, odpravila nered ter skrajšala čakalne dobe v zdravstvu,” še nadaljujejo v pozivu.

Foto: Državni svet

Po morebitnih predčasnih volitvah bi bili nakopičeni problemi le še večji
Verjamejo, da ta potreba obstaja zdaj in bo obstajala tudi po morebitnih predčasnih volitvah, le da bodo v zadnjem primeru nakopičeni problemi še večji: “Res je škoda časa in denarja, ki gresta v nič zaradi nesposobnosti medsebojnega sodelovanja in pomanjkanja vključujoče politike slovenskih parlamentarnih strank. Na lokalni ravni obstajajo v občinskih in mestnih svetih v različnih občinah zelo različne, politično raznobarvne koalicije. V veliki večini zelo dobro delujejo v skupno dobro. Zato pozivamo vse parlamentarne stranke, da sledijo temu zgledu, pozabijo na stare zamere in prično sodelovati.”

SEZNAM ŽUPANOV:

1. Ahačevčič Igor, občina Dobrepolje
2. Benčina Ivan, občina Loški potok
3. Benko Alojz, občina Trnovska vas
4. Borko Jurij, občina Središče ob Dravi
5. Brecel Martin, občina Dobrna
6. Cigala dr. Marijana, občina Dravograd
7. Cimperman Janez, občina Ig
8. Crnkovič Ivan, občina Kostel
9. Cukjati Daniel, občina Vrhnika
10. Čadež Milan, občina Gorenja vas-Poljane
11. Čebulj Franc, občina Cerklje na Gorenjskem
12. Doles Jože, občina Bloke
13. Fakin dr. Darinka, občina Majšperk
14. Glavač Alojz, občina Moravske toplice
15. Glažar mag. Stanislav, občina Hajdina
16. Golob Franc Franjo, občina Vuzenica
17. Horvat Borut, občina Turnišče
18. Horvat Franc, občina Tišina
19. Horvat Mitja, občina Duplek
20. Hribar mag. Marjan, občina Šmarješke toplice
21. Jaklin mag. Damijan, občina Velika Polana
22. Jordan Ivan, občina Škofljica
23. Kambič Polona, občina Semič
24. Kapler Jože, občina Škocjan
25. Kastelic Alojzij, občina Trebnje
26. Kavčič Alojzij, občina Juršinci
27. Kokot Jožef, občina Gorišnica
28. Komidar Janez, občina Loška dolina
29. Kostelec Andrej Martin, občina Šentrupert
30. Kozjek Ciril, občina Šenčur
31. Kramberger mag. Janez, občina Lenart
32. Krebel Dušan, občina Mežica (ustna potrditev)
33. Krmelj dr. Vlasta, občina Selnica ob Dravi
34. Krštinc Dušan, občina Straža
35. Kužnik Jože, občina Polzela
36. Ledinek Branko, občina Rače – Fram
37. Leskovar Anton, občina Kidričevo
38. Leskovšek Franc, občina Dobje
39. Luznar Anton, občina Železniki
40. Magyar Janez, občina Lendava
41. Majcen Franc, občina Makole
42. Marinič Branko, občina Videm
43. Meglič Ivan, občina Naklo
44. Meserko Rajko, občina Šmartno Pri Litiji
45. Milavec Blaž, občina Sodražica
46. Molan Ivan, občina Brežice
47. Novak Ludvik, občina Puconci
48. Ocvirk Srečko, občina Sevnica
49. Orban Ludvik, občina Hodoš
50. Petovar Slavko, občina Veržej
51. Petre Branko, občina Vojnik
52. Podvršnik mag. Boris, občina Zreče
53. Pravdič Slavko, občina Zavrč (ustna potrditev)
54. Pukšič Franc, občina Destrnik
55. Rakovnik Marko, občina Lovrenc na Pohorju
56. Repič mag. Milan, občina Benedikt
57. Rokavec Franci, občina Litija
58. Rosc Ciril, občina Luče
59. Rupar Marko, občina Cerknica
60. Selak Janez, občina Šentjernej, podžupan s funkcijo župana
61. Setnikar Franc, občina Dobrova-Polhov Gradec
62. Skerbiš Dušan, občina Mirna
63. Slapar Matej, občina Kamnik
64. Smrdelj Robert, občina Pivka
65. Stanko Miran, občina Krško
66. Strnad Dušan, občina Ivančna gorica
67. Suhoveršnik Ivan, občina Mozirje (ustna privolitev)
68. Sušnik Franc, občina Vransko
69. Škrlec Peter, občina Sv. Jurij v Slovenskih Goricah
70. Šuštar Aco Franc, občina Vodice
71. Tasič Matic, občina Prevalje
72. Verlič dr. Peter, občina Grosuplje
73. Vetrih Slavko, občina Vitanje
74. Vošner Mirko, občina Muta
75. Vovk Franci, občina Dolenjske Toplice
76. Vrankar Olga, občina Lukovica
77. Vrbnjak mag. Danijel, občina Ormož
78. Zdolšek Franc, občina Laško
79. Žagar dr. Ivan, občina Slovenska Bistrica
80. Žohar Tomaž, občina Braslovče

Do zdaj je javni poziv podpisalo 80 županov, novi podpisi pa še prihajajo!

Rok Krajnc