fbpx

Bo Veselinović še naprej držal zaposlene Slovenske tiskovne agencije za talce? Vlada bo denar za STA nakazala takoj, ko se bo direktor Ukoma seznanil s finančno dokumentacijo!

Direktor STA Bojan Veselinovič (Foto: Facebook)

Vlada je uredila financiranje Slovenske tiskovne agencije, in sicer je direktorju Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM) Urošu Urbaniji naložila, da STA takoj, ko se bo seznanil z njenim celovitim finančnim poslovanjem, nakaže predujem v višini 845 tisoč evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe v letu 2021. Hkrati so so opozorili, da je odgovornost STA ta, da kot dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja. “Ne pa kot ravna aktualno vodstvo agencije, ki denar zahteva, poročila o tem, kako je bil porabljen, pa ne bi posredovalo,” so še pojasnili. Glede na to, da se je možnost razvoja agencije v obdobju digitalizacije storitev skokovito povečala pa opozarjajo, da bi morala STA ponuditi več storitev, pri čemer bi dostop moral biti dostopen vsem.

Vlada je pred kratkim uredila financiranje Slovenske tiskovne agencije – STA, ki je bila pred 30. leti ustanovljena zato, da opravlja javno službo zagotavljanja celovite obveščenosti javnosti, domače in tuje. Ta je ustanoviteljica in edina družbenica in tako tudi 100-odstotna lastnica STA.

Kot so pojasnili na vladi, je dolžnost in odgovornost vlade ta, da kot dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja. Iz tega razloga ima tudi STA dolžnost in odgovornost, da davkoplačevalski denar čim bolj racionalno uporabi, vlado pa mora pri tem obveščati, kako je bil porabljen denar, skladno s Pogodbo o opravljanju javne službe pa slednjo redno in celovito seznanja. “Ne pa kot ravna aktualno vodstvo agencije, ki denar zahteva, poročila o tem, kako je bil porabljen, pa ne bi posredovalo,” so še pojasnili.

Foto: Pixabay

Digitalizacija je v 30 letih od nastanka STA bistveno povečala možnosti zagotavljanja širokega dostopa javnosti do informacij, a opažajo, da STA teh možnosti ne izkorišča v polnem obsegu. “Bistveni del njenih spletnih vsebin ostaja zaklenjen in proti plačilu namenjen le naročnikom,” so pojasnili. Na spletnih straneh STA je tako brez plačila možen le dostop do kratkih uvodov novic, zato večina javnosti svojo pravico do obveščenosti udejanja tako, da prebira spletne portale drugih medijskih ponudnikov, ki prek plačevanja tržnih storitev, ki jih ponuja STA, brezplačno zagotavljajo celotne povzetke novic.

STA je vlado neupravičeno obtoževala poseganja v uredniško delovanje
Vlada si je z vezavo financiranja javne službe na opravljen obseg storitev javne službe, ki se izvajajo v skladu s poslovnim načrtom STA, sprejela zato, da se okrepi obseg opravljanja storitev javne službe STA. Če bi nadomestilo za opravljanje storitev javne službe vlada tako kot doslej zagotavljala vnaprej, bi se odpovedala edinemu mehanizmu, ki ji omogoča preverjanje, v kakšni meri je bil poslovni načrt STA dejansko uresničen, niti ne bi mogla STA spodbuditi k njegovemu večjemu uresničevanju. “Upamo, da bodo tudi poslovodni in nadzorni organi STA spoznali, da je temeljni namen poslanstva STA krepitev storitev javne službe, ne pa povečevanje opravljanja tržne dejavnosti,” so še opozorili.

Direktor STA Bojan Veselinovič (Foto: STA)

Na vladi so prepričani, da je bil odziv vodstva agencije, ki je vladno zahtevo po poročilu o porabi davkoplačevalskega denarja interpretiralo kot poseg vlade v uredniško politiko in/ali kot poskus podrejanja agencije določeni politiki, neprofesionalen in neodgovoren do zaposlenih na STA. “Bil pa je tudi zavajajoč, kar najostreje obsojamo,” so dodali. V nadaljevanju poudarjajo, da sta verodostojnost informacij in dostopnost do informacij ključna elementa za zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti. “Za verodostojnost informacij, ki jih slovenski javnosti posreduje STA, je izključno odgovorno uredništvo agencije, saj se ne poslovodni oziroma nadzorni organi STA ne vlada ne smejo vpletati v uredniško politiko in vsebinsko zasnovo STA.”

Vlada se želi seznaniti s finančnim poslovanjem agencije
Vlado skrbi ravnanje vodstva STA, ki tudi za ceno likvidnostnih težav, v katerih se je zaradi tega znašla agencija, še naprej problematizira izpolnjevanje določil Pogodbe o opravljanju javne službe. “Ker je vlada kot ustanoviteljica tudi v takšnih razmerah dolžna zagotavljati nemoteno izvajanje javne službe, je direktorju Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (Ukom) Urošu Urbaniji naložila, da STA takoj, ko se bo seznanil z njenim celovitim finančnim poslovanjem, nakaže predujem v višini 845 tisoč evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe v letu 2021,” so še pojasnili na koncu.

Sara Rančigaj