fbpx

Indoktrinacija slovenskih učiteljev o transspolnosti že v Katalogu ministrstva za šolstvo!

Foto: epa

V uradnem Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je prisotna tudi indoktrinacija LGBT. Svoja programa indoktrinacije, ki so klasificirani kot “profesionalno usposabljanje” in uvrščeni v tematski sklop prednostnih tem, izvajata tako Parada ponosa kot Legebitra. To sta aktivistični organizaciji LGBT.

“Kako je mogoče, da je izobraževanje za homoseksualno indoktrinacijo in novačenje učiteljev v LGBTQIA vrste v uradnem Katalogu ministrstva za šolstvo?” se sprašuje Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družine.

V uradnem Katalogu programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je mogoče najti tudi predavanje LGBT aktivistične organizacije Legebitra o “Osnovah LGBT s poudarkom na transspolnosti”.

Legebitrini aktivisti pa niso edini, ki pod patronatom ministrstva za šolstvo skrbijo za LGBT indoktrinacijo učiteljev. V iskalniku že omenjenega Kataloga za šolsko leto 2021/2022 je najti tudi Društvo parada ponosa, ki izvaja program “Šola kot varen in vključujoč prostor za LGBTIQ+ mlade”. Tako program Legebitre kot Parade ponosa sta uvrščena v tematski sklop “prednostnih tem” in spadata v “programe profesionalnega usposabljanja.”

Indoktrinacija učiteljev, seksualizacija mladoletnih

Po pregledu celotnega Kataloga ministrstva za šolstvo je tudi jasno, da sta našteti predavanji edini zares ideološki in kot taki absolutno neprimerni. Ostali programi za nadaljnje izobraževanje se ukvarjajo z različnimi specifikami, vezanimi na učiteljski poklic. Programi se osredotočajo na nove metode poučevanja, npr. kako se spopadati z določenimi problemi ob prehodu otrok iz vrtca v šolo, ali pa poglabljajo znanje znotraj določenih predmetov. LGBT propaganda ob vsem naštetem izstopa kot transvestit na lepotnem tekmovanju.

Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Cena programa Legebitre znaša 395,92 evrov, traja 8 ur, namenjen je do 30 udeležencem. Cilj programa naj bi bil “večja ozaveščenost o najbolj aktualnih problematikah, s katerimi se srečujejo LGBT mladi v šolah; – večji nabor informacij in znanj s področja ranljivih skupin LGBT; – večji nabor informacij in znanj s specifičnega področja transspolnosti kot najbolj ranljive skupine znotraj LGBT; – večji nabor kompetenc in orodij za delo z LGBT mladimi v šoli; – večji nabor kompetenc in orodij za delo s specifično populacijo transspolnih mladih v šoli; – večje vsesplošno informiranje o ranljivih skupinah.” Tarča indoktrinacije pa so “srednješolske profesorice in profesorji, osnovnošolske učiteljice in učitelji, svetovalne in strokovne delavke in delavci na srednjih in osnovnih šolah.”

(Vir: Legebitra)

Dražji so pri Paradi ponosa, tam za 8 ur indoktrinacije 30 udeležencev računajo 868,32 evrov. Ciljna skupina so “Učiteljice in učitelji v osnovnih šolah, srednjih šolah, v poklicnem izobraževanju, storkovne delavke in delavci na šolah, v svetovalni službi, ravnateljice in ravnatelji.” (zapis je objavljen v originalni nelektorirani obliki) Cilj pa “Poznavanje LGBTIQ+ identitet in specifik dela z LGBTIQ+ mladimi; Poglobljeno razumevanje načel različnosti, strpnosti in inkluzije, vključujočega dela z LGBTIQ+ mladimi, koncepta varnejšega prostora, vrstniškega nasilja in sovražnega govora na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.”

(Vir: Legebitra)

Na ministrstvu za šolstvo smo povprašali, kdo je odobril uvrstitev tako močno ideološko obarvanih vsebin v Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022. Prav tako nas je zanimalo, kako dolgo se takšna oziroma podobna predavanja z LGBT vsebino organizirajo pod okriljem ministrstva za šolstvo ter ali imajo namen sporno ideološko obarvano vsebino umakniti iz Kataloga. Odgovore še čakamo.

Celoten katalog lahko pregledate na povezavi TUKAJ.

Ivan Šokić