fbpx

Cerarjeva vlada spet ne upošteva ustavnega sodišča: Že drugič vodi enostransko referendumsko kampanjo za drugi tir

Na vladnem uradu oglašujejo "Za drugi tir".

Potem ko je vrhovno sodišče marca razveljavilo rezultate referenduma iz lanskega septembra ravno zaradi enostranske kampanje, je ustavno sodišče določilo 13. maj za datum ponovnega referenduma o drugem tiru. Postopek bo treba ponoviti, zato so se vladni podporniki zakona o drugem tiru temeljito lotili referendumske kampanje in povrh tega zopet protiustavno. Na spletni strani vladnega urada je namreč banner oziroma “reklama”, ki enostransko nagovarja volivce, kar je v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča. Bo tudi tokrat zavrnjen rezultat referenduma in bodo spet za nič zapravljeni milijoni davkoplačevalskega denarja?

Kljub temu, da ustavno sodišče pravi, da je protiustavno, če vlada Republike Slovenije vodi enostransko referendumsko kampanjo za drugi tir, si nekateri to pač dovolijo in brezskrbno oglašujejo na vladnih spletnih straneh ter s takšno vsiljivo propagando vplivajo na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu v točno določeno smer. Spomnimo, da je bila ravno zaradi tega uspešna razveljavitev prvega glasovanja, saj je vlada vodila nepošteno enostransko kampanjo, za kar ne bi smela porabiti proračunskih sredstev, saj volivcev ni obveščala in izpostavila negativnih posledic, ki bi jih lahko zakon prinesel.

Vrhovni sodnik Erik Kerševan je v obrazložitvi odločitve o razveljavitvi izidov referenduma o zakonu o drugem tiru med drugim dejal, da je bila vladna “referendumska kampanja nedopustno enostranska, ker so v njej poudarjali le pozitivne posledice uveljavitve zakona o drugem tiru in negativne, ki bi izvirale iz zavrnitve zakona, ne pa tudi morebitnih tveganj, ki jih prinaša uveljavitev”. Že ustavno sodišče je pred tem ugotovilo, da mora vlada stvarno, celovito in transparentno obveščati javnost in le tako lahko uporabi proračunski denar. Za to kampanjo si je namreč vlada dodelila 95 tisoč evrov iz proračuna, ki ga polnijo vsi državljani, tudi tisti, ki vladnemu projektu nasprotujejo. Vlada proračunska sredstva lahko porablja le, če volivce o zadevi temeljito in stvarno obvešča oziroma mora volivce seznaniti tudi s tveganji, ki bi jih zakon prinesel, pa jih ni.

Vlada ne sme le enostransko propagirati svoje “rešitve”
V odločbi ustavnega sodišča o ugotovitvah, da so nekateri členi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo, je jasno zapisano v 30. točki, da ima “prav zaradi omogočanja svobodne izbire volivcev vlada v referendumski kampanji drugačen položaj kot tisti, ki lahko enostransko propagirajo le eno ali drugo rešitev, kar je odraz njihove svobode izražanja”.

V 33. točki odločbe ustavno sodišče pravi, da mora vlada volivcem posredovati vse informacije, tako tiste, ki jih podpirajo podporniki referenduma, kot tiste, ki jim nasprotujejo: “Kodeks pri referendumu zahteva, da oblastni organi ne smejo vplivati na izid z enostransko intervencijo. Določa tudi, da morajo oblastni organi volivcem posredovati uravnotežene informacije o predmetu odločanja na referendumu, ki vsebujejo tako stališča izvršilne in zakonodajne oblasti ter njunih podpornikov kot tudi stališča nasprotnikov.”

Kdo bo mastno zaslužil s projektom “drugi tir”?
Je tudi tokrat Cerar poskrbel, da so na tem področju (kot na področju zakona o igrah na srečo) še vedno plodna tla za korupcijo in je zaščitil privatni interes, kjer ima neka interesna skupina svoj vrtiček, ki ga veselo obdeluje in seveda preprečuje vsakomur dostop do njega?

Foto: Arhiv Nova24TV/iStock

Vlada z objavami enostranskega oglaševanja krši politično voljo volivcev
V odločbi je v 35. točki še jasno napisano, da s položajem vlade v sistemu državne oblasti referendumska propaganda ni združljiva. “Zato je očitno, da vlada nima enakega položaja kot drugi organizatorji referendumske kampanje. Prav sodelovanje pri opravljanju javnih nalog vladi nalaga tudi, da varuje ustavno zagotovljeno jamstvo svobode pri oblikovanju in izjavljanju politične volje volivcev. Zato ne sme biti dopustno, da sama na enak način kot drugi organizatorji referendumske kampanje sodeluje v njej. Nasprotno, naloga vlade je, da zato, ker poseduje ključne informacije, poskrbi, da je ob različnih mnenjih obveščanje javnosti stvarno, celovito in transparentno. Na ta način vlada kot nosilka izvršilne veje oblasti zagotavlja enako obravnavanje državljank in državljanov v njihovih temeljnih pravicah.”

Očitno je, da se Cerarjeva vlada ni sposobna učiti niti na lastnih napakah, saj spet ponavlja stare “grehe”. Eden izmed teh je tudi pristransko oglaševanje na svoji spletni strani, naj udeleženci na referendumu obkrožijo “za” drugi tir, saj naj bi to pomenilo tudi “za” razvoj Slovenije. Jasno je, da ta “za”, vsaj s temi zneski, pomeni predvsem “za” polnjenje denarnic določenih osebkov blizu Mira Cerarja in njegove vlade v odhodu.

A. G.