Janez Cigler Kralj: Socialne pravice in ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest bodo ključni elementi, da pridemo iz te krize močnejši in odpornejši!

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj (Foto: STA)

Evropsko unijo je pandemija koronavirusa hudo prizadela. Da bi lahko EU izšla iz trenutne krize v kateri se je znašla, mora nujno spodbuditi okrevanje, ustvariti odpornost ter podpreti gospodarstvo na poti pravičnega, zelenega in digitalnega prehoda. EU bo okrevanje tako zagotovila s pomočjo Akcijskega načrta za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic, ki je ključna sestavina na poti okrevanja. “Socialne pravice in ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest bodo ključni elementi, da pridemo iz te krize močnejši in odpornejši,” je poudaril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. 

Po mnenju EU se okrevanje nikakor ne bi smelo zgoditi na stroške najbolj revnih ljudi, regij ali držav, zato mora biti vključujoče in pošteno. Akcijski načrt za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic vsebuje usmeritve za obvladovanje družbenih in gospodarskih izzivov našega časa. Stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, zato ga je Vlada Republike Slovenije podaljšala še za en mesec.

Evropski steber socialnih pravic je socialna strategija, s katero želijo zagotoviti, da bosta prehod na podnebno nevtralnost, digitalizacijo in demografske spremembe ter okrevanje po pandemiji koronavirusa družbeno poštena in pravična. Temelji na 20 ključnih načelih, ki so razdeljeni na tri tematske sklope: enake možnosti in dostop do trga delovne sile, pošteni delovni pogoji in socialna vključenost. Omenjena strategija je tako ključna za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic. “Socialne pravice in ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest bodo ključni elementi, da pridemo iz te krize močnejši in odpornejši,” je poudaril Janez Cigler Kralj.

https://twitter.com/jciglerkralj/status/1302963744511791105?s=20

V strategiji so opredeljeni cilji kot je izobrazba, trening in vseživljenjsko učenje, enakost med spoloma, enake možnosti, aktivna podpora zaposlitvam, varno in prilagodljivo zaposlovanje, urejanje plač, socialni dialog in vključevanje delavcev, razmerje med službo in privatnim življenjem, varstvo in pravice otrok, socialno varstvo, nadomestila za brezposelnost, urejanje minimalnega dohodka in pokojnin, zdravstvena nega, vključevanje posameznikov z manjšimi sposobnostmi ter dostopnost do nujnih storitev.

Evropska komisija je za podporo izvajanju stebra in pripravo temeljev za akcijski načrt stebra, ki naj bi bil predstavljen v začetku leta 2021, začela obsežno razpravo z vsemi državami in regijami EU ter vsemi svojimi partnerji. Po mnenju komisije bodo tako izboljšali evropsko socialno tržno gospodarstvo, da se uskladi s trenutnimi in prihodnjimi priložnostmi in izzivi, ter zagotovili pravičen prehod za vse. Komisija zato vabi vse partnerje, da do 30. novembra 2020 predstavijo svoja stališča o novih ukrepih politike ali zakonodajnih pobudah na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in kot država članica, regija, mesto ali organizacija izpolnijo obljube glede izvajanja stebra.

Sara Kovač