Janez Janša kot registrirana znamka

Janez Janša (foto: STA)

V zadnjih dneh smo lahko v Ljubljani na plakatnih mestih videli plakate trojice umetnikov, ki je postala znana predvsem po tem, da so si nadeli ime politika Janeza Janše, spremenili svoje uradne dokumente s svojimi nekdanjimi imeni in se tako rekoč osebnostno zavezali umetniškemu projektu, katerega bistvo je, da se čisto resno in z veliko mero natančnosti identificirajo s politično osebo ter z njenimi političnimi vidiki.

Gre za črn plakat, na katerem je napisano, da je Janez Janša registrirana blagovna znamka. Spodaj je v drobnem tisku še napisano, da je bila blagovna znamka registrirana pri EUIPO, poleg sta številka registracije in datum.

Foto: Twitter

Nekaj zelo podobnega je precej pred njihovo dejavnostjo naredila skupina umetnikov, ki so sodelovali tako znotraj Laibach, NSK, Irwin, kot tudi v skupini Novi kolektivizem … Šlo je za prikazovanje političnega vrha tedanje totalitarne države skozi mimikrijo izredno podobnih scenografskih, slikovnih in navsezadnje celo glasbenih in oblikovnih učinkov, s katerimi so na nek način pridržali ogledalo nekdanjemu totalitarnemu sistemu. Njihov najbolj znani projekt je vsekakor “plakatna afera”, pri kateri je prav tako šlo za plakat. Na odprtem natečaju za podobo Titove štafete (šlo je za dejavnost, ki naj bi mlade Jugoslavije povezovala skozi kult Tita, dela, bratstva in enotnosti) so avtorji skupine Novi kolektivizem zmagali s predlogom plakata, na katerem je bila podoba, ki so jo uporabili v času nacional-socialistične Nemčije, le z nekaj drobnimi popravki (npr. namesto kljukastega križa je zvezda, namesto orla je golobček in spodaj je tekst “Dan mladosti”). Ko so režimske oblasti to prepoznale, je bilo že prepozno in skozi ta projekt ter razkritje nacional-socialističnega originala se je neposredno lahko videla podobna naravnanost jugoslovanskega socialističnega sistema vsaj v smislu diktature in podobnih estetskih preferenc v izboru podob, ki jih socializem skuša predstavljati kot vzor.

Pri tej skupini Janezov pa gre morda še za korak dlje v smislu osebnega angažmaja, saj so se dobesedno preimenovali, njihova življenja so v upravnem smislu spremenili do te mere, da so se v vsakdanjem življenju identificirali z Janezom Janšo.

Seveda bi bilo vse strahotno podobno skupini Novi kolektivizem, NSK, Irwin in Laibach, če bi bil Janez Janša diktator in bi vodil Slovenijo s trdo roko, imel tajno policijo, tajne uradne liste, bil na oblasti več desetletij in kadriral svoje ljudi v vse pore javnega življenja. Pri plakatni aferi se je ta del zgodbe namreč dogajal v času in prostoru, v katerem je 133. člen dejansko obstajal in za napačno izjavo si lahko dejansko postal politični zapornik (vsi člani Novega kolektivizma so morali v preiskavo, ravno tako tudi vsi člani komisije, ki je njihov plakat izbrala). Takšnih zapornikov je bilo v tem času tudi še kar nekaj po zaporih, nekateri celo mučeni. V tistem času so bili vsi mediji in vse javne ustanove vodene s strani ene same stranke (Komunistične partije Jugoslavije) in v tem času je bila takšna provokacija precej nevarno početje (še 3 leta pred plakatno afero je bilo npr. skupini Laibach prepovedano delovanje pod tem imenom).

Toda v današnjem času seveda živimo v mnogo bolj svobodnem svetu vsaj kar se tiče javnih izjav. Če ne zanikaš ravno holokavsta v javnem prostoru ali prek nekega medija, če ne spodbujaš neposrednega sovraštva ali neposrednega napada na kakšnega politika s svojimi izjavami, se ti skoraj ne more zgoditi, da bi pristal v preiskovalnem priporu ali pa, da bi pristal kar v zaporu zaradi kakšnega umetniškega dela. V tem smislu je njihovo početje nekaj, kar nima nobenih pravnih posledic, v kolikor jih ne bo tožil kakšen od Janezov Janš, ki jih je po Sloveniji kar nekaj.

Ali pa, v kolikor jih ne toži ravno politik Janez Janša …, ki pa je bil v zaporu ravno po plakatni aferi, kajti istega leta (1988), ko je sodišče oprostilo člane “Novega kolektivizma” z obrazložitvijo, da gre za “umetniško delovanje”, se je začelo preganjanje tega istega Janeza Janše, o katerem je govora tudi pri tem plakatu … In prav ta zapornik je bil skupaj z Borštnerjem in Tasićem tudi sprožilo dogajanj, ki so prinesla slovenski republiki samostojno državo.

Ne bom torej posebej poudarjal bistvene razlike. Morda le toliko, da vidimo ključne vidike teh umetniških primerjav. Pri Novem kolektivizmu umetniška skupina uporabi mimikrijo in ponovitev istega, da bi razkrinkala totalitarni vidik političnega sistema, ko gledalec potegne paralelo med nacionalnim in internacionalnim socializmom.

Pri združbi “Janez Janša” pa umetniška skupina uporabi mimikrijo (torej ponovitev istega imena), da bi domnevno razkrinkala politika, ki je bil žrtev totalitarnega sistema (vsaj v toliko, kolikor je moral v zapor) in je v 25 letih samostojne Slovenije vodil slovensko vlado približno 6 let.

V času njegove vlade seveda nismo dobili nazaj diktature ali kaj podobnega, da ne omenjam nikoli povsem razjasnjenih dogodkov okoli afere Patria, v kateri je bil obtožen, da je “na neugotovljenem kraju, ob neugotovljenem času dobil obljubo o darilu”, nakar je po nekaj letih Ustavno sodišče RS razveljavilo obtožbo, ker je primer zastaral, pa je zastaranje potrdilo tudi Vrhovno sodišče RS …

Pogled iz te strani nam torej daje občutek, da je ta umetniška skupina Janezov izbrala neko politično tarčo, človeka, ki je vsaj v začetni fazi prehoda iz totalitarne družbe in diktature simboliziral boj proti tej diktaturi in je v tem smislu tudi pomagal izpeljati ta prehod (kdor morda ne pozna te zgodbe, naj prosim pogleda tukaj, da ne bom opisoval celotnega poteka osamosvojitve).

Hkrati dovolite, da povem, da je bilo vsem nam, ki smo bili takrat dovolj stari in smo imeli dovolj distance, ker nismo bili del nomenklature, ki je vladala od druge svetovne vojne do leta 1990, jasno, da je bilo takšno početje Janeza Janše v času socializma izredno nevarno. Vsak med nami je namreč poznal kakšno od zgodb, bodisi iz konca svetovne vojne, ko je potekalo množično pobijanje političnih nasprotnikov, bodisi iz časa socializma, v katerem nas je kar nekaj tudi na lastni koži čutilo vsaj kakšen delček moči prepovedi ali pa smo poznali koga, ki je leta in leta preživel v zaporih … Vedeli smo za prisluškovanja, vedeli za Goli otok, vedeli smo za marsikakšno reč, ob kateri nam je bilo jasno, da se je čas po vojni za Slovenijo in po tem, ko se je vzpostavila demokratična vladavina, vseeno dodobra spremenil.

Če torej pogledamo iz te smeri, je umetniška skupina Janezov izbrala tarčo, ki je bila sama po sebi tarča vseh tistih politikov, ki so tudi v javnosti zagovarjali obstoj Jugoslavije, neprimernost osamosvojitve Slovenije, ki so bili dejavni in precej visoko rangirani člani Komunistične partije (marsikdo med njimi, npr. Milan Kučan, je bil tudi formalno nadrejen tajni policiji ali pa so bili vsaj sodelavci tajne policije), hkrati pa je znotraj vseh javnih služb in državnih podjetij bilo v navadi, da so bili višji kadri vedno člani Komunistične partije, kar pomeni, da je bila neke vrste iluzija misliti, da bi se oblast iz njihovih rok kar mirno prenesla na novoizvoljene stranke takoj po vojni za Slovenijo.

Tako je bilo logično, da so med prvimi in najbolj silovito napadali prav Janeza Janšo (kot simbol osamosvajanja, ker je vojaško z dobro odmerjenimi napadi in dobrimi taktičnimi potezami ohromil JLA in s tem omogočil pogajanja). Kajti z njegovo odstranitvijo bi seveda mnogo lažje zavzeli nazaj (tudi ob demokratičnih volitvah) večino položajev, ki so jih seveda že imeli ob spremembi sistema, saj so direktorji, sodniki, tožilci, večina nižjega kadra v vladi, parlamentu in podobnih javnih ustanovah, ostali isti …

Naj zaključim z mojo ugotovitvijo, ki se nanaša na trio Janez Janša.
Njihove umetniške akcije so po svojem bistvu podobne oportunističnim umetniškim projektom, ki so jih dobivali umetniki v šestdesetih ali sedemdesetih letih, ko je bila večina že dovolj jasno seznanjena s tem, da gre za trdo diktaturo in totalitarizem. Toda kljub temu so se umetniki odločali za večje soc-realistične projekte, četudi so tako po umetniški kot tudi po politični plati vedeli, da so ti projekti daleč od dejanske umetnosti. Velik denar, ki je s temi umetniškimi projekti prišel, je omogočil marsikateremu, danes priznanemu akademiku ali vsaj upokojenem profesorju na akademijah po Jugoslaviji, da si je odlično opomogel v finančnem smislu in je živel daleč nad povprečjem navadnih državljanov, delavcev in vseh tistih, zaradi katerih naj bi se država sploh imenovala “socialistična”. Prav tako pa so s takšnimi projekti prišli tudi nazivi in dobre službe na akademijah. Oportunizem agitprop socrealističnih kipov je sicer zahteval nekaj več znanja v obrtnem smislu, pri triu pa gre v glavnem za povsem oblikovno povprečne izvedbe različnih “akcij”. Prav tako so te akcije tudi po usmerjenosti politične diskreditacije na povsem povprečnem nivoju, morda celo bolj povprečne od Laibachovih medvojnih plakatov, ki so sarkastično in s posmehljivim tonom pozivale ljudi v mobilizacijo na podlagi redizajniranih plakatov Jamesa Montgomeryja Flagga (We need you) …

Še en pogled na delovanje je prav tako pomembno prisoten pri tem projektu in bi ga rad dodatno razložil.
Pred kratkim je prof. dr. Tomaž Brejc v enem od svojih objav (osebnih premislekov) na Facebooku objavil kratko besedilo o tem, kako je sodobna umetnost pravzaprav skoraj praviloma odtegnjena nacionalnim determinantam in kako torej praktično ni “slovenske umetnosti”. Celo več: pridevnik “slovenski” je kvečjemu odvečen ali pa pritegne nase “blut und boden” ideološko zaledje, veže se na konzervativne elemente kulture in politike ter je v vseh pogledih za globalno gledalstvo skoraj povsem nezanimiv. Toda hkrati dr. Brejc dodaja, da so razstave narejene za domačega gledalca in da se je v 100 letih modernizma vseeno izobrazilo dovolj strokovnjakov, da bi se tudi pri nas izoblikovali kriteriji, kaj je moderna umetnost, kako jo gledamo in vrednotimo. (Ta povzetek je zelo na hitro, a vseeno povzema bistveno smer.)

Ko torej pogledamo na slovensko umetnost, najdemo redke umetnine, ki vsebinsko izdajajo ali celo vsebinsko izvirajo iz tega kulturnega prostora in se v ta prostor vračajo s svojo umetniško prezenco in potenco na način, ki bi v temelju krepil kulturo v njenem izvornem smislu. Večina umetniških del se naslanja na neko individualno zgodbo, ki bi se lahko zgodila kjerkoli po svetu, naslanjajo se na politična ali filozofska vprašanja, ki bi se lahko odprla kjerkoli, saj so internacionalna, nimajo svojega doma in svojega “genius loci” v skoraj nobenem smislu …

Toda v pogledu na projekt tria Janezov Janš smo nekako zaprti in obsojeni na prostor slovenskih političnih intrig, domačijskih razprtij in na tisti, najbolj pritlehni del “blut und boden” politike, v kateri dejansko ni niti tistega dela nacionalizma, v katerem bi se človek lahko identificiral prek roda, naroda ali kulture, temveč zgolj medsebojna izključevanja na podlagi govoric in nesimpatij. Gre za čisto zaprtost, o kateri bi morda lahko kaj razložili naključnemu tujcu, a bi takšna razlaga trajala ure in ure, saj dejansko tudi kakšnemu Slovencu iz Trsta (če ni ravno star čez 50 in je zaradi svoje domoljubnosti zelo podrobno spremljal dogodke v Sloveniji zadnjih 35 let) ne bi bilo povsem jasno, zakaj so si umetniki izbrali ravno Janeza Janšo …

Tako ta najnovejši projekt postavlja zgodbo Tomaža Brejca na delno laž, kajti Slovenci imamo vsaj en projekt, ki ga je težko umestiti v sodobno umetnost na globalni ravni. Ker bi dejansko imeli težave, kako sploh nekomu, ki ni Slovenec (pa še to je težko razložiti komu mlajšemu), razložiti takšen projekt. Vsekakor bi morali lagati, da gre za diktatorja in nekoga, ki se ga splača izpostavljati zaradi njegove moči in njegovih grozljivih političnih učinkov na državo, hkrati pa bi morali kljub vsemu še vseeno razložiti, da gre za človeka, ki je bil eden od ključnih ljudi pri ustanavljanju te države.

Trio Janezov torej deluje na ravni nekega ogovarjanja in provociranja, pri čemer prav ničesar ne prinaša v prostor kulture. Gre zgolj za igro moči (ker lahko), za igro manjših provokacij, skozi katero si vladajoče elite kupujejo dovolj “iger”, da jim ni treba preveč razmišljati o “kruhu”.

Hkrati pa, naj s tem zaključim, njihovo delo odlično ilustrira tudi druge podobne umetniške projekte in festivale, v katerem se oportunizem prevladujočih marksističnih vzorcev (boasovske kulturne hegemonije) udejanja na način aktivnega agitpropa, ki z mešanico liberalističnih in komunističnih floskul pomaga ohranjati elite na vladajočih položajih.

 • tetka z ozadja

  Kako lahko nekdo tako nizsko pade, da neko stvar ali nekoga poimenuje jj.

  • učko

   Kako lahko recimo RTVS pade tako nizko kot je nedavno, oziroma kot pada že lep čas?! Z lahkoto, bi rekel. Rdeče fašistična mafija zlorablja za svoje potrebe vse, kar ima v svojih krempljih !

  • MEFISTO

   Prjatu razumni, še veliko razočaranj te čaka in tudi padalo bo.

   Slišim, da bo NOVA končno odklopila vse nicke moža tisočerih nickov.

   Potem pa lajaj v luno.

   • joza joza13

    To torej pomeni, da bo Tonček ostal brez službe?
    Morda se bo pa zares začel ukvarjati s turizmom na obali, za kar je ves ta čas tudi plačan. Osebno tega ne verjamem, ker je aktivist, ker je “vojno lice/, ker je “izkrivljen že v krvi” .
    Enkrat bom tudi zapisal kdo to je. Morda takrat, ko bomo v praksi ugotovili koliko škode nam je naredil.

    Prepoznal sem ga po določenem času spremljanja na nicku Fogglov Tunnek, kjer je igral vlogo človeka iz okolja, od koder resnično izhaja.

    Prepričan sem, da ga na NOVI tudi poznajo in vedo za koga gre…

   • tetka z ozadja

    O, Miro , vsak dan me brišejo in blokirajo, pa jim nikakor ne rata. Sem malce bolj pregnan od njih.

  • if

   Omenjeni samoimenovani umetniki niso tako nizko padli, ker so tam (zelo nizko) že od prej!

 • učko

  Vsak patent ali registrirano blagovno znamko je mogoče pravno izpodbijati še tudi potem, ko je registrirana, oziroma ko je patent podeljen. Naj se Janša malo pozanima okoli tega pri pravnikih, ki so specialisti za to področje, mogoče bo celo kaj iztržil !

 • MEFISTO

  Rdečuhi, na zgornji sliki si lahko ogledate slovenskega narodnega junaka, najboljšega slovenskega politika in premiera vseh časov, ljubljenca naroda, moža trdnega prepričanja ter dejanja in slabo vest prekletih rdečkarjev Janeza Janšo.

 • Franjo Trojner

  Tudi te redsedniške volitve so čudne in nepravične. Našega Janšo in Iveka Krambergera so komunisti vedno napadali, hvala Bogu, da je Janša preživel, Ivek žal ni imel te sreče. Pred petindvajsetimi leti, leta 1992 je bil v Jurovskem Dolu pri Lenartu v še vedno neraziskanem atentatu umorjen predsedniški kandidat Ivan Kramberger, posebnež in dobrotnik iz Negove. V svojih vedno zanimivih govorih je govoril v prid malega človeka in udrihal po drektorjih in komunistih. O Kučanu je javno povedal naslednje: “Kučana visoko spoštujem, on je velik človek. Če bom predsednik, mu bom naredil še večji spomenik, kot ga ima Kardelj, ker si ga zasluži. Volivce pa opozarjam, ne volite ga, ker je komunist. V ozadju so komunisti. To je nevarnost. Kramberger komunistov ne mara. On spoštuje Cerkev, vero, Boga, komunisti pa tega ne spoštujejo. Samo to je razlika,” je Kramberger izjavil v intervjuju za Val202. Ko gledam danes 25 let nazaj in si v spomin prikličem tedanje shode in govore našega Iveka vidim, da je imel v mnogočem prav, kar potrjujeje tudi dejstvo, da so bili prav vsi naši dosedanji predsedniki države sami komunisti. Ivek je že vedel o čem je govoril in tudi uresničile so se njegove besede, napovedi. Na sedanjih volitvah za predsednika države se 25 let pozneje ponavlja ista zgodba! Ponovno ljudje iz mračne totalitarne komunistične preteklosti, ponovno s položaja moči in poznanstev, ki se jim rep vleče globoko v totalitarne čase, z svojim vplivom preko njim servilnim medijev nagovarjajo javnost in tako, kot leta 1992 znatno vpivajo na rezultat predsedniških volitev. Zato so te predsedniške volitve zame, tako, kot tiste leta 1992 in vse prej in vse kasnejše nepoštene, nedemokratične, nesvobodne in neligitimne, ker so komunisti na oblasti naredili prav vse, da na volitvah narod ne more zamenjati oblasti. Sam bom kljub vsemu odšel na volitve in se s tem dejanjem priklonil demokraciji in našemu Iveku, dobrotniku z Negove, ki je bil prijatelj malega človeka in nasprotnik komunizma. Glasoval bom za ga. Romano Tomc iz stranke SDS, ker je poštena, načelna, pravična, izobražena in omikana prijateljica vseh, ki dobro mislijo in delajo in prav tako, kot naš Ivek velika nasprotnica komunizma! Naj se vsak volilec sam pri sebi vpraša, ali po vseh teh letih naše samostojnosti in življenjilu v baje demokratični državi vpeti v EU in zvezo NATO ni že dozorel čas, da komuniste vržemo iz prestola in jih odložimo na smetišče zgodovine kamor tudi sodijo.

 • antimur

  Levofašistični kriminalci so že z vsemi topovi začeli napadati SDS in Janeza Janšo. Takšne barabe, antislovence, neasimilirane čefurje, kradljivce, zločince,zombije, umazano sodno vejo oblasti, krvavordečo civilno družbo, primitivno “umetniško” svojat kot so omenjeni “umetniki” , mediji itd. Sinoči je na A kanalu, rdeča driska Trebušak zopet sukal gobec o Janševem premoženju, ne pride mu pa na misel, da bi priletelo kaj iz njegovega pokvarjenega gobca o kriminalu največjega slovenskega kriminalca Jankovića. Vrhovni tožilec Šketa, umazani nastavljenec levihfašistov, pa zopet koplje in išče dlake v Janševem premoženju, namesto, da bi preganjal Jankovića, za katerega ima že vse na dlani. Jih bomo morali utišati, tako kot to počne narod, ko ima vsega dovolj. BTW, tudi na njihove smrdljive podpornike, kot so naprimer @tetka iz [email protected] in ostala kučanistična golazen ne smemo pozabiti.

 • centurion

  Tri zanikrne leve debile bi bilo potrebno ob priliki nalomit.
  Nikoli se ne ve, kaj prinaša prihodnost,
  osebki pa so le znani….

  “Diskvalifikacija, aretacija, likvidacija. Tudi fizična,
  če je to potrebno.”
  Milan Kučan, Nova gorica, februar 1994.

  Velja tudi obratno, mar ne, ko pade diktatura.
  ENAKI vatli, tovariši. Pomnimo.

  • joza joza13

   Ti trije tudi bodo nalomljeni…, brez skrbi.

 • sloustava

  To je kazalec zacetka konca kucanizma. A pazite, zival preden crkne, je hudo nevarna. Zakaj tile zblojeni janseti ne povedo, da je bil novinar, ki je na Finskem objavljal Patrio, obsojen, torej Kucan z Velikim pokom ne bo vec opletal. A ima pripravljen arzenal, brez skrbi, skupaj z zblojenimi HIK presstituti in HIK sodstvom mu “nastavljanjo “mimo”, in sedaj, pozor, samo od nas, ljudi, ki zelimo biti svobodni, je odvisno, koliko in ce sploh bo Kucanu uspel se en “Janez Jansa masaker”! To ne bil bil pogrom samo nad njim, pac pa nad Slovenijo! Da je Kucan brez vesti, je, prav vceraj aponovno in spet dokazal, z nebuloznim napadim na Pahorja, svojega somisljenika in ucenca! Ocitati nekomu, da je kriv, s tem, da je sam prekrit z marmelado, je tipicno za Kucana! Popolnoma prav imajo tisti, ki pravijo Just follow the money!

 • MEFISTO

  Našo usodo bomo vzeli v svoje roke.

  Začelo se bo v nedeljo in nadaljevalo do dokončne zmage.

 • Olga

  Zamenjati oblast! Ukiniti ministrstvo za “kulturo”! Trio kulturnikov pa postaviti zaradi zlorab pred sodišče, jim naložiti veliko odskodnino in postaviti za rešetke!

  • domovina mili dom

   Po moje bi bilo že dovolj zapreti pipco raznim Rozam, Kobalom, Makarevičkam……….Bi se te trajnice kmalu posušile. Morda dodati malo herbicida, da bi šlo hitreje.

   • Olga

    To bo lahko naredila le prihodnja desna vlada.

    • domovina mili dom

     V slučaju desne vlade, ji bo moral pomagati narod na ulicah v primeru kakršnega koli poizkusa kockamentalcev, da sesujejo demokratično vlado.

     • janko

      Ja, definitivno!
      Levičarski hudiči so zmožni vsega in tudi bi nedvomno počeli VSE!

     • Olga

      Tokrat bomo šli na ulice!

     • domovina mili dom

      Iz tvojih ust v ušesa slovenstva.

 • joza joza13

  Trio kulturnikov je torej predvsem revanša iz 90-ih ?
  Krinka umetnosti bo pa zgolj razvrednotila pojem Slovenske umetnosti…
  Še ena aktivnost torej, ki bo povzročila odptje dodatne rane na bolniku – Slovenija.

 • Antonius

  Redno spremljam umetnost treh JANEZOV JANŠ, kar dokazujem na volitvah, kjer njega in SDS že ves čas volim.
  Volite JANEZA JANŠO, pa se bo morala trojica *umetnikov* zelo hitro ozreti po kakšnem bolj konkretnem delu, ker jim bo denar iz državnega korita zelo hitro odtegnil.

 • domovina mili dom

  Počistit proračun. Vsakdo si naj na prostem trgu izbori in pokaže svojo sposobnost. To je edina, edinstvena prilika, da se rešimo kombinaških kulturbundbalkancev.
  Zato se pridružujem mnenju: na volitve ljudje božji. Rešimo Slovenijo od slamuhov, volimo edino blagovno znamko : Eden in edini gospod Janez Ivan Janša.

  • Coeus

   S temle okoli prostega trga in dokazovanjem se pa strinjam… in to naj velja tudi za politike… naj se prvo dokazejo s svojim delom in sposobnostmi, preden gredo v politiko… tako pa imamo cel kup totalno nesposobnih “politikov”, ki so celo zivljenje prisesani na drzavni proracun in delajo samo skodo Slo, z enim in edinim Janezom Ivanom Janso na celu ;)

   • domovina mili dom

    To mora veljati za vse, kar pomeni večinski volilni sistem. Volimo politika ne stranke. Vsak politik naj si za svoj denar dela reklamo.
    Tako naj v politko gredo vsi, ki so si z delom prislužili denar, kajti samo ti znajo gospodariti, v parlament morajo priti trdne kmečke korenine, obrtniki, tovarnarji, skratka gospodarstvo.
    Vendar to bo malo morgen, dokler vajeti držijo v rokah FDV anarhisti s podporo tabornikov, ki še imajo kar smrad po hosti.

 • Coeus

  A boste napisali tudi kak prispevek, kako se prvorazredni Jansa izmika vrocitvi ze pol leta. in kako veljajo za kriminalce kot je Jansa, Janskovic,… ena pravila, za drugorarzredne (navadne drzavljane) pa druga.

  Se vidi, da krivosodje dela tudi za Janso, ker vrocevalci ne morejo biti tako nesposobni, da mu v 6. mesecih niso mogli vrociti posiljke, ki bi mu jo vsak normalen drzavljan lahko vrocil v parih dneh.

  Ampak Jansa, SDS in neumni verniki znajo pljuvati cez druge, ce pa to delajo “nasi” je pa to ok ;)

  Naj malo na soocenjih vprasajo Romano kako ona kot potencialna predsednica drzave gleda na to? Pa boste hitro videli kako bo zacela jeclati in se izmikati :)

  • if

   Vinste oseba iz nazorskega nabora tistih, ki je pognala in zastaral afero Patria!

   • Coeus

    Afero Patria je zagnal in zastaral Janez Jansa s svojo ekipo… Mu je pa kar dobro uspelo, glede na to da veliko ljudi, s tabo vred, verjamete, da je to delo levice. Kako je Jansa povezan s krivosodjem se lepo vidi tudi na tem zadnjem primeru ;)

    • if

     Berglund je obosjen zaradi obrekovanja.
     Slovensko pravosodje je imelo vse v svojih rokah!

     • Coeus

      Seveda… scenarij jim je pa Jansa z ekipo napisal. A je Berglund kaj trpel zaradi te obsodbe, nosil kaksne posledice? ;)

     • štef

      Pozabil si pisati v tvojem domačem štajerskem dialektu.
      Kako to ?

     • Coeus

      Ker bi me bolj slabo razumel, moja stajerscina je podobno zanic, kot Janseva anglescina :D

     • štef

      Ja, od Kahla je boljša, he, he, he

     • Coeus

      Sta kjar tu, tu… ceprav za razliko od Janse “Kahla” zna vsaj francosko ;)

    • Lustrator

     Aha, torej je pravzaprav namenoma sam s sebi zakuhal afero s katero ga krviželjni komiji linčate že slabo desetletje brez enega samega dokaza in zaradi katere je po daleč najuspešnejši vladi RS 2004-2008 po vsej črti onemogočen za mesto premieja? Pravzaprav je on sam nastavil Ropa, ki se je pod mizo dogovoril s Sistemsko tehniko, svetoval bratoma Kos naj afero lansirata tik pred volitvami, napisal scenarij tožilcem in “novinarjem” za tisti amaterski dokumentarec in se seveda prostovoljno vlačil po sodiščih in zaporu.

     Komijem se vam je res popolnoma skisalo. Slišal sem že vse možne nebuloze kako je Janša kriv prav za ves kriminal, ki ga je v zadnjih 70 letih izvedla partija (z imeni, priimki, pričami, dokazi), ta da je pa celo sam avtor afere Patrija, je pa nova in izmed vseh daleč najbolj nora. Ste rdečezvezdni aparatčiki plačani na število komentarjev ali stopnjo protislovnosti, ki jih sem spesnite?

     • Coeus

      Precej tocen povzetek… malo si samo zamesal pojma uspesno in skodljivo ;)

     • Lustrator

      Rekordno nizka brezposelnost, rekordno nizka inflacija, rekordno visoka gospodarska rast, prvič v zgodovini uravnotežene bilance (celo v pozitivo), znižan trend zadolževanja, predsedovanje EU so zate ŠKODLJIVI?

      No, potem mi je pa povsem jasno zakaj ne maraš SDS-a. Komunizem lahko dobro vzklije le v katastrofalnih gospodarskih in pravnih pogojih, na tem pa res uspešno delate, to vam je treba priznati.

     • Coeus

      Na rekordno veliko krajo v nasih bankah in rekordno veliko bancno luknjo si nekako pozabil? Aja pa se TES6,…

      Ko bos razumel, kaj pises, ti bo hitro jasno kako neumen si… ampak to je od vernika za pricakovat… v nasprotnem primeru te debate sploh ne bi bilo ;)

     • štef

      A, ti pa nisi vernik, kaj ?

     • Coeus

      Ne, sem ateist

     • Coeus

      Aja pa se to… ceprav si preneumen, da bos razumel… s temi 6 mrd pokradenega denarja se da lepo financirat “nizko brezposelnost”, “gospodarsko rast”, “nizko inflacijo”… ceprav je bila inflacija precej nizja v letih najvecje krize… ampak najprej moras sploh vedet, kaj inflacija je ;)

     • Lustrator

      KDO je pokradel ta denar? KDO že 70 let preprečuje privatizacijo državnih bank in podjetij? KATERE so banke, ki so odobravale nekrite kredite, KDO so bili posojilojemalci, ki kreditov niso vrnili in (to je ključno) KDO je nastavil odgovorne v državnih bankah, ki so vse to omogočili? Neprijetna vprašanja za komija, kajnede? Kakor tudi TEŠ 6 katerega cena v času Janševe vlade je bila povsem normalna, astronomsko pa je narasla v času rdečih toparjev, ki so jo napihnili za 3x! Tipičen partijski spin – vse lopovščine, ki ste jih sami zagrešili (v omenjenih bankah in kreditojemalcih zlepa ne boš našel “janševca”, prav tako med tranzicijskimi tajkuni

      Ne opletaj s populističnimi floskulami Pahorjevo-cmerarskega kalibra, nisi na MMC-ju, kjer debatiraš z ostalimi nizkočelnimi komiji, tu bo potrebno floskule argumentirani, ne le v tri krasne nabijati.

      Še glede inflacije (na drug komentar ti ne bom odgovarjal); rekordno nizka inflacija je bila pod Janševo vlado KLJUB gospodarski ekspanziji! Ne pametuj na področjih o katerih nimaš razjasnjenih osnovnih stvari, hvala.

     • Coeus

      Pa greva lepo po vrsti…
      – Jansa je kriv za divje kreditiranje, ceprav bi vse kredite vzeli levicarji in ceprav bi vsi odgovorni bili levi, ker je imel moznost zamenjati kader in kot predsednik vlade je bil v tistem obdobju odgovoren za razpolaganje z drzavnim premozenjem, kamor drzavne banke spadajo. Tudi ce je namerno gledal proc ali pa samo drzal vreco, je kriv.
      – Jansa je imel v nadzornih svetih bank svoje ljudi (pogooglaj si kje in katere)
      – So pa kreditirali takrat tudi Janseve “kadre”: Mariborska cerkvena gospodarska zdruzba, Bavcarjev poizkus prevzema Istrabenza, (ki ga je nadziral Bozo predalic), Casarjeva Luka KP, Lovsinova Interevropa,… ostale si ravno tako lahko pogooglas.
      – Janseva vlada je zakuhala TES6, ker so namenoma podpisovali skodljive pogodbe, ki so kasneje omogocale krajo tudi levim, ker se je Jansa zakalkuliral in ni dobil novega mandata.

      A naj nadaljujem?

      Tako, da ti ne opletaj s populisticnimi rezimskimi floskulami. Ko bos pa verodostojno argumentiral samo moje zgornje 4 tocke pa bova debatirala dalje.

      Kar se pa inflacije tice te moram zopet popraviti… rekordno “nizka” inflacija je bila 2015, ko je bila celo negativna prvic v samostojni Slo, kar poimenujemo deflacija… tako da raje ti ne pametuj, ker ocitno razen rezimskega propagandnega materiala ne poznas in ne razumes nic ;)

     • Lustrator

      Na kratko: ne glede na to kdo je imel kaj od česa in kdo je imel prste zraven – Janša je kriv. Zakaj? Ker si je “drznil” biti izvoljen za predsednika vlade in “vladati” v tisti šibki koaliciji, kjer so imeli komiji v parlamentu še vedno 2/3 večino – kakor vsakič.

     • Coeus

      Ne, ker si je drznil biti izvoljen… ampak ker je, nesposoben kot pac je, skrbel samo za svojo rit, kljub zavestnemu unicevanju Slo. Ce je nesposoben vladati se pac naj vzdrzi tega…

      Sibka koalicija je se en v arzenalu njegovih izgovorov. Komiji, kot ti temu pravis se nikoli niso imeli 2/3 vecine v parlamentu in se nekaj, vsi ki ne tulijo v isti rog kot komi Jansa, se niso komiji.

      Ce bi bil karakter in postenjak, za kar se neuspesno poizkusa prodajati, bi nekaj naredil za dobro Slo, ceprav za ceno svojega mandata… ampak ne… lepo je gledal in kalkuliral kako bo iz tega potegnil se en mandat… ampak nesposoben kot je, mu niti to ni uspelo, kljub sfriziranim kazalnikom uspesnosti njegove vlade.

      Slovenci, k sreci, v vecini niso tako neumni, kot podporniki Janse in SDS-a

     • Lustrator

      Ker vidim, da ti res ni jasno kje živiš, bom povsem poenostavil: komiji so v Sloveniji VSI, ki jim še danes ni jasno, da Slovenija leta 91 ni dosegla resnične osamosvojitve in prehoda v nov gospodarsko politični sistem, VSI ki so proti lustraciji (ali pa sploh ne vedo kaj to pomeni), vsi ki ostro ne obsojajo krvave revolucije, ki je leta 41 zajela naš narod in ga duši vse do danes, vsi ki do prejšnjega sistema in njihove strukture gojijo kakršnekoli simpatije, skratka vsi ki vede ali nevede še leta 2017 živijo v skladu z “moralnimi smernicami” komunistične partije izpred 70 let. V preteklih 26 letih jugoslovenistana nismo imeli niti ene same sestave parlamenta, ki bi imela manj kot 2/3 komunistov – celo v časih, ko se Nsi v zameno za politično preživetje še ni prodala rdečim zombijem, ni bilo razmerje prav nič drugačno. Če nekdo nima v logotipu stranke srpa in kladiva ali rdeče zvezde, še ne pomeni, da je demokrat – totalitarno simboliko so komiji iz imen svojih strank umaknili že takoj ob švercu v novo državo, a ravno toliko, da so nategnili dober milijon teličkov, ki niso dojeli kontinuitete istih obrazov s prejšnjim režimom. Sam si očitno eden izmed njih. Zapomni si: VSAKA VLADA, ki se po slučaju čudeža zgodi v ljudski republiki slovenistan in nima žegna rdečega zaodrja, je obsojena na takojšen propad v trenutku, ko bo napovedala izvajanje temeljnjih reform za transformacijo naše države v normalno evropsko demokracijo. Zaenkrat so metode odstranitve montirane afere, medijski linč, sodne farse, kršenje ustave, politični zapori in državni udari – torej le še kratek korak stran od metod, ki so se jih za ohranjanje oblasti posluževali stalinisti in kasneje titoisti.

     • Coeus

      Spet en cel kup rezimskega klobasanja… po tej tvoji logiki imajo komiji v Slo parlamentu tako ali tako vedno 4/4 vecino… samo ne morejo se zmenit kako in kdo tocno bo kradel, pa si celi cas polena pod noge mecejo.

      Taksni komunisti kot je Jansa in SDS so samo se v S Koreji ;)

     • Lustrator

      “Spet en cel kup rezimskega klobasanja… po tej tvoji logiki imajo
      komiji v Slo parlamentu tako ali tako vedno 4/4 vecino… samo ne morejo
      se zmenit kako in kdo tocno bo kradel, pa si celi cas polena pod noge
      mecejo.”

      Drži. Le da so ksreči “šele” na 2/3, glede na trend represije drugorazrednih državljanov (pokončnih Slovencev), pa je tudi scenarij 4/4 povsem možen. V pravosodju, javnem šolstvu, medijih, gospodarstvu in sindikatih ga praktično že imajo.

      Tvojega zadnjega stavka ne mislim komentirati – če pa ga misliš še kdaj ponavljati, sva že vnaprej zaključila debato. Z ljudmi, ki ne ločijo črno od belega in dneva od noči, se lahko pogovarjaš kvečjemu o okusu paštete in ničemer drugem.

     • Coeus

      To se pa strinjam… s tem, da ti nisi sposoben lociti crnega od belega… ti zivis v zaslepljenem ali pa neumnem, kar je bolj verjetno, prepricanju, da so vsi ki niso Jansa in za Janso, crni… Jansa pa edini beli.

      Vas prvorazredni postenjakar, Jansa, je po prvorazrednosti celo dalec pred Jankovicem ;). Ko bos to doumel, take debate ne bodo vec potrebne… tacas se pa le drzi debatiranja o okusu pastete ;)

    • nevtrino

     No, še tako zgodbo lahko bolan um popolnoma izkrivi, ne ?

     • Coeus

      Raje razmisli o tem, cigav um je bolan? ;)

     • štef

      Dost ni treba razmišlat. Kaj se ne prepoznaš ?

  • štef

   Daj piši spet po domače, po štajersko, da te bomo razumeli, no !

 • PLavi-mil

  Za mene so ti trije izmečki zafiksani kreteni, katere futra naša država tudi z mojim denarjem, zato je treba voliti desnico, da jih postavi tja kamor sodijo, da ne bodo več kradli imen in denarja državi.

  • Coeus

   Voliti desnico? A da bo lahko prvorazredni Jansa (ki je tesno povezan s krivosodjem) nemoteno kradel in nas zopet zadolzil za par mrd. kot nas je v prvem mandatu? Mi drugorazredni (med katerimi si tudi ti) pa moramo vse to placevati… saj ne kradejo drzavi… kradejo drugorazrednim oz. navadnim drzavljanom, ki dajemo denar v drzavni proracun ;)

   • alojz

    Iz katere luknje si pa ti prilezel?

    • Coeus

     Resnica boli, kajneda? ;)

     • štef

      To veš iz prakse, kenede ?

     • Coeus

      Seveda vem… saj ti tudi ves, ampak ker je Jansa “vas”, pac rade volje placujes njegove pufe… jaz pac ne ;)

     • koreninca

      Bolan si totalno. Krtača!

     • Coeus

      A sedaj sem ze Krtaca? Logicno sklepanje vam, ekstremnim komunistom, ne gre ravno dobro od rok ;)

     • Soave

      Kako ti pa to uspe, da plačuješ samo pufe komunjar ?

     • Coeus

      Ni to moj uspeh… to je uspeh politikov, ker ne placujem svojih pufov… ampak to je ze pretezko zate.

      Komunjar? Da ti pa ekstremni komunist napise, da si “komunjar”, priceless :D

   • A zato stalno dobiva pošto iz sodišča, ker je z njimi tesno povezan ?
    Sej menda imaš res prav. :)
    Tebi pa se godi krivica, ker ti ne pošiljajo pošte, kajne? Jih bo treba opomnit na to.

    jojkakšnekozlestreljaš.press

    • Coeus

     Ce ne bi bil tesno povezan z nasim krivosodjem… bi kaksno posto celo dobil… ne pa da mu jo pol leta vrocajo… ker tako nesposobni pa niti najbolj nesposobni levicarji niso ;)

     • nevtrino

      ooo, pa so …..

     • Coeus

      to ni nesposobnost… to je del Jansevega plana ;)

     • štef

      Ti si janševec 100 %-no.

     • Coeus

      Pa ti je le potegnilo :D

   • nevtrino

    Če res delate, pridelate in prislužite, pač ne morete biti tako zabiti, da ne bi videli, kdo vas v resnici na veliko zajeda in zažira … Prav desnica teži k direktnosti, cenjenju dela in rezultatov, namesto levakarskega večnega nategovanja, sprenevedanja in zajedanja.

    • Coeus

     Na veliko nas zajedajo in zazirajo VSI politiki… Jansa je zgolj prvi med enakimi v nesposobnosti. Desnica tezi k temu samo, ko je v opoziciji, ko so na oblasti pa so bistveno bolj skodljivi kot katerakoli druga vlada… in 6 mrd bancna luknja v casu prvega mandata je vec kot zgovoren dokaz za to

     • nevtrino

      Pri vas se pa res tudi čas ustavi, samo toliko se še splača povedati tukaj na kratko…

     • Coeus

      Se to repliko bi si lahko prihranil ;)

     • tohuvabohu

      Rdeče govedo zarukano, pokaži enkrat na tiste, ki so izvedli sabotažo države med Janševo vlado in naštej ljudi, ki so povzročili za devet (ne le šest!) milijard slabih kreditov. Janša ni najel nobenega kredita.

     • Coeus

      6 mrd je bancna luknja… slabih kreditov je pa precej vec kot teh tvojih 9 mrd. Kot smo ze ugotovili je Jansa izvedel sabotazo drzave, da je lahko prikazoval dobro gospodarsko rast in nasplosno uspeh v svojem nadvse skodljivem mandatu.
      Je pa res, da Jansa osebno verjetno ni najemal kreditov… no ja vsaj ne, da bi za to vedel. To so namesto njega opravili drugi. Se enkrat… Jansa je kriv, ker je to dopustil v svojem mandatu… njemu je pac na prvem mestu, da se prebije in obdrzi pri koritu kolikor dolgo lahko… za dobrobit Slo mu je pa gladko mar.

      Ampak tvoja neumnost tega ne sprocesira in ne razume ;)

     • tohuvabohu

      Še en tvoj kretenizem. Janša je najel nekaj kreditov zase. Ni pa jih najel za državo. Jasno, bumbar?
      Bančna luknja je bila uradno 4,7 milijarde, ne pa 6, vendar to je teorija, ki bazira na metodah ocenjevanja (ocene različnih ocenjevalcev so se razhajale za poldrugo milijardo). Ni pa teorija, ampak fakt, količina slabih kreditov. Pouči se malo o ekonomiji, cepec. Bančna luknja je le posledica kriminala, pri katerem ima največ zaslug Kučan in njegov forum. Janša pri tem nima popolnoma nič. To je bil organiziran napad na Slovenijo z namenom rušiti Janševo vlado.

     • Coeus

      Daj ne nakladaj. Kaksne neumnosti si bos se namislil, da branis nesposobnega Janso, ki je lastnosrocno zafural Slo? Se 1x, ker tvoja neumnost res nima meje… Jansa je imel v rokah skarje in platno in ce je dopustil t.i. organiziran napad na Slo je ne samo nesposoben ampak tudi KRIV.

   • PLavi-mil

    Coeus madona so ti oprali možgane, kje pa za šankom, da take ven mečeš?

    • Coeus

     A bejzi… si vsaj ponosen, da placujes Janseve pufe?

 • Olga

  Najlepši “performans blagovne znamke” bo slika treh tovarišev izza rešetk!

 • Stajerka

  o spremembi imena nimam pomislekov…..ampak o spremembi priimka imam svoje stališče, ki je negativno do takšne pravice……priimek je navsezadnje identiteta povezana z osebo in okoljem – sprememba bi morala biti dopustna samo v primeru sorodstvenega razmerja…..
  čemu potemtakem je poanta priimka???….ukinimo jih in uvedimo samo imena!!!

 • Zima prihaja

  Dobro da se ne da spremeniti DNK in prstni odtisi.

 • Franc Šink

  Člen 133? Imel sem “čast” izkusiti ga na lastni koži.Čista harmonija in pogled skozi gitre na Kamniške alpe.

 • xtc

  V neki normalni pravni državi bi se verjetno tile “umetniki” predvsem ukvarjali z sodiščem in tožbami tam zaradi žaljenja.
  Je pa dejansko JJ “blagovna znamka”-osamosvojitelj Slovenije,politik svetovnega formata(dokazano za časa predsedovanja EU),skratka JJ je vse tisto kar Kučan nikoli ne bo in ne more biti,kljub nejegovim bolnim titoističnim ambicijam,le podpovprečni politik za območje bivše Yuge kaj več pa ne in seveda še špil ferderber in netilec napetosti med nami in Španijo po njegovem zadnjem abotnem nastopu na RTV.
  Kučan ne ore komentirati mednarodne politike,saj nikoli ni deloval v njej,saj mu to tudi predsednička kariera to ni omogočala saj ni ime pooblastil zanjo,sicer pa so njegove sposobnosti,kot je zapisal Požar na nivoju gostilniškega političnega spletkarja in politikanta,ki je neizmerno tečen in žleht,ker ni na oblastnem tronu.

 • xtc

  No me pa resnično zanima koliko bi bili levi tolerantni ,do “umetnikov” ,ki bi s performansi s gumijastimi maskami Kučana,Brgleza,Hana,Zemljariča,Kocjančiča,Masleše itd na odrih simulirali homoseksualne odnose med njimi in z ovcami zravem pa se drli “Mivsi smo Milan Kučan”
  Verjetno nebi bili tako tolerantni in “umetniško strpni”,skratka vSloveniji je tudi umetnost namenjena obračunavanju z političnimi nasprotniki kot je bilo to v Yugi.
  Skratka tako vrsto “umetnosti” je treba suspendirati takoj.

 • ljubinica

  Trije “umetniki” se vdinjajo rdeci OBLASTI, tako da napadajo voditelja opozicije …..
  in za ta “revolt” pokasirajo goro davkoplacevalskega denarja ….
  Sprevrzenost sodobne slovenske “umetnosti”.
  ———-
  V tej drzavi vsi vedo, da je treba pljuvati po Jansi in SDS … in privilegiji so ti zagotovljeni ….
  Droben primer: Zabavljac na Valu 202 Salehar naklada o neki zvezdi resnicnostnih sovov, ki da je izjavila, da se pocuti, kot bi bila Putin ….
  In Salehar na to: Zakaj Putin, zakaj ne rece Jansa?
  Podn.

 • Horacij

  Naj se vendar ukvarjajo s cim pametnejsim.

 • nevtrino

  Zganjajo neverjetne burke (po pravem slovenskem pomenu te besede), polne nesramnosti, ampak mogoče je pa vseeno kar dobra reklama za pravega Janeza J., ki mu ne sežejo niti do kolen.
  Vseeno pa je vprašanje, koliko ljudi bo volilo za spremembe, koliko ljudi sploh zanima ozadje vseh teh butalskih tragikomedij na Slovenskem.
  Je že pozabljeno, kakšna vsa bolana posmehovanja so zganjali proti Karlu E., dokler ni bil v “pravi” vladi “pravih” strank, kakor sedaj, ko pa ni ne duha ne sluha o tem.
  Kdor hoče, lahko hitro vidi, kdo vse ima čas in denar za vsa ta “umetniška” klovnska spakovanja in bolane performanse ….

  • Soave

   + + + + + + + +

 • štef

  To je kaznivo dejanje.

 • Boco

  Člani tria so:
  – Davide Grassi, italijanski (slovenski) državljan
  – Emil Hrvatin, hrvaški (slovensk) državljan
  – Žiga Kariž, slovenski državljan
  Žiga Kariž se je leta 2012, preimenoval nazaj na svoje originalno (krstno verjetno ne) ime Žiga Kariž. Torej on ni več Janez Janša. Glede na to se verjetno več ne sme predstavljat z imenom Janez Janša, saj gre za krajo identitete, kar je verjetno kaznivo.
  Davide Grassi in Žiga Kariž pa imata verjetno dvojno državljanstvo. Torej imata verjetno dvojne osebne dokumente (osebno, potni list). Tu bi bilo zanivo vedeti ali sta se tudi v svojih matičnih državah preimenovala v ime Janez Janša. Če ne, potem morata imeta na osebnih dokumentih izdanih v matičnih državah drugo ime kot na slovenskih osebnih dokumentih.
  Davide Grassi je na italijanskih osebnih dokumentih Davide Grassi, na slovenskih pa Janez Janša.
  Emil Hrvatin je na hrvaških dokumentih Emil Hrvatin, na slovenskih pa Janez Janša.
  Čudi me kako je to možno, da ima ena oseba na osebnih dokumentih izdanih v različnih državah drugo ime. Zanima me ali ni to kaznivo. Če je potem jim je treba odvzeti državljanstvo in jih kaznovat zaradi prikrivanja resničnih osebnih podatkov. Javnega uslužbenca, pa ki je izdal takšne dokumente pa suspendirat.

  • if

   Bravo! Hvala!

  • štef

   Ali je Kariž iz Krasa ?

  • Frane Žižnik

   Ti si kazniv.

 • lunabije

  To je krdelo nesposobnežev, ki bi, če bi se promovirali s svojim imenom takoj propadli.
  Tako so pač ugrabili ime, ki nekaj pomeni to je vse!

 • rubec

  Kdor je proti janši je zame protidržavni element. Simpl kot če človek zvrne nulatri domačega šnopca.

 • MEFISTO

  S Titom, Popitom, Mačkom, Kučanom, Brglezom, Cerarjem in drugimi rdečuhi ne bi mogli tržiti, ker narod za njih ne bi dal niti počenega groša.

  • Frane Žižnik

   Dajva se poskusit spomnit iz koga se norčuje Ivan Godnič in s tem likom služi!
   Bo šlo?

   • Olga

    On se je s tem komunističnim diktatorjem in zločincem poistil, ker živi od privilegijev! Če bi živel od dela, bi že beračil po cesti!

 • MEFISTO

  Začelo se je!

  Zdaj brezkompromisno naprej do do končne zmage.

  Pri gradnji zlatega tira bodo potrebovali krampače in lopatarje,

  Za kaj drugega niso.

 • Frane Žižnik

  Vas seveda ne moti njihova umetnost. Moti vas, ker so se lotili Janeza Janše (čigar pravo ime je Ivan Janša).
  Če bi se lotili kogarkoli drugega (ampak res kogarkoli drugega) bi jih zagovarjali in podpirali.

  • Olga

   Moti nas vsaka zloraba! Tudi Nickov na portalu! Vas očitno laž, kraja, podtikanja ne motijo..
   Ko bodo ti “umetniki” živeli od svojega dela in bodo odgovarjali za zlorabe materialno in kazenskk, takrat bo prava umetnost!

  • MEFISTO

   Kj si pobral tako neumen nick?

  • if

   Ste branili ustavo, ko sta ustavni pravnik Miro Cerar in pravnik Brglez (predsednik parlamenta) JJ protustavno izgnala iz parlamenta?

   • Frane Žižnik

    Sem. Tudi leta 1988 sem bil na Roški.
    Kje pa ste bili vi?

    • if

     Kako ste branili ustavo v zvezi z omnjenim protiustavnim dogodkom?

    • Kaj pa si tam počel ? Si novinarjem kufre nosil ?

     • Frane Žižnik

      Ja. Kufre sem nosil. Kako si vedela? Izjemno! BRAVO!!!

 • Frane Žižnik

  Nekatere od nas spomni na greznico.
  Fak… moram poklicat Kanal doo, da mi jo spraznijo!
  Hvala Janša!

 • Frane Žižnik

  Ivan je osebno prizadet. Mislim osebnostno prizadet.

  • Olga

   Milan? Seveda!

  • MEFISTO

   Prjatu razumni, pa imaš v svoji nesreči tovariša.

  • montyamp

   A žvepleni halbmadžar ki ma pri Putinovi mafiji tvoj gnar je pa ziher normaln .

 • montyamp

  JANŠA HEROJ — KUĆAN GNOJ

 • montyamp

  Jas ne bi bil milan kućan če bi mi keri dal 5 jurjov na mesnc .

  • Olga

   Kaj na mesec! Na sekundo! Kdo si želi biti šef zločinske partije in Udbe z imenom Milan Kučan?? Nihče!

 • centurion

  Zakaj ne patentirajo trije cepci njihov logo in sicer:
  ” Baričević, Baričević, Baričević R”
  Prepoznavno in odmevno.
  Ter seveda umetniški vtis.

 • Matija Berce Bovn Profil

  Pa keri vosu si da ime Janez Janša!?!

 • šmentanamuha

  Tile trije prostituti si ga za denar z veseljem drkajo na Janeza Janšo in ob vrhuncu sebe podoživljajo kot Janezi Janše. Njihovi umetniški podvigi pa so približno na takem nivoju, kot una umetnica, ki doji pse in se je dala oploditi s psom. Za to svoje popolno umetniško “zlitje” z drugim, so ji dekadentni umetniški kritiki celo dali nagrado. kdort še vedno podpira levičarje, naj se globoko zamisli.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!