Teolog Štuhec razkriva, zakaj so proslavljanje 100-letnice priključitve Prekmurja k matični Sloveniji iztrgali iz rok prekmurskim katoličanom in zakaj je na čelu proslave Kučan

Foto: STA

Na nacionalni RTV je 12. junija v oddaji Panoptikum voditelj Boštjan Narat gostil direktorico Pokrajinskega muzeja Murska Sobota Metko Fujs, zgodovinarko Darjo Kerec, umetnostnega zgodovinarja Janeza Balažica in literarnega zgodovinarja Franca Justa, in sicer na temo stoletnice priključitve Prekmurja k matični domovini.

V napovedniku in v uvodu oddaje je Narat pogovor zastavil z naslednjim izhodiščem: “Avgusta bomo praznovali stoto obletnico Prekmurja. Kakšen je kulturni pomen tega jubileja za samo Prekmurje in kaj za širši slovenski prostor? Kako ga razumeti v kontekstu zgodovine, politike, kulture oziroma literature in umetnosti?” Ker sem v zadnjem času tudi sam prebral nekaj zgodovinske literature na to temo, sem oddaji z zanimanjem prisluhnil. Marsikaj je bilo zanimivega in resničnega, zgodilo pa se je tudi natanko tisto, kar se dogaja od druge svetovne vojne in revolucije do danes, ko gre za Prekmurje. Zamolčala so se nekatera zgodovinska dejstva in slišalo se je nekaj tez, ki so tipična za tisto razlago zgodovine, ki ima za ključ socialistično-komunistično in revolucionarno optiko, ne pa ljudi in nacionalni razvoj. Edina, ki je v oddaji enkrat omenila, da so bili za priključitev zaslužni duhovniki, je bila Darja Kerec.

V Mariboru je deloval sedaj že pokojni zgodovinar Viktor Vrbnjak, ki ga uradna zgodovinska stroka ni kaj veliko upoštevala. Za obe pokrajini na vzhodu Slovenije, Prlekijo in Prekmurje, pa je zapustil pomembno zgodovinsko dediščino, brez katere bi bili še bolj nebogljeni, kot smo, ko gre za poznavanje tako slovenskega nacionalnega gibanja v Prlekiji kot priključitve Prekmurja k matični domovini po prvi svetovni vojni. Vrbnjak je ob 100-letnici prvega slovenskega Tabora v Ljutomeru, leta 1968, uredil in izdal zbornik “Svet med Muro in Dravo”. Ob 80. obletnici priključitve Prekmurja Sloveniji pa zbrane razprave in članke dr. Matija Slaviča, “Naše Prekmurje”. Obe publikaciji sta temeljni za razumevanje naše slovenske zgodovine od pomladi narodov do danes. A ime Vrbnjaka in Slaviča zaman iščete v eni od zadnjih uradnih Zgodovin Slovencev, ki je izšla pri Cankarjevi založbi v času starega režima, leta 1979. Toliko večje presenečenje pa človek doživi, ko pogleda v imensko kazalo Slovenske novejše zgodovine, ki je izšla leta 2005 pri Mladinski knjigi. Tudi v tej ni ne duha ne sluha o Slaviču, Kovačiču in Vrbnjaku. Na sliki jugoslovanske delegacije, ki je bila na mirovnih pogajanjih v Parizu je samo Ehrlich, čeprav Vrbnjak v zborniku objavlja sliko, na kateri je tudi Slavič. Medtem pa v predstavitvi oblikovanja slovenskih političnih taborov v Slovenski novejši zgodovini berete o nekem Vinku Fereri Klunu, “ki je zapustil slovenski tabor in se pridružil nemškim liberalcem”, kot da je bila to usodna poteza za narodno zgodovino. In temu naj rečemo, da gre za zgodovino kot znanstveno vedo? Ne, še vedno gre v določenem delu za zgodovino kot deklo politike in deklo revolucionarne optike, ki na Slovenskem pomeni razvojno vizijo, v resnici pa je anarhična, destruktivna, lažniva in kradljiva. In primer Prekmurja to samo potrjuje.

Pred Parizom je slabo kazalo
Pa poglejmo nekatera bolj ali manj zamolčana dejstva. Zapletalo se je že pri delegaciji Kraljevine SHS, ki je zastopala interese nove države na pariški konferenci. Predsednik srbske vlade Nikola Pašič, ki je predsedoval delegaciji, ni bil naklonjen slovenskemu delegatu, dr. Ivanu Žolgerju, ker je bil edini slovenski minister v eni od zadnjih avstrijskih vlad. Politični vrh delegacije je imel strokovno podporo v več sekcijah. V etnografsko-zgodovinski sekciji sta delovala tudi teologa Kovačič in Slavič poleg Ehrlicha. Narodni svet za slovensko Štajersko, ki je bil ustanovljen 26. septembra 1918 v Mariboru, v katerem je sodeloval general Rudolf Maister, je dr. Kovačiču zaupal referat za meje na slovenskem Štajerskem, dr. Slaviču pa za meje v Prekmurju. Na pobudo dr. Korošca so pričeli pripravljati gradivo o slovenskih mejnih vprašanjih. Pri tem so imeli pomembno vlogo še inženir Mačkovšek, Beg in Žolgar. Narodna vlada je na čelo slovenske delegacije za mirovno konferenco postavila dr. Žolgerja. V januarju 1919 je obravnavala položaj v Prekmurju na podlagi Slavičevega referata. Slavič je pripravil tudi memorandum o Prekmurju, s katerim je jugoslovanska delegacija v Parizu prvič zahtevala priključitev ozemlja med Muro in Rabo k novonastali jugoslovanski državi. Kolebanja okrog vprašanja, ali naj Maister zasede tudi Prekmurje, so trajala tako dolgo, da je to namesto Slovencev najprej storil medžimurski kapetan Jurišič, ki je zasedel nekaj prekmurskih krajev.

Vrbnjak ugotavlja, da je na začetku februarja 1919 za Slovence v Parizu slabo kazalo. Primorska je bila že na pol izgubljena, tudi severna meja ni bila določena. Politiki so mislili, da ne bomo imeli težav pri uveljavljanju svojih interesov, saj smo bili na strani zmagovalcev proti poražencem Nemcem in Madžarom. Srbi pa so igrali svojo igro z Italijani, da bi dosegli svoje na meji z Romunijo in Bolgarijo. Mirovna pogodba z Avstrijo je bila površno pripravljena. Verjetno ne slučajno, saj v njej ni bilo Radgone in Prekmurja. V marcu 1919 je bilo na konferenci že dokaj sprejeto stališče, da bo meja na Dravi in da bomo izgubili slovensko govorno panonsko pokrajino do Monoštra.

Za pogajalce je tako bilo ključno, kako je katera stran uspela svoj interes utemeljiti z etnografskimi dejstvi. Kovačič je imel pripravljeno publikacijo v francoščini “La Styrie”, Slavič pa tudi dve spomenici v francoščini, “Le Prekmurje” in “De la Statistique du Prekmurje”. Na osnovi teh publikacij so predstavniki mirovne konference dobili uvid v situacijo, tako na Štajerskem kot v Prekmurju. Vrbnjak pravilno ugotavlja, da se je situacija na konferenci nekoliko spremenila po tem, ko je na Madžarskem 21. marca 1919, prevzela oblast boljševiška vlada pod vodstvom Bele Kuna. “Strah pred vdorom boljševizma je združil velesile, ki so posredno pokazale nekaj naklonjenosti za hitrejše reševanje prekmurskega vprašanja,” ugotavlja Vrbnjak. Nastanek Madžarske sovjetske republike je bil dovolj tehten razlog za svetovne velesile, da jih je začelo zanimati, kje bo meja na severovzhodu nove Kraljevine SHS. Pri tem je odigral pomembno vlogo ameriški major Johnson, ki se je poznal s srbskim fizikom Pupinom, delujočim v Ameriki. Johnson je izdelal predlog meje na podlagi Slavičevega gradiva in ta je bil 20. maja 1919 sprejet v obliki, kakršno poznamo danes.

V Prekmurju kratek čas vladal boljševizem
Vprašanje vojaške zasedbe Prekmurja s strani jugoslovanske vojske pa se je vleklo vse do konca julija. Vrhovni svet je 1. avgusta odobril zasedbo, to je na dan, ko se je na Ogrskem zrušil boljševiški sistem Bele Kuna. 12. avgusta so jugoslovanske čete brez bojev zasedle Prekmurje in vzpostavile civilno oblast.

Slavič je s svojim delom zavrnil “vendsko” teorijo, ki jo je zagovarjal v imenu Madžarske prekmurski rojak Mikola, doma iz Gornjih Petrovcev, in “hrvatsko” teorijo, ki jo je zagovarjal Bjelovučić. V svoji publikaciji Prekmurje v posebnem poglavju predstavi tudi boljševizem v Prekmurju, ki je postal realna nevarnost po razpadu avstro-ogrske monarhije. Zanimiv pojav je oseba Vilmoš Tkalec, ki se je vrnil iz ruskega ujetništva in postal poveljnik obmejne policije na reki Muri, sicer pa je bil organist pri Jožefu Kleklu starejšemu, enemu od vnetih zagovornikov priključitve Prekmurja k matični domovini. Tkalec je postal civilni komisar v Murski Soboti pod Madžari, ki so močno nasprotovali širjenju jugoslovanske ideje v Prekmurju. Med drugim so preganjali Klekla. Ko je konec marca 1919 na Madžarskem prevzela oblast boljševiška vlada, je Tkalec postal boljševiški komisar v Murski Soboti. Organizacijsko so bili boljševiki šibki, zato so delno sodelovali z bivšimi župani in duhovniki. Delno so izvajali tudi agrarno reformo in zasegali cerkveno premoženje. Med njimi ni manjkalo judov. Sredi junija 1919 je boljševiški prekmurski vladar Tkalec začutil, da je v nevarnosti, ker ni dovolj dosledno izvajal boljševiških odredb. Prihajalo je do napetosti med njim in tujimi boljševiškimi predstavniki. Ustanovil je samostojno “Mursko republiko” in naenkrat začel zagovarjati slovenstvo. Iskal je zavezništvo pri jugoslovanski vojski in pri avstrijski. Našel ga je pri slednji. Boljševiška centrala v Budimpešti je nadenj sedaj v vlogi  “protirevolucionarja” poslala teroriste, kot jih imenuje Slavič. Bitka je bila resna in Tkalec jo je izgubil. Nova oblika boljševizma je bila veliko bolj trda in neizprosna, protislovenska in proticerkvena. “Tkalčevo mesto prekmurskega guvernerja v Murski Soboti je zasedel neki Žid,” pravi Slavič in doda, da je ta oblast od ljudstva terjala avstro-ogrski denar in pobirala kmetom dobrine. Prekmurje je bilo na robu lakote, ko se je 1. avgusta 1919 zrušil boljševizem v Budimpešti. Ko je jugoslovanska armada vkorakala 12. avgusta, so se boljševiki brez boja umaknili.

Ta epizoda o boljševizmu je pomembna, saj sredi Murske Sobote danes stoji spomenik boljševiški armadi, ki je po drugi svetovni vojni šla preko Jugoslavije, ropala, kradla in posiljevala ženske. Tkalcev, ki so primerni za vse sisteme in ki kombinirajo cerkveno pripadnost s politično slo po oblasti, pa imamo danes dovolj v vseh slovenskih pokrajinah.

Razumete, zakaj je na čelu proslave Kučan?
Na spletni strani Murske Sobote tako o spomeniku beremo: “Spomenik zmage je bil zgrajen po načrtih ruskega arhitekta Arončika iz belega cararskega marmorja v čast in slavo zmagovalcev 2. svetovne vojne: sovjetskih vojakov in jugoslovanskih partizanov. Svečano so ga odkrili ob prisotnosti predstavnikov zavezniških sil 12. avgusta 1945. Zasnovan je kot grobnica, ki simbolizira obzidje Kremlja, pred katero stoji častna straža, nad njo pa se dviga mogočni obelisk z Leninovo podobo na bronasti medalji … Ob zlomu komunizma, ko je padlo mnogo podobnih spomenikov, se je ta ohranil kot svojevrsten simbol Murske Sobote in njene zgodovine, obenem pa ohranja spomin na žrtve, ki jih je terjala vojna.

Verjetno sedaj razumemo, zakaj so proslavljanje 100-letnice priključitve Prekmurja matični Sloveniji iztrgali iz rok prekmurskim katoličanom in njihovi škofiji. Zakaj je na čelu proslavljanja gospod Milan Kučan in zakaj tudi direktorici pokrajinskega muzeja ni šlo iz ust, da so bili katoliški duhovniki ključni protagonisti, ki se jim lahko Prekmurci in Slovenci zahvalimo, da ima slovenska kokoš na zemljevidu glavo. Ironija prekmurske zgodovine in slovenske je, da slavimo in postavljamo obeležja tistim, ki so narod uničevali, ne pa tistim, ki so ga povezovali in reševali. S Slavičem kot rektorjem ljubljanske univerze imajo težave tudi na univerzi, ker je bil rektor v času italijanske okupacije in ker ni bil na strani revolucije. Tako kot mnogi drugi je tudi Slavič bežal pred boljševiki na koncu druge svetovne vojne in preživel tri leta v izgnanstvu. To je bila prva zahvala tistih, ki so se postavili kot edini na čelu narodnega osvobajanja, ljudem, ki so za slovenstvo res nekaj naredili. Druga zahvala je ta, da Slavič in njemu podobni uživajo popoln zgodovinski molk že več kot sedemdeset let. In tretja zahvala bo, da si bodo priključitev Prekmurja matični Sloveniji pripeli na prsi nobeni drugi kot najzvestejši nasledniki boljševizma na Slovenskem.

Foto: STA

Ko bo v Murski Soboti namesto spomenika liderju boljševizma Leninu stal spomenik vsem zaslužnim za to, da je Prekmurje danes slovensko, in ko bo most pri Veržeju čez Muro poimenovan po Slaviču, ko bodo vsi večji slovenski kraji imeli ulice poimenovane po teh možeh, takrat bomo lahko govorili o normalni državi in o zgodovini kot stroki, ki postavlja in podira spomenike na podlagi dejstev, ne pa laži.

Slovenke in Slovence, ki dobro in pošteno v srcu mislijo, je potrebno pozvati, da se množično udeležijo cerkvene proslave ob 100-letnici priključitve Prekmurja k matični domovini 17. avgusta v Beltincih. Da tako izbrišemo sramoto zgodovinskega molka in sprevračanja zgodovine po komunistični maniri. Vi, drage Prekmurke in Prekmurci, pa morate doseči, da se v vaši regijski prestolnici odstrani boljševiški spomenik, v nasprotnem primeru vam v naslednjih stotih letih noben Slavič več ne more pomagati!

Dr. Ivan Štuhec, Radio ognjišče

 • montyamp

  Halbmadžarsko murglosrbski dvakrat rojen prekmurec žvepleni pritlikavec , je vajenec slovenske NKVD boljševiške strukture in njegove morbidne ambicije segajo tja do nagrajevanja zločinskih izpadov titobandito neobvladljivo izkrivljenih in neuravnovešenih teroristov yugovukojebine .
  Preoblečeni komunisti se z menjavo barve ne morejo otresti svoje mentalne omejenosti , saj bi v primeru razsvetlitve , prišli do dejstev ki govorijo v prid zmagi resnice , vzhajajoči zvezdi z imenom internet .
  Zagriženi v svojo zlobo z zaprtimi očmi iščejo priznanje in prostore za spomenike svojim zločinom , ki bodo stali , kot jutrijšnje poplave v Sahari .
  LAŽ JE NESMRTNA DUŠA KOMUNIZMA .
  SMRT MURGLOSRBSKEMU FAŠIZMU — SVOBODA SLOVENSKEMU NARODU .

  • Dada

   PAZITE DESNIČARJI, pozivate h odstranitvi Kučana, TUDI NAPELJEVANJE JE KAZNIVO. V Nemčiji je desničar ubil politika….
   V Nemčiji v povezavi z Lübckejevim umorom prijeli še dve osebi, torej Stephan, Elmer in Markus, VSI so kristjani. DELO ZA MORALNEGA TEOLOGA. Samo moralni teologi se ukvarjajo s politiko, namesto z delom kristjanov in moralo duhovnikov. ŠTUHEC ZAČNITE DELATI.

 • if

  Hvala, Štuhec!

  Slovenski duhovnik za slovenstvo v času boljševizma, fašizma, nacizma in komunizma!
  To dejstvo strokovna zgodovina izpostavlja kot neizpodbitno.

  Komunistična zgodovinska laž to dejstvo prikriva, ga trga iz zgodovinskega sosledja in potvarja v svoj podli produkt razdiralne in uničevalne narave!

  Milan Kučan, umaknite se resnici!

  • Olga101

   Milana Kučana UMAKNIMO v zapor!

   • Dada

    Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (JA).

  • Dada

   Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (JLA).

 • Franc Šink

  Kučan postaja nevaren za slovensko samostojnost.

  • Andrej

   Kučan je že od nekdaj nevaren za slovensko samostojnost.

   • Dada

    PAZITE DESNIČARJI, pozivate h odstranitvi Kučana, TUDI NAPELJEVANJE JE KAZNIVO. V Nemčiji je desničar ubil politika….
    V Nemčiji v povezavi z Lübckejevim umorom prijeli še dve osebi, torej Stephan, Elmer in Markus, VSI so kristjani.

    • Andrej

     In koliko ti Kučan plačuje, da ga zagovarjaš?

     • Dada

      Janša in Likovićeva, ha,ha Ne vem kdo je bolj usekan.

  • Steiermark

   Je bil že vseskozi, najprej v jugovini, nato ob razorožitvi TO, kar je prav on dovolil, nato na Brionih, ko nas je hotel ponovno, po drnovškovih idejah, vrniti v neko “ohlapno jugo federacijo” in vse do danes…. Volk pač menja dlako, nravi pa ne! In, srbin ostane srbin!

  • Dada

   PAZITE DESNIČARJI, pozivate h odstranitvi Kučana, TUDI NAPELJEVANJE JE KAZNIVO. V Nemčiji je desničar ubil politika….
   V Nemčiji v povezavi z Lübckejevim umorom prijeli še dve osebi, torej Stephan, Elmer in Markus, VSI so kristjani. DELO ZA MORALNEGA TEOLOGA. Samo moralni teologi se ukvarjajo s politiko, namesto z delom kristjanov in moralo duhovnikov.

   • Franc Šink

    Da da levičarskega politika. Menda mu ni bil všeč.

    • Dada

     SAJ VSI VESTE, DA SE LAHKO SKRIVATE PO NICK NAME, NIHČE PA SE NE MORE SKRITI POD IP.
     Ja, sedaj so trije zaprti, čaka jih lepo poletno sojenje in lepa doba v zaporu. VSI DESNIČARJI se obnašate, kot, da boste koga odstranili….BOMO VIDELI.

 • Poserjemsenavse

  zakaj takšni pokvarjeni ljudje doživijo visoko starost?zakaj Matilda ne poskrbi za take izmečke?

  • von Rhein

   Ker imajo na vseh vitalnih področjih nadstandardne usluge. Zato rinejo v politiko c večini lenuhi in po vzoru OF banditov tistim z odprto mero gobcev uspe doseči visoke pozicije.

   • montyamp

    Psiha je 80% zdravja .
    Se pravi visok IQ ki je sposoben empatije in vključevanje človeških vrednot v miselne procese , dejansko v stiku z mentalno retardiranimi posamezniki kot je žvepleni pritlikavec ki recimo lahko z nizkim IQ komunicira samo na živalski ravni , dejansko pregori-zboli .

  • Steiermark

   Ja, svoje grehe si moramo “odkupit” in zato so na svetu tašni ostanki in izmečki satanovih potomcev….

  • Franc Šink

   T je skrivnost zlobne narave.

  • totex39

   Tudi med “navadnimi” obstajajo žleht ljudje, ki jim bog oprošča in jim omogoča življenje še naprej , da naprej krivično in hudobno delujejo, medtem ko dobri ljudje morajo oditi. Tako, da se človek večkrat sprašuje s kom se je začel družiti.

  • milanček

   kućana je treba takoj odstraniti, tudi fizično, kot je sam gobezdal na proslavi! on in njegova golazen F21 ter jugo mafija z čefurjam jankovićem so morilci slovenskega naroda!

   • Dada

    Nekateri pač niste normalni ljudje, škoda, da lahko pišete bedastoče, ki nikamor ne pašejo. Še na sekret NE.

    • milanček

     ali to govoriš za sebe osebno?

     • Dada

      BEDNIK, kupi si tablete za normalnost in pojdi med ljudi ….

   • Dada

    PAZITE DESNIČARJI, pozivate h odstranitvi Kučana, TUDI NAPELJEVANJE JE KAZNIVO. V Nemčiji je desničar ubil politika….
    V Nemčiji v povezavi z Lübckejevim umorom prijeli še dve osebi, torej Stephan, Elmer in Markus, VSI so kristjani. DELO ZA MORALNEGA TEOLOGA. Samo moralni teologi se ukvarjajo s politiko, namesto z delom kristjanov in moralo duhovnikov. ŠTUHEC ZAČNITE DELATI.

 • JANEZ GUS

  Kje ta mešalec dr… še ne bo duhovičil.Kaj bo tu lagal.Lahko pridejo tudi pijani lovci.

  • Steiermark

   Pijani lovci ne napadajo svojih gospodrjev oz. naročnikov!

 • antimur

  Ta zločinska qurba Kučan je že prevzel kot najbolj ogabni zahrbtni prevratnik vso državo Slovenijo. Zdrava opozicija, kamor ne štejem izdajalcev in levih fašistov ter vsi domoljubi, zdaj se gre že dobesedno za izumrtje in normalno življenje Slovencev, zato se uprimo tej pošasti z vsemi sredstvi.

  • Dada

   PAZITE DESNIČARJI, pozivate h odstranitvi Kučana, TUDI NAPELJEVANJE JE KAZNIVO. V Nemčiji je desničar ubil politika….
   V Nemčiji v povezavi z Lübckejevim umorom prijeli še dve osebi, torej Stephan, Elmer in Markus, VSI so kristjani. DELO ZA MORALNEGA TEOLOGA. Samo moralni teologi se ukvarjajo s politiko, namesto z delom kristjanov in moralo duhovnikov. ŠTUHEC ZAČNITE DELATI.

   • antimur

    Ma ne bluzi, kakšno kazen si pa zaslužijo pizde kot je Kučan, ki zahrbtno rušijo suvereno in samostojno državo, saj hodi po vladi in državnih ustanovah kot da bi bil kronski dedič. Kučanisti znate pospraviti nasilno tiste, ki so vam na poti, naprimer Kramberger, mi pa nismo tako moralno deformirani, za nas pomeni odstranitev odvzem vseh državljankih pravic in zaporna kazen.

    • Dada

     GNOJI IN GNOJNICE, KI TU BLATITE GOSPODA, KI SO GA SLOVENCI DVAKRAT IZVOLILI ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE, BOSTE KOT KOLEGAI DESNIČAR V NEMČIJI BLUZILI PO ARESTIH. To je razlika. Kučan še sploh takih stvari ne spregovori, on je džetleman.
     KAR KORAJŽNO, da vas vidim, heroji znate pljuvati herojsko anonimno, samo pozabljate, da ima vaš računalnik IP, zato se vas poišče zelo hitro.

     • antimur

      Ne pozabi, da ima tudi tvoj računalnik IP, pa nehaj že srati po tem portalu z bedarijami, ki niso za nikamor.

     • Dada

      JAZ TI LEPO POVEM, DA SI GNOJ. Kot tak nimaš o Kučanu, ki je zate gospod.
      Govorila sem o grožnjah Kučanu in o napeljevanju. Pamet v roke, če je kaj, če ni, ni. Ni kaj pomagat.

 • Anton

  dost mam teh bebavih levičarjev, čas je za musko, čas je za Marjana Kralja

  https://www.youtube.com/watch?v=ZPUawfmp6LY&list=RDZPUawfmp6LY&start_radio=1

  https://www.youtube.com/watch?v=w-W4VgQtLNA&list=RDZPUawfmp6LY&index=2

  sarkazem press

 • Andrej

  Ali morda v učbenikih najdete podatek o župniku Jakobu Aljažu, ki je s svojim denarjem kupil vrh Triglava in ga podaril SPD? Zato je danes Triglav slovenski. Niti besede ne boste našli.
  Ali morda v učbenikih najdete podatek o škofu Antonu Martinu Slomšku, ki je prestavil sedež škofije iz avstrijskega Šent Andraža v Maribor in uvedel slovenščino v bogoslužje? Samo zato je danes Maribor štajerska metropola. Zaradi tega je Hitler tulil: naredite mi to deželo spet nemško. Niti besede ne boste našli.
  A ne veste tega? A da je pa eni starleti prdec ušel nekje na plaži pa veste?

 • Franjo Trojner

  Neizvedba lustracije, “izvolitev” Kučana za predsednika države in afera Depala vas je zakoličila smer v katero se je kasneje razvijala Slovenija. Pa ne bi smelo biti tako, zato je zatečena situacija danes pričakovana.
  Kot vse kaže, naše sodstvo še vedno ni dojelo, da v demokraciji montiranih procesov tako značilnih za bivši YU totalitarni režim, NE sme biti! Kar mene ne preseneča, saj se kader, ki je državljanom sodil v bivšem totalitarnem režimu in v sodnih dvoranah mnogim kršil človekove pravice in svoboščine, se kar čez noč ne more spremeniti.
  Za našo ne več tako zelo rosno mlado državo je značilno, da se še vedno nahaja z levo nogo v ex totalitarni YU, z desno pa je vstopila v demoktatično samostojno Slovenijo, kar pomeni, nek nenaraven, uničujoč hibrid med trdim komunizmom in demokracijo. Da je temu res tako, se vidi :
  – v klavrno propadli tranziciji
  – v nepravni/globoki državi
  – v šibki demokraciji
  – v vedno bolj histeričnih poizkusih rehalibitacije bivšega komunističnega totalitarnega režima in njegovih vidnih prestavnikov
  – v vseprisotnosti nam tujih totalitarnih simbolov ( celo na državnih proslavah)
  – v kopici spomenikov, ki častijo bivši totalitarni režim in njegove domače in tuje vidne voditelje in druge totalitarnemu režimu slepo zveste vidne zaslužne predstavnike.
  – v oblastnem omejevanju svobode mišlenja in govora
  – v oblastnem onemogočanju žrtvam divjanja komunizna na naših tleh pravice do groba in peitetnega pokopa
  – v oblastnem vstrajanju pri zlagani pol pretekli zgodovini in vedno novih vstrajnih poizkusih potvarjanja novejše zgodovine, vezane na osamosvojitev in osamosvojitveno vojno za Slovenijo
  – v levi oblasti servilnih dominatnih medijih itd.
  Vse našteto se ne bi NIKOLI dogodilo, če bi se leta 1991 izvedla LUSTRACIJA, ki pa so jo ravno tisti, ki bi morali biti lustrirani ZMINIRALI. Res pa je tudi, da bi danes naša država bila ZELO drugačna od današnje in na las podobna demokracijam stare Evrope, če bi nas takrat leta 1991 demokratiziral g. Pučnik ali tip demokrata, kot je bil Čeh g. Vaclav Havel. ŽAL mi v Sloveniji te sreče nismo imeli! Slovenijo je “demokratiziral” , “bivši” šef komunistov Kučan, ki se je kr čez noč prelevil iz fanatičnega komunista , v “demokrata” socialista. Kar je omogočilo vsem strukturam zvestih bivšemu totalitarnemu komunističnemu režimu, da so se nekaznovano zažrle v vse pore naše mlade države, družbe in z položaja oblasti delujejo še dandanes. Njihov domet pa so poleg že vsega zgoraj naštetega, še klavrne plače in penzije za ta navadne državljane, ter znova prek vseh razumnih meja zadolžena država, klavrna demokracuja, uničevanje narave in kršenje člivekovih pravic in svobiščin dugače mislečim dežavljanom.
  Da je v naši državi vse narobe se vidi tudi po tem:
  – da mladi množično bežijo v tujino
  – da leva oblast ne ščiti interesa naše države in državljanov
  – da naša leva oblast ne nadzoruje vsega svojega ozemlja, del ga na koonem in morju še vedno okupirajo Hrvati
  – da naša leva oblast ne varuje mej, dojazujejo množični ilegalni prehodi mej
  – da naša leva o last ne zagotavlja varnost državljanov in njihovega imetja, predvsem ob naši južni meji, kjer so vlomi in uničevanje zasebne lastnine stalnica, dogodila se je celo ugrabitev itd
  Vse zgoraj napisano nam nazorno prikaže, da naša država še vedno ni pravna in tudi demokratična ne, ter je še vedno svetlobna leta oddaljena od naših sanj, da bi nekoč lahko bili druga Švica. Bog nas nima rad, nas še nekoč najbolj revne države nekdanjega VZHODNEGA/RUSKEGA BLOKA prehitevajo po levi in desni.
  Ja res je, nekaj bo potrebno korenito spremeniti, narediti, če se hočemo izvleči iz te pogubne situacije danes, ki znatno ogroža obstoj naše mlade države in vedno bolj najeda demokracijo, pravni red, pa tudi osebno svobodo in blaginjo velike večine državljanov v Sloveniji.

 • Marija

  Čestitke g.Štuhec.

  • Dada

   A sveta ali navadna , farška ???
   Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (JLA).

 • mginko

  Star udbaš nikoli nič ne izpusti iz rok. Drugorazredni narod je pa itak slep, zato rdeči mafiji gre vse od rok.

  • Nata

   Slep. . . gluh . . . .v strahu za sojo rito. . . .

  • Dada

   DOBRO DOKLER IMA SDS JANŠO

 • Nata

  + + + + + Koliko Slovencev in Slovenk je zaradi tega, ker niso bili prave barve, zamolčanih !! Vedno mi pride na misel Balantičeva pesem

  ” Zasuta usta
  Nekje pokopališče je na hribu,brez križev, rož, grobovi sami in prek razpadlega zidu rumena trta,ki išče luč z ugaslimi rokami.Ležim v globini tiho, tiho,v dolini mrzel je večer in pust.Pri meni noč je in mi sveti. Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust.”

  Zgoraj omenjene sicer niso zasuli, pač pa izbrisali iz narodovega spomina !
  Samo oni – izgleda – ne bodo dobili nobene odškodnine z odlokom EU sodišča ??
  Niti popravka v zgodovinskih knjigah !!

  • SIMON ROZIC

   …resnica, žalostna resnica; tistih, ki jih niso uspeli izbrisati iz umazanih duš,
   so jih po zadani usmrtitvi, z britvico izpraskali iz državljanskih knjig !
   Svinje rdeče!

   • Nata

    Človek res nima drugega izraza.

    • Dada

     Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (JLA).

   • Dada

    Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada ().

  • Dada

   Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (

  • Dada

   Tako kot drugod po svetu… Nič novega. Povsod po svetu so bile vojne in ležijo bogve čigava trupla in zakaj. Sprijazni se, da je od vojne minilo več 70 let. Če se ne moreš pojdi k psihiatru.

 • Tedo Medo

  Napišite članek o Kučanu, ki hoče imeti naborniški sistem. Za njega se ve, da je hotel obdržati Jugoslavijo, Janša ga je nekako motiviral (najbolj verjetno z denarjem), da je on bil uraden borec za samostojnost. Sedaj pa hoče imeti kot v Jugoslaviji nabornike.

 • Ehnaton

  Da, razumemo zakaj je na čelu proslavljanja 100- letnice priključitve Prekmurja matični Sloveniji bivši šef komunistov Milan Kučan. Tudi razumemo, zakaj je na čelu vlade klovn Šarec, kot razumemo zakaj imamo selfie predsednika države Pahorja, za katerega je še največja opozicijska stranka dolgo rabila, da je prišla do spoznanja o njegovi škodljivosti za Slovenijo pa še takrat je reagirala v najslabšem možnem trenutku, ko bi bilo bolje, da ne bi. Zdravilo proti bolezni izgube spomina pa ni postavitev groteskno velikega spomenika svetega Nikolaja na krožišče v Murski Soboti. Koliko Slovencev pa ne le Prekmurcev, je do tega Štuhčevega zapisa sploh kaj vedelo o tem dogajanju. Pa tudi Štuhcu ni bilo potrebno čakati 100-letnice ter Kučana, kateremu je to najbrž eno do zadnjih izživljanj nad resnico o vlogi posameznikov in gibanj, ko je govora o temeljnih vprašanjih slovenstva.

  • SIMON ROZIC

   Odlično, “takle mamo, za to pa smo, tam kjer smo!” V p.m., če smem javno izreči!

  • Dada

   NE RAZUMEM ZAKAJ JE NA ČELU SDS STARČEK, JAJO, lahko bi bila ena pametna žensja TOMC.

 • ZatonMesecnikov

  #100-letnice priključitve Prekmurja k matični Sloveniji#

  pa kaj se šopamo s tole 100 letnico?

  pred 100 leti je Prekmurje v roke dobil Srbski Kralj v Beogradu. zakaj se pri nas stvari interpretirajo drugače in se ne povedo tako, kot so res bile?

  • Vojvoda Šarec.

   In kasneje Tito. Prekmurci so pa ponovno začeli govoriti Slovensko v slovenskih šolah, ker se imajo za Slovence in ne za Mađare kot ne za Avstrijce oz Nemce.
   Bodo pa tudi taki Prekmurci, ki bodo za boljši finančni položaj sprejeli mađarsko državljanstvo kot bi marsi kateri slovenski domoljub prodal svojo nacionalnost.

   • ZatonMesecnikov

    #ker se imajo za Slovence in ne za Mađare kot ne za Avstrijce oz Nemce.#

    če ne bi bilo omenjenih, Prekmurci ne bi preživeli. Slovenstva se ne da jesti….

    • Vojvoda Šarec.

     Venomer pravim, da slovenski nacionalisti serjete s polno ritjo.

     • ZatonMesecnikov

      “Nacionalizem majhnega naroda je pozitiven.”

      Slogan levičarskih teoretikov ob osamosvajanju Slovenije.

     • Vojvoda Šarec.

      Vir? Lažovčina

     • ZatonMesecnikov

      Pisale so se ekspertize na to temo takrat balkanče…

     • Vojvoda Šarec.

      Bolnik

     • ZatonMesecnikov

      Na lastna ušesa poslušal na radiju v tistih časih balkanče…

     • Vojvoda Šarec.

      Ti si klošar.

     • ZatonMesecnikov

      Slediš mi kot kako balkansko ščene, balkanče…

     • Vojvoda Šarec.

      Slediš ti v čredi sektasev, drugorazredni.

 • Vojvoda Šarec.

  Štuhcu je sperma udarila v možgane. Kdaj ga je vseen dobro na roke vržt.

  • xtc

   Teb nima kaj udarit tja ker nima kaj in v kaj.

   • Vojvoda Šarec.

    Stuhec je zafustriran nedolžnik.

    • Kapodistrias

     Ti pa en velik kreten!

     • Vojvoda Šarec.

      Potem mu ti naredi zaston uslugo in mu nastavi:)))))

  • tohuvabohu

   No, pa ti bolje povej, če znaš, sirota.

   • Vojvoda Šarec.

    Plačaj me za nasvet. Štuhec ne govori za miloščino.

    • tohuvabohu

     Ja, vidim, ubogi rdeči klošarji vedno in povsod govorite o denarju ne glede na temo.

     • Vojvoda Šarec.

      V kapitalizmu je na prvem mestu kapital potem humanost oz človek.

     • Vojvoda Šarec.

      Zastonjskega nasveta danes noben resno ne jemle, kvalitetna usluga se plača pošteno.

     • Kapodistrias

      Kreten neumni, usluge so vedno zastonj, zato pa so usluge. Plačujejo se storitve.

     • Vojvoda Šarec.

      Storitve se zaracunajo saj to je usluga, bebc.

     • Vojvoda Šarec.

      V kapitalizmu nic ni zaston rdečkar.

 • xtc

  Komunisti so lažnivci in potvorjevalci zgodovine,namesto ,da bi ruski spomenik,kot podoba Leninova skrpucala zbuldožirali, še kar stoji.
  Treba je namreč povedati ,da so Rdeče armejci bili slabši od Mažarov množično so kradli,ropali in posiljevali po Preknurju in veliko žensk je bilo nato zaklanih-res pravi osvoboditelji.
  Če bi Slovenci čakali ,da bi nas osvobajali Titekovo-Kučanovi komunisti,bi še danes jih gledali kako s adijem pijani ob Prvem Maju pojejo Lili Marlen v Mariboru ali Trbovljak kot leta 41.

  • Dada

   ZBUDI SE. Domobranci so izgubili in ČAO. V naslednji vojni bo priložnost, ampak spet samo za hrabre.

 • Olga101

  Pravilno! Pokazati je treba, da se ne strinjamo z murglskim zločincem in njegovo kliko!

  • Dada

   Usrala se boš, ti in tvoji, samo GOBEC IN SAPA VAS JE. Tudi domobranci so bili močni S HITLERJEM, potem so pa bežali kot muhe…..

 • Povprečen Državljan

  Bolano,res..Preberite si komentarje, ki jih pišete.Toliko sovraštva ne najdeš nikjer.

 • Franjo Trojner

  Slovenci smo porazili in osramočeno izgonili iz naše domovine agresorsko JLA! Nismo pa lustrirali vseh tistih rodečih zagrizenih komunistov, ki jim še danes srce bije za totalitarni komunustičen režim in so v ex YU na oblasti počeli raznorazne svinjarije svojemu in tujim narodom. Kar je edini razlog, da je danes Slovenija, na las podobna ex Jugoslaviji in niti pod razno našemu idealu ob osamosvajanju, pravni, demokratični, urejeni, blagostnaja in reda polni Švici.
  Žal se je vse obrnilo zelo drugače, kot smo takrat sanjali domoljubi/osamosvojitelji/pomladniki. Od ideala prve, samostojne pravne, demokratične države vsega SLOVENSKEGA RODA je danes ostalo bore malo. Zaradi fanatičnega nasprotovanja nelustrirancev še nacionalna himna ni smela postati Prešernova Zdravica v celoti, ker si je poet v svoji pesnitvi drznil zapisati besedo Bog! Rdečkarji na oblasti tudi v samostojni državi Sloveniji z vsemi štirimi bremzajo vse nujno potrebne reforme in s tem pravno državo, ki je temelj vsaki pravi demokraciji. Kar je edini razlog, da naša država še dandanes ni zares pravna in demokratična, ter reda in blagostanja za prav vse državljane polna.
  Sicer pa kaj ste, smo pričakivali, ko pa nas je demokratiziral “bivši” šef komunistov in ne demokrat g. Pučnik ali kak drug politik kalibra demokrata Čeha g. Vaclava Havla.
  Nauk te naše žalostne zgodbe je, da smo domoljubi sicer res zmagali na vojnem polju ter postavili samostojno državo, bitko za pravno in demokratično državo pa izgubili.

 • Dada

  ZAKAJ moralni teolog ne poskrbi za svoje naloge ??? Da bi zakril svoje, beri cerkveno sranje. 1. Mariborska škofija za zadolžena do vratu, še glavni sedež je pod rubežem…. 2. Prejšnji teden so spet naznanili enega župnika za spolno nadlegovanje deklice.
  Gospot Štuhec zakaj svoje prste rinete tja, kjer vas nima kaj srbeti ???? MORALNI teolog , poskrbite za svoje cerkveno sranje, ki vam smrdi dnevno pod nosom.
  MILAN KUČAN JE DVAKRATNI PREDSEDNIK DRŽAVE SLOVENIJE, temu primerno se obnašajte.

 • Dada

  SDS IN SLO CERKEV ITAK PIŠETE SAMO BEDARIJE. poglejte kdo je kaj naredil za SLO.
  Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (JLA).

 • Dada

  Štuhec bi se moral bolj zanimati za zadolženo škofijo, za objekte pod rubežem. Kot vodja izobraževanja po poskrbeti, da bodo študenti in bodoči župniki izvedelki, da je spolna zloraba dvakrat naropbe dejanje, ki pa je premalo obravnavano v cerkvi. 1. To je v duhu RKC zločin pred bogom…. 2. To je po uradnem kazenskem zakoniku kaznivo dejanje.
  Vsaka spolna zloraba, sveža je iz prejšnjega tedna, je na grbi MORALNEGA TEOLOGA ŠTUHECA.
  Gospot, ne bodite v skrbi za politike, bodite v skrbi za vernike, ki vam pošiljajo, k vašim duhovnikom, svoje hčerke…. ZATO POSKRBITE, imeli boste dovolj dela.

 • Dada

  Štuhec bi se moral bolj zanimati za zadolženo škofijo, za objekte pod rubežem. Kot vodja izobraževanja po poskrbeti, da bodo študenti in bodoči župniki izvedelki, da je spolna zloraba dvakrat naropbe dejanje, ki pa je premalo obravnavano v cerkvi. 1. To je v duhu RKC zločin pred bogom…. 2. To je po uradnem kazenskem zakoniku kaznivo dejanje.
  Vsaka spolna zloraba, sveža je iz prejšnjega tedna, je na grbi MORALNEGA TEOLOGA ŠTUHECA.
  Gospot, ne bodite v skrbi za politike, bodite v skrbi za vernike, ki vam pošiljajo, k vašim duhovnikom, svoje hčerke…. ZATO POSKRBITE, imeli boste dovolj dela.
  Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (JLA).

 • Dada

  SDS IN SLO CERKEV ITAK PIŠETE SAMO BEDARIJE. poglejte kdo je kaj naredil za SLO.
  Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada (

 • Dada

  ZAKAJ moralni teolog ne poskrbi za svoje naloge ??? Da bi zakril svoje, beri cerkveno sranje. 1. Mariborska škofija za zadolžena do vratu, še glavni sedež je pod rubežem…. 2. Prejšnji teden so spet naznanili enega župnika za spolno nadlegovanje deklice.
  Gospot Štuhec zakaj svoje prste rinete tja, kjer vas nima kaj srbeti ???? MORALNI teolog , poskrbite za svoje cerkveno sranje, ki vam smrdi dnevno pod nosom.
  MILAN KUČAN JE DVAKRATNI PREDSEDNIK DRŽAVE SLOVENIJE, temu primerno se obnašajte.

 • Dada

  PAZITE DESNIČARJI, pozivate h odstranitvi Kučana, TUDI NAPELJEVANJE JE KAZNIVO. V Nemčiji je desničar ubil politika….
  V Nemčiji v povezavi z Lübckejevim umorom prijeli še dve osebi, torej Stephan, Elmer in Markus, VSI so kristjani. DELO ZA MORALNEGA TEOLOGA. Samo moralni teologi se ukvarjajo s politiko, namesto z delom kristjanov in moralo duhovnikov. ŠTUHEC ZAČNITE DELATI.

 • Dada

  ZAKAJ moralni teolog ne poskrbi za svoje naloge ??? Da bi zakril svoje, beri cerkveno sranje. 1. Mariborska škofija za zadolžena do vratu, še glavni sedež je pod rubežem…. 2. Prejšnji teden so spet naznanili enega župnika za spolno nadlegovanje deklice.
  Gospot Štuhec zakaj svoje prste rinete tja, kjer vas nima kaj srbeti ???? MORALNI teolog , poskrbite za svoje cerkveno sranje, ki vam smrdi dnevno pod nosom.
  MILAN KUČAN JE DVAKRATNI PREDSEDNIK DRŽAVE SLOVENIJE, temu primerno se obnašajte.

 • Dada

  SDS IN SLO CERKEV ITAK PIŠETE SAMO BEDARIJE. poglejte kdo je kaj naredil za SLO.
  Proti nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu je bila v Srbiji vložena kazenska ovadba za domnevne vojne zločine in genocid, ki naj bi se zgodili leta 1991. Kazenska ovadba, ki jo je v imenu neznanega prijavitelja vložil odvetnik Dušan Bratić, se nanaša na obdobje vojne za Slovenijo. Našo državo je ob razglasitvi neodvisnosti pred 28 leti napadla takratna Jugoslovanska ljudska armada

 • Dada

  Štuhec bi se moral bolj zanimati za zadolženo škofijo, za objekte pod rubežem. Kot vodja izobraževanja po poskrbeti, da bodo študenti in bodoči župniki izvedelki, da je spolna zloraba dvakrat naropbe dejanje, ki pa je premalo obravnavano v cerkvi. 1. To je v duhu RKC zločin pred bogom…. 2. To je po uradnem kazenskem zakoniku kaznivo dejanje.
  Vsaka spolna zloraba, sveža je iz prejšnjega tedna, je na grbi MORALNEGA TEOLOGA ŠTUHECA.
  Gospot, ne bodite v skrbi za politike, bodite v skrbi za vernike, ki vam pošiljajo, k vašim duhovnikom, svoje hčerke…. ZATO POSKRBITE, imeli boste dovolj dela.

 • Dada

  MORALNI TEOLOG ŠTUHEC NAJ RAZKRIVA IZ KATERIH MEST ALI KRAJEV PRIHAJAJO DUHOVNIKI PEDOFILI in kje, mesta, kraji, so starši najbolj popustljivi, da svoje otroke prepuščajo brez kontrole DUHOVNIKOM PEDOFILOM.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!