fbpx

Alpe Adria Green bi zdaj preprečila še odstrel šakala – njegov stalež uhaja izpod nadzora, povzročil je že za več deset tisoč evrov škode!

Zlati šakal (Foto: Steve Garvie, Wikimedia Commons)

Organizacija Alpe Adria Green bi zdaj rada preprečila še odstrel šakala, katerega razmnoževanje je v zadnjih letih ušlo izpod nadzora. Ta vrsta naj bi povzročila že za več deset tisoč evrov škode, pokončali naj bi psa, prav tako pa se število srnjadi ob prisotnosti šakala zmanjša za kar 30 do 40 odstotkov. Organizacija, ki je v svojih pripombah pristojnemu ministrstvu izrazila tudi nenaklonjenost do migrantske politike, je, pričakovano, velik proračunski porabnik!

Zavod RS za varstvo narave je izdelal oceno ogroženosti šakala in ugotovil, da vrsta v Sloveniji ni ogrožena. Torej ni razlogov, da bi s populacijo šakala upravljali v okviru strogega zavarovanja, ampak jo lahko ohranjamo v okviru trajnostnega gospodarjenja po zakonu o lovu. Medtem ko je bila vrsta šakal pred leti v Sloveniji v neugodnem položaju, se danes ocenjuje, da njihova populacija šteje 750 do 1.000 osebkov, kot izhaja iz osnutka Uredbe o spremembi uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ministrstva za okolje in prostor. Še lansko leto so sicer številni mediji poročali o ocenjeni številki 400 šakalov.

Šakali že povzročili za več deset tisoč evrov škode, pokončali so že tudi psa
Na Štajerskem so lovci po poročanju portala Mariborinfo ocenili, da se število srnjadi s prihodom šakala zmanjša za 30 do 40 odstotkov, prav tako pa ta vrsta povzroča veliko premoženjsko škodo. Ta je ocenjena na več deset tisoč evrov letno, v Sloveniji pa smo bili letos priča tudi primeru, ko so šakali pokončali psa. Šakali se sicer v zadnjih letih pojavljajo tudi v Posočju, v Pomurju, v Beli krajini in na Gorenjskem. Tako kot pri medvedu in volku Lovska zveza Slovenije tudi glede šakala zagovarja strokovne in premišljene ukrepe, kamor spada tudi odstrel. Ker ne obstajajo več razlogi za strogo varstvo, omenjena uredba predvideva, da se omogoči trajnostno upravljanje s šakalom po predpisih, ki urejajo lovstvo.

Medvedka z mladičem. (Foto: Andrej Kapla)

Alpe Adria Green želi preprečiti odstrel šakala, kar so dosegli že pri medvedu in volku
A tako kot vedno se nevladne organizacije v zadevo vmešajo, ko je to najmanj potrebno. Organizacija Alpe Adria Green je na ministrstvo za okolje in prostor v zvezi z uredbo tako že poslala pripombe in zahteve v času javne razprave, s čimer želijo odložiti oziroma preprečiti odstrel šakala, tako kot jim je to v preteklosti že uspelo pri medvedu in volku. “Osnutek v celoti zavračamo in predlagamo, da se umakne iz nadaljnje obravnave. V nadaljevanju to tudi utemeljujemo. Izdelati je potrebno najprej strategijo upravljanja šakala,” zapišejo uvodoma. Kot lahko razberemo iz njihove zahteve, Alpe Adria Green želi, da šakal še naprej ostane zaščiten v skladu z direktivo o habitatih.

Foto: Siol

V pripombah kritični celo do migrantske politike države, ki naj bi bila škodljiva divjim živalim
V svojem odzivu glede šakala Alpe Adria Green najde celo prostor za kritiziranje migrantske politike Slovenije. Sicer ne zato, ker bi migranti ogrožali živali in posegali v njihov naravni prostor, pač pa zato, ker naj bi ograje predstavljale oviro prostoživečim živalim v Evropi, ki se, kot pojasnjujejo, selijo po naravnih zakonitostih. Njihova zahteva je sicer sestavljena pretežno iz novinarskih člankov, v katerih so različni strokovnjaki podajali svoje poglede na problematiko.

Foto: posnetek zaslona

Tudi Alpe Adria Green ni nevladna organizacija, pač pa je paravladna organizacija!
V preteklosti smo že poročali o številnih velikih proračunskih porabnikih, ki se predstavljajo kar kot nevladne organizacije, s svojim delovanjem pa vsiljujejo svoje poglede drugim, včasih prek pritiskov na politiko, včasih celo s kršenjem zakona. Takšna sta na primer Mirovni inštitut ali pa Pravno informacijski center. Tudi Alpe Adria Green ni nobena izjema, za svoje delovanje so iz proračuna že prejeli 181.319,90 evra. Davkoplačevalci smo tako prisiljeni financirati paravladno organizacijo, katere dejanja povzročajo znatno škodo na premoženju, ogrožajo pa tudi naše domače živali in celo naša življenja.

Rok Krajnc