fbpx

Javnomnenjska raziskava: Vladni “zlati” 2. tir je “nateg” davkoplačevalcev! Liberalna stranka s 30 %? Kdo nas bo rešil pred migrantsko krizo?

(Foto: iStock/Nova24TV)

Neracionalno in negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem zaznamuje vsak večji projekt, ne dolgo nazaj TEŠ 6, danes famozni 2. železniški tir Divača – Koper, s katerim se Cerarjevi vladi nerazumljivo mudi. V zadnjih tednih dobivamo nove stranke, tokrat za spremembo na desnem oz. desno sredinskem polu. V ozadju pa nastaja liberalna stranka – PRSTAN, ki je v takšni obliki v Sloveniji še nismo imeli. Prve projekcije kažejo, da utegne brez težav priti v hram demokracije oz. celo doseči zavidljiv rezultat za marsikatero obstoječo stranko. Izvedeli pa boste tudi, komu gre največje zaupanje Slovenk in Slovencev glede soočanja s krizo EU in grožnjo migracij. 

Anketa je bila izvedena v obdobju od 10. do 13. aprila 2017, na vzorcu 619 anketirancev (od tega 50,2 % žensk), in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal SC. Šlo je za telefonsko anketo, okvir vzorčenja pa zajema telefonski imenik (70 % mobilno omrežje in 30 % stacionarno omrežje). Anketa je merila splošen utrip glede aktualnih družbenih oz. družbeno političnih tem – gradnja 2. tira Divača – Koper, migrantske krize in nastajanja novih političnih strank.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske raziskave
Povprečna starost anketirancev je 50,2 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra petina vprašanih – iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 36,9 %, je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 35,9 % ter 27,2 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let).  Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,8 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (29,9 %), 22,5 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 15,8 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Vir: Parsifal SC.

Davkoplačevalci ostro priti vladnem predlogu gradnje 2. tira
Slovenci so večinoma mnenja, da 2. tir Divača – Koper potrebujemo, vendar je zdajšnji vladni predlog občutno predrag (49,8 %). V nujnost 2. tira, ne glede na ceno in posledice, verjame zgolj petina vprašanih (22,9 %), medtem ko 12,1 % anketiranih meni, da 2. tir ni potreben, saj se pretovor v Luki Koper zaradi tega ne bo bistveno povečal. Preostalih 15,2 % vprašanih pa ostaja glede tematike neopredeljenih.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Mnenje skoraj polovice anketirancev je jasno. Drugi tir Divača–Koper ima načelno podporo, a le v bistveno bolj racionalni izvedbi. Prevladujoči odgovor kaže po eni strani na prepričanje o pomenu boljše povezanosti Luke Koper s širšim evropskim prometnim sistemom, po drugi strani pa na očitno skrb glede racionalne uporabe javnega denarja.”

Da je gradnja 2. tira po predlogu Cerarjeve vlade nedopustna, so z 51,9 % najbolj prepričani v srednji starostni skupini (35–54 let). Na podlagi izobrazbene strukture lahko ugotovimo, da je vladni predlog najbolj sporen za tiste, ki so bolj izobraženi. Tisti s srednjo izobrazbo so proti predlogu, s 55,5 %, medtem ko tisti z višjo, visoko ali večjo izobrazbo vladi nasprotujejo v kar 62,4 %.

Jutri, v nedeljo, 16. aprila 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Vir: Parsifal SC.

Slovenke in Slovenci pri soočanju z današnjimi razmerami v Evropi (20,3 %) in soočanju s krizo zaradi prihoda migrantov (28,6 %) občutno najbolj zaupajo vodji največje opozicijske stranke SDS Janezu Janši. Na 2. mestu je aktualni premier Miro Cerar (splošne razmere v Evropi – 18,6 % in migrantska kriza 15,2 %), na 3. mestu sledi prvak Socialnih demokratov minister Dejan Židan (splošne razmere v Evropi – 17 % in migrantska kriza 12,1 %). Med omenjenimi državljanke in državljani najmanj zaupajo “super” ministru Karlu Erjavcu, in sicer le v nekaj odstotkih (splošne razmere v Evropi – 8,1 % in migrantska kriza 6,9 %).

Vodja opozicije in predsednik SDS Janez Janša, med opredeljenimi anketiranci, prepričljivo vodi v vseh starostnih in izobrazbenih kategorijah, kjer uživa največje zaupanje za reševanje aktualnih težav v Evropi in EU ter pri soočanju z migrantsko krizo.

Mladi vidijo rešitev za Evropo in migrantsko krizo v Janši
Med opredeljenimi prvaku SDS Janezu Janši najbolj zaupajo mladi (18–34 let), in sicer več kot polovica (51,4 %), premierja Mira Cerarja najbolj podpirajo v srednji starostni skupini (35–54 let), s 25,8 %, kar pa je še vedno 20,1 odstotne točke manj kot Janšo v isti starostni skupini, kjer njegova podpora znaša (45,9 %). Minister Dejan Židan je, tako kot Cerar, najbolj prepričal tiste v srednji starostni skupini, kjer je njegova podpora 24,7 %, medtem ko so predsedniku stranke DeSUS Karlu Erjavcu pričakovano najbolj naklonjeni v najstarejši starostni skupini (55 let in več), kjer ga podpirajo v 18,8 %.

Na podlagi izobrazbe Janezu Janši najbolj zaupajo s srednjo izobrazbo (55 %), Miro Cerar je najbolj prepričal tiste z najvišjo izobrazbo (38,7 %), vendar je v tej izobrazbeni strukturi njegova podpora še vedno nižja za 5,5 odstotne točke v primerjavi z Janšo. Dejan Židan ima največjo podporo tistih s srednjo izobrazbo (20,8 %), Karl Erjavec pa tistih z osnovno ali nižjo izobrazbo (20,9 %).

Prof. dr. Matej Makarovič. (foto: STA)

Prof. dr. Matej Makarovič: Prepričanje o primernosti posameznih slovenskih političnih voditeljev za reševanje današnjih razmer v Evropi kaže na še razmeroma enakomerno porazdelitev med voditeljem opozicije Janšo, aktualnim predsednikom vlade Cerarjem in voditeljem druge največje vladne stranke Židanom, pri čemer ima le rahlo prednost pred drugima dvema, ki sta praktično izenačena. Relativna večina je sicer spontano izjavila, da se jim ne zdi primeren nihče, kar kaže po eni strani na zahtevnost problematike, po drugi strani pa tudi na splošno nizko zaupanje do slovenskih politikov. Se pa situacija občutno spremeni pri bolj konkretnem vprašanju glede morebitnega množičnega prihoda novih migrantov. Tu je Janša ocenjen neprimerno bolje od vseh ostalih voditeljev, kar verjetno kaže na prevladujoče prepričanje o njegovi boljši sposobnosti za zahtevnejši krizni menedžment glede na ostale ključne slovenske politične voditelje.”
 

Vir: Parsifal SC.

Kako daleč lahko v Sloveniji seže liberalna stranka? Očitno zelo …
Na podlagi opravljene javnomnenjske raziskave ima nastajajoča liberalna stranka PRSTAN povsem realne možnosti za preboj v Državni zbor RS na naslednjih parlamentarnih volitvah. Podprlo bi jo 9,7 % vprašanih, kar 23,5 % pa jih o podpori še razmišlja.

Liberalni stranki so prepričljivo najbolj naklonjeni bolj izobraženi – tisti s poklicno izobrazbo s 16,3 % in tisti z višjo, visoko ali večjo s 13,8 %, medtem ko se delež tistih, ki so na vprašanje odgovorili “morda”, v teh dveh kategorijah približuje 30 %, kar govori o ogromnem bazenu potencialnih volivcev, najverjetneje tudi tistih, ki na volitve ne hodijo redno in bi pri dobri postavitvi omenjene stranke lahko prišlo do aktivacije dela, do danes pasivnega volilnega telesa.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Odgovori nam kažejo tako na potencial kot tudi na omejitve napovedane nove politične stranke. Ob kakovostnem delu ima nesporno zelo realne možnosti za vstop v Državni zbor RS, kjer bi lahko morda s svojo sredinsko umeščenostjo celo postala določen jeziček na tehtnici. Po drugi strani pa za zdaj ni realno pričakovati, da bi to lahko vsaj v kratkem postala stranka relativne večine. Glede na visoko stopnjo neopredeljenosti in zavračanja obstoječih strank bi imela takšna nova stranka očitno tudi realne možnosti, da pritegne volivce, ki se v obstoječih strankah ne najdejo. To pomeni, da ne predstavlja toliko odliva glasov od obstoječih strank, kjer sicer le po malem črpa tako z leve kot z desne, temveč bolj priložnost za ponovno angažiranje tistega dela volilnega telesa, ki se je v zadnjem času izrazito pasiviziralo.”

Pregled glavnih ugotovitev javnomnenjske raziskave:
– Slovenke in Slovenci so večinoma mnenja, da 2. tir Divača – Koper potrebujemo, vendar je zdajšnji vladni predlog občutno predrag (49,8 %).

– Slovenke in Slovenci pri soočanju z današnjimi razmerami v Evropi (20,3 %) in soočanju s krizo zaradi prihoda migrantov (28,6 %) občutno najbolj zaupajo vodji največje opozicijske stranke SDS Janezu Janši, ki ima prepričljivo najvišjo podporo tudi v vseh starostnih in izobrazbenih strukturah.

– Liberalna stranka PRSTAN ima velik potencial. Trenutno bi jo podprlo 9,7 %, o podpri pa razmišlja okoli 30 % tistih, ki veljajo za bolj izobražene (izobrazba višja od srednje).

Jutri, v nedeljo, 16. aprila 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Jure Ferjan