Dr. Šturm: “Če policija uporablja tajne predpise, gre za klasičen primer zlorabe oblasti”

(od leve proti desni) Dr. Tone Jerovšek, dr. Ciril Ribičič, dr. Lovro Šturm, dr. Rajko Pirnat; Foto: Nova24tv

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je potekala okrogla miza z naslovom Tajni predpisi včeraj, danes in jutri. Okrogla miza je potekala na povabilo nekdanjega ustavnega sodnika in ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma. Razpravljavci so bili poleg dr. Šturma, dr. Ciril Ribičič, dr. Rajko Pirnat in dr. Tone Jerovšek. Dogodek je sprožil nedavni upor policije, ki Komisiji za nadzor obveščevalnih in  varnostnih služb (KNOVS) noče izročiti pravilnikov o prikritih ukrepih in tajnem delovanju.

Seje sta se udeležila tudi predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb mag. Branko Grims in član KNOVS-a Marjan Dolinšek. Razpravo je otvoril dr. Ribičič, ki je besedo prepustil dr. Lovru Šturmu. Ta je dejal, da se je vprašanje tajnih predpisov odprlo že leta 1989, ko so v skupščini naleteli na tajne predpise KOS-a in SDV-ja. To je bila tajna zakonodaja, tajni predpisi in podzakonski akti, ki so jih poimenovali skrivni predpisi.

Obstoj tajnih predpisov, ki niso objavljeni, ni dovoljen
Predpisi jugoslovanske SDV oziroma po domače UDBE so bili v neskladju že s socialistično ustavo. Na Pravni fakulteti je bil takrat ustanovljen državljanski forum za odpravo skrivne zakonodaje, ki je zahteval odpravo tajnega jugoslovanskega uradnega lista. DEMOS je pripravil tudi posebno vlogo na jugoslovansko zvezno ustavno sodišče, ki je razveljavilo tajno zakonodajo. Ustavno sodišče se je že v preteklosti srečalo s tovrstnimi predpisi, a nikoli ni šlo za usodne zadeve, razen v primeru tajne pogodbe z Izraelom leta 1998.

“Ustavno sodišče  je sprejelo stališče, da je obstoj tajnih predpisov, ki niso objavljeni, nedovoljen. Bil sem presenečen, šokiran in žalosten, ko sem ugotovil, da se skrivni predpisi spet pojavljajo v slovenskih represivnih organih. Iz gradiva Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) nedvomno izhaja, da sta v policiji vsaj dva predpisa, ki nista objavljena. Iz razprave pa se je pokazalo, da je mogoče evidentirati še dva taka predpisa. Navodilo, ki ureja področje dela z viri in informatorji, in priročnik, ki ureja področje dela z viri in informatorji,” je dejal dr. Šturm.

Šturm je še poudaril, da z veliko mero dvoma in nezaupanja gleda na ta priročnik. Predvsem je bil presenečen nad ugotovljenim dejstvom, da znotraj policije za tako hude posege v človekovo zasebnost, kot je prisluškovanje, sledenje, pregledovanje elektronske pošte, … , obstaja trinivojsko odločanje. Pod 500 evri nagrade za informatorja sploh ni nadzora. Policist, ki nagradi informatorja, lahko to stori brez nadzora. Nad 500 evrov mora biti obveščen direktor Kriminalistične policije, za tretji nivo plačevanja pa mora biti obveščen generalni direktor Policije. Šturm je poudaril, da je ob sodno odobrenih tajnih ukrepih zagotovljena sledljivost, v teh primerih, sploh glede prvega nivoja, pa ni nikakršnih sledi.

Pirnat je jasno opredelil, kaj je interno navodilo in kaj predpis
Tako kot že pred njim dr. Šturm je tudi dr. Pirnat povedal, da narave akta ni moč ugotavljati iz naslova pravnega akta. Kaj nek akt je ali ni, lahko pove samo vsebina. Če akt vsebuje abstraktne in splošne norme, ureja pravice pravnih in fizičnih oseb ali ima eksterne (učinkuje tudi izven organa) pravne učinke, potem je tak akt predpis.

“Nek dokument, ki vsebuje splošne in abstraktne pravne norme, ne more biti tajen. To ni tajen dokument. Dokumentov ni mogoče zadržati z izgovorom, da bi razkritje lahko imelo škodljive učinke na delovanje organa. Postavlja pa se vprašanje, ali je tak akt sploh zakonit. Ali obstaja zakonska podlaga za tak predpis? Iz tega, kar je povedal dr. Šturm, se da ugotoviti, da gre za predpis. Za predpis, ki bi bil morda, če bi bil objavljen, lahko celo nezakonit oziroma neustaven. S takimi akti se zagotovo posega v ustavne pravice. Tudi jaz sem bil precej osupel,” je dejal Pirnat.

Dejal je, da razume, da je mnogo reči, ki jih mora policija zadržati v tajnosti. A to ne morejo biti pravila, ki določajo delovanje policije. Tajno je lahko dejstvo, tajna so lahko sredstva, ne smejo pa biti tajni predpisi. “Če obstajajo takšni predpisi, morata policija in minister resno premisliti o načinu svojega dela,” je bil jasen Pirnat.

Policija diktira parlamentu, kaj lahko in česa ne
Tudi dr. Tone Jerovšek je opozoril, da je bil osupel nad dejstvom, da predstavniki policije tolmačijo parlamentarni komisiji, kaj lahko in česa ne. Policija trdi, da gre za interne pravilnike in da KNOVS nima pravne osnove za nadzor. Jerovšek meni, da je temeljna naloga KNOVS-a, da preveri, ali so orodja, ki jih policija uporablja pri svojem delu, zakonita ali ne. Pri teh dveh ‘internih pravilnikih’ pa gre več kot očitno za predpisa, ki bi morala biti objavljena.

“Vsak akt, ki daje določena pooblastila in zadeva pravice pravnih oseb, je predpis in mora biti objavljen, sicer ga tak organ zoper fizične in pravne osebe ne sme uporabljati. Gre za to: če ta dva akta imata pooblastila za dopolnilno, dodatno, posebno ravnanje pri izvajanju prikritih ukrepov in če ti predpisi urejajo ali razdeljujejo pristojnosti, ki so dane tem organom po ZKP in se dotikajo tistih, ki jih opazujejo, spremljajo, bi morali biti objavljeni. Če pa niso objavljeni, pa jih ne smejo uporabljati,” je bil jasen Jerovšek.

 “Vprašanje, ki se postavlja, je, kaj je to ravnanje policije? To je samovolja. Samovolja, ki je v pravni teoriji poznana kot ena najhujših oblik zlorabe oblasti. Če ni na podlagi zakona in ustave, če je na podlagi nekega predpisa, ki ni zakonit, gre za klasičen primer zlorabe oblasti,” je posvaril Šturm.

Dr. Lovro Šturm je ob diskusiji dejal, da je treba biti pozoren tudi na razlikovanje med prikritimi preiskovalnimi ukrepi in prikritimi preiskovalnimi metodami, o katerih govori policija. “Pred tem se je govorilo samo o uporabi posebnih metod in sredstev in da mora o tem odločiti sodišče. Potem pa je prišlo do spremembe Kazenskega zakonika, ki je uvedel novo terminologijo. Govori o prikritih preiskovalnih ukrepih. Prisluškovanje, vdor v elektronsko pošto, vdor v Facebook – to mora odrediti sodnik, podana mora biti izjemno visoka stopnja utemeljenega suma,” meni Šturm. Dejal je še, da sedaj policija ukrepe samo poimenuje metode dela in jih kot take uporablja brez sodnega nadzora.

Tudi predsednik KNOVS mag. Branko Grims je povedal, da je komisija večkrat zahtevala ta dva pravilnika. Policija je nazadnje pravilnike izročila, a so bili napol prazni. “Bil je prvi člen, nato sta bili dve strani prazni in nato je sledil šestnajsti in sedemnajsti člen in spet prazno,” je dejal Grims. Opozoril je, da tudi sodišče v Mariboru ni bilo sposobno pridobiti teh predpisov, saj jih policija ni hotela izročiti.

Na koncu je debata pripeljala do kritične točke z vprašanjem: “Če dokumentov ne more pridobiti niti parlament niti sodišče, kdo lahko prisili policijo, da izroči pravilnike?” Na to so razpravljavci dejali, da obstaja zelo dolga pravosodna pot, lahko pa to ukaže vlada, ki ima neposreden nadzor nad policijo. Razpravljavci so se strinjali, da je sedaj žogica pri vladi, da ukrene vse, kar lahko. A Grims je na to pripomnil, da vlada zagovarja stališče policije. Dr. Jerovšek je na koncu še poudaril, da je zakon o parlamentarnem nadzoru namerno hendikepiran v korist policije. “Policija je hodila v parlament in govorila, kaj lahko dajo v zakon in česa ne. Moramo se zavedati, kam taka situacija pelje. Če se ta val ne ustavi, bo kot snežna kepa in vedno več si bo nekdo dovoljeval,” je zaključil Jerovšek.

Na koncu lahko sklenemo, da živimo v policijski državi. Da je prišlo do točke, ko delovanje policije spominja na delovanje nekdanje Udbe. Vlada republike Slovenije in predsednik vlade, ki je ustavni pravnik, pa podpirata nezakonito in kriminalno delovanje policije. Če nam je kaj do naše zasebnosti in varnosti je čas, da gremo čimprej na predčasne volitve. Kajti ta vlada, poleg vseh ostalih kriminalnih dejavnosti, očitno podpira tudi nezakonito vdiranje v zasebnost državljanov s strani kriminalistične policije.

Aleksander Rant

 

 • luckyss

  Tudi policija mora imeti tajni način delovanja in pravico do “posebnih” ukrepov..
  To pride prav npr. v primeru proti terorističnega delovanja. Tudi v Nemčiji je tako..
  Mora pa obstajati nadzor nad tem..recimo Vlada RS..
  To pa zato, da se teh metod ne uporablja proti povprečnemu državljanu..

  • Pepino

   Te tako imenovani #posebni# ukrepi se izvajajo izključno proti Slovenskim državljanom. Žal živimo še vedno v policijski državi oz. v diktaturi!

 • AlojzZ

  Aleksander Rant: “Na koncu lahko sklenemo, da živimo v policijski državi. Da je prišlo do točke, ko delovanje policije spominja na delovanje nekdanje Udbe. Vlada republike Slovenije in predsednik vlade, ki je ustavni pravnik, pa podpirata nezakonito in kriminalno delovanje policije.”

  Že vemo, že dolgo časa vemo. Ne vemo pa zakaj:
  a) se Janez, ko je bil na oblasti, ni vtaknil v to in
  b) zakaj škofi molčijo o tem?
  So nas običajne državljane izdali?

 • indijanka

  Nikjer nisem zasledila statistike. Zelo zanimivo bi bilo, koliko izplačil do 500 EUR se je izvršilo in koliko vdorov je bilo opravljenih. Verjetno smo vsi med njimi. Zaradi govorjenja na tem forumu smo kakšnemu policaju zagotovo nevarni. Seveda, če ne sledi rajše vsem moškim, ki jih prijazno pozdravi njegova žena ali pa na fbju prilepi srček ali nasmešek pod objavo.

 • Viktorh

  Žal, postajajo vse bolj samozavestni, vse močnejši, mi pa le gledamo…

  • Borut Stari

   Za metanje peska v oči pa so take in podobne okrogle mize.Starejši vemo, da obstajata v vsakem sistemu najmanj dve tajni službi, Obveščevalna in kontraobveščevalana,VOS in KOS

   • Viktorh

    Strinjam se, da so varnostne /civilne ali vojaške/ tajne.
    Ne strinjam pa se, da lahko delujejo mimo ustave in zakonov.
    Akte sprejema pristojen organ, pristojen organ nadzira izvajanje. Tajni fondi niso dovoljeni.

    Na preiskovalni komisiji sta se državni sekretar in direktor direktorata sklicevala na tajne “pravilnike – poslovnike”, ki jih je izdal direktor policije. Nista pa bila pripravljena teh aktov pokazati komisiji češ, da so tajni.
    Tako po domače pa le more iti.

    • Borut Stari

     To, da se ne strinjaš nič ne pomaga. Tajno je pač tajno.Da te službe ne bodo delovale na tajni način lahko le sanjamo. Vedno je tako bilo in bo.

     • Viktorh

      Morda res, vendar v nasprotju z našo Ustavo in v neskladju z zakoni.

 • centurion

  Policija uporablja tajne predpise izključno za potrebe vladajoče
  leve nomenklature in izključno v politične namene.
  SSSS grupe
  (Slovenske Sodobne SS grupe)

 • moat

  Menite, da druge države nimajo tajnih predpisov (beri navodil, mogoče kakšen pravilnik, ne pa zakonov), ki jih uporabljajo njihove policijske, vojaške in varnostno obveščevalne službe? Imajo jih! Ker drugače ne bi mogle uspešno delovati. V teh primerih gre za nacionalno varnost in se njihove metode in sredstva uporabljajo za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Kako pa naj zaščitijo varnost ljudi in njihovo premoženje, če nimajo v rokah nekih vzvodov metod in sredstev? Seveda organiziran kriminal in terorizem prav čakata na všečno in brezzobo delovanje policije, vojske in obveščevalno varnostnih služb. Jasno pa je, da mora biti nad uporabo teh metod in sredstev ustrezen nadzor. Ključno pri vsem tem je kdo bo nadziral nadzorovalce; tako kot vedno?

  • elh

   lol

   • moat

    lol je out, ha-ha je in!

    • elh

     Hočeš reč iz mode?

     No ja, če bi pisala komentarje po trenutno modnih političnih nazorih, bi bili , tako kot tvoji znotraj politično korektno dopustnega.

     Obstaja upanje, da se boste sledilci modnih političnih trendov iz vrst slehernikov počasi prepustili novi modi, ki se že oblikuje in je Hilary že postavila na stranski tir. Naslednja je Merkla…

     • moat

      Res si napisala odličen političen komentar in imaš odlične politične nadzore. Kapo dol, res :).

     • elh

      V primerjavi s tvojimi je hitro vse izjemno dobro, ker tvoje je tako vodeno, brezbarvno, dolgočasno, brez domišljije, pisano v stavkih in celo z besedami oziroma z latovščino iz prejšnjega režima s katerimi so ti uspešno že zdavnaj in za vselej oprali možgane.

      Priznam pa, da si še med boljšimi levimi aktivisti, ki se trudite sabotirati na tem portalu.

     • moat

      Poglej si fašistične komentarje in povej, kdo je komu opral možgane. A naj prikimavam tej miselnosti? Saj nisi resen, res!

     • elh

      Definicija fašizma po vaše, (lojalneži prejšnega sistema z vsem kar je to predstavljalo) je: vse kar se ne pokriva z vašo miselnostjo. Bodi konkreten, pokaži fašističen komentar in razloži zakaj ga definiraš kot fašističnega. Tako pa govoriš kar tako počez, kot Spomenka.

     • moat

      Zakaj bi izumljal toplo vodo. Poglej si definicijo fašizma https://sl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izem in zdaj preberi http://nova24tv.si/kolumna/slovenski-levicarji-so-nacisti-in-fasisti-v-cesarjevih-novih-oblacilih/, http://nova24tv.si/svet/maskarada-feministk-z-roza-kapami-z-usesi-preplavlja-washington-in-vec-glavnih-mest-po-svetu-v-znak-protesta-proti-trumpu/ … Vpiši fašizem, levičarji v iskalnik NOVA24TV… pa boš dobila članke, ki trdijo kdo je vse fašist. So fašisti tisti, ki izvajajo javni protest, ki je ustavna pravica? Če bi protestirali desničarji, ali bi potem bil to desni fašizem?

     • elh

      //////////////Poglej si fašistične komentarje in povej, kdo je komu opral možgane. A naj prikimavam tej miselnosti? Saj nisi resen, res!///////////////

      Verjamem, da je to tebi težko razumeti. Definicija in razumevanje oziroma interpretacija te definicije levičarjem nasploh povzroča velike teževe. V glavnem to besedo uporabljajo(te) kot zmerljivko, poskus utišanja drugačemislečih. Za svoje “visoke” cilje si dovolijo(te) vsa sredstva bojevanja vključno s fašizmom.

     • moat

      Jap, res so ti oprali možgane, žal. Ne da se ti niti prebrati, še manj doumeti, kar je očitno. Tudi če ti prinesem kaj na pladnju, tega ne boš videla. če imaš tako drugačno mnenje potem pa daj inerpretiraj kaj je fašizem, kaj levi (desni) fašizem in me razsvetli.

     • elh

      Dokler nimam možgan opranih s strani komunistov nič hudega, četudi bi bili. S tabo je očitno huje, si poln moralne nesnage, kar je avtomatična posledica pripadnosti levici. Da si levičar je očitno, ker kadar je govora o “grehih” levice takoj pritancaš na portal in začneš aktivistično z vsegliharstvom minimalizirati njih napake.
      Samo levičarjem, zmernim in zradikaliziranim je apetitlih morija, ki jo je zavdal komunistični režim Slovencem. In še ponosen si na to. Bolno.

     • moat

      Torej očitno so (beri: Imaš oprane možgane, kar pa te ne moti, ker slišijo samo z desne). Tudi če bi bil levičar, bi me bilo sram medvojnih in povojnih pobojev komunistov. Ker pa nisem, me je tako poleg sramu levičarjev, sram tudi desničarjev, ki so uporabljali enake metode (ali pa malo hujše- so bili klavci). Toliko o tem; toda sam ne živim v preteklosti in ne vem, od kod tebi podatek, da sem ponosen na morije. Res pa je, da se trudim prikazati napake tako enih kot drugih in hvala bogu, da vidim napake pri obeh opcijah, ki sta bolj kot ne za en “.rek”!

 • Ryuk

  Najbolje, da začnemo vse svoje komunikacije šifrirat. Bomo vsaj varni pred lastno državo.

  • centurion

   Prav imaš, začnimo.
   3,14ZDe!

   • Viktorh

    …partijske…

   • stajerc5

    Q-rbe!

 • Borut Stari

  Vse tajne službe vedno delujejo po tajnih predpisih, tajnih zakonih in tajnih uradnih listih. Za svoje delo uporabljajo tajne finance in tajna denarna sredstva. Te službe so tajne prav zato ker uporabljajo skrivne metode.Topla voda je že odkrita, čemu potem take okrogle mize?

  • althar

   Policija NI tajna služba.

   • Borut Stari

    Ni ne. Uporablja pa tajne predpise in na osnovi teh tajne prijeme, Ups tajne agente t,i, špiclje. S temi smo kar prestreljeni.

    • althar

     Ne poznaš predmeta, o katerem pišeš. Policija uporablja tajne metode, kot so tajni sodelavci, ovaduhi, infiltriranje ipd. za pridobivanje indicev. Konkretni podatki o teh akcijah eveda nosijo odrejeno stopnjo tajnosti najmanj za čas trajanja akcije, največ pa za čas, ko preidejo v arhiv. Generalizirani in statistični podatki o tem so z nekaterimi omejitvami javni, prav tako pa seveda predpisi, ki urejajo to področje.

     • Borut Stari

      Misli kar hočeš. Oblast točno ve kako naj deluje, da to svojo oblast obdrži. Predpisi, ki urejajo to delovanje so tajni,

     • althar

      Jaz za razliko od tebe ne “mislim”, jaz vem.

     • Borut Stari

      Mislit in srat je eno te isto.

     • althar

      Aha, Stari, zdaj vidim, kdo je avtor znamenitega reka: serjem, torej sem. Čestitke!

 • althar

  Gre za tihi državni udar udbomafije. Na kaj se pripravljajo?

 • dež

  Zanimivo, da je sodnija Janšo obsodila in zaprla brez enega samega dokaza. Novič je bil 2 leti v priporu brez 1 samega dokaza. Okrog teh pravilnikov se celotna pravna stroka, vključno z US strinja, da so nezakoniti, ampak narediti se pa ne da nič, če jih policija noče izročiti.
  Pa koga imate vi za bedaka ?

  • dež

   Še to, ali ni Mirko T. Cerar ustavni pravnik, predsednik parlamenta ustavni pravnik in notranja ministrica pravnica ? Fuck you all !

   • Vera

    Izgleda, da so nekateri samo hodili mimo pravnih fakultet ?

    • dež

     Po mojem bi lahko posneli humoristično nadaljevanko o tem, kako v Sloveniji lahko brez ustrezne izobrazbe in pravosodnega izpita postaneš sodnik, tožilec ali pravni strokovnjak. Verjamem, da marsikomu delam tudi krivico, ampak za božjo voljo, potem naj se pa oglasi ob takšnih anomalijah.

    • Borut Stari

     Hodili so na “programirana” predavanja predavateljev , ki so jih učili tistega česar sami ne znajo ali pa pravzaprav niso smeli učiti.

  • busnisman

   To se tudi jaz sprašujem že desetletja.

 • Olga

  Kdo je podpisan pod nezakonite “akte” policije?? Kdo je bil podpisan leta 1998?!! Vsi, ki podpirajo NEZAKONITOST so kazensko odgovorni! Prvi je na vrsti Cerar, za njim pa policijska blondinka! O nezakonitem delovanju slovenske policije in tajnih uradnih listih je treba obvestiti mednarodne inštitucije, saj bomo že jutri lahko s to vlado druga Turčija, samo da gre tam za islamizem, pri nas pa komunizem!

 • Unikatna

  Koliko je teh informatorjev? Specanje je že postalo slovenski šport!

 • domovina mili dom

  Smešno, vendar žalostno. Razni bavconi imajo moč. Vsi ostali pa se zaganjajo v rdeči zid, kot pobalinčki. Rezulat pa je vedno bavconizacija zakonodaje.
  Zakaj ti tako imenovani primus inter pares ne udarijo po mizi in zahtevajo od ministrice ukrep za odstavitev prvega policaja. Sestankovanje in luščenje bučk, kako bi bilo treba, je navadna komunistična manira: “trla baba lan, da ji mine dan”.

 • dež

  Nerazumljivo je, kako lahko navaden policist samo pomisli, da ukrepa na podlagi tajnih predpisov in za to nikomur ne odgovarja. Da tako mislijo tudi njegovi nadrejeni, vodstvo policije in državni sekretar, je pa nezaslišano. In naravnost grozljivo je, da velecenjena PV in ministrica – oba pravnika, ne ukrepata in odgovorne zamenjata.

  Mislim, da so zadeve ušle izpod nadzora. Gospodarskega kriminala se sploh ne preganja, sodišča obsojajo in zapirajo brez dokazov, ljudem se zapleni in proda hišo zaradi 100 € dolga davkariji, policija deluje na podlagi tajnih predpisov. In se pri tem oholo obnaša, češ kaj nam pa morete. Številna imenovanja na vodilna mesta po strankarski pripadnosti to samo še bolj potrjujejo. Ni važno, da je pismen, samo da je naš.
  Kot je že napisala Olga, potrebno je narediti galamo in obvestiti mednarodno javnost, kaj se v tej državi dogaja. Sicer bomo v kratkem dobili tudi novi Goli otok ali celo novo Hudo jamo – za nenaše.

  Pa kakšen pravnik bi lahko napisali kazensko ovadbo zaradi tajnih predpisov in pravilnikov.

 • Hun

  nam ne vlada vlada, vladajo nam botri iz ministrstev

 • karlina

  član KNOVS-a Marjan Dolinšek. Kaj pa dela zraven bivši udbaš, samo vprašam.

 • Kerfatik

  to je delo za vojaško policijo in naj ih ona sankcionira.

 • Hribouc

  P O L I C I J A ? A, dajte ga srat!

  M I L I C A . Pravilno-in, očitno jo vodijo že od pamtiveka 1941 miličarji , udbovci, polkriminalci

  Lepše : BANDA Udbokučanistanskega aparthajd gulaga Slovenistan !

 • busnisman

  Vse je gnilo do amena.

  Če se Dokumentacija DOKAZOV “zgubi” na poti od policije do sodišča in NIHČE NE VPRAŠA, kje, kdo, zakaj……. tudi odvetniki ne……… ??!!

  VSI SO GLIH !!!

  Zakaj mora stranka plačati odvetnika, čeprav ta namenoma, ali iz malomarnosti sodni primer zgubi ???
  Samo za pošteno delo, pošteno plačilo….. vse ostalo ODPADE.

  • Iza Demos

   Drugič pazi koga izbereš.

   • Olga

    Samo, da je naš!

   • busnisman

    Ne čelu nobenemu ne piše, če je pošten. Ko te osmodi je že prekasno.

 • Prihajam Slovenija

  Vsi na volitve in volite z glavo, zgornjo sem mislil.

  • Novakec1

   To ne bo pomagalo da se izvlečemo iz dreka.

 • Iza Demos

  Toda tajni predpisi oz. nepisana navodila (za katera nadrejeni nikoli ne priznajo/pozabijo, da so jih izdali) so vedno bila in bodo.

  • Olga

   Kje? V Jugi?

   • Novakec1

    Povsod, tudi v naj demokratični USA.

   • Iza Demos

    Ja, pa v SLO tudi pa sploh v vseh državah tudi tistih, ki so deklarirane kot zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelo demokratične.

 • Iza Demos

  Mikrofoni pa niso v šopku.

 • Iza Demos

  “….Pod 500 evri nagrade za informatorja sploh ni nadzora. Policist, ki nagradi informatorja, lahko to stori brez nadzora. Nad 500 evrov mora biti obveščen direktor Kriminalistične policije, za tretji nivo plačevanja pa mora biti obveščen generalni direktor Policije. ;;;”
  Tole pa me spominja na javna naročila, kjer je tudi haklc (do 20.000 je lahko kar naročilnica), ki omogoča lumpom, da kradejo t,j. si razdelijo “dobiček”.

  • dež

   Riba vedno smrdi pri glavi. Berem danes na Reporterjevem portalu, da se Fank v aferi Petrović/pihanje Koprivnikar ne upa na detektor laži. Vodilni ščitijo eden drugega, zato bi bilo potrebno poleg njega takoj brcnit še Japlja in Majheniča. Tisti policist je še najmanjši problem.

 • Iza Demos

  Bolj prav zapisano : Vlade republike Slovenije in predsedniki vlad, pa podpirajo nezakonito in kriminalno delovanje policije.
  In zato je policija tudi postala tako suverena in ne šmirgla nadzornih organov. Upssali jih sploh ima zapisane kje v “javno” objavljeni zakonodaji!?

 • if

  Pravniki Ciril Ribičič, Rajko Pirnat, Franc Grad, Aleš Zalar in Dino Bauk. so poslancem izekli “odvzem poslanskega (JJ) mandata je v skladu z zakonom”.
  Ustavno sodišče je poslanski mandat soglasno potrdilo, oziroma zavrnilo poslance in omenejne pravnike.
  Sta Ciril Ribičič in Rajko Pirnat kompetentna, da razpravljata o demokraciji?

 • Hribouc

  N O R O !
  “Če dokumentov ne more pridobiti niti parlament niti sodišče, kdo lahko prisili policijo, da izroči pravilnike?” Na to so razpravljavci dejali, da ob….itd”
  Kurbe, kriminalci, udbovska golazen, severnokorejska tolpa, nacisti, rdeči fašisti –
  – KDO SO TI MILIČARJI ?
  IMENA NA PRANGER, TAKOJ!

 • baubau

  Na 10-20prebivalcev en ovaduh…kot že 70 let….udba.net

 • Novakec1

  Če so toliko butasti da to delajo po pisnih navodilih nam ni pomoči.

 • sunday

  povem vam, da takrat, ko bodo nas slovence ti pritepeni podganji iztrebki klali, jim bo policija s tajnim ukazom stala ob strani in jih tudi varovala – taka je naša vlada!!!

  • cosmosjasnovidec

   Ja saj je pa vojska in policija že lani imela take treninge za zaščito kamelotrajbarski migrantskih hijen.
   Tam so se učili kako zaščititi migrantsko golazen pred domačini,če hočejo z njimi obračunati.
   Je bilo objavljeno tudi tukaj na Nova24 z fotografijami vred.

 • Rožle

  PRIMER KAKO SAMI BLOKIRATE NEPRIDIPRAVE NA PORTALU !!! ..
  https://s24.postimg.org/6deagkvhx/Block_User_primer.jpg

  • garfi

   vem, ampak to jih ne ustavi
   to je nojevska taktika

 • cosmosjasnovidec

  Že nešteto krat sem pisal,da se policija uri za zaščito kamelotrajbarske migrantske sodrge katero bi naj zaščitila pred razjarjenimi državljani.
  “Bi naj” pomeni,da bo najebala z njimi vred,ko bo do tega prišlo.