fbpx

Javni zavod RTV Slovenija s cenzuro nad Demokracijo: Zavrnili objavo oglasa, sklicujejo se na prepoved politične propagande!

Foto: Matic Štojs Lomovšek

“Obveščamo vas, da smo se upoštevajoč 2. člen pogodbe o programsko-poslovnem sodelovanju s podjetjem Nova obzorja založništvo d.o.o. in 10. člen zakona o RTV Slovenija odločili, da v naših programih ne objavimo oglasa za revijo Demokracija.”

Tako se glasi začetek dopisa, ki so ga poslali iz službe RTV Slovenija za komuniciranje na naše uredništvo in nas obvestili, da radijskega oglasa, ki smo jim ga poslali, ne bodo objavili.

Oglas ima naslednjo vsebino:

Ženski glas:

»V nôvi revíji Demokracíja razkrívamo posébno skupíno za obračún s Slovénsko demokrátsko stránko. S podátki dokazújemo, da bómo Slovénci kmálu postáli manjšína v lástni držávi. Objávljamo intervjúja z Lucíjo Ušáj Šíkovec in Jóžetom Tánkom.«

Moški glas:

»Vábljeni k nakúpu Demokracíje! Šéstnajst straní vêč za ísto céno!«

In kaj je v oglasu spornega? Točnih razlogov ne navajajo, pač pa se sklicujejo na določilo, da pogodbena partnerja pri medsebojnem oglaševanju spoštujeta določila Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija, ki se nanašajo na oglaševanje, promocijo in sponzoriranje v programih RTV Slovenija, in v privzetih oglasih ne objavljata vsebin, ki bi na katerikoli način škodovale njunemu  dobremu imenu. “Izvajalec lahko zavrne objavo oglasa, če ta ni v skladu s prvim odstavkom tega člena in politiko posamezne edicije/programa ali ni v skladu s prepovedjo politične propagande iz 10. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1).” (podčrtal G. B.)

Je torej RTV Slovenija zmotila politična propaganda? Tednik Demokracija je v prvi vrsti politični magazin, zato si težko predstavljamo, da bi še posebej sedaj, v predvolilnem času, cenzurirali vse politične vsebine. Je morda krivo to, da omenjamo posebno skupino za obračun z SDS? Imena v oglasu niso našteta, a oglas je očitno politkomisarjem na Kolodvorski stopil na žulj – pa čeprav jim po drugi strani ni nerodno oglaševati političnih strank in režimskih glasil, ki imajo precej bolj sporna sporočila.

Podobno se je marca letos že zgodilo z oglasom za Reporter. Kakorkoli že, ker se tedniku Demokracija na ta način povzroča poslovna škoda, smo zaprosili za pojasnila tako oddelek za komuniciranje kot tudi direktorico TVS Ljerko Bizilj.

demokracija.si