Evroposlanec Zver: Slovenska vlada nas je skregala skoraj z vsemi sosedami, zunanja politika se je preselila na Vzhod

Foto: Milan Zver

Na včerajšnji nujni seji odbora za zadeve Evropske unije so poslanke in poslanci razpravljali o dejavnostih vseh slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu. Seje se je udeležilo vseh osem poslancev, ki so na seji predstavili ne le svoje delo, ampak so odgovarjali tudi na številna vprašanja poslank in poslancev, povezana z aktualnimi izzivi, s katerimi se sooča Evropska unija. Poslanke in poslanci so med drugim predstavili tudi svoj pogled na prihodnost EU.

“Naslednja leta bodo za Evropsko unijo odločilna, predvsem v smislu, da se vzpostavi malo bolj odporna in malo bolj trajna skupnost. Levica v Evropskem parlamentu si predstavlja, da naj bi takšna bila močna, centralizirana, unificirana unija, desnica pa želi ohraniti suverenost držav članic,” je o prihodnosti evropske osemindvajseterice dejal dr. Milan Zver. “Unija dejansko temelji na dveh stebrih, in sicer državah članicah in evropskih državljanih. Vedno bomo morali iskati ravnovesje med obema stebroma,” je prepričan dr. Zver, ki ob tem dodaja, da če bi bil koncept tega, da bo Bruselj postal še močnejši na račun držav članic, se nam lahko obeta zgodba, ki smo jo Slovenci že doživeli ob razpadu Jugoslavije, ko se je hotelo vso moč posameznih držav centralizirati v Beogradu.

Slovenska vlada nas je skregala skoraj z vsemi sosedi
Zadnje tedne opažam, da se je slovenska vlada skregala skoraj z vsemi sosedami – z Madžarsko, Hrvaško, Italijo. Tudi pred leti se spominjam raznih političnih dogodkov, ki so bili protiameriško usmerjeni. Tudi sicer se je zunanja politika v zadnjih letih preusmerila na Vzhod, kar se vidi iz frekvence obiskov ministra za zunanje zadeve v Moskvo v primerjavi z obiski v Washingtonu,” je zunanjo politiko opisal dr. Zver. Ob tem je dodal, da ima politika jasen ukaz slovenskega ljudstva na treh referendumih (plebiscit, referendum za EU in Nato op.p), da se mora usmerjati na Zahod. “Dobra zunanja politika mora paziti na medsosedske odnose. Zato je tudi postaviti eno vprašanje veleposlanice iz neke države na piedestal in govoriti o tem, da je svoboda medijev ogrožena zaradi zunanjega vpliva, malce pretirano,” je komentiral evropski poslanec. Ob tem je še dodal, da je svoboda medijev seveda pomemben princip in načelo. “Državljani pa imajo temeljno človekovo pravico, da so informirani, in to ustrezno, z vseh strani,” je še dejal dr. Zver, ki je obenem tudi odgovoril na očitke, da Orban na Madžarskem v celoti nadzira medijski prostor. “To ne drži. Medijski prostor na Madžarskem je celo bolj uravnotežen kot pri nas,” je poudaril evropski poslanec.

Kar se tiče vprašanj, kako povečati politično participacijo mladih, je dr. Zver prepričan, da je težko uspeti zgolj s posameznimi pobudami. “Sicer je hvalevredno, da so celo državne institucije vključene v to, da je treba iti na volitve in da vsak glas šteje, kajti še posebej slovenski mladi precej zaostajajo v participaciji na volitvah, tudi po raziskavah sodeč manj stavijo na pomen svojega glasu kot njihovi vrstniki, vendar pa je v kratkem času politično participacijo mladih težko spremeniti,” je povedal evropski poslanec, ki je prepričan, da potrebujemo dolgoročne ukrepe, v povečanje participacije mladih pa se morajo vključiti šolstvo, institucije, mediji. “Mlade je treba nagovoriti z njihovim jezikom in njihovimi sredstvi, tudi komunikacijskimi. Upam, da bo letos, glede na to, da je tudi zanimanje za evropske probleme večje, tudi udeležba večja kot na zadnjih dvojih volitvah,” je povedal evropski poslanec.

Dvojna merila do sankcij nekaterih držav
Na očitke o nacionalizmu SDS, ki so ga izrazili nekateri poslanci levice, pa je dr. Zver dejal, da je leta 2004, ko se je Slovenija vključila v EU, samo SDS praznovala oziroma obeležila ta dogodek pred Prešernovim spomenikom. “Mi smo proevropsko usmerjeni, in to veliko bolj kot kdo drug, ki se danes razglaša za proevropskega in drugim očita nacionalizem. Sicer pa proevropska usmeritev ne izključuje patriotizma,” je povedal evropski poslanec. Kar se tiče sprožitve 7. člena pogodbe o Evropski uniji proti Madžarski in Poljski, je dr. Zver pojasnil, da leva stran Evropskega parlamenta zbere večino in na tak način skuša sankcionirati desne vlade. “Imamo pa primer Romunije, Slovaške, Malte, kjer se to ne dogaja. Tu se vidi uporaba dvojnih meril v politiki tudi na evropskem parketu,” je povedal dr. Zver.

Foto: SDS

Tudi ko je bilo govora o programu Erasmus+, je dr. Zver izpostavil, da gre pri programu dejansko za zgodbo o uspehu, četudi so zadržki glede omenjenega programa v Bolgariji in Romuniji. “Tam gredo mladi po svetu, kjer se imajo lepo in se ne želijo vračati v domovino. V večini držav teh težav sicer ni. A kaj storiti, da se to ne bi dogajalo? Med državami članicami je treba zmanjšati razvojne razlike,” je povedal evropski poslanec. Ob tem je dodal, da je Slovenija dobro vključena v vse elemente mednarodne izmenjave v zadnjih desetih letih in da smo porabili skoraj 80 milijonov evrov iz tega naslova. “V naslednji finančni perspektivi lahko porabimo do 300 milijonov evrov, s tem, da se slovenski erasmusovci vračajo domov,” je dodal dr. Zver, ki vseeno poudarja, da se je iz Slovenije v  zadnjih 10 letih zaradi neugodnega poslovnega okolja izselilo več kot 50.000 mladih. “Naša domača naloga je, da ustvarimo ustrezno poslovno okolje, da si mladi tu ustvarijo delovno mesto ali ga najdejo,” je poudaril poslanec.

Veliki izzivi na področju varnosti
Dr. Zver je v nadaljevanju naštel nekatere dobre poteze oziroma odgovore Evropske unije na izzive tega časa. “Kar se tiče utrditve zunanje meje, se ustanavlja mejna in obalna straža, ki bo drugo leto popolnjena s policijskimi pooblastili. To precej vpliva tudi na vprašanje odpiranja oziroma zapiranja notranjih meja med državami članicami. Če bo dobro varovana zunanja meja, se bodo lahko sprostile tudi notranje meje,” je prepričan evropski poslanec. “Kar nekaj držav članic je bilo kibernetsko napadenih s strani Vzhoda, zato namerava EU ustanoviti tudi kibernetsko vojsko, ki bo ščitila pred tovrstnimi napadi,” je nadalje povedal dr. Zver. “Tudi na področju obrambe je EU dokaj ranljiva. Evropske institucije razmišljajo o oblikovanju evropske armade, ki pa ne bi bila substitut za nacionalne vojske ali zavezništvo Nato,” je povedal evropski poslanec. “Menim, da se EU lahko odzove na velike izzive in vprašanja, povezana z varnostjo, se pa bo v prihodnje oblikovala tudi neka socialna unija, čeprav sociala spada med suverene politike držav članic, vendar je prav, da se tudi na ravni EU oblikujejo neki skupni standardi na področju socialne politike,” je še dejal evropski poslanec.

Dr. Zver je spregovoril tudi na vprašanja glede Hrvaške. “Hrvaška je v zadnjih letih pridobila močno pozicijo tudi v evropskih institucijah, čeprav neke raziskave kažejo, da ni toliko vplivna. Toda tudi stališče Evropske komisije, da pri prihodnji širitvi rešitev mejnih vprašanj ne bo več pogoj za članstvo v EU, daje Hrvaški izjemno moč v regiji. Tako da bo od Hrvaške volje odvisno, ali bo širitev na Balkan ali ne,” je povedal evropski poslanec. Kar se tiče mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško, pa je poslanec prepričan, da brez dialoga in pogovarjanja ni nič. “Stokrat se lahko sklicujemo na haško odločbo, ki je ne moremo implementirati, če se državna vrhova ne pogovarjata,” je ob tem dejal poslanec, ki je obenem še vedno prepričan, da razsodba ni v prid Sloveniji.

V nadaljevanju pa je spregovoril še o brexitu. “Očitno so pri S&D ugotovili, da bi jim sodelovanje Britancev na teh volitvah še koristilo, tako kažejo ankete, ampak ali je smiselno, da britanski poslanci še sodelujejo in odločajo o ključnih vprašanjih EU, če pa gre Velika Britanija iz Evropske unije? Formalno-pravno je tu veliko dilem. Prepričan sem, da bodo Britanci še sodelovali, a postavlja se vprašanje, kakšne funkcije bodo prevzemali, o katerih vsebinah bodo odločali,” je dejal dr. Zver in dodal, da so Britanci s tem nenehnim prelaganjem izhoda povzročili pravi mali kaos.

Za inovativno Evropo
Romana Tomc
 je pri odgovorih na različna vprašanja poslank in poslancev poudarila, da smo bili v SDS vedno proevropsko usmerjeni.  “Slovenijo in slovenske volivce postavljamo na prvo mesto in ščitimo njihove interese na evropskem parketu,” je dejala poslanka. Ob tem je dodala, da se je v zadnjih petih letih v okviru EU ogromno naredilo na področju mladih, sociale, prekariata. “Ločiti pa moramo evropski in slovenski nivo. Veliko stvari, na kar opozarjajo poslanci, je predvsem v pristojnosti vlade v tej državi,” je poudarila poslanka. Ob tem je izpostavila vprašanje dolgotrajne oskrbe. Zakon lahko, po njenih besedah, vlada vloži že jutri. Prav tako bi vlada lahko priskrbela več evropskih sredstev za reševanje tega vprašanja. “Celo nadomestila, ki jih prejemajo zaposleni v domovih za ostarele, bi lahko črpali iz evropskih sredstev. Ampak za to je treba črpati iz več skladov in ne samo iz enega, in to je treba vedeti,” je dejala poslanka. Ob tem je dodala, da je tudi zato pomembno sodelovanje med nacionalnim prostorom in evropskimi poslanci. “Sama sem poskušala velikokrat, a do sodelovanja velikokrat ni bilo mogoče priti,” je dejala poslanka in dodala, da obžaluje, da tega sodelovanja ni več, saj bi tudi tako lahko naredili več v dobro Slovenije.

Kako si predstavljam EU v prihodnje? Moja vizija je, da je to svobodna entiteta oziroma skupnost, kjer veljajo demokratična pravila, da je to varna Evropa, kjer sami odločamo o tem, kdo bo v to Evropo prišel, komu bomo dovolili vstop, da je to Evropa, utemeljena na krščanskih vrednotah, da je to inovativna Evropa, ki daje prvo mesto svobodni gospodarski pobudi, kar pomeni, da bomo imeli tudi možnost, da skrbimo za našo bogato socialno Evropo in zmanjševanje vse revščine, ki jo je žal v Evropi še vedno veliko,” je na vprašanje o viziji Evrope odgovorila poslanka SDS.

Glede mladih pa je opozorila, da ob tem, da imamo kot eno največjih prednosti EU svoboden in prost pretok ljudi, to pomeni tudi lažjo možnost, da se mladi iz držav, ki so gospodarsko šibkeje razvite, izseljujejo v bolj razvite države. Tudi v Sloveniji je to problem. “Od vseh sredstev, ki so bila razdeljena za mlade, je Slovenija dobila zgolj 9 milijonov evrov,  Irska pa na primer 86 milijonov evrov, pa ne vem, če je tam problematika brezposelnosti mladih toliko večja kot v Sloveniji,” je dejala poslanka in dodala, da naloge, ki jo morajo opraviti vlade, ne morejo opraviti evropski poslanci.

Patricija Šulin pa se je odzvala na vprašanja glede položaja slovenske manjšine v Italiji. “V Italiji so zavrnili dopolnila, ki bi slovenski manjšini olajšala izvolitev predstavnika v Evropskem parlamentu, kar ostro obsojam. Živim ob meji in z našo slovensko manjšino sodelujem in tudi oni so ogorčeni nad tem ravnanjem in se bodo še naprej borili za svoje pravice. Zato tudi sama na tem mestu apeliram na naše zunanje ministrstvo in vlado, da začne te stvari primeroma urejati,” je dejala poslanka.

Šarca kaj skrbi prihodnost EU?
Glede prihodnosti EU je dejala, da si jo predstavlja v okviru Lizbonske pogodbe: “Predstavljam si Evropo, ki ohranja naš način življenja, ki ščiti svoje državljane s smelim in dinamičnim gospodarstvom, priložnostmi za mlade, in seveda Evropo brez korupcije,” je povedala Šulinova. Ob tem je spomnila tudi na to, da je slovenski premier zavrnil nagovor evropskim poslancem v Evropskem parlamentu. “Prihodnost EU bi morala skrbeti tudi predsednika vlade Marjana Šarca, ki je zavrnil svoj nagovor evropskim poslancem,” je dejala poslanka in dodala, da predsednik vlade, ki pride v Evropski parlament in govori o prihodnosti EU, ne nagovarja samo 751 evropskih poslancev, ampak vse državljane EU, ki nas je v tem trenutku nekje okoli pol milijarde. Šulinova se je ob tem vprašala, ali predsednik vlade sploh ima vizijo o prihodnosti EU, “ali mu je morebiti njegovi sodelavci niso uspeli pripraviti?”.

Poslanka Šulinova je na seji spregovorila tudi o pomenu zmanjševanja toplogrednih plinov. “Sprejeli smo uredbo, da bi EU dosegla cilje iz pariškega sporazuma iz 2015, da se do leta 2030 za 40 odstotkov zmanjšajo toplogredni plini. Ta uredba vsaki državi članici, tudi Sloveniji, nalaga, da zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov in da to implementira v svojo zakonodajo,” je dejala poslanka.

Ne nazadnje pa je Šulinova odgovorila tudi na očitke, da poslanci iz SDS prenašajo slabe novice v Evropski parlament. “Izvoljeni smo bili na evropskih volitvah in zastopamo interese državljanov tudi na področju človekovih pravic in svoboščin. Prav Evropski parlament je bil prostor, da opozorimo na pranje denarja v NLB. Prav smo naredili tudi, ko smo opozorili na politični konstrukt v zadevi Patria, ko je bil zaprt Janez Janša tik pred volitvami. Za škodo, ki je nastala njemu, SDS in Sloveniji, doslej še nihče ni odgovarjal,” je povedala poslanka in obenem dodala, da tudi drugi evropski poslanci opozarjajo na probleme v svojih državah. “Če bom izvoljena, ne nameravam pometati pod preprogo slovenskih problemov, sploh pa ne na področju človekovih pravic. To je bila praksa v nekem drugem sistemu,” je zaključila poslanka.

Demokracija

 • učko

  Jah Zverko, kaj pa niste vi formirali vlade ?!!!

 • Artur

  Samo vi lapajte EU EPP neuporabni servilni zverkoti sluzasti čmarkoti narod bo pa svoje naredil z vami ali brez vas in vas po vaših “zaslugah” lapanja in ostalega vašega sr..ja(nekateri vaši bivši člani so to pri vas že spregledali ) kmalu izpljunil na smetišče zgodovine skupaj s komunajzli, ko bo šlo zares, ko mu bo slej kot prej “dvignilo pokrovko”

  Referendum v Ilirski Bistrici prepovedan, s pripravami na postavitev migrantskih centrov nadaljujejo kljub nasprotovanju prebivalcev in lokalnih oblasti!
  http://nova24tv.si/lokalno/video-referendum-v-ilirski-bistrici-prepovedan-s-pripravami-na-postavitev-migrantskih-centrov-nadaljujejo-kljub-nasprotovanju-prebivalcev-in-lokalnih-oblasti/

 • Franc Šink

  Duh komunizma veje od povsod.

  • črnaovca

   Le zakaj ljudje volijo kao komuniste raje kot kolaborante

   • Franc Šink

    Kolektivna psihoza .

   • Peter

    Ker osrednji mediji nikoli ne rečejo slabe besede čez komunizem?

   • tramal

    Pozabil si napisati ,da samo umsko bolani komunistični primati ,volite zaostale komuniste.

   • macon

    Nobenih kolaborantov ni, samo postkomunisti ali neokomunisti ter proevropska opozicija.

   • Luiggi

    Ce ne pogledam dobro in preverim tvoj nick,ga enostavno preberem carovnica!

   • JANEZ GUS

    To volijo čefurji in komunisti.Žal pošten SLOVENSKI narod volitve abstinira.

  • SIMON ROZIC

   Smrad misliš, ne duh !!!?

   • Olga101

    A sva istočasno pomislila na smrad. “Birds of the feather flock together”!

  • Olga101

   Smrad komunizma veje od povsod!

  • učko

   Jah, ravno zaradi zaudarjanja nesposobne farške opozicije, ki je glavni krivec, da nam še vedno vladajo kučanovi komunisti !

 • črnaovca

  Vprašanje kaj ste gospodje poslanci v E parlamentu naredili dobrega za Slovcenijo razen da ste tam ves čas razlagali kako imamamo na oblasti komuniste, pri tem pa vedno pozabite da smo imeli volitve in ljudje so izbrali po svoji volji, menda ne boste trdili da so dile volitve nepoštene, pokvarjeni ste ravno dovolj samo šef mora ukazati. Vprašanje s kom nas boste s svojo podporo Orbanu skregali vi.

 • garfi

  Tomčeva se je zopet stiskala skupaj z sd, kakor da so se že združili sd-s
  po ostudni fajonki še prekla švarcpipanova-sd in ta jo je navdušeno hvalila
  moj glas na majskih volitvah dobi Domovinska liga-DOM

 • Franjo Trojner

  ŠAREC ZAVAJA, zavajajo pa žal tudi dominatni mediji!
  Cerar in Rjavec sta vplivala na Sovo, policijo in dominatne medije, da se v prisluhe ujeta veleTELEfonista, arbitra Sekolca in našo agentko Drenikovo takrat leta 2015, ko je izbruhnila afera s prisluhi, kaj preveč ne preiskuje. Zakaj? Ker bi rezultat preiskave domači in tuji javnosti dokazal, da je za pogovori, ki jih ne bi smelo biti, stala naša vlada. Torej sta takratni predsednik vlade Cerar in takratni zunanji minister Rjavec agentko Drenikovo spodbujala, da daje arbitru Sekolcu navodila, ki bi naj naši državi pri arbitraži koristila. Enako so počeli Hrvati, samo bolj pametno, zvito, njihiv arbiter je spal na njihovem veleposlaništvu in so se brez telefonov lahko dogovorili, kar so pač hoteli!
  Sam ne krivim takratne hrvaške vlade, ne hrvaške varnostno-obveščevalna službe SOA, ki je takrat naši strani prisluškovala in morda, koga iz naše strani na svojo stran speljala, ker so samo ščitili interese svoje države in naroda! ( prisluškujejo tudi danes)
  Sam za nastalo situacijo, ko so odkriti prisluhi čisto zminirali arbitražo in preko vseh skrajnosti obremenili meddržavne, medsoseske odnose OBTOŽUJEM in KRIVIM : našo takratno nesposobno levo Cerarjevo vlado, nesposobnega predsednika vlade Cerarja, nesposobnega preveč brbljivega zunanjega ministra Rjavca, nenačelnega arbitra Sekolca, nesposobno agentko Drenikovo in Sovo.
  Dejstvo je, da bi se Cerarjeva vlada, predsednik vlade Cerar, zunanji minister Rjavec, Sova, Drenikova in Sekolec arbitraže in pogovorov okoli nje morali lotiti bolj strokovno in zvito, pa do afere odkrite s prisluhi ne bi prišlo.
  Neizpidbitno dejstvo pa je tudi, da če bi takrat leta 2015 Sova in policija opravila svoje delo okoli prisluhov veleTELEfonistoma korektno, bi predsednik vlade Šarec in zunanji minister Rjavec morala odstopiti, Cerarjeva vlada bi padla, Sekolcu in Drenikovi pa bi se sodilo.

 • Janez Kepic-Kern

  TUDI V TEJ ŠALI SPODAJ
  NEKDO GOVORI O RUSIJI.
  ŠALA
  3. del.
  s SESTANKA “APRIL 2019” “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK provokatorjev s tega OK E- PORTALA NOVE24TV.
  Kraj sestanka: lokal
  “PARLAMENT-pub” ba ŠUIČEVI V LJ, blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

  Mentor ex KP, ZK provokatorčkov v usnjenem plaščku
  “PLAŠČEK”
  resno reče: nehajmo se prepirati in žaliti drug drugega. ZA NAS EX KP, ZK LJUDI – JE VEDNO SLABŠE.
  Ne zafrkavajte se,
  jaz sem že čisto na koncu z živci, bom dal ODPOVED, kot ZDRAVNIKI – pa boste VI – NA CESTI:.
  a CESTI boste. In brez DENARJA:

  ŠOBCA – se veselo in utrgano ZAREŽI in reče:

  AH, DAJ NO NE DRAMATIZIRAJ – “PLAŠČEK”. Čiszo OK nam gre – poglej, kako je moj TREBUH LEPO OKROGEL.
  Zmeraj imam denar – pa ne delam drugega – kot da včasih nosim napis”
  ” DELU – ČAST IN OBLAST”.
  Jest delam ne dosti, rad jem pa spim. NAJRAJŠ – IMAM PA – O B L A S T”. Malo letam po LJUBLJAN, povezujem ljudi, k res so “OBLAST” – PA DOBR ŽIVIM.
  Ne begaj teh revčkov – MI ŠE ZMEREJ SMO – OBLAST ! Tko kt za časa mojga fotra.
  Nas pa ljudi iz ex YU – pa RUSOV – JE !== milionov. Kaj bo tistih par SDSOVCE – PROTI NAM !.
  Reče
  “PLAŠČEK”: ” TO ŽE, AMPAK NAŠI EX KP, ZK “ŠEFI” SE ZAPČETAJO V VE HUJŠE – AFERE.
  OKOLI
  ARBITRAŽE S HR,, OKOLI ODTEKANJA DENARJA IZ ZDRAVSTVA,
  “SV” JE NEZADOVOLJNA itd.
  Zadnjič mi je “LEPOFRIZURNI NAŠ ŠEF”
  rekel, da se boji, da ga bojo na PREISKOVALKO PARLAMENTA – poklical !
  Je
  rekel “LEPOFRIZURNI” naš ŠEF,
  da bi kar šel – KAM V TUJINO: a da je prestar za to in da ne zna – nobenih – jezikov”
  Reče
  ” ŠOBCA” : ” a res. A to da ti je rekel?. Kam bo pa šu. Pa menda ja ne u Moskvo. Jest ke – že ne grem. Je tam mraz, pa tiste LITVINENKO pijače imajo. Ampak zapore pa kakšne gulage – še zmer – tud najbrž. Ruse mam rad kot zavezniike, ampak v Moskvo – pa ne grem”
  Se
  JANEZ CEPEC oglasi: ” Veš kuga ti- “ŠOBCA” – te v Mosvo tud noben ne vabi. Kwa pa nej u Rusiji s tabo? Za OLIGARHA si preveč prazbe glave, pa preslabo zgledaš. Za u gulag – pa tko nis _ KER DELAT NE ZNAŠ ŠA NE MORŠ.
  Pejt ti mau u BEGNE – “ŠOBCA”..
  Reče
  “LILI PILI” : ja verjamem, da gre našim šefom že tud bolj slabo. In da “LEPOFRIZURN” – cvili !
  Ampak, saj jest nočem, da mi dajejo – velik denarja. Tolk nej mi dajo, DA BOM MU ZA _ ŠIR pa ŠNOPS -nej mi dnarja dajo- pa bom jest _ ČIST ZADOVOLN:
  A NE VIDTE KAKO LEPO, ŠNOPS RJAVO BARVO IMAM. Še sončit se mi ni treba”
  Se
  JANEZ CEPEC
  se zadere na “LILI PILIJA”:
  “LILI PILI – ti s en BUTL, PEJT TI MAU U BEGNE: Šnops rjava barva pride – OD CIROZE JETER. Kdo te bo pa zdravu?
  Noben _ DOHTARJI BOJO ŠTRAJKAL, a ne veš? Dajejo ODPOVEDI. BUNKSL – PEJT U BEGNE”
  “LILI PILI” – le zamahne z roko in reče:
  “Ti JANEZ CEPEC – si pa res en CEPEC.
  Sej men je zarad zdravnikov, zarad NAŠIH DOHTARJEV _ VSEEN !.
  Vsi vemo, da je MATILDA – NEJBOLŠ -DOHTARCA. A ne?” L.r. Janez K. KERN KOMENDA
  p.s.
  KONEC ŠALE
  3. del.
  se bo nadaljevalo

 • tramal

  Saj sem rekel da se samo še z kradljivimi srbi in zapitimi rusi ,lahko družimo .

 • macon

  Komunisti bodo naredili vse, da bi obdržali kriminal in korupcijo, tudi če nas skregajo z vsemi sosedami in odrežejo od zahoda.

 • soc

  Na potrebo vsakokratnih levih marionet po zunanjem sovražniku sem tule opozarjal mislim da že pred dobrim letom dni. Razvoj dogodkov je tako predvidljiv…

 • rubec

  Na seji odbora je sodelovala tudi poslanka levice Sukič. V odmoru seje je bilo po mojih informacijah od nje slišati opazko, da moški tiči smrdijo. Je treba moške pobit ali je to le nedolžen rasizem?

  • Luiggi

   Tako kot smrdi znska p.cka ne smrdi noben moski tic!

   • Nata

    Sej je ni potrebno vohat !!!!

 • RATATA

  Navadni ne bomo nikdar razumeli kako je to možno, ker ne zmoremo nekaj misliti, drugo govoriti in tretjega početi, kar politiki in politikanti enostavno lahko, zmorejo in verjetno tudi morajo.

  https://www.youtube.com/watch?v=aygP6Sflxwo&fbclid=IwAR1WmaKeii1VgjnIbY9eb1djJGMvJlS442hRa82vV8fqkbVsgsB8vm8Yd5Q

 • xtc

  Komunisti morajo nenehno proizvajati sovražnike,da lahko narod motijo z njimi,da ne vidi propadajoče države.

 • Rožle

  Če smo iskreni, tudi Hrvati delajo po sistemu …
  ” nemože nam niko ništa !!! “

 • Ivo

  SDSovci bi pa raje pokleknili pred Hrvati, Italijani in Madžari. Oni so si vedno hoteli prisvojiti kose Slovenije. In ko se pojavi politik (to pot Šarec), ki ne poklekne, ga SDS napada. Jasno,vi ste vedno raje izdali in prodali kose Slovenije, kot da bi se uprli. Izdajstvo imate v genih.

  • Rožle

   Ne seri .. kaj je to spet napad je najboljša obramba ..

   Lewaki ste sami znani po tem..
   prodal ste nam že vse uspešne državne firme, celo zdravljico ste nam že prodal in to kar v arabskem jeziku…..
   No, za finale ste nam začel pa že kar otroke prodajat… Otrok..ni igrača !!! “

   • Ivo

    Vidiš, to kar pišeš je milo rečeno nakladanje. Uspešno je firme je prvi začel prodajati vaš guru Ivan Janez Janša. Zdravljica je prevedena v mnoge jezike predvsem zato, ker pravi, da so vsi narodi enako vredni. Da hočemo sosede prijatelje. Medtem, ko SDS spodbuja Orbana, Tajanija, Plenkoviča naj si vzamejo kose Slovenije.In za konec. Ta o otrocih pa je cvetka vse zaslepljenosti in omejenosti SDSovcev.

  • Janez Kepic-Kern

   O
   gospod detekticv P.!
   A še vedno ne veste,
   KATERA ŽENSKA JE RES RODILA “ČUDO” OD J.B. MARŠALA TITA?
   LMŠ ŠARCU – nimaš pojma.
   Kar tako tja v tri dni nakladaš.
   LMŠ Marjan Š. je imel na kongresu LMŠ – napol prazno dvorano. To vemo vsi.
   Ne verjamem, da ima LMŠ M.Š. v tisti njegovi LISTI M:Š. -20 uporabnih ljudi.
   Blefiraš, a ne?
   Verjezno si kot večina
   od nas – podpornikov SDS
   mnenja,
   da bi bilo za Marjana Š. bolje, če bi ostal “SERPENTINŠEK”.
   BI
   IMEL VSAJ – POLNO -DVORANO ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • JANEZ GUS

   Kdo v Slovenijo vabi kamelojebce,levičarske volilce.Kdo vničuje Slovenijo,pasjejebci rdeči.

  • abc

   So nas izdajali fašistom, nacistom, ustašem in podobnim golaznim in še ne dajo mira.

 • Lea Pralines

  IN TAK PLJUVAČ NAJ BI BIL ŠE EVROPSKI POSLANEC…NIMA ŠANS…DOBER JE EDINO ZA KAKŠNO CENENO VESELICO STRANKE SDS….PODN

  • Janez Kepic-Kern

   V info !
   G. detektiv P. =Lea P..
   je danes slabe volje.
   Razlogov je lahko veliko.
   Kar
   sam naj pove, kaj ga muči. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   MORDA PREPROSTO – POMANJKANJE DENARJA.

 • MižekFiga

  Usmeritev tovariša ddr. Kučana je komunistična USSSSSR.
  Tudi njegova najbolj sveža državna odlikovanja gredo v to smer.
  Kopačka in Pavijanković sta že na listi!

 • SIMON ROZIC

  Drži, levica se je začela leviti in bo slekla svojo rdečo kožo, če
  je EU ne bo spregledala in ji pokazala, da za take nima prostora!

 • Janez Kepic-Kern

  Tole jih vse
  najbolj skrbi – NIHČE OD EX KP, ZK KANIDATOV – NE BO IZVOLJEN V – EU.
  TUDI
  TOLE JIH SKRBI,
  PONAVLJAM
  ŠALA,
  KI NITI
  NI ŠALA

  GLEDE – tistih – volitev v EU – PARLAMENT !
  bo pa takole:!
  NE BODO IZVOLJENE
  POKOMUNISTIČNE – POLITIČNO – NEPRIVLAČNE – KANDIDATKE – ŽENSKE

  1. “SD” – TANJA F. – NE BO IZVOLJENA:
  zdr. težave, nezanimiv, nastop,nam Slovencem morda celo škodljiva?
  iz – SD” – STRANKA “PONOSNIH NASLEDNIKOV KOMUNISTOV , KI SO STORILI – ZLOĆIN”
  ( prost citat besed SD poslanca – Koprivca, v PARLAMENTU R:S).

  2. “LMŠ” – I. JOVEVA – NE BO IZVOLJENA:
  kako naj neka MAKEDONKA ZASTOPA NAS SLOVENCE.
  LMŠ – je brezperspektivna stranka, lista, ki bo kmalu razpadla, kot SMC.

  3. “LEVICA” VIOLETA T., – NE BO IZVOLJENA:
  gospa oz. tovarišica V.T. je sama o sebi ma TV rekla, da je iztrošena igralka, v Parlamentu je pa
  trdila, da “mi smo se borilli 1941-1945,” rojena pa je 1963.
  “LEVICA” stranka je baje “neomarxistična”, če kdo ve kaj to pomeni, razen tega, da podobno
  kot K. MARX “NIMAJO POJMA OZ: SE POŽVIŽGAJO NA EKONOMIJO” – naj kar pove.

  Tako se meni osebno vidi:

  – IZVOLJENI BOSTA – ODLIČNI GOSPE – iz SDS
  – ROMANA TOMC IN PATRICIJA ŠULIN,, ki sta doslej lepo predstavljali nas SLOVENCE v EU.
  Nikakor
  pa –
  NE BODO IZVOLJENI

  – LJ. NOVAK, KI MED VEČINO NAS KC VERNIKOV – NI PRILJUBLJENA

  – I. ŠOLTES – ŽE ZATO, KER “IZRABLJA”
  NAS UPOKOJENCE, KI GA NE PODPIRAMO
  OZ. NE
  MARAMO KARLA E. IN NJEGOVEGA – DeSUSA.
  Moj
  osebni občutek, ki me redko vara. ex OK knjižničar L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE,
  KI NITI NI ŠALA

 • Get Smart

  Vlada ni slovenska, ampak je MURGL JUGOKOMUNISTIČNA vlada v Sloveniji.

  Je uradno (de iure) tudi »vlada Republike Slovenije«, toda to še zdaleč ne pomeni, da je slovenska in tudi NI SLOVENSKA,
  ker je kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA oz. MURGL JUGOKOMUNISTIČNA, podrebneje lahko še MURGLsrboKOMUNISTIČNA, MURGLrvackoKOMUNISTIČNA, MURGLmuslićkultiKOMUNISTIČNA, MURGLsrbo-rvackoKOMUNISTIČNA, MURGLšipćevskoKOMUNISTIČNA, MURGLsrbo-šipćevskoKOMUNISTIČNA itd.

  Pamet v glavo.

  • Get Smart

   O kolaboriranju, torej o KOMUNISTIČNEM delu, ki da MURGL KOMI JUGA podtika ljudem:

   “Kardelj se je junija 1942 zadržal v Ljubljani “pre svega zbog veza što smo ih
   uspostavili sa Italijanima.”
   “19.11.1942 Dolomiti – IO OF, prejme pismo Kardelja, ki naroča, da je treba na vsak način okrepiti akcijo med italijanskimi vojaki, za katere so v Ljubljani ustanovili poseben komite, ki bo za njih izdajal 14 dnevni bilten v italijanščini” (Jesen 1942, Korespondenca Kardelj – Kidrič).
   E. Kardelj poroča Titu (14.12.1942): “Že sedaj imamo Italijane, ki dajejo podatke, nekateri tudi bombe. Če bomo utrdili naše položaje pri Italijanih, bo na kraju naš posel veliko lažji.”
   “Od vojakov je intendancija organizirano odkupovala čevlje, večje količine pušk in municije. Vse to blago so italijanski vojaki pripeljali iz Ljubljane na Brdo pod kozolec, kjer so ga prevzeli boljševiki.”
   “General Cerutti se je leta 1943 trikrat pogovarjal z boljševiki. Pod Hmeljnikom (9. maja), pri Dolenjem Kamenju (30. maja) in v Straži pri Novem mestu (13. junija)! Po pogovorih v Straži so boljševiki dobili 3 vagone italijanskih uniform, streliva in orožja. Cela Dolenjska pa je njuhala tobak.”
   “V Stomažu je Guido Cerutti pred množico ljudi padel v objem Kvedru in ga začel objemati in poljubljati. Kvedru in Novljanu je bilo nerodno, kaj si bodo mislili Vipavci, češ kako ste se pa vi borili tam dol na Dolenjskem s temi Italijani, ki vas zdaj objemajo in poljubljajo.”
   Ivan Maček – Matija v svojih spominih leta 1981: »Ceruttiju in njegovima spremljevalcema smo potem postregli s pijačo, da so si nabrali moči za odhod.«
   Tako,
   kot lahko vidite, so se kaviaržidoKOMINTERN in MURGLsrborvacke JUGOKOMUNJARE “borile proti fašizmu” nje.

   • Get Smart

    Edini takratni borci proti fašizmu so bili T.I.G.R.-ovci in še ostale SLOVENSKE domoljubne združbe, ki pa so jih kaviar JUGOKOMUNJARE ovajale okupatorju, in pa streljale v hrbet.

    Torej, dejanske borce proti fašizmu (Rejec Kravanja Majnik Černač Bidovec Uršič, Zelen, Premrl, Lemut, Srebrnič, Krajc, Krivec …)
    so kaviaržidoKOMINTERN in MURGLsrbo-rvackeJUGOKOMUNJARE ovajale svojim tovarišim FAŠISTOM oziroma so jih JUGOKOMUNJARE kar same ustrelile v hrbet.

    Pamet v glavo, SPOZNAJTE RESNIČNO ZGODOVINO in ne nasedajte MURGL JUGOKOMUISTIČNIM lažnivim provokatorjem.

    • Get Smart

     To pa je le nekaj KOMANDANTOV Tivove KOMUNISTIČNE bande, ki je klala slovenske otroke (vsi so bili UVOŽENI srbo rvacko crnogorski itd. LUMPENPROLETERI, torej mali in veliki zločinci, morilci, roparji, pedofili, pedrofili …):

     1.) Šaranović Milovan: komandant prve operativne cone (Dolenjska) od 7. decembra 1942 do 23. maja 1943;
     načelnik glavnega štaba od 23. maja 1943 do 30 julija 1943.
     2.) Jovanović Zdravko: načelnik štaba druge operativne cone (Notranjska ) od ustanovitve 11. decembra 1942 do 3. februarja 1943.
     3.) Tonasković Rajko: načelnik štaba Gubčeve brigade od 12. januarja 1943 do 30. marca 1943; komandant 15. divizije od sredine avgusta 1943 do 3. oktobra 1943; komandant 7. korpusa od 3. oktobra 1943 do 10. aprila 1944.
     4.) Kilibarda Mile: načelnik štaba 14. divizije od 3. oktobra 1943 do 25. februarja 1944; komandant 4. operativne cone (Štajerska) od 25. februarja 1944 do 23. julija 1944; namestnik komandanta 7. korpusa od 9. septembra 1944 do 3. oktobra 1944; načelnik štaba 7. korpusa od 10. novembra 1944 do 15. maja 1945.
     5.) Dapčević Milutin: načelnik štaba 3. operativne cone (Alpska) od novembra 1943 do 22. decembra 1943;
     načelnik štaba 9. korpusa od 22. decembra 1943 do 4. marca 1944.
     6.) Popivoda Pero: načelnik štaba Tomšičeve brigade od 2. dec. 1942 do 24 junija 1943; komandant 2. operativne cone (Gorenjska) od 24. junija 1943 do 4. avgusta 1943; načelnik štaba 14. divizije od septembra 1943 do 3. oktobra 1943; komandant 15. divizije od 3. oktobra 1943 do 17. decembra 1943; komandant 31. divizije od 21. decembra 1943; komandant 7. korpusa od 10. aprila 1944 do3. oktobra 1944, nato poslan v vrhovni štab.
     7.) Jevtić Predrag – Dragan: namestnik komandanta Gubčeve brigade od 3. novembre 1942 do 12. januarja 1943;
     komandant 3. bataljona Šercerjeve brigade od marca 1943 do maja 1943; namestnik komandanta 1. operativne cone (Dolenjska) od 23. maja 1943 do 13. julija 1943; komandant 15. divizije od 13. julija 1943 do 30 julija 1943.
     8.) Božović Radomir – Raco: namestnik komandanta 2. bataljona Tomšičeve brigade od decembra1942 do 12. januarja 1943; komandant 2. bataljona Tomšičeve brigade od 12. januarja 1943 do maja 1943; komandant 12. brigade od 24. septembra 1943 do 20. decembra 1943; namestnik komandanta 15. divizije od 20. decembra 1943 do 9. februarja 1944; načelnik štaba 15. divizije od 9. februarja 1944 do 23 junija 1944; namestnik komandanta 15. divizije od 23. junija 1944 do 9. avgusta 1944.
     9.) Ignjatović Radojica – Grnjica: načelnik štaba Bazoviške brigade od 1. oktobra 1943 do 22.oktobra 1943; načelnik štaba 30. divizije od 22. oktobra 1943 do 19. novembra 1943.
     10.) Brajović Petar – Pero: komandant 2. bat. Gubčeve brigade od 20. februarja 1943 do 30.marca 1943;
     načelnik štaba Gubčeve brigade od 30. marca 1943 do 12. septembra 1943; komandant 15. divizije od 15. septembra 1943 do 3. januarja 1944; komandant 18. divizije od 1. januarja 1944 do 12. januarja 1944; načelnik štaba 18. divizije od 12. januarja 1944 do 21. marca 1944; komandant 18. divizije od 21. marca 1944 do 23. junija 1944; načelnik štaba 4. operativne cone (Štajerska) od 23. julija 1944 do 15. maja 1945.
     11.) Došenović Mičo: načelnik štaba 14. divizije od 16. julija 1944 do 15 maja 1945.
     12.) Vojnović Aleksandar – Vojin: načelnik štaba 18. divizije od 30. novembra 1944 do 10. februarja 1945;
     namestnik komandanta 15. divizije od 10. februarja 1945 do 15. maja 1945.
     13.) Čubrić Mile: komandant 2. Bataljona Gubčeve brigade od 30. marca 1943 do 25. avgusta 1943; namestnik komandanta Gubčeve brigade od 25. avgusta 1943 do 14. septembra 1943; namestnik komandanta 18. divizije od 12. januarja 1944 do 21. marca 1944; načelnik štaba 18. divizije od 21. marca 1944 do 23. junija 1944; namestnik komandanta 18. divizije od 23. junija 1944 do 26. julija 1944; komandant posebne oficirske šole.
     14.) Marjanović Ratko: namestnik komandanta Gradnikove brigade od 30. novembra 1943 do 15. marca 1944;
     komandant Bazoviške brigade od 14. septembra l944 do 10. oktobra 1944; komandant Gradnikove brigade od 20. marca 1944 do 18. septembra 1944.
     15.) Šorović Danilo: komandant Gradnikove brigade od 26. aprila 1943 do 4. novembra 1943.
     16.) Vidačić Nikola: načelnik štaba Bazoviške brigade od 22. oktobra 1943 do 12. novembra 1943; načelnik štaba 30. divizije od začetka januarja 1944 do konca, januarja 1944; komandant Bazoviške brigade od 2. julija 1944 do 14. septembra 1944.
     17.) Marjanović Aleksandar – Leko: komandant 2. bataljona Gubčeve brigade od 12. januarja 1943 do 20. januarja 1943; namestnik političnega komisarja 15. divizije od 3. oktobra 1943 do 9. februarja 1944.
     18.) Dukić Nikola: načelnik štaba 30. divizije od 9. marca 1945 do 7. maja 1945.
     19.) Vukadinović Dušan: načelnik štaba Gradnikove brigade od 2. marca 1945 do 28. marca 1945; komandant Vojkove brigade od 28. marca 1945 do konca vojne; politični komisar 1. bataljona Gradnikove brigade.
     20.) Knežević Vladimir – Volodja: politični komisar 2. čete 3. bataljona Tomšičeve brigade – avgusta 1942; politični komisar 1. bataljona Tomšičeve brigade – marca 1943; komandant l. Soške brigade leta 1943; komandant 17. brigade Simona Gregorčiča leta 1943; prvi komandant Novega Mesta.

     61.) Armić Zdenka Kidrić: šef VOS-a za Slovenijo.

 • Get Smart

  POLITIKA = pomeni DELO za POLITEJO, SKRB za POLITEJO = DRŽAVO.
  POLITIK je tisti, ki na kakršenkoli način dela za POLITEJO (državo).
  POLITIKE najprej RAZLIKUJEMO glede na PRIPADNOST POLITEJAM, torej ZA katero DRŽAVO DELAJO in na KAKŠEN NAČIN delajo za POLITEJO (državo), ne kot PODTIKA kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA PROPAGANDA in otroci neumno ponavljajo: “vsi nogometaši so isti”, “vsi igrajo za isto državo”, “nogomet je grd”, “nogomet je kurba”, “nogometaš je nedolžen kot prostitutka”, “nogomet krade” … in kar je še POTURJENIH bulšitizmov, ki jih je kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI oz. MURGL JUGOKOMUNISTIČNI propagandni stroj (v lasti imajo +90 % medijev tega sveta, MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA pa celo 99 % medijev v OKUPIRANI POLITEJI Sloveniji), naselil v oprane glavice OKUPIRANIH-zasužnjenih ljudi. Vzemimo primer »vsegliharstva«: nogometaš (napadalec) MESSI je isti kot nogometaš (golman) OBLAK, kajne? Sledimo? MESSI dela za POLITEJO ARGENTINO in dela (NA NAČIN) kot napadalec = zabija žogo v nasprotnikove gole ZA POLITEJO ARGENTINO, ne za Španijo, ne za Italijo, NE ZA VSE ISTE, ne za bla bla nogomet …, ampak DELA ZA POLITEJO ARGENTINO. Medtem pa OBLAK DELA ZA POLITEJO SLOVENIJO, brani gol za POLITEJO SLOVENIJO, ni isti kot MESSI, ampak DELA ZA POLITEJO SLOVENIJO, ne za Španijo, ne za Italijo … in DELA drugače kot MESSI, in sicer NA NAČIN, da BRANI GOL za POLITEJO SLOVENIJO.

  • Get Smart

   MESSI ni španski nogometaš, je argentinski V ŠPANIJI, RONALDO ni italijanski, je PORTUGALSKI v Italiji. “Vsi nogometaši so isti”, “vsi igrajo za isti klub”, “vsi igrajo za isto državo” … so LAŽNA VSEGLIHARJENJA, ali pa “vsi nogometaši so pošteni kot kurbica”, kar OPRANI otroci radi ponavljajo, rajcajo jih kurbice, kar je v redu, ni pa v redu, če poštenim prostitutkam PODTIKATE NEPOŠTENOST; poštene kurbice so POŠTENE DELAVKE, ti pošteno plačaš, one ti nudijo spolne storitve, za razliko od MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH zločinskih PEDERČINA in KURBETIN, ki vam ROPAJO MILIJARDE, uničujejo vašo kulturo, v zameno pa vam nudijo storitev: “jebanja na suvo u zdrav mozak nje”, skratka NISO VSI ISTI – osel v Lipici NI LIPIŠKI KONJ, ni LIPICANAC nje.
   ŠARAC ni slovenski premier, je MURGL JUGOKOMUNISTIČNI FEJKpremier v Sloveniji, je nastopljena pi-ar mekanocurna lutka, ki pred kamerami svira kurtzu, prodaja maglu … LAŽE, kot pes teče. Vsi KOMINTERNOVCI in njihovi SERBUSI=hlapci so:
   –MURGL-srborvackoJUGOKOMUNISTIČNI stvori v Sloveniji
   –kaviaržido KOMINTERNISTIČNI stvori v Sloveniji
   –MUSLIćKULTI JUGOKOMUNISTIČNI stvori v Sloveniji
   –pravoslavni JUGOKOMUNISTIČNI stvori v Sloveniji
   –gezoslavski JUGOKOMUNISTIČNI stvori v Sloveniji … oz. s starimi imeni: babilonski perzijski egiptovski bizantinski rimski turški … = kaviaržido KOMINTERNISTIČNI.

   • Get Smart

    Samo v primeru NEDOKONČANIH »Stošice« je MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA že v prvem ruku IZROPALA, beri BARBIE BORAT POHARKA je kot kao-PREMIER odobrila 220 MILIJONOV € za projekt, ki v NEMČIJI, ki ima 2x dražjo delovno silo, za 4x večji projekt porabijo 40 milijonov €, in pozor, BOSANCOV, ki so gradili STOŠCE nje, MURGL JUGOKOMUNISTIČNI lopov, najboljš JUGOKOMUNISTIČKO KAPITALISTIČKI “socialno čuteči”* lopovski in lažnivi đupljan nje NI PLAČAL ampak jih je nagnal domov BREZ PLAČILA.
    ———
    * MILAN KUćAN: »Jankovića vidim kot takšnega KAPITALISTA,
    ki je pokazal socialno ozaveščenost.«
    ———
    Za koga dela »socialno ozaveščeno« MURGL JUGOKOMI govno? Kaj odmeva v Stoščah?
    – ZA koga? Za JOSEPHA BROZIćA TITA
    – ZA koga? Za PARTIJU?
    – ZA koga? Za JUGOSLAVIJU.
    – “Druže tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”
    – “Druže tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
    – “Evviva communismo!”
    – “Bandiera rossa la triumfera!”

    • Get Smart

     SOCIALIZEM = MURGL JUGOKOMUNIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = JUGOKOMUNIZEM = USTAŠIZEM = ČETNICIZEM = TURČIZEM = FEVDALIZEM = LIBERALIZEM = KAPITALIZEM = MUSLIćKULTIZEM … vsi ti »-izmi« so t. i. POPULISTIČNE floskule, vse po vrsti so tvorbe kaviaržido KOMINTERNE = SUŽNJELASTNIŠTVO = kaviaržido KOMINTERNIZEM = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA.
     Dovolj bo, če pogledate, katero je NAJVEČJE KAPITALISTIČNO društvo v Sloveniji =
     = FORUM 21 = FORUM 21 = MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA, ki ga je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVILA naropala v Sloveniji,
     predsednik pa je tovariš Milan KUćAN,
     ki je tudi predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji, ki so jo uradno preimenovali v SD = SOCIALNI DEMOKRATI in podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije, ki so ga uradno preimenovali v LDS.
     DeSUS Levica SABratuške SD ŠARAC … in Zares POZITIVNA-srbija dobri dobovški LDS i tako dalje do tokija, so vse le “novi-obrazi” teh dveh struktur (KPJ + SKOJ), ki je dejansko ENA = KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE = MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

 • Janez Kepic-Kern

  še 1 x.

  NO?
  Zakaj pa je šlo -dr. D. TURKU
  pri
  vsiljevanju dr. SEKOLCA?
  A kdo to – ve ?
  ŠE 1X
  PRED PREISK. KOMISIJO – PARLAMENTA – VSE VPLETENE
  TUDI DR. D. TURKA,
  PA
  BO HITRO – VSE JASNO. Mar ne ?

  Še 1x.
  Moj spodnji zapis – je verodostojna informacija !
  edino res pomembno pa je tole.
  vprašajte dr. D. Turka – zakaj je vsiljeval dr. Sekolca.

  JE EDINO RES POMEMBNO – je TOLE !
  VPRAŠAJTE – SDS parlamentarci
  – DR. D. TURKA,
  ZAKAJ JE VSILJEVAL DR. SEKOLCA.
  Zadeva za
  PARLAMENT R. SLOVENIJE – NAJBRŽ? L.R. JANEZ K KERN KOMENDA
  ŠE 1X
  RES JE POMEMBNO.
  PA ŠE TU
  NE SLEPOMIŠIMO
  Saj smo normal odrasli ljudje.
  ZNANI PRAVNIK DR. E. PETRIČ
  JE JAVNO NA R. “OGNJIŠČE” povedal,

  da je bil on-dr. Petrič ZAINTERESIRAN, DA BI BIL ARBITER ZA MEJO S HR,
  Pa da je
  – dr D. TURK – vsilil nikomur poznanega dr. SEKOLCA.

  Ostalo ugotovite
  – VI DRUGI. Jaz sem normal penzionist.
  Nimam stika s takim “DRŻAVNIM MIŠMAŠEM” – “MIŠKOLANCAMI” L. r Janez K. Kern KOMENDA

 • janko

  Simpl, nihče ne mara komunistov, mi pa imamo edini v Evropi komy vlado!
  In slovenčeki nismo zmožni skiniti to golazen!

  • Get Smart

   Janko, tist »slo…čeki« ni v redu, tist edin paše če in ko nedvoumno govorimo o »sLJoveNJcaLJćetih«, »sLJOveNJcaLJih« itd. kot je kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA srbo-kaviaržidoKOMUJARA makarović imenovale SVOJE ROJAKE in za njo ponovila njena rojakinja, torej še ena kaviaržidoKOMINTERN srboJUGOKOMUNISTIČKA drugarica vuk-godina – ja, njuni rojaki so dokazano mali mekanocurni pussići, ki silom prilike nje živijo v Sloveniji in Slovenije ne marajo, ker so jih v Sloveniji kastrirali, v garažah v Sloveniji jim razturajo dupeta in krivdo za ta dela svojih MURGL JUGOKOMI gospodarjev, katerim se ubogi kužki ne bodo uprli, preslikajo iz gospodarjev njihovih riti na ne krivo ne dolžno Slovenijo in Slovence, ki jih vseskozi spudbujamo, naj zapustijo garažo.

   Fra = makronći = komunjara, NEM = isto, ITA = isto, ŠPA = isto, ŠVED = isto, cela ex JUGA je totalno v rokah in V LASTI KOMUNISTIČNE Jugoslavije … itd. itd.
   torej ne drži, da je le Slovenija OKUPIRANA in da samo nas ropajo kaviaržidKOMINTERNISTIČNE oz. JUGOKOMUNISTIČNE kreature.

   Zmožni smo, ni pa enostavno iz spanja zbuditi ljudi in ni enostavno organizirati upor proti okupatorju.

   • janko

    Uf, saj si skoraj že konkurent stricu Googlu.

 • Janez Kepic-Kern

  O TEM
  KAKO “FUNKCIONIRAJO” ŽAL NAŠI
  EX KP , ZK PROVOKATORČKI.
  SE ZDI.
  ŠALA
  4.. del.
  s SESTANKA “APRIL 2019” “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK provokatorjev s tega OK E- PORTALA NOVE24TV.
  Kraj sestanka: lokal
  “PARLAMENT-pub” ba ŠUBIČEVI V LJ, blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

  Mentor ex KP, ZK provokatorčkov v usnjenem plaščku
  “PLAŠČEK”
  resno reče:
  “nehajmo se prepirati in žaliti drug drugega. ZA NAS EX KP, ZK LJUDI – JE VEDNO SLABŠE.
  Ne zafrkavajte se,
  -jaz sem že čisto na koncu z živci,
  – bom dal ODPOVED, kot ZDRAVNIKI – pa boste VI – NA CESTI:.
  Na CESTI boste. In brez DENARJA:
  Vedeti morate naslednje:
  V FOND
  IZ KATEREGA SEM PLAČEVAN
  . JAZ “PLAŠČEK” – vaš mentor in
  – VI – KI NAJ BI BILI PROVOKATORJI – ZA ZAŠČITO INTERESOV NAŠIH EX KP,ZK LJUDI
  vplačujejo
  ex KP,ZK in podobno profilirani ljudje – KI SPLOH IMAJO DOVOLJ DENARJA IN INTERESA, DA
  – SPLOH – PLAČUJEJO – EVRE – ZA
  – mene “PLAŠČKA” , vašega mentorja
  in za vas ex KP, ZK BRANITELJE IN NAPADALCE – na tiste, ki so ex KP, ZK-jem nenaklonjeni !
  A razumete ?
  “LILI PILI”
  reče:
  ” jest nč ne razumem, niti nočem -nč – razumet. “PLAŠČEK” – TI MEN DEJ SAMO JASNA NAVODILA
  – KWA NEJ PIŠEM – PA BOM PISOV – TKO KT VI HOČTE.
  Men gre
  samo za to, DA MI DASTE TOLK DNARJA, DE BOM MU ZA
  – PIR PA ŠNOPS
  – kolkr ga morem jest – spit: cirka 10 PIROV in ! LITER ŠNOPSA na DAN.
  Se
  “PLAŠČEK” pokriža in reče:
  “LILI PILI – OK sva zmenjena – ampak vsak dan mraš napisati in objavit
  – VSAJ 100 E- POSTOV , ki bodo “sovražni” do SDS in do J. JANŠE”.
  “LILI PILI”
  rečr: ” Zmenjen. Bom delov – križce,- za vsak post enga. K sem že zlo pjan – pozabm štet – pišem a še lahko.
  Dnar mi pa nakazuj nejbol vsak pondeljk zjutrej – takrat sm trezem. Vse naenkrat 1x v mescu mi raj ne nakazuj, ker bom vse kuj zapiv, poj bom pa cel mesec brez dnarja pa brez pjače”
  Reče
  “PLAŠČEK” : Pav, zmenjeno.
  ZAPOMNI SI – 100 POSTOV NA DAN – JE TVOJA NORMA”
  Eeče
  še “JANEZ CEPEC”: ” BUNKSLA – PEJTA MAU U “BEGNE”. L.-r. Janez K. Kern KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE.
  4. del
  se nadaljuje.

 • JANEZ GUS

  Komunist rabi notranje in zunanje sovražnike.Ko jih ni,se jih naredi. Previrjena Kardeljeva barabija.Zato bodi rdečuh 100x preklet.

 • Janez Kepic-Kern

  V R. SRBIJI
  SO POSLEDICE EX KP, ZK NESODNEGA
  TERORJA – UREDILI TAKOLE.
  PONAVLJAM

  V državi R. Srbiji,
  karkoli si že mislimo o njej,
  so vsaj to področje
  PRAVNO NEUREJENIH POSLEDIC DOLGOTRAJNEGA EX VKPb, KP, ZK NESODNEGA POLIT OBLASTNEGA TERORJA TITO, KARDELJ POLIT REŽIMA
  PO RAZPADU EX SFRJ 1991. LETA – ZAČELI
  – PRAVNO KOREKTNO Z ZAKONI – UREJATI – URADNO, SODNO,
  – MISLIM, DA IMAJO ZDAJ, LETA 2019 ŽE 3. VERZIJO
  – T.I. “ZAKONA O REHABILITACIJI ITD.” IN DA NADALJUJEJO NAPREJ, URADNO,
  SODNO S POPRAVAMI, Z REHABILITACIJAMI KP, ZK – POLIT POVZROČENIH
  SMRTI IN MATERIALNIH ŠKOD. V SRBIJI IN TUDI NA EU SODIŠČIH.
  Vse ali veliko tega gradiva iz Srbije (Zakoni, primeri sodnih razsodb itd. – JE PROSTO DOSTOPNO N INTERNETU . VSAKOMUR. Tudi nam v naši R. Sloveniji
  Oglejte si to
  SAMI ! L.r. Janez Kepic-Kern KOMENDA
  P.S.
  REHABILITACIJA D. MIHAJLOVIĆA, BGD, 2015.
  https://www.google.com/sear

  PRIZNANA PRAVNICA, GOSPA
  VERA MEJAK
  O SODNIH REHABILITACIJAH ŽRTEV IN POSLEDIC
  EX KP, ZK TITO, KARDELJ POLIT REŽIMA V SRBIJI
  https://www.google.com/sear

 • učko

  Zaradi totalno nesposobne opozicije nas bojo komunisti kmalu aneksirali Ruski federaciji, skupaj s pobrateno Srbijo ! Balkansko-slovanski ANŠLUS !!!!!

 • Get Smart

  Ja, ubogega MURGLsrbo-rvackegaJUGOKOMUNISTIČNEGA psa MURGL JUGOKOMI gazda natepava u dupe v MURGL garaži, kriv pa je »J« nje.

 • Get Smart

  Pomni, kaj so ti položili v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKO POLITEJO = DRŽAVO,
  je DELO ZA SLOVENSKO POLITEJO (za ljudi v SLOVENSKI POLITEJI),
  seveda na SLOVENSKI NAČIN, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, EDINA ČLOVEŠKA stranka v OKUPIRANEM DRŽAVNEM ZBORU Republike Slovenije izvaja SLOVENSKO POLITIKO, ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI podarili svetu.
  Govorimo skratka o »KULTURI ŽIVLJENJA«.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je »KULTURA SMRTI«.
   »Kultura smrti« je kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA fašistično socialistično komunistična SUŽNJELASTNIŠKA agenda ZLOČINOV PROTI ČLOVEŠTVU: umor, uničevanja kultur, uničevanja narodov (etnocid, genocid), ropanje, kraja, LAŽ, blatenje ljudi – ČLOVEKU PODTIKAJO svoje ZLOČINE, »prodajanje magle«, pasjejebstvo (»vukojebine«), kamelojebstvo, pedrstvo, pedofilstvo … skratka PARAZITIRANJE na ljudeh, ustvarjanje »novega svetovnega reda« reda RAZREDOV, kar je le njihov stari red: SUŽNJELASTNIŠTVO.
   Njihove stare in nove sužnjelastniške strukture: (babilon perzija egipt bizanc rim jugoslavija turčija serbia rvackija bosnija …) oz. tu MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA
   (ŠARAC, Levica, SD, DeSUS, SABratušak, SMC idr. »novi obrazi«.
   Vsi »-izmi« so izdelki teh kreatur. Ko se človek-SUŽENJ končno upre enemu njihovemu načinu »tepihovanja« in »sfukovanja«, opranim ljudem preko PROPAGANDNEGA stroja ponudijo kao rešitev: SOCIALIZEM = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM oz. tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM, vsesplošno pa gospodarjev kaviaržidoKOMINTERNIZEM in (wathdogov–serbusov–hlapcev) MUSLIćKULTI SERBUSIZEM. In imajo še spremljevalne »-izme«: lezbizem, feminizem … ki so vsi le kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI oz. tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI propagandizmi za pranje možganov.

   • Get Smart

    En od stebrov zločinske kaviaržidoKOMINTERNE oz. tu MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE je TRANSIćIZEM: svoje izrodke in kupljene otroke kastrirajo in VZGAJAJO v pedofiliji, v pedrofiliji, v LAŽI, v SOVRAŠTVU DO LJUDI in s hormoni nasprotnega spola. Ko te kreature odrastejo, so, kot si same pravijo in z DELI DOKAZUJEJO na vsakem koraku, SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI. Sovraštvo do ljudi kar žari iz njihovih oči in potem so vam FOVŠ. Poznate PODTIKANJA o fovšiji (zavist – želja)?
    Fovšijo – zavist ločimo po NAČINU IZPOLNITVE želje:
    – USTVARJALNA fovšija – prirojena fovšija ljudi (Tina je bila fovš Mateji Svet, zato se je lotila treninga, poštenega dela in VZORNICO Matejo presegla);
    – UNIČEVALNA fovšija – prirojena in VZGAJANA fovšija KOMUNISTIČNIH kreatur – človeku so fovš vsega, zato človeka zakoljejo in si prisvojijo njegovo imetje.
    FEJK ženske – »MOŽAČE« (TRANSIćI – KASTRIRANI fantki) ne morejo roditi, ne morejo izkusiti ženskih bolečin in užitkov, FEJK moški (TRANSIćIRANE deklice na testosteronu do konca svojih dni igrajo vloge »POŽENŠČENIH kao MOŠKIH« in to FEJK moško POŽENŠČENOST potem PODTIKAJO LJUDEM. Znani PONOSNI pedrizem/lezbizem je sredstvo za prikrivanje TRANSIćiZMA. Tak je univerzalni kaviaržidoKOMINTERNISTIČNI »modus operandi«.

    • Get Smart

     PEDRIZEM/LEZBIZEM je za KOMINTERN-OVCE oz. MURGL JUGO KOMUNJARE najprej iniciacijski odnos GOSPODAR vs SERBUS: gospodar zazanamuje svojo lastnino – vse riti so v lasti gospodarjev in otroci so vzgajani v PONOSNO nastavljanje dupeta gazdi. Te kreature svoja dela vedno PODTIKAJO LJUDEM: ste že slišali »za hlapce (za SERBUSE) rojeni«? Ja, IVAN CANKAR je govoril o teh kaviarSERBUSNIH KREATURAH, ki so ZA SERBUSE tekovina revolucije ROJENI, biča željni in vajeni, hrbet upognjen, dupe za gazdu spremno …
     LEZBIZEM je sredstvo za poneumljanje deklic, ki kupijo LAŽNO PROPAGANDO o »grdih moških«, ki da zlorabljajo ženske, kar je znova le kominternistično PODTIKANJE skladno z njihovo agendo: »Deli in vladaj!«
     Samo te kaviaržidoKOMINTERNOVSKE parazitske kreature (krvosesi) in njihovi SERBUSNI WATCHDOGI (volkodlaki) zlorabljajo ženske in otroke.
     Delajo za svojo MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviarKOMUNISTIČNO INTERNACIONALO, za svoj »Nov svetovni red«, njihov tisočletja isti red, SUŽNJELASTNIŠTVO:
     1. PRVORAZREDNI pusići in TRANSIćI so gazde, odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psov=watchdogov in zasužnjenih ljudi,
     2. DRUGORAZREDNI pusići in TRANSIćI so SERBUSI (hlapci), watchdogići, psi čuvaji tekovina revolucije, »VOJAKI REVOLUCIJE«, kot jim pravi tovariš Milan KUćAN,
     3. TRETJERAZREDNI so ljudje, LJUDJE so SUŽNJI.

 • realnost

  Ste videli kako je Serpetinšek govoril s stisnjenimi zobmi “vice” hrvaškim novinarjem kljub opozorilu da je to uradna izjava… Noben se ni smejal komedijantu…

 • Janez Kepic-Kern

  POGREŠANI SO !
  ŠALA.

  Danes so ex KP, ZK provokatorji nekam – PONIKNILI ?!
  Se zdi.
  Morda – se dogovarjajo o novi – “STRATEGIJI PROVOCIRANJA” na tem OK portalu NOVE24TV?
  ALI PA?
  pREPROSTO GLEDAJO KAKE RAZVEDRILNE PROGRAME ? L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  MORDA GLEDAJO
  TOLE?
  https://www.youtube.com/wat
  “GO, GO – JETTERS”

  KONEC ŠALE

 • opazovalec

  Na zasedanju je bilo 8 poslanceb, kaj so res govorili samo SDS-ovi? Uravnotežen medij bi poročal o delu vseh, tako pa vzgajate propagano, ki ste se jo priučili v Kumrovcu, ki ga tako blatite.

  • Imperial Commando

   Aja, a RTV pa ne izvaja svoje propagande in vsiljuje svojo agendo?? S tem, da ga moramo financirati vsi! Skrij se bimbo.

 • Janez Kepic-Kern

  še 1x
  TUDI V TEJ ŠALI SPODAJ
  NEKDO GOVORI O RUSIJI.
  ŠALA
  3. del.
  s SESTANKA “APRIL 2019” “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK provokatorjev s tega OK E- PORTALA NOVE24TV.
  Kraj sestanka: lokal
  “PARLAMENT-pub” ba ŠUBIČEVI V LJ, blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

  Mentor ex KP, ZK provokatorčkov v usnjenem plaščku
  “PLAŠČEK”
  resno reče: “Nehajmo se prepirati in žaliti drug drugega. ZA NAS EX KP, ZK LJUDI – JE VEDNO SLABŠE.
  Ne zafrkavajte se,
  jaz sem že čisto na koncu z živci, bom dal ODPOVED, kot ZDRAVNIKI – pa boste VI – NA CESTI:.
  a CESTI boste. In brez DENARJA:

  ŠOBCA – se veselo in utrgano ZAREŽI in reče:
  “AH, DAJ NO NE DRAMATIZIRAJ – “PLAŠČEK”. Čisto OK nam gre – poglej, kako je moj TREBUH LEPO OKROGEL.
  Zmeraj imam denar – pa ne delam drugega – kot da včasih nosim napis”
  ” DELU – ČAST IN OBLAST”.
  Jest delam ne dosti, rad jem pa spim. NAJRAJŠ – IMAM PA – O B L A S T”.
  Malo letam po LJUBLJAN, povezujem ljudi, k res so “OBLAST” – PA DOBR ŽIVIM.
  Ne begaj teh revčkov – MI ŠE ZMEREJ SMO – OBLAST ! Tko kt za časa mojga fotra.

  Nas pa ljudi iz ex YU – pa RUSOV – JE VEČ KT STO MILJONOV,
  100milionov. Kaj bo tistih par SDSOVCE – PROTI NAM !.

  Reče
  “PLAŠČEK”:
  ” TO ŽE, AMPAK NAŠI EX KP, ZK “ŠEFI” SE ZAPLETAJO V VE HUJŠE – AFERE.
  OKOLI
  ARBITRAŽE S HR,, OKOLI ODTEKANJA DENARJA IZ ZDRAVSTVA,
  “SV” JE NEZADOVOLJNA itd.
  Zadnjič mi je “LEPOFRIZURNI NAŠ ŠEF”
  rekel, da se boji, da ga bojo na PREISKOVALKO PARLAMENTA – poklical !
  Je
  rekel “LEPOFRIZURNI” naš ŠEF,
  da bi kar šel – KAM V TUJINO: a da je prestar za to in da ne zna – nobenih – jezikov”
  Reče
  ” ŠOBCA” : ” a res. A to da ti je rekel?. Kam bo pa šu. Pa menda ja ne u Moskvo. Jest ke – že ne grem. Je tam mraz, pa tiste LITVINENKO pijače imajo. Ampak zapore pa kakšne gulage – še zmer – tud najbrž. Ruse mam rad kot zavezniike, ampak v Moskvo – pa ne grem”
  Se
  JANEZ CEPEC oglasi: ” Veš kuga ti- “ŠOBCA” – te v Mosvo tud noben ne vabi. Kwa pa nej u Rusiji s tabo? Za OLIGARHA si preveč prazne glave, pa preslabo zgledaš. Za u gulag – pa tko nis _ KER DELAT NE ZNAŠ PA NE MORŠ.
  Pejt ti mau u BEGNE – “ŠOBCA”..
  Reče
  “LILI PILI” : ja verjamem, da gre našim šefom že tud bolj slabo. In da “LEPOFRIZURN” – cvili !
  Ampak, saj jest nočem, da mi dajejo – velik denarja. Tolk nej mi dajo, DA BOM MU ZA _ ŠIR pa ŠNOPS -nej mi dnarja dajo- pa bom jest _ ČIST ZADOVOLN:
  A NE VIDTE KAKO LEPO, ŠNOPS RJAVO BARVO IMAM. Še sončit se mi ni treba”
  Se
  JANEZ CEPEC
  se zadere na “LILI PILIJA”:
  “LILI PILI – ti s en BUTL, PEJT TI MAU U BEGNE: Šnops rjava barva pride – OD CIROZE JETER. Kdo te bo pa zdravu?
  Noben – DOHTARJI BOJO ŠTRAJKAL, a ne veš? Dajejo ODPOVEDI. BUNKSL – PEJT U BEGNE”
  “LILI PILI” – le zamahne z roko in reče:
  “Ti JANEZ CEPEC – si pa res en CEPEC.
  Sej men je zarad zdravnikov, zarad NAŠIH DOHTARJEV – VSEEN !.

  Vsi vemo, da je MATILDA – NEJBOLŠ -DOHTARCA. A ne?” L.r. Janez K. KERN KOMENDA
  p.s.
  KONEC ŠALE
  3. del.
  se bo nadaljevalo

  • Janez Kepic-Kern

   še 4. del
   še 1x
   KAKO “FUNKCIONIRAJO” ŽAL NAŠI
   EX KP , ZK PROVOKATORČKI.
   SE ZDI.
   ŠALA
   4.. del.
   s SESTANKA “APRIL 2019” “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK provokatorjev s tega OK E- PORTALA NOVE24TV.
   Kraj sestanka: lokal
   “PARLAMENT-pub” ba ŠUBIČEVI V LJ, blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

   Mentor ex KP, ZK provokatorčkov v usnjenem plaščku
   “PLAŠČEK”
   resno reče:
   “nehajmo se prepirati in žaliti drug drugega. ZA NAS EX KP, ZK LJUDI – JE VEDNO SLABŠE.
   Ne zafrkavajte se,
   -jaz sem že čisto na koncu z živci,
   – bom dal ODPOVED, kot ZDRAVNIKI – pa boste VI – NA CESTI:.
   Na CESTI boste. In brez DENARJA:
   Vedeti morate naslednje:
   V FOND
   IZ KATEREGA SEM PLAČEVAN
   . JAZ “PLAŠČEK” – vaš mentor in
   – VI – KI NAJ BI BILI PROVOKATORJI – ZA ZAŠČITO INTERESOV NAŠIH EX KP,ZK LJUDI
   vplačujejo
   ex KP,ZK in podobno profilirani ljudje – KI SPLOH IMAJO DOVOLJ DENARJA IN INTERESA, DA
   – SPLOH – PLAČUJEJO – EVRE – ZA
   – mene “PLAŠČKA” , vašega mentorja
   in za vas ex KP, ZK BRANITELJE IN NAPADALCE – na tiste, ki so ex KP, ZK-jem nenaklonjeni !
   A razumete ?
   “LILI PILI”
   reče:
   ” jest nč ne razumem, niti nočem -nč – razumet. “PLAŠČEK” – TI MEN DEJ SAMO JASNA NAVODILA
   – KWA NEJ PIŠEM – PA BOM PISOV – TKO KT VI HOČTE.
   Men gre
   samo za to, DA MI DASTE TOLK DNARJA, DE BOM MU ZA
   – PIR PA ŠNOPS
   – kolkr ga morem jest – spit: cirka 10 PIROV in ! LITER ŠNOPSA na DAN.
   Se
   “PLAŠČEK” pokriža in reče:
   “LILI PILI – OK sva zmenjena – ampak vsak dan mraš napisati in objavit
   – VSAJ 100 E- POSTOV , ki bodo “sovražni” do SDS in do J. JANŠE”.
   “LILI PILI”
   rečr: ” Zmenjen. Bom delov – križce,- za vsak post enga. K sem že zlo pjan – pozabm štet – pišem a še lahko.
   Dnar mi pa nakazuj nejbol vsak pondeljk zjutrej – takrat sm trezem. Vse naenkrat 1x v mescu mi raj ne nakazuj, ker bom vse kuj zapiv, poj bom pa cel mesec brez dnarja pa brez pjače”
   Reče
   “PLAŠČEK” : Pav, zmenjeno.
   ZAPOMNI SI – 100 POSTOV NA DAN – JE TVOJA NORMA”
   Eeče
   še “JANEZ CEPEC”: ” BUNKSLA – PEJTA MAU U “BEGNE”. L.-r. Janez K. Kern KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE.
   4. del
   se nadaljuje.

 • Valter BraniSlav

  Zadnje tedne opažam, da se je slovenska vlada skregala skoraj z vsemi sosedami – z Madžarsko, Hrvaško, Italijo.
  VRNI SE JOSIP BROZ IN NAREDI RED…

 • Janez Kepic-Kern

  ŠALA
  5… del.
  s SESTANKA “APRIL 2019” “ŽAL NAŠIH” EX KP, ZK provokatorjev s tega OK E- PORTALA NOVE24TV.
  Kraj sestanka: lokal
  “PARLAMENT-pub” ba ŠUBIČEVI V LJ, blizu PARLAMENTA R. Slovenije.

  Mentor ex KP, ZK provokatorčkov v usnjenem plaščku
  “PLAŠČEK”
  resno reče”
  ” no z “LILI PILIJEM” sem se dogovoril – velja najin dogovor – do preklica, a ne LILI PILI”?
  Flegma reče
  “LILI PILI”:
  ” seveda, do preklica. Jaz ne bom dolgo. Me pogosto Matilda otipava, šlata – a sem že za na un svet – al še nisem. MATILDA JE TA BOL DOHTARCA”.
  Mentor
  “PLAŠČEK” še reče:
  ” Nič vam ne morem obljubiti. NAŠI PLAČNIKI IN ŠEFI SO TA ČAS -V KRIZI : pod hudim pritiskom javnosti
  – zaradi arbitraže s HR,
  – zaradi vmešanosti v zdravstvo, v NLB …. ITD. Da vam ne razlagam.
  TUDI VI
  Z VAŠIMI PROVOKACIJAMI JIH NE MORETE REŠITI. Če jih bojo –
  – NAŠEGA LEPPO-FRIZURNEGA ŠEFA – poklicali na
  PREISKOVALNO KOMISIJO V Parlament – ga – PAČ BODO, BO PAČ – MORAL ITI !
  Jaz
  vaš mentor “PLAŠČEK
  SEM GLEDE TEGA – BREZ MOČI.
  Za en čas bom – PONIKNIL, NE IŠČITE ME ! Znajdite se – VSAK PO SVOJE.
  Se
  vidimo – čr se vidimo . ČE VAS BOM RABIL – VAS BOM – POKLICAL.
  Ostanite – v cvetju
  – ROŽE SI PA SAMI KUPITE”.
  In
  “PLAŠČEK” – se napoti – proti izhodu iz “PARLAMENT-puba”
  !RDEČI
  BALON”
  jezno reče:” Ma, nej gre “PLAŠČEK” – k vragu.
  Je res najbolje,
  DA NEHAM S PROVOCIRANJEM – JANŠISTOV, SDS – če ne se bom -ŠE RAZPOČU”.
  “dENARJA NI BLO tkoaltko – skor nič.
  LE VELIK – BREZ VEZE PREPIRANJ, PSOVK – PA TAKE REČI”
  “BOM
  JAZ “RDEČI BALON”
  USTANOVU SVOJO

  STRANKO
  ” Š M A R N I C A”,

  za tiste iz ex KP; ZK strank, KI RADI PIJEJO – ALKO – SEVEDE:
  Moja stranka bo MNOŽIČNA
  _ je ljubiteljev alko pijač v SLOVENIJI – VELIKO !
  Abstinentov
  – SPLOH NE BOM VČLANJEVAL. Nealkoholoki – so tečnobe.
  Za maskoto
  stranke “ŠMARNICA” – bo moja koza JULIKA ! Je OK – lepa KOZA.
  Nš ozdrav pa bo:
  “ŠMARNICA – JE VEČNA”
  še
  “ŠOBCA” – je ves navdušen in
  reče: ” SE BOM KUJ V TVOJO STRANKO VČLANIL – V “ŠMARNICO”
  Tudi jest ga rad pijem. NAS PA RUSOV – BO – 100 MILIONOV – V “ŠMARNICI”
  Se bomo drli:
  “DELU ČAST IN OBLAST – PA ŠMARNICA JE – VEČNA”
  Le
  debelo gleda ex kolege
  – JANEZ CEPEC in reče:
  ” VI STE ENI – BUTLI, . Dost vas mam.
  Jaz grem k OK J. JANŠI in v SDS.
  vi pa – vi pa že enkrat – PEJTE VSI SKUP – U – “BEGNE”. L.r. Janez K. KERN KOMENDA
  P:s.

  ŠMARNICA, TRTA
  https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0marnica_(trta)

  KOZA – JULIKA
  https://www.google.com/search?q=KOZE+BELE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFuL6E_M3hAhUL_SoKHeP9BDAQ_AUIDigB&biw=1584&bih=740#imgrc=wsVDmFK9NY_nbM:

  KONEC 5. dela ŠALE
  o sestanku v Parlament-pubu.
  PODOBNOST Z REALNIMI OSEBAMI JE NAKLJUČNA.

  • Janez Kepic-Kern

   ZA LAHKO NOČ.
   “ORLI” DR. J.E. KREKA, 1908-1940,
   SO PRED 2. SV. VOJNO
   – OPIRALI TEDANJO VSESLOVENSKO – LJUDSKO STRANKO.
   No ja ?
   Potrebna je obnova politike.
   NA RESNIH; MORALNIH NAČELIH:
   Predlagamm tole.
   AMPAK !
   Slovenci se moramo najprej notranje
   prenoviti in povezati na
   osnovi naše kvalitetne tradicije,
   PONUJAM VAM NAPOL POZABLJENE
   A
   VZGLEDA – POSNEMANJA – VREDNE

   “ORLE” DR. J. E. KREKA, 1908-1940
   VEČINA VAS SPODAJ PIŠE, NEKAKO – IDEOLOŠKO,
   VERJETNO
   ZARADI NEGATIVNEGA VPLIVA EX KP, ZK STALIN, TITO KOMSOCIALIZMA.
   Življenje pa ni – ideologija
   pač pa
   realna stvar – način kako ljudje živimo.
   živijo. V praksi njih, naših osebnih -življenj !

   “ORLI” DR. J.E. KRKA – so na področju izboljševanja
   praktičnega žvljenja, življenj naših prednikov – naredli veliko.
   VREDNI SO
   VZGLEDOVANJA – PO NJIH – VRLI, GOSPODARNI, KREPOSTNI
   “QRLI” dr. J. E. KREKA, 1908-1940-

   Jaz sem odločen zagovornik podpore dosedanji SDS,
   ki ima celo vrsto dobrih poslancev,
   ki se je že doslej nad 20 let vztrajno borila
   proti raznoraznim vsiljevanjem ex KP; ZJ.jev
   in ima za vodjo
   res pravega osamosvojitelja, cenjenega gosppoda Janeza JANŠO.
   Je pa res, da je treba stranke, ki jim gre v prvi vrsti
   za nas SLOVENCE – ŠE OKREPITI.
   Saj žal ravno NSI nam z vprašlivima Lj. NOVAK in “čudnim” M. TONINOM
   NAM SLOVENCEM – NI NITI NAJMANJ – V OPORO.
   Jaz
   Janez Kepic_Kern – zlasti SDS-ju predlagam,
   da se pri KREPITVI SVOJE VOLILNE BAZE

   – vzgleduje – po uspešnih

   množičnih
   in kvalitetnih “ORLIH” dr. J:E; KREKA, 1908-1940,
   ki so pred 2. vojno KADROVSKO IN VOLILNO OPIRALI – predvojno LJUDSKOSTRANKO..
   MOJ
   PREDLOG JE RESEN !
   Sedanje t.i. POMLADNE STRANKE – morajo namreč VEDETI,

   DA SO BILI – ČEPRAV – FORMALNO – DRUŠTVO – OZ. ZVEZA DRUŠTEV
   D R U Š T V O
   “ORLI” DR. J. E. KREKA

   – VELIKO BOLJE IN BOLJ MNOŽIČNO
   ORGANIZIRANI

   KOT JE TO KATERAKOLI – OD SEDANJIH STRANK – SDS, NSI, SLS.
   Imeli so tudi
   realen, kvaliteten PROGRAM DELOVANJA,
   KI JE VKLJUČEVAL:
   – versko etično, družinsko – vzgojo,
   – telovadbo in rekreacijo, skrb za zdravje,
   izobraževalne praktične tečaje o kmetovanju, obrteh itd.,
   kulturne dejavnosti, zbore, ples, pevsko plesne prireditve, pustovanja,
   – zavode in zadruge za posojilništvo in gradnje domov itd.
   Osnovne info o vrlih in krepostnih
   ter gospodarsko sposobnih “ORLIH” DR. J.. E. KREKA, 1908-1940
   dobite na v mojem prispevku OŽIVIMO “ORLE” DR J,E. KREKA, NA;sloveniana.si.
   O začetni
   organizaciji “ORLOV” za časa življenja dr. J.E. KREKA
   pa najdete podatke v knjigi jeseniškega izobraženca
   Franca TERSEGLAVA: ZLATA KNJIGA “ORLOV” 1910.. L.R Janez K. KERN KOMENDA
   P.S.
   ZLATA KNJIGA “ORLOV”
   FRANC TERSEGLAV, 1910.

   https://www.slovenska-biogr
   SLOVENCI IMAMO BOGATO IN KVALITETNO LASTNO TRADICIJO, NI NAM TREBA POSNEMATI – SLABŠIH TUJIH VZGLEDOV..

   IZ MOJE “SLOVENIANE”

   BESEDILO IN NOTE
   HIMNE “ORLOV” dr. J.E. Kreka !
   Slovenski glasbeniki – toplo vabljeni
   k oživitvi in k javni dostopnosti javne izvedbe
   te povsem profesionalne in zgodovinsko pomembne,
   a nad 80 let neizvajane
   originalno slovenske – skladbe !
   “BRATOM ORLOM”
   BRATOM ORLOM !
   DVIGNITE ORLI, V JASNE VIŠINE
   KRILA PONOSNA, MLADE MOČI !
   SOVE SE SKRIVAJO V NIZKE TEMINE,
   K SONCU, K SVETLOBI OREL HITI !
   GOZDI ŠUMEČI KLANJAJO GLAVE,
   BURNI VIHARJI DIVJE BESNE !
   ZORA MLADOSTI, SILA KREPOSTI,
   V ŽILAH NAM POLJE NARODA RAST.
   V TRUDU IN ZNOJU POLNEM RADOSTI
   DOMU GRADIMO SLAVO IN ČAST !
   MATI SLOVENIJA TVOJI LJUBEZNI
   OREL JUNAŠKO KLANJA SRCE,
   NAROD SLOVENSKI, K NESMRTNI SLAVI – TVOJI !
   – SE NAŠE SILE BORE !
   OREL ZRE MIRNO V SINJE VIŠAVE,
   STRELE IN GROMI GA NE PLAŠE
   K BOŽJEMU SONCU DVIGNIMO KRILA,
   VEČNE LJUBEZNI VABI NAS ŽAR
   Z NEBA VIŠINE ORLA BO SILA !
   KRIVDO IN SUŽNOST – RAZBILA – VSEKDAR !
   Avtor: besedila Dr. Evgen Lampe,
   uglasbil Hugolin Sattner
   Tisti, ki vas tematika zanima: notno gradivo te in ostalih pesmi Orlov – dobite v
   Glasbenem oddelku NUK-a v Ljubljani. V tej reviji pa najdete poseben prispevek
   posvečen pozitivnim “Orlom” dr. J. E. Kreka.
   Kot mnoge pozitivne slovenske stvari je tudi “Orle” dr. J.E. Kreka “zatrlo”
   iracionalno politično nasilje nemškega nacizma in slovenskega stalinističnega
   KP; ZK “komunizma-socializma”, ki je bil politično sovražen do gospodarsko in
   kulturno samostojnih “Orlov”.
   S KP; ZK politično-državnim razlaščanjem je “baje – ljudska” ex KP, ZK
   totalitarna, nedemokratična “KP; ZK oblast” fizično uničila gospodarske
   temelje delovanja “Orlov” dr. J.E. Kreka !
   Ter jih s prepovedmi delovanja – “odrinilo” iz javnega političnega življenja !
   A v srcih nas
   – miru, dobremu delu in poštenemu življenju – privrženih,
   nas ljudi – s slovenskega podeželja izhajajočih Slovencev je in bo
   – duh
   krepostnih in gospodarsko sposobnih Orlov – živel – vedno !
   “Bog daj” !
   In z našo pomočjo – bodo od ran okrepljeni “Orli” – spet vzleteli !
   In nihče več – krepostnih “Orlov” – ne bo več pregnal s slovenskega neba !
   Zapisal Janez Kepic-Kern, odg. urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA”

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X
  Tole jih vse
  najbolj skrbi – NIHČE OD EX KP, ZK KANIDATOV – NE BO IZVOLJEN V – EU.
  TUDI
  TOLE JIH SKRBI,
  PONAVLJAM
  ŠALA,
  KI NITI
  NI ŠALA

  GLEDE – tistih – volitev v EU – PARLAMENT !
  bo pa takole:!
  NE BODO IZVOLJENE
  POKOMUNISTIČNE – POLITIČNO – NEPRIVLAČNE – KANDIDATKE – ŽENSKE

  1. “SD” – TANJA F. – NE BO IZVOLJENA:
  zdr. težave, nezanimiv, nastop,nam Slovencem morda celo škodljiva?
  iz – SD” – STRANKA “PONOSNIH NASLEDNIKOV KOMUNISTOV , KI SO STORILI – ZLOĆIN”
  ( prost citat besed SD poslanca – Koprivca, v PARLAMENTU R:S).

  2. “LMŠ” – I. JOVEVA – NE BO IZVOLJENA:
  kako naj neka MAKEDONKA ZASTOPA NAS SLOVENCE.
  LMŠ – je brezperspektivna stranka, lista, ki bo kmalu razpadla, kot SMC.

  3. “LEVICA” VIOLETA T., – NE BO IZVOLJENA:
  gospa oz. tovarišica V.T. je sama o sebi ma TV rekla, da je iztrošena igralka, v Parlamentu je pa
  trdila, da “mi smo se borilli 1941-1945,” rojena pa je 1963.
  “LEVICA” stranka je baje “neomarxistična”, če kdo ve kaj to pomeni, razen tega, da podobno
  kot K. MARX “NIMAJO POJMA OZ: SE POŽVIŽGAJO NA EKONOMIJO” – naj kar pove.

  Tako se meni osebno vidi:

  – IZVOLJENI BOSTA – ODLIČNI GOSPE – iz SDS
  – ROMANA TOMC IN PATRICIJA ŠULIN,, ki sta doslej lepo predstavljali nas SLOVENCE v EU.
  Nikakor
  pa –
  NE BODO IZVOLJENI

  – LJ. NOVAK, KI MED VEČINO NAS KC VERNIKOV – NI PRILJUBLJENA

  – I. ŠOLTES – ŽE ZATO, KER “IZRABLJA”
  NAS UPOKOJENCE, KI GA NE PODPIRAMO
  OZ. NE
  MARAMO KARLA E. IN NJEGOVEGA – DeSUSA.
  Moj
  osebni občutek, ki me redko vara. ex OK knjižničar L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE,
  KI NITI NI ŠALA

 • Janez Pavel Kanc

  Kaj pomeni to, da se mora Slovenija usmeriti na zahod?
  Kupovali bomo dražji ameriški zemeljski plin namesto cenejšega ruskega, . . .

 • Perkele

  Zunanja politika bi se morala osredotočit na Afriko.

  Milijardno tržišče, ki raste najhitreje na svetu. Letos naj bi rast presegla 5% v podsaharski regiji.

  Slovenija pa razen veleposlaništva v Kairu, nima in ni sposobna širit diplomatske mreže.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!