fbpx

Javnomnenjska anketa: Jasen NE Kučanu in burkam, na volitvah pa bi pred DeSUS in SD zmagala SDS

Foto: STA

Zadnja javnomnenjska anketa kaže, da velika večina ljudi ne podpira vmešavanja Milana Kučana v dnevno politiko, prav tako pa ne podpirajo nošenja muslimanskih oblačil, ki zakrivajo telo. Če bi bile volitve prihodnjo nedeljo, bi največ volivcev (12 odstotkov) izbralo stranko SDS. Na drugem mestu je pristala stranka DeSUS, tretja pa je bila SD. 

Pri ocenjevanju dela trenutne vlade, ki jo vodi Miro Cerar, pa kar 59,2 odstotka anketirancev meni, da ta ni uspešna, saj jo podpira le 31,8 odstotka anketiranih, 9 odstotkov pa je neodločenih. Kot možno alternativo, če bi bile naslednjo nedeljo volitve, bi jih največ volilo SDS (12 %), na drugem mestu je pristala stranka DeSUS s 6,3 %, na tretjem mestu pa SD s 6 %. Na vprašanje 21,2 % prebivalcev ni znalo odgovoriti, 26 % jih ne bi volilo nobene stranke, 11,8 % jih ne bi šlo na volitve, 0,7 % pa bi jih volilo kakšno drugo stranko. Če bi upoštevali zgolj glasove opredeljenih volivcev, bi stranka SDS na volitvah prejela 30 odstotkov, DeSUS 15,6 in SD 15 odstotkov.

Anketa, ki je bila narejena na vzorcu 603 ljudi in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal, je merila splošen utrip glede najbolj aktualnih družbenih tem, kot so odnos do muslimanskih pokrival, vmešavanje Milana Kučana v politiko ter odnos do dela vlade. Med drugim so tudi izmerili moč političnih strank v primeru parlamentarnih volitev.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske ankete
Povprečna starost anketirancev je bila 50,1 leta, prihajali so z območja celotne Slovenije – največ, okoli 20 odstotkov, jih je bilo iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 39,1 %, jih je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 36,6 % ter 24,3 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (30,6 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (29,1 %), 25 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 15,3 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.
Graf: Parsifal

Graf: Parsifal

SDS je že dlje časa najmočnejša stranka
Ljudska volja je več kot očiten dokaz, da so ljudje naveličani politike pod taktirko Mira Cerarja, s tem pa se strinja tudi politični analitik in profesor na Fakulteti za uporabne in družbene študije Matej Makarovič: “Prav gotovo, da ljudje hočejo drugačno politiko. Če bi si želeli politiko, kot prevladuje danes, potem bi seveda večinsko podpirali stranko Mira Cerarja, torej tisto, ki je najbolj odgovorna in zaslužna za to politiko. Vendar je po drugi strani ključno dejstvo, da je večina strankarsko neopredeljenih oziroma se ta hip ne prepozna v nobeni stranki, kar seveda na nek način odpira dodaten prostor za spremembe v obstoječih strankah in oblikovanje novih političnih strank. Neko splošno razočaranje nad politiko se odraža tudi v teh strankarskih referencah, v katerih je že dalj časa SDS relativno najmočnejša, vendar je še ogromno prostora tako za opozicijo kot za nasprotno stran, da oblikuje še kakšne nove in drugačne politične opcije.”

(ZA OBJAVO) Uradno potrjeno: komunistov in strahopetcev Slovenci ne maramo ali Kučanu in Cerarju so šteti dnevi 1

Makarovič še dodaja, da je več prostora za nove stranke na sredini in tudi do neke mere desno od sredine. Politični prostor je odprt tudi za skrajno desno stranko, ki bi se navezovala na migrantsko tematiko in konfrontacije med kulturami, kjer bi lahko do izraza prišli novi obrazi, vendar dodaja, da teh obrazov zaenkrat še ni videti.

Graf: Parsifal

Graf: Parsifal

Opomba: Pod stranko NSLS- Nova slovenska ljudska stranka se skriva napaka, saj je pravilno ime stranke Nova ljudska stranka Slovenije- NLS.
Graf: Parsifal

Graf: Parsifal

Opomba: Pod stranko NSLS- Nova slovenska ljudska stranka se skriva napaka, saj je pravilno ime stranke Nova ljudska stranka Slovenije- NLS.

Muslimanska pokrivala niso zaželjena
Ljudje se očitno zavedajo posledic islamizacije Evrope in naraščanja nevarnosti terorizma, ki se dogaja z migrantskim valom, saj kar 61 odstotkov vprašanih podpira prepoved nošenja oblačil v javnosti, ki zakrivajo najbolj izpostavljen del telesa. V to skupino sodita burka in nikab. 34,1 odstotka vprašanih pa prepovedi nošenja oblačil v javnosti, ki zakrivajo obraz, ne podpirajo, 4,9 odstotka anketirancev je neodločenih. Pri tem je pomembno poudariti, da je odstotek tistih, ki podpirajo prepoved burk in nikabov, podoben na vseh stopnjah izobrazbe in znaša okoli 60 odstotkov. Največ teh prihaja iz Zasavja, najmanj pa s Primorsko- notranjske.

Graf: Parsifal

Graf: Parsifal

Sociolog Makarovič pravi, da je rezultat glede tega vprašanja predvidljiv in da ni ničesar presenetljivega v tem: “Po eni strani gre tukaj za strah pred neko precej drugačno kulturo, hkrati pa je to povezano tudi z nekim odnosom do temeljnih zahodnih razsvetljenskih vrednot, ki vendarle poudarjajo sekulariziranost in tudi individualno svobodo ter ob upoštevanju pomena položaja ženske v družbi, kjer so standardi enakopravnosti precej široko v našem svetu sprejeti. Vidim predvsem razkorak oziroma nasprotje vrednot, ki nekako dominirajo v naši družbi, in vrednot, ki jih na nek način pooseblja burka in druge oblike popolnega zakrivanja ženskega telesa.”

Stric iz ozadja Milan Kučan nezaželjen v politiki
Morda pa se bo ob teh anketah le zamislil Milan Kučan. Nekdanjemu predsedniku države in večnemu komunistu so šteti dnevi medijske priljubljenosti in čas bi bil, da se sam umakne – dokler se še lahko “dokaj dostojno”. Večina anketiranih namreč meni, da se Kučan preveč vtika v dnevno politiko in jo kreira. Njegovo vmešavanje moti kar 61 odstotkov Slovencev, saj so očitno spregledali, da imajo njegova romanja na magistrat in v vladno palačo močan vpliv na politične odločevalce, ki so jih volivci izvolili na volitvah. Rezultat prav tako nakazuje na željo po družbeno-ekonomskih spremembah, ki si jih želi večina, vendar jih zavirajo stare strukture, ki svoj vpliv črpajo še iz starih komunističnih časov.

(ZA OBJAVO) Uradno potrjeno: komunistov in strahopetcev Slovenci ne maramo ali Kučanu in Cerarju so šteti dnevi 1

Graf: Parsifal

Makarovič ocenjuje, da tudi to, da večina ne mara več vmešavanja Kučana v aktualno politiko, ni nič presenetljivega. “Samo dejstvo, da smo vedno znova razočarani nad novimi obrazi, ne pomeni, da bi si želeli vrnitev izrazito starih obrazov. Mislim, da je v slovenski politiki prisotna neka naveličanost nad ponavljanjem vedno istih obrazov in na nek način si ljudje želijo nekaj novega, težava je samo v tem, da so z novimi vedno znova razočarani. Politika ima v Sloveniji na splošno precej negativno podobo, da so ljudje s politiki večinoma nezadovoljni, in dlje kot je neka oseba prisotna v politiki oziroma dlje kot posega v politiko, večji odpor se bo praviloma razvil do te osebe,” je prepričan profesor Makarovič.

Pregled 5 glavnih ugotovitev javnomnenjske ankete:

1. Največ anketirancev podpira prepoved nošenja oblačil v javnosti, ki zakrivajo obraz, kot to velja za burko ali nikab (61 %).

2. Večina vprašanih ne podpira poseganja Milana Kučana v dnevno politiko (61,9 %).

3. Če bi bile v nedeljo parlamentarne volitve, bi največ prebivalcev volilo SDS (12,2 %), sledijo DeSUS (6,3 %) in SD (6 %). Na vprašanje 21,2 % prebivalcev ni znalo odgovoriti, 26 % jih ne bi volilo nobene stranke, 11,8 % jih ne bi šlo na volitve, 0,7 % pa bi jih volilo kakšno drugo stranko.

4. Med prebivalci, ki so izbrali eno od ponujenih strank, bi jih SDS volilo 30,4 %, 15,6 % DeSUS, 15 % pa SD.

5. Sedanjo vlado podpira 31,8 % anketiranih, 59,2 % anketiranih ne izkazuje podpore vladi, 9 % pa je neodločenih.

M. S., B. P.