Kako bogat je Branimir Štrukelj?

Branimir Štrukelj (foto: Top News)

Branimirja Štruklja poznamo kot glavnega tajnika in zastopnika v Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (SVIZ) ter Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. A je še več kot to.

Bogati Branimir Štrukelj?

O njegovi plači tokrat ne bi, čeprav je višja, kot jo prejema recimo predsednik vlade. Zanimivi so drugi prihodki. V Kapitalski družbi je v letih 2009 do 2011, v času, ko je vlado vodila stranka SD, Branimir Štrukelj prejel 8.994 evrov, od tega največ v letu 2009, ko je prejel kar 4.859 evrov. Nato je z Borutom Jamnikom oktobra 2011 prešel v novoustanovljeno Modro zavarovalnico in v letih od 2011 do 2020 kot član nadzornega sveta prejel 51.899 evrov. Skupno je bilo to rekordnih 60.893 evrov v dvanajstih letih.

Vendar to še ni vse. Rekordna zneska je prejel v letih 2019 in 2020. Po podatkih Letnih poročil (glej rubrika Druga razkritja) Modre zavarovalnice je leta 2019 prejel 14.754 evrov, v letu 2020 pa 8.050 evrov. V Modri zavarovalnici je zdaj namestnik predsednika nadzornega sveta. Vse to je, kot kažejo Letna poročila (in znotraj njih rubrika Druga razkritja) Kapitalske družbe in Modre zavarovalnice, prejel poleg redne plače, ki naj bi bila glede na javne objave okoli 5.600 evrov bruto mesečno, piše Demokracija.

V Modro zavarovalnico se že vsa leta steka denar za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. V letu 2019 so bili njeni letni prihodki blizu 90 milijonov evrov, za lani pa še ni podatkov. Zlata jama za posameznike, torej!

To je tisti Branimir Štrukelj, ki naj bi bil tudi član Levice?

Utrip Ljubljane