fbpx

Kmetijsko gozdarska zbornica ponovno opozarja pred prevelikim številom medvedov

Foto: iStock

Slovenija ima na osrednjem območju eno najvišjih gostot pojavljanja medveda v Evropi, ki ob ustavitvi odvzema in hkrati nadaljnjem povečevanju populacije povečuje možnost za nevarna srečanja z zvermi. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ob prevelikem staležu zveri v slovenskih gozdovih opozarja pred nevarnostjo medveda, saj trenuten sistem zaradi okoljevarstvenikov ogroža ljudi. Na KGZS pozivajo pristojne, naj vzpostavijo reden in učinkovit sistem upravljanja z velikimi zvermi, ki bo ponovno vzpostavil ravnovesje med prebivalstvom in zvermi, še posebej ker lahko te zaradi pomanjkanja hrane povečujejo pritisk na naselja.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS že vseskozi opozarja, da lahko zaradi prevelikega staleža zveri kmalu pride do neljubih dogodkov in da je treba težave reševati sistemsko. Takšen sistem, ki je upošteval mnenja stroke in kmetov ter je vzdrževal vsaj približno ravnovesje med prebivalstvom in zvermi, smo v Sloveniji pred leti že imeli, nato pa se je zaradi nerazumevanja laičnih okoljevarstvenikov in samovolje upravnega sodišča, ki ne upošteva mnenja stroke, odvzem ustavil. Redno upravljanje s populacijo in zmanjšanje števila medvedov je določeno tudi v Strategiji upravljanja z rjavim medvedom, ki pa se je ne upošteva. Posledice tega neodgovornega ravnanja sedaj čutijo ne le prebivalci podeželja, temveč tudi številni rekreativci in gobarji.

Ob nedavnem napadu medveda na človeka, ki se je zgodil pri Pivki, zato še enkrat pozivamo pristojne, da vzpostavijo reden in učinkovit sistem upravljanja z velikimi zvermi, ki bo ponovno vzpostavil ravnovesje med prebivalstvom in zvermi. Tako bi ponovno vzpostavili zaupanje prebivalcev podeželja v učinkovitost sistema upravljanja, hkrati pa ohranili medveda v ugodnem ohranitvenem statusu.

Foto: STA

V letošnjem letu primanjkuje hrane v naravnem okolju, saj obroda v gozdovih ni ali pa je zelo skromen. Zato je pričakovati povečan pritisk divjih živali na območja, ki so bliže naseljem. S tem se povečuje tudi verjetnost srečanja z zvermi, tudi takšno, ki se je zgodilo v bližini Pivke. Nedvomno k povečanju števila srečanj prispeva nenehna številčna rast in širjenje populacije medvedov. Posledično se je populacija medvedov v zadnjem desetletju podvojila.

KGZS ob tej priložnosti poziva državo, da na evropski ravni prestavijo medveda iz priloge 4 Habitatne direktive v prilogo 5, ki omogoča redno upravljanje, ter da bolj dosledno izvajajo določbe 7. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in da z ustreznim upravljanjem z velikimi zvermi ponovno:

  • zagotovijo zdravje in varnost lokalnega prebivalstva ter obiskovalcev podeželja,
  • omogočijo prevladovanje javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska,
  • zagotovijo ohranitev avtohtonih pasem in preprečijo zaraščanje planin in ekstenzivnih pašnikov,
  • preprečimo resno škodo, zlasti na živini.

“Vse odločevalce, še posebej upravno sodišče in naravovarstvenike, pozivamo, da razumejo lokalne prebivalce, ki živijo v strahu pred srečanji z zvermi,” so pozvali pri KGZS. Hkrati tudi pozivajo, da upoštevate stroko in spet začnete z razumnim upravljanjem populacije zveri. Tako bi se zagotovilo ustavitev rasti populacije medvedov in upravljanje v skladu s strategijo, ki bo omogočala varno gibanje ljudi na podeželju, ob hkratnem dolgoročnem ohranjanju dinarske populacije medvedov v ugodnem stanju.

Sara Rančigaj