fbpx

Direktor STA Veselinovič trdi, da se Ukom noče pogovarjati; zakaj ne pošlje cenika storitev pa ni pojasnil!

Direktor UKOM Uroš Urbanija in direktor STA Bojan Veselinovič (foto: Demokracija, STA)

Po sagi, ko Slovenska tiskovna agencija (STA) ni želela posredovati dokumentacije Uradu vlade za komuniciranje (Ukom) in je slednji začasno ustavil financiranje, je Ukom kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti STA, poravnal obveznosti za oktober, november in december, 1. februarja pa bo poravnal še obveznosti za januar. Ukom  je STA prosil za cenik njihovih storitev, da bi lahko pripravili in sklenili novo tržno pogodbo, vendar pa je ponovno prišlo do zapleta. Podobno kot STA ni želela posredovati dokumentacije, sedaj očitno predstavlja problem tudi posredovanje cenika storitev.

Tednik Demokracija se je v pogovoru z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo dotaknil opazke, da se konflikt med Ukom in STA že od vsega začetka zlorablja za politično obračunavanje in napade na vlado, češ, glejte, kako vlada pritiska na neodvisno in profesionalno STA, kako skuša vplivati na uredniško politiko, “orbanizira medije” in podobno. Urbanija je bil mnenja, da je direktor STA Bojan Veselinovič namenoma želel ta konflikt, sicer ni nobene logike, da ne bi dal dokumentov. “Vse drugo je politikantstvo brez primere, direktor pa dela veliko sramoto medijski hiši, ki jo vodi. Ne moreš govoriti, da nekdo pritiska nate, potem pa ne poveš niti tega, kdo je kaj zahteval,” je povedal Urbanija.

Veliko smo poročali glede spora med Ukomom in STA, slednja namreč še do danes, čeprav je to  v skladu s pogodbenimi določili, ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je Ukom zaprosil STA že oktobra in novembra lani. Iz tega razloga je Ukom začasno tudi ustavil izplačila, saj je iz dokumentacije želel razbrati, kaj naj bi pomenilo primerno financiranje. V skladu s Pogodbo št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020, Pogodbo št. 80/19 o storitvah STA v letu 2020 (t.i. tržno pogodbo) in obveznostmi, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVIDA-19 (PKP7), je Urad Vlade RS za komuniciranje kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani Slovenske tiskovne agencije 14. januarja poravnal obveznosti za mesec oktober in november, 27. januarja obveznosti za mesec december za opravljanje javne službe, obveznosti za mesec december za tržno pogodbo pa bodo poravnane 1. februarja.

Vendar pa je ponovno prišlo do zapleta. Januarja je namreč Ukom STA prosil za cenik njihovih storitev, da bi lahko pripravili in sklenili novo tržno pogodbo, ki je bila v zadnjih letih podlaga za tržne storitve, ki jih STA zagotavlja vladnim institucijam. Kljub dvema dopisoma, in sicer z dne 4. januarja 2021 in z dne 6. januarja 2021, v katerih je UKOM zaprosil STA za cenik storitev, ki jih ponujajo na trgu in na podlagi katerega bi se UKOM lahko odločil, kaj, koliko in katere storitve izven javne službe bi imel še dodatno naročene pri STA, cenika Ukom ni prejel, zaradi česar vse do danes ni bila sklenjena pogodba z naslova tržne dejavnosti.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija (Foto: STA)

Glede tega smo vprašanje naslovili tudi na STA oziroma na direktorja Veselinoviča, ki nam je posredoval včerajšnjo novico STA, v kateri je povzet odziv STA na Ukomovo sporočilo za javnost. Vodstvo STA je sporočilo, da je Agencija izpolnila vse obveznosti po pogodbah z Ukomom, medtem ko je plačilo za opravljeno javno službo v sklepnem delu minulega leta dobila šele po tistem, ko je Državni zbor naložil Vladi plačilo z interventnim zakonom PKP7 in ko sta dve komisarki evropske komisije sporočili, da dodatna presoja Bruslja glede tega, ali gre pri financiranju STA za nedovoljeno državno pomoč, ni potrebna. “Ob tem, da javno službo opravljamo nepretrgoma, nam podlago za njeno financiranje tudi v tem letu daje veljavna zakonodaja; ne le zakon o STA ampak tudi PKP 7, čeprav med Ukomom in STA ni bila sklenjena pogodba. Sedmi protikoronski zakon namreč tudi v tem primeru vladi nalaga plačilo javne službe po sprejetem poslovnem načrtu. Ukom ob tem še vedno vztraja pri zavajajoči interpretaciji, da mu STA ne pošilja želene dokumentacije. Ta je je po veljavni zakonodaji Vladi kot edini družbenici vedno na voljo,” so zapisali. Na vprašanje, zakaj potemtakem dokumentacije niso posredovali Vladi, Urbanija jih je namreč večkrat pozval k temu dejanju, nam niso odgovorili.

Veselinovič: “Prosili smo za pogovor o obliki sodelovanja, Ukom ni odgovoril niti enkrat”
STA je v svoji novici tudi sporočila, da tržna pogodba, ki jo omenja Ukom, za letos še vedno ni sklenjena. STA je storila vse, da bi se to zgodilo in da bi uporabniki na vladni strani ne ostali brez zanje nedvomno koristnih vsebin. “Po pojasnilih, ki smo jih poslali Ukomu v zvezi z lansko pogodbo o zagotavljanju tržnih storitev STA za vladno administracijo, smo jih prosili za pogovor o obliki sodelovanja v tem letu večkrat: 7. januarja, 12. januarja, 15. januarja in 25. januarja. Ukom ni odgovoril niti enkrat, pač pa se oglasil s sporočilom za javnost. Prelaganje odgovornosti za to, da do dogovora še ni prišlo, na STA, zato nima nikakršne podlage v dejstvih. Za STA so bili uporabniki na vladni strani vedno pomembni naročniki, zaradi česar smo se včeraj s pobudo za pogovor obrnili še na generalni sekretariat vlade, tako da bi se izognili situaciji, ko uporabniki v vladni administraciji ne bi imeli polnega dostopa do STA vsebin,” so še zapisali.

Iz vsega povedanega je torej razvidno, da gre ponovno za podajanje in odlaganje odgovornosti oziroma obveznosti. Tako kot se je direktor Veselinovič glede dokumentacije izgovarjal, da Ukom vztraja pri zavajajoči interpretaciji, češ da mu STA ne pošlje želene dokumentacije. Ta je bila namreč, po besedah Veselinoviča, Vladi kot edini družbenici vedno na voljo. Kot smo že večkrat napisali, pa je dejstvo, da Vlado zastopa Ukom, kar je tudi zapisano v pogodbi. Poleg tega pa je Urbanija večkrat pozval, naj STA, če tako želi, dokumentacijo naslovi direktno na Vlado, pa tega vseeno niso storili. Podobno se bo sedaj očitno dogajalo s cenikom. Čeprav bi bilo povsem enostavno poslati cenik, ki bi v vsakem pogledu moral biti dostopen strani, s katero se sklepa kakršnakoli pogodba, bo Veselinovič iskal izgovor v tem, da ni prišlo do pogovora, za katerega je prosil. Če bi šlo za sodelovanje med dvema običajnima podjetjema, se verjetno s podjetjem, ki drugi strani ne želi poslati niti dokumentacije niti cenika, ne bi želel več nihče pogovarjati, kaj šele sklepati pogodbo.

Sara Bertoncelj