Generalni direktor Marko Filli pojasnjuje: RTV ni pred bankrotom

Marko Fili, nekdanji generalni direktor RTV. (Foto: STA)

Na naš včerajšnji članek z naslovom Nacionalka pred bankrotom. Kdo je oseba non grata? se je odzval generalni direktor Zavoda RTV Slovenija Marko Filli. V članku smo, po njegovih besedah, zapisali nekaj netočnosti, med drugim to, da naj bi RTV slabo poslovala. 

Nasprotno – kot kažejo poslovni rezultati RTV, Zavod kljub dodatnim zaposlitvam posluje pozitivno, v lanskem letu so pridelali celo dobiček. Direktor prav tako pomirja državljane, saj se RTV prispevek po njegovih besedah naj ne bi zvišal.

Odziv Marka Fillija, generalnega direktorja RTV:

Poslovni rezultati so daleč od katastrofalnih, Zavod RTV Slovenija je leto 2015 zaključil s pozitivnim rezultatom presežka prihodkov nad odhodki v višini 16 tisoč evrov. Nadzorni svet Zavoda je letno poročilo 2015 sprejel in potrdil brez pripomb.

  • Trend pozitivnega poslovanja nadaljujemo tudi v letu 2016.
  • Kar se tiče zaposlovanja sodelavcev gre za načrtovan projekt sanacije kadrovskega področja, ki bo trajno uredil prekarno delo, saj zaposlujemo dosedanje stalne pogodbene sodelavce. S projektom smo začeli decembra lani, financiranje zaposlovanja pa je že vključeno v sprejeti PPN 2016.
  • Navedba na spletni strani, da bodo gledalci zaradi zaposlovanja plačevali višji prispevek, je tako napačna.

Razen bilance poslovanja – ostalo brez popravkov
Popravek se je nanašal na zapis v našem članku, da se Marko Filli že dobrih šest let vsak dan trudi, da bi povečal število zaposlenih na RTV. Nekdanji generalni direktor Guzej je uspel število zaposlenih zmanjšati za nekaj sto glav – na cca. 1900. Kar je še vedno številka, ki marsikoga osupne in se zato takoj porodi vprašanje, kaj ta množica na nacionalki sploh dela. V času Fillijevega mandata pa se je število redno zaposlenih povečalo za več kot 300 in se danes približuje številki 2300, če zunanjih sodelavcev pri tem sploh ne omenjamo.

V članku smo sicer pisali še o najbolj nezaželeni osebi na RTV – Boštjanu M. Turku, zaradi katerega sta urednici programa Jadranka Rebernik in Ilinka Todorovski pošteno zardeli. Slednja je kar tehniku naročila, da Turku sporoči, da se oddaje – v katero je bil sicer povabljen – pač ne more udeležiti. Na te navedbe pa popravkov nismo prejeli.

A. D.