Bo ustavno sodišče dovolilo obredno klanje živali, po tem ko so druge evropske države to začele prepovedovati?

Foto: iStock

Ustavno sodišče RS bo kmalu odločalo o pobudi Slovenske muslimanske skupnosti (SMS), da lahko žival zakoljejo brez omamljanja. Slovenski muslimani predlagajo razveljavitev 25. člena Zakona o zaščiti živali, ki za zakol nalaga, da je treba žival prej omamiti. V Švici so takšno krutost že prepovedali, o tem razmišljajo tudi v drugih državah članicah EU.

Za muslimane je klanje živali s predhodnim omamljanjem sporno, saj je po njihovem živali potrebno zaklati na način, ki jim ga predpisuje islam, torej na krut način z izkrvavitvijo. Ker slovenski spremenjeni zakon to prepoveduje, je SMS na ustavno sodišče naslovil pobudo za oceno ustavnosti zakona. Trdijo, da so jim kršene človekove pravice. Z zakonom naj bi muslimanom kršili 7. člen (enakopravnost in svoboda verskih skupnosti) in 41. člen (svoboda vesti) ustave, v povezavi z njimi pa še 1. člen (načelo demokratičnosti), 2. člen (načelo pravne države) in 14. člen (enakost pred zakonom).

Navedena zakonska odločba pomeni neposreden in protiustaven poseg v ustavne pravice in svoboščine,” je zapisal pravnik Andraž Teršek v zadnji, 38. številki Pravne prakse. Slednji je za SMS tudi napisal pobudo za oceno ustavnosti zakona. Zapisal je, da je muslimanska skupnost nacionalna organizacija, v kateri so slovenski državljani muslimanske veroizpovedi, ki jim ustava jamči prakticiranje in izpovedovanje vere. Slednje naj bi bilo način življenja, ki vključuje obredni zakol, Zakon o zaščiti živali pa “neposredno posega v ustavne pravice in svoboščine slovenskih muslimanov in pripadnikov SMS,” navaja Teršek.

Metoda halal pomeni, da živalim prerežejo vrat z enim rezom ob recitiranju verskih verzov. Vsa kri odteče iz živali, ker muslimanski zakon prepoveduje uživanje krvi. Živali umirajo v nepotrebnih bolečinah, ker muslimanski način ubijanja ne predvideva omamljanja živali, preden ji prerežejo vratno žilo.

Prepoved zakola brez omamljanja v Sloveniji že od leta 2013
Prepoved zakola brez omamljanja je z novelo Zakona o zaščiti živali državni zbor sprejel leta 2013. Do takrat je bil obredni zakol sicer mogoč, a je bilo zanj treba pridobiti dovoljenje. Zdaj dovoljenje ni več mogoče, stremi pa se k humanemu ravnanju z živalmi in preprečevanju njihovega trpljenja. V večini evropskih držav je tovrstno klanje sicer dovoljeno, vendar prihaja vse več pozivov o njegovi prepovedi. Veliko prizorov klanj klavci objavljajo kar na družbenih omrežjih, Evropa pa s to islamsko tradicijo ne deli ničesar.

Foto: Epa

Švica je islamsko obredno klanje živali “halal” že prepovedala
Državni svet v Švici pa se na takšno klanje in proizvodnjo odziva suvereno. Že poleti, 7. junija letos, je švicarski svet na parlamentarno pobudo glasoval o prepovedi prodajanja takšnih izdelkov. Halal mesa sicer niso omenili dobesedno, a so navedli, da bodo prepovedali uvoz proizvodov mesa, ki je bilo pridobljeno na krut in nehuman način, poroča časnik Tages-Anzeiger. Državni svet o morebitnih posledicah neupoštevanja prepovedi sicer še ni razpravljal, muslimani pa se pritožujejo, da s tem omejujejo njihovo versko svobodo. Prepoved namreč vpliva na 320 tisoč muslimanov in 18 tisoč Judov, ki živijo v Švici.

A. L.