fbpx

Kako ogromen bo val migrantov? Policija se že pripravlja, išče 600 novih policistov

Foto: STA

Slovenska policija se očitno dobro pripravlja na velik val migrantov, ki bi državo lahko zadel spomladi. Vseh 265 pomožnih policistov, ki jih premore, je že aktiviranih – vendar je vse to premalo. Potem ko je policija v svoje vrste že povabila 150 novih policistov, nadzornikov na meji, zdaj išče še nadaljnje okrepitve – objavila je razpis za kar 600 novih pomožnih policistov.

Za nov javni razpis so se na Generalni policijski upravi odločili zaradi večje potrebe po kadrih, “s katerimi želimo zapolniti vrzeli v notranjosti države, ki so ponekod nastale zaradi večjega usmerjanja policistov na mejo zaradi povečanih migracijskih tokov”, so pojasnili za STA. Pogodbe želijo skleniti z dodatnimi 600 pomožnimi policisti.

Prednost imajo kandidati z dobrimi psihofizičnimi sposobnostmi, pogodba za obdobje petih let
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, stari od dopolnjenega 18. do 60. leta (če kandidat dopolni starost 60 let v letu 2016), ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti, srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece.

Zoper kandidate ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, biti morajo državljani RS s stalnim prebivališčem v EU, z opravljenim varnostnim preverjanjem, poleg tega za kandidate ne sme obstajati varnostni zadržek. Imeti morajo tudi veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije.

V izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidatov, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi kot policist, vojak, carinik, pravosodni policist ali so zaposleni v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, katere dejavnost je po odločitvi vlade posebnega pomena za obrambo, je navedeno v razpisu.

Prednost pri izboru kandidatov za pomožne policiste bodo imele osebe, ki bodo pri preverjanju psihofizičnih sposobnosti dosegle boljše rezultate, ter tiste, ki so služile vojaški rok v policiji ali so bile v rezervni sestavi policije in bodo izpolnjevale vse ostale pogoje za opravljanje nalog v pomožni policiji, je navedeno v razpisu. Policija bo z izbranimi kandidati sklenila začasno pogodbo za čas osnovnega usposabljanja.

Po tem usposabljanju bo komisija izbrala kandidate za opravljanje nalog pomožne policije. Z njimi bodo sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji, in sicer predvidoma za obdobje najmanj 5 let, vendar ne dlje kot do konca koledarskega leta, v katerem bo izbrani kandidat dopolnil starost 60 let, je še navedeno v pogojih razpisa.

A. D.