fbpx

Fišer: “Dokler bo ta oblast (Janševa vlada), bodite skrajno restriktivni pri pregonu demonstrantov”

Zvonko Fišer (Foto: STA)

Že večkrat sem na vprašanje novinarjev, kako gledam na delo policije, tožilstva in sodstva, odgovoril, »da policija kolikor toliko solidno opravlja svoje delo, da je na tožilstvu že tako tako, da pa je večji problem na sodiščih«. Pa da ne bo pomote, seveda ne mislim, da bi morala sodišča obsoditi vse, ki jih v postopek predlaga policija, nikakor ne. Toda tudi odgovor na moje poslansko vprašanje, kako je bilo s policijskimi, tožilskimi in sodnimi postopki zoper nasilneže na demonstracijah leta 2012/2013, me v moje trditve prepričuje. Pa poglejmo statistiko.

Policija

Policija je takrat identificirala 250 kršiteljev, ki so skupaj storili 401 prekrškov s področja javnega reda in miru, in sicer je ugotovila:

 • 354 kršitev po Zakonu o javnem redu in miru,
 • 18 kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih,
 • 8 kršitev po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih,
 • 8 kršitev po Zakonu o osebni izkaznici,
 • 6 kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
 • 5 kršitev po Zakonu o orožju in
 • 2 kršitvi po Zakonu o zasebnem varovanju.

Policija je v tistem času zabeležila tudi 113 kaznivih dejanj, od tega je podala kazenske ovadbe za:

 • 88 kaznivih dejanj (kršitev nedotakljivosti stanovanja, poškodovanje tuje stvari, preprečitev uradnega dejanja uradni osebi, napad na uradno osebo in druga kazniva dejanja),
 • v 25 primerih pa je podala poročilo tožilstvu.

Policija je zaradi storjenih kaznivih dejanj in prekrškov pridržala 245 oseb.

Tožilstvo

Uradni podatki tožilstva nam zaradi drugačnega evidentiranja ne povedo prav ničesar. Takole pravijo: »Obravnavali smo 16 zadev.« Državni tožilci pa so:

 • zavrgli 7 kazenskih ovadb,
 • z enim mladoletnikom je bil izveden postopek odloženega pregona,
 • obtožnice na sodišču je tožilstvo sprožilo zoper 39 oseb,
 • zoper 2 osebi so tožilci obtožnico umaknili,
 • zoper 10 oseb pa so odstopili od pregona.

Sodišča

Sodišča pa so:

 • obsodila 21 oseb (upoštevani so tudi vzgojni ukrepi mladoletnikom),
 • 9 obdolžencev je bilo oproščenih obtožbe,
 • zoper 4 obtožence pa je sodišče zavrnilo obtožnico,
 • zoper 2 mladoletnika je postopek ustavilo.

Pa se vrnimo k moji trditvi, da policija svoje delo opravlja kolikor toliko solidno, da je na tožilstvih tako tako, da pa je na sodiščih večji problem. Še enkrat ponavljam: nikakor ne mislim, da bi morala sodišča obsoditi vse, ki jih obtoži policija. Toda gornji podatki so zgovorni. Naj omenim le kazenske ovadbe. Policija je podala 88 kazenskih ovadb zoper posameznike, tožilci so najprej preganjali le 39 oseb, nato so v 12 primerih pregon opustili, pomeni, da so od 88 oseb preganjali le 27 oseb, sodišča pa so obsodila 21 oseb. Od 88 (policija) na 27 (tožilstvo) do 21 obsojenih (sodišča). No ja, naj na osnovi teh podatkov spremenim svoje stališče, »da policija kolikor toliko solidno opravlja svoje delo, da je na tožilstvu že tako tako, da pa je večji problem na sodiščih«? Drugi splošni podatki me prepričujejo v moj prav, gornji podatki pa govorijo bolj v prid informaciji, ki je prišla do mene z enega od kolegijev takratnega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, ki naj bi na svojem kolegiju dejal: »Dokler bo ta oblast (Janševa vlada) bodite skrajno restriktivni v preganjanju demonstrantov.« Informacije, s katero sem razpolagal takrat kot notranji minister, pod katerega je sodilo tudi tožilstvo, seveda nisem mogel potrditi niti takrat niti je ne morem danes (Fišer jo je takrat zanikal), toda gornji podatki gredo v prid omenjeni informaciji.

Vinko Gorenak