fbpx

Krkoviča oblatil tudi Inšpektorat za šolstvo, ki je stopil na stran levičarskih profesorjev

Foto: STA/Google maps

Spomnimo na dogodek, ki je razburil velik del slovenske javnosti in pri marsikomu sprožil ogorčenje nad slabim odnosom javnih institucij do slovenske osamosvojitve in tistih, ki so pri njej aktivno sodelovali. Dne 20. aprila 2016 naj bi upokojeni brigadni general Slovenske vojske, g. Tone Krkovič, na povabilo aktiva učiteljev zgodovine nastopil kot gost v okviru Izbirnih vsebin in pričeval dijakom o slovenski osamosvojitvi na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. To se ni zgodilo, predavanje je bilo zadnji trenutek odpovedano, okoliščine te odpovedi pa zelo sumljive.

Združenje VSO je že v začetku maja o tem skrb vzbujajočem dogodku obvestilo Inšpektorat RS za šolstvo in šport, a odgovor prejelo komaj šele pred nekaj dnevi. Ogromno časa so potrebovali za pojasnila, ki ne rešujejo ničesar.

Spomnimo, da je Tone Krkovič le dva dni pred nastopom prejel klic ravnatelja Antona Groska, da mora zaradi upora dela učiteljskega zbora žal predavanje odpovedati.

Združenje VSO poudarja, da so bile kršene pravice dijakov in učiteljev ter izkazano izrazito nespoštovanje predpisov in strokovnih načel vzgoje in izobraževanja.

Prišlo je do kršitev, a Inšpektorat tega noče priznati
Najprej utemeljujejo dejstvo, da je ravnatelj Grosek s tem dejanjem kršil 3. odstavek 64. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki določa da: “Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno- izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.” Ravnatelj je tako s samovoljnim preklicem vsebine, ki jo je strokovni aktiv že predhodno določil, kršil navedeno določilo.

Inšpektorica prepričana, da ključne osebe osamosvojitve lahko dodatno razdvajajo Slovenijo
Inšpektorat trditve združenja zavrača in se spreneveda, da je ravnatelj z odpovedjo predavanja preprečil nestrpen odziv posameznikov in dodatno razdvajanje Slovenije. Očitno pa se jim ne zdi razdvajajoče, da je osamosvojiteljem prepovedano predavati o tako pomembnih dogodkih, medtem ko so tistim, ki še vedno naokoli ponosno razkazujejo rdečo zvezdo, simbol nekdanjega totalitarnega režima, vrata povsod na stežaj odprta. Inšpektorica trdi, da , razen zapisanega mnenja učiteljev zgodovine, da so bili posamezni dijaki razočarani in zbegani, drugega stališča ne pozna.

Ali inšpektorica res ne ve kaj pomeni vzgoja za medsebojno strpnost?
Navedbe inšpektorice so na trenutke že nekoliko groteskne, saj navaja, da je za razumevanje 2. člena ZOFVI (vzgajanje za medsebojno strpnost) potrebno posebno strokovno znanje, s katerim ona ne razpolaga, zato se bo o izvedbi dokazov odločalo z izvedencem, za kar bo verjetno spet potrebnih več mesecev.  Ravnatelj je po mnenju VSO s kršenjem tega člena ogrozil integriteto dijakov, saj jih je postavil v izrazito spolitizirano situacijo, ki omogoča nestrpnost do posameznikov, kot je v tem primeru žrtev dogajanja, g. Krkovič ter jih tako učil nedemokratičnih postopkov.

Ravnatelj naj bi ravnal prav
Na Inšpektoratu trdijo, da se je ravnatelj pravilno odločil, v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi v 49. členu ZOFVI, VSO pa pojasnjuje, da ravnatelj ni upošteval mnenja strokovnega aktiva in ga po informacijah združenja ni predstavil učiteljskemu zboru ter se zavzel za vladavino stroke ter s tem prekršil temeljno načela vzgoje in izobraževanja, učiteljskemu zboru pa odvzel pravico odločanja.

Sicer pa inšpektorica izpostavi nekaj kar človek kar težko razume. Ravnatelj naj ne bi preklical vsebine temveč uporabo zgodovinskega vira iz prve roke. Kdo nam potem lahko predstavi boljša zgodovinska dejstva od nekoga, ki je bil v to isto zgodovino osebno vpleten?

Letni delovni načrt je treba spoštovati
Inšpektorat trdi, da ne gre za kršitev 48. člena ZOFVI, saj predavanje g. Krkoviča ni bilo določeno ne z LDN šole in ne z LDN strokovnega aktiva, a na ključno dejstvo je očitno pozabilo. Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri finančna izvedljivost načrta. Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo, v soglasju z njihovimi starši organizira izobraževalno delo, ki ni sestavina predmetnika. Šola mora dijakom in staršem predstaviti pravice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega programa in organizacijo dela šole. Šola vodi šolsko kroniko. Ravnatelj je kršil navedeni člen, ker spremembe Letnega delovnega načrta ni izvedel v skladu s postopkom. Ravnatelj je tako samovoljno spremenil vsebino Letnega načrta šole. Pri tem ni imela besede večina učiteljev, kaj šele starši in dijaki, ki se jih to neposredno dotika.

Na odgovor Inšpektorata RS za šolstvo in šport se je odzvala tudi Mojca Škrinjar, med drugim tudi nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in nasploh dobra poznavalka področja šolstva.

Preberite njen odziv v celoti in še nekoliko bolj jasno vam bo, da inšpektorica ne ve čisto dobro o čem govori.

Zapisa odločbe avtonomne inšpektorice Ines Vidmar ne razumem.
Če je bil Letni delovni načrt šole sestavljen tako, da vabilo živega vira ni bilo načrtovano, potem je ravnatelj dopustil kršenje le tega s tem, da je bil živi vir povabljen. Če pa je to bilo načrtovano, ga je kršil, ker je sam odpovedal predavanje, s tem pa posegel v avtonomijo učiteljev.
Šolska inšpektorica tudi ne navede imen izvedencev. Ti so po zakonu o šolski inšpekciji iz Zavoda RS za šolstvo, javni uslužbenci in njihovo delo je javno.
Inšpektorica  najprej zapiše, da ni moč ugotavljati dejanskega stanja, ker tega stanja, tako inšpektorica, dejansko ni in ni moglo nastati. Nato pa vendarle dopusti dejstvo, da je stanje bilo, in sicer  ideološko razdvajanje Slovencev. Iz odločbe tako izhaja, da so le učitelji Slovenci, razočarani dijaki pa očitno ne. Ker živi vir ni uspel razdeliti dijakov, so torej enoumno enotni, kar pa je v nasprotju s cilji Zakona o gimnazijah, ki v 2. členu med drugim določa, da gimnazija:”– razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje”.
Inšpektorica navaja ravnateljeve besede, da bi se, če bi sklical učiteljski zbor, razprava o  ustreznosti   živega zgodovinskega vira vodila na  ideološki ravni. Razpravo učiteljskega zbora vodi ravnatelj, dolžan je tudi zagotoviti, da  je ideološka razprava nedovoljena v skladu s 72. členom ZOFVI, ki  določa avtonomijo šole. Zato to nikakor ne more biti opravičilo za ravnatelja, temveč kvečjemu oteževalna okoliščina.
Inšpektorica v točki d celo jasno prizna, da je ravnatelj posegel v strokovno delo strokovnega aktiva, s čimer je dejansko kršil avtonomijo učitelja (92. člen ZOFVI), kar pa neimenovana izvedenca gladko povozita, ker  njegovo  usmerjanje kolektiva in dijakov v pravovernost imenujeta “zagotavljanje  pozitivne pedagoške klime”.
Take odločbe preprosto ne morem razumeti in sem tudi kot človek, ki sem kot vsi moji sodobniki doživela strahovlado komunističnega oklepa in nato tesnobe vojne in radosti nad svobodo in lastno državo, ob tej odločbi zelo žalostna.

Opomba: V sredo, 14.9.2016, smo zaradi neljubega spleta okoliščin pomotoma objavili zasebno korespondenco avtorice gornjega zapisa, zato se  vsem prizadetim opravičujemo. Pismo smo takoj po avtoričinem opozorilu umaknili in objavili  pričujoče mnenje.

B.P.