fbpx

Civilna iniciativa zaradi migrantskega doma v Velenju zahteva referendum

Fotografija je simbolična (foto: epa)

Mestna odbora SDS in SLS Velenje bosta danes vložila pobudo volivk in volivcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja. 

Predlagatelji zahteve za razpis naknadnega referenduma so že pred časom opozarjali na zaostrovanje in stopnjevanje migrantske krize. Ob tem so izrazili pričakovanje, da  bodo župan ter njegova ekipa  predstavili scenarije v primeru razporeditve morebitne migrantske kvote.

Pričakovanja občanov se po njihovem mnenju niso uresničila, saj so postavljeni pred dejstvo, da se Ministrstvo za notranje zadeve z zasebnim lastnikom objekta na območju Krajevne skupnosti Stara vas v Velenju (nekdanji Vegradov samski dom) že pogovarja o možnosti ureditve izpostave migrantskega doma v Velenju.

Na 17. seji velenjskega mestnega sveta je bila podana samo informacija o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja. Župan Bojan Kontič in koalicijske stranke bi prebivalke in prebivalce Velenja vsekakor morale predhodno, predvsem pa pravočasno, seznaniti o omenjeni nameri še pred začetkom pogajanj o najemu stavbe ter ob tem pripraviti scenarije, kaj bi sama vzpostavitev izpostave azilnega doma na območju Mestne občine Velenje pomenila, predvsem v smislu varnosti občank in občanov. V konkretnem primeru gre v Stari vasi tudi za lokacijo, ki je v bližini družinskih hiš, otroškega igrišča, gostinskih lokalov, trgovskih centrov, industrijsko-obrtne cone in ob glavni poti proti največjemu turističnemu potencialu Jezero.

Župan Bojan Kontič in koalicijske stranke bi morale narediti vse potrebno, da do vzpostavitve izpostave azilnega doma v Velenju pod takšnimi pogoji, ne bi prišlo, menijo v iniciativi.

Predlagatelji referenduma obžalujejo, da so župan in koalicijske stranke zadeve peljali netransparentno in so na območju Mestne občine Velenje občani postavljeni pred dejstvo. Tudi na seji Sveta Mestne občine Velenje so svetniki opozicije opozarjali na netransparentnost postopka, namesto odgovorov in možnosti strpnega dialoga pa so bili deležni opazk in nestrpnih komentarjev nekaterih vladajočih svetnikov, podžupana Petra Dermola in župana Bojana Kontiča.

Branka Jurhar