fbpx

[Javnomnenjska anketa] Skoraj 80 odstotkov vprašanih prepričanih, da je nošenje maske koristno!

Foto: Matic Štojs Lomovšek

Javnomnenjska anketa, ki jo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal je pokazala, da največ anketirancev meni, da so vladni ukrepi za zajezitev epidemije povsem ustrezni, velika večina pa tudi meni, da je nošenje zaščitnih mask koristno. Če bo enako velik delež ukrepe tudi dosledno izvajal, nam bo uspelo premagati drugi val virusa v krajšem času in z manj posledicami.

Bitke na družabnih omrežjih dajejo vtis, da nošenje zaščitnih mask Slovence deli na dva tabora. Na tiste, ki nošenje mask, ki so namenjene omejevanju širjenja koronavirusa podpirajo in na tiste, ki so odločno proti nošenju mask, saj to vidijo kot prisilo aktualne vlade. Na prvi pogled se zdi, da je posameznikov, ki so proti maskam kar veliko, a rezultati Parsifalove javnomnenjske raziskave kažejo, da so taki zgolj vokalna manjšina.

Javnomnenjska anketa je pokazala, da se zdi nošenje mask povsem nekoristno zgolj 7,6 odstotku anketirancev, večinoma nekoristno pa nekaj čez 11 odstotka vprašanim.

Vir: Parsifal

Velika večina anketirancev, in sicer 79,9 odstotkov, meni, da je nošenje mask koristno pri zamejevanju širjenja okužbe s covidom-19. Da je nošenje maske vedno koristno je odgovorilo 37,6 odstotka anketirancev, da je nošenje večinoma koristno pa 42, 1 odstotka. Da je nošenje povsem nekoristno, je bilo mnenje le 7,6 odstotka vprašanih. 27,7 odstotka anketirancev celo meni, da bi ukrepi morali biti strožji, medtem ko se 38,3 odstotka vprašanih zdijo povsem ustrezni.

Pri podpiranju uporabe mask prednačijo ženske
Glede na spol, se s koristnostjo nošenja mask v večji meri strinjajo ženske, da so maske vedno koristne jih je odgovorilo 40,0 odstotka vprašanih, da je večinoma koristne pa 42,6 odstotka. Če pogledamo starostno strukturo, se s tem, da je nošenje mask koristno najbolj strinjajo starejši, in sicer stari 55 let ali več. 48,1 odstotka v tej skupini je odgovorilo, da so maske vedno koristne in 42,4 odstotka, da so maske večinoma koristne. Da je nošenje mask vedno koristno se v največjem številu strinjajo vprašani, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo (48,1 odstotka vprašanih), da je večinoma koristno pa so največkrat mnenja tisti z višjo ali visoko izobrazbo (43,8 odstotka vprašanih).

Metodološki vzorec raziskave: V raziskavo, ki je bila opravljena preko telefona, je bilo zajetih 808 anketirancev, od tega 50,5 odstotka žensk. Povprečna starost anketirancev je znašala 52 let, standardni odklon pa je 17,1 let. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (41,8%), najmanj pa je bila zastopana najmlajša starostna skupina (22,3%). Največ anketirancev je dokončalo srednjo šolo (31,6%), sledijo pa tisti z dokončano visoko ali višjo izobrazbo in več (25,3%). Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselka (51,4%), iz mesta pa jih je 31,4 odstotka. Po regijski razporeditvi, jih je največ iz osrednjeslovenske regije (26,4%), sledita podravska in savinjska regija.

Sara Bertoncelj