Koalicijska pogodba: Za blaginjo Slovenije

Koalicijska pogodba strank SDS, SMC, NSi, DeSUS je bila podpisana včeraj, 25.2.2020 po potrditvi na vseh predstavniških organih strank podpisnic.

Koalicija bo v ospredje postavljala vse, kar nas združuje in povezuje. Zagovarjali bomo sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro. Izzive, ki niso podrobneje opredeljeni v pogodbi, bomo reševali z dogovarjanjem in iskanjem soglasja. K sodelovanju pri oblikovanju sistemskih rešitev trajne narave bomo povabili tudi opozicijo v državnem zboru ter poslanca obeh narodnosti.

Poudarki iz programskega dela koalicijske pogodbe:

• Administrativna razbremenitev (zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine).
• Decentralizacija, skladen regionalni razvoj.
• Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije; odgovorno ravnanje z viri energije; sanacijski ukrepi za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, drugi ukrepi za oglično nevtralnost do 2050, vključno z izrabo jedrske energije ter urejevanje področja rabe geotermalne energije.
• nadaljevanje in pospešitev širitve AC omrežja ( 3. razvojna os, izboljšanje pretočnosti AC )
• Prenova stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah; vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig namenskih proračunskih sredstev, stanovanjska shema za mlade družine
• Poenostavitev in pospešitev umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje institucij).

• Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov.
• Dosledno varovanje virov pitne vode.
• Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj.
• Ustanovitev Slovenskega demografsko – pokojninskega sklada s sedežem v Mariboru.
• Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru.
• Reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab.
• Dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 % letno, za upokojence, ki so se upokojili do 2015 ob pogoju, da gospodarska rast Slovenije v letu 2020 preseže 2.5 % oziroma 2.8 % v letu 2021.
• Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole.
• Dvig odmernega odstotka na 63,5 % v štirih letih.

• Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, za starejše od 70 let, do višine 1500 EUR.
• Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.
• Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše.
• Vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del.
• Izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
• Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.
• Dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev.
• Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom.
• Naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema.
• Učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.
• Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.
• Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca.
• Učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanju demografske slike SLO podeželja.
• Spodbude za ohranjanje družinskih kmetij.

• Zagotavljanje in ohranjanje zadostnih kmetijskih obdelovalnih površin za primarno pridelavo hrane za ljudi.
• Sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Prenova zadružniškega sistema, priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu.
• Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.
• Oblikovanje strokovne ekipe za pripravo predlogov za dolgoročno nadgradnjo davčnega sistema
• Oblikovanje konkurenčne trošarinske politike za naftne derivate.
• Pospešeno in bolj učinkovito črpanje ter investiranje EU sredstev.
• Priprava in sprejem operativnega programa za koriščenje EU sredstev naslednje finančne perspektive.
• Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost za zaposlene
• Dvig povprečnine občinam: za proračunsko leto 2020: 623,96 EUR; za proračunsko leto 2021: 628,20 EUR.
• Uvajanja dualnega sistema v srednjem strokovnem in višjem šolstvu; krepitev vajeniškega modela izobraževanja.
• Zagotovitev proaktivnega javnega objavljanja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic EU.

• Uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.
• Dogradnja sistema financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti.
• Ukrepi za boljšo pretočnost znanj med javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom.
• Prenova razširjenega programa s poudarkom na spodbujanju gibanja otrok na osnovnošolskih in srednješolskih ravni.
• Vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog
• Vzpostavitev centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin, ki so v državni lasti.
• Reorganizacija in racionalizacija organov, zavodov, služb v smeri krepitve operativnih služb na terenu – oblikovanje lokalnih ONE STOP SHOP
• Prenova plačnega sistema
• Pospešena digitalizacija javne uprave in celotne države.
• Uveljavitev javnega odločanja v sodnih senatih, z možnostjo pisanja ločenih mnenj po vzoru US.
• Vzpostavitev instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala o primerih, ne pa jih vračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo.

• Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.
• Preučitev in po potrebi na novo določitev objektivnih kriterijev za prednostno obravnavo zadev, kjer dolgotrajnost postopkov prispeva k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest, kjer gre za postopke velikega oškodovanja javnih sredstev in kjer so v postopkih nosilci javnih funkcij.
• Prenova insolvenčne zakonodaje.
• Učinkovito varovanje državne meje.
• Postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka.
• Konsolidacija profesionalnega sestava slovenske vojske.
• Razvijanje zmogljivosti kibernetske obrambe.
• Krepitev ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.
• Krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu
• Povečanje kredibilnosti države v EU in NATO
• Zagotavljanje ciljnega in vsebinsko usmerjenega ter usklajenega delovanja MZZ znotraj multilateralnih institucij (OZN, OVSE, OECD, Svet Evrope)

• Krepitev dialoga s sosednjimi državami.
• Pospešitev priprav na predsedovanje Svetu EU.
• Zagotovitev sredstev, ustrezne infrastrukture in podpore za nadaljevanje repatriacije Slovencev iz Venezuele in drugih kriznih žarišč.
• Zagotovitev sredstev za krepitev sodelovanja s slovenskimi znanstveniki, raziskovalci, kulturniki in podjetniki, ki živijo v tujini.
• Poenostavitev postopkov pridobitve državljanstva osebam slovenskega porekla, ki si to želijo.

Lana Božič

 • Andrej

  Nekako imam občutek, da bo večina tega tudi uspela. Imam pa tudi občutek, da bodo na Mladini takoj odprli števec menjav in tudi sicer škodili, kjer bodo le mogli. Pa ostali “državni” mediji, ki jih plačujemo, tudi.

  • Viktorh

   No, ne moremo si delati utvar, da ne bo zamenjana večina državnih sekretarjev. A naj ta tip še naprej zasmraja ministrstvo.
   https://nova24tv.si/slovenija/politika/zrelo-za-odstop-vesel-bozic-umazane-zivali-tako-vulgarno-je-pikalov-drzavni-sekretar-stromajer-slovencem-voscil-za-bozic/

   • Vera

    Do menjav že mora priti zato,ker si novi voditelji ne smejo v svojih vrstah privoščiti nesposobnežev,ki jih je nastavil Šarec s svojimi pomagači.

    • realnost

     Pa oslovit jih brez kakšnih 100000 odškodninami. Majo da nazaj povrnejo škodo!!!

     • Vana

      Tudi tu je glavna skrb . . . . premišljeno, počasi, samo ne na vrat , na nos!!

      Saj ljudstvo takoj prisluhne. . . . . odškodnine ?? Aha ? Od mojega denarja ??

  • realnost

   Obvezno narediti števec ugotovljenih goljufij predhodne vlade..
   Pa števec z vsemi ukrepi ki bodo sprejeti v dobro Slovenije..

   Da ne bodo ljudje spet nasedli lažnjivim režimskim medijem!!

   • Joc 52

    Tocno to, pregledno…kar do sedaj ni bila praksa (ag.pristop in se ves ostali balast, da ne nastevam)

  • Joc 52

   In? Kaj potem? Saj vsaka vlada postavi ljudi, ki jim zaupa…normalno; kar pa se partijskega glasila mladine tice je pa itak nepopomembno

 • Viktorh

  Tako delajo le izkušeni, pošteni politiki, ki se zavedajo, da delajo za blagostanje svojih državljanov.

  • samsara

   Predvsem pa, ozaveščeni ljudje.
   Nekateri bolj nekateri manj, z njihovim delovanjem bodo sami pokazali kdo kam spada.

 • rubec

  Najpomembnejše pike ne vidim, pa sem ta teden samo na kokti..: Aretacija kučana in jankoviča.

  • realnost

   to je naloga policije, jim dati en teden časa drugače letijo tudi oni skupaj s kriminalci!! hehe

   • Vana

    Tisti, ki že vseskozi rovarijo, bodo to počeli še naprej.
    Le to upam, da bodo imeli malo manj prikimovalcev .

    • samsara

     In da bodo imeli manj vzvodov za rovarjenje, ker bodo za rešetkami.

     • Joc 52

      Je pa, za mene, najvecji kiks nove koal.pogodbe, da se ne posega v pridobljene (priviligirane) pokojnine – je uspelo krtom

     • samsara

      Davek na koalicojo s t.i. levaki.
      Tudi mene je to zmotilo. No, pustimo času čas glede tega.

  • Kučko pod pručko

   Kučana sploh ne bo treba aretirati, ker ga bo v kratkem fršlok. Ko ga bo pobralo, pa nad Penismankovića, če jim ne bo prej pobrisal proti jugu!!!

 • Vana

  + + + + + + srčno upam, da jim uspe.
  Bo pa težka. In jaz pravzaprav občudujem VSE, ki so se odločili končno nekaj spremeniti v korist slovenskega ljudstva. !!

  • Janko Lisjak

   Seveda vrana

   • Vana

    Hvala. Vrane so zelo inteligentne ptice. Enega lisjaka mimogrede dajo v koš.

    • Janko Lisjak

     Kr tolazi se

 • to_mi_delaj

  Kje je pa ukinitev prisilnega prispevka JAVNE HISE

  • zaslosds

   Tudi to bo Janez uredil.

 • Kučko pod pručko

  Kako malo je treba, če imaš pospravljeno postrešje

  Tako delajo pametni in veliki državniki, kakršen Janša prav gotovo je. Še božičnice naj potala, kot je v Celju napovedal že leta 2018, pa bo tudi naslednje vladno obdobje njegovo, s tem pa bo Slovenija rešena!!!

 • Vana

  Še dodatek. Sicer mislim, da je SDS dovolj izkušena, da ne bo hitela glede nekaterih obljub, ki niso nujne.
  Če bodo začeli s temami, ki so jih našteli, bo to zelo dober začetek.
  Zato nikar ne hitimo tudi mi !!
  Saj imamo tudi mi že kar nekaj kilometrine za seboj in dobro vemo, kako lahko škoduje hitenje na vrat , na nos. . . .

 • tasilo

  Vremena Krajncem bodo se zjasnila. Je že cajt.

  • Kučko pod pručko


   im milši zvezde, kakor zdéj sijale,
   jim pesmi bolj sloveče se glasile.

   (Prešeren, Sonetni venec)

  • pupa

   V popnedeljek je bil “Sv, Matija, ki led razbija, če ga ni pa ga naredi”. Tokrat nas je Sv. Matija rešil dvanajstletne politične ledene dobe.

 • AlternativaZaSlovenijo

  Srečno!

 • tasilo

  Še en resen predlog, ki ga vedno pogrešam

  Javna(!) skrb za slovenščino v javni rabi! (predvsem dečefurizacija slovenščine)

  • Joc 52

   Min.za kulturo bo imelo veliko dela, prevetriti razne komisije za nagrade, drz.proslave,….

  • Anton

   Ne brini. Uklući Aktuał

  • Novakec1

   Tudi dečefurizacija slolandije bi bila dobrodošla.

 • zaslosds

  Kje bo pa zdaj pršut pel?

  • Joc 52

   Na balkanu

  • pupa

   V lutkovem gledališču v nastopanju se mu bo pridružil še Sarpentinšek in Predin za Kučana, Kobala, Ribičiča, Kosa+ Kosovko ,Kocijančiča in tistih 75 ubrisanih. Predvidevam, da bodo imeli dovolj prostora.

 • Peter

  Po vladi 2004 – 2008 se je na veliko kritik kasnejših vlad dokaj veliko število ljudi odzivalo z vsegliharskim Saj so desni tudi vladali, pa niso nič naredili.
  Popravite zdaj to, no.

 • samsara

  Občutek globokega olajšanja se človeku pojavi ob prebiranju programa.
  Vsaj namen je dober in smer prava. Trenutno najpomembnejše je to, da se Slovenijo iztrga in satanoveih krempljev in onemogoči njegove podrepnike, ki so se prekomerno nakotili.
  V nadalnjem razvoju dogodkov in delovanja po ustvari pogoje za zdrav razvoj, varnost in ozaveščeno sodelovanje na vseh nivojih v skupno dobro. Ob tako spremenjeni ‘klimi’, bodo prej omenjeni izrodki odpadali eden za drugim, saj to ni njihov habitat.

 • Antonius

  Zaposlitev državnih sekretarjev je vezana na ministrski mandat, zato jim je Serpentinšek v času opravljanja tekočih poslov *zrihtal* zelo, zelo visoke odpravnine.
  Če bi pa Serpentinšek sešteto objavil podatek, kolikim je z zlorabo položaja *zrihtal* zaposlitev, bi bil pa njegov *program* zadebeljen kot knjiga Vojna in mir.
  Postopno se bo morala nova vlada loti nujnih sprememb, ker je vsakomur jasno, da bodo kriminalci svoje zlorabljene privilegije in vse nakradeno bogastvo branili s prekucništvom in vzpodbujanim kriminalom.
  Kdo normalno vzgojenih in z delovnimi navadami opremljenih si ne želi, da bi Janševi koaliciji uspelo v naporih, ki so si jih zastavili.

  • Stajerka

   …iz proračuna v MSM denar leti s svetlobno hitrostjo……iz vseh ministrstev……bo treba konkretno prečekirat Erar, pa še to ni 100%……

  • lokec

   Res je Serpentinšek zrihtal službe za svoje kot je večino njegovih predhodnikov . Bojim se, da bo Janša poskrbel spet raje za njihove, da bo lepše izpadel. Rezultat bo pa zopet slab za JJ volivce. Upam da ne bo tako. Kaj meniš Antonius?

   • Antonius

    Nikar bojazen, Janša je pameten, preuzkušen in z modrostjo starcev oporemljen politik, zato zelo dobro ve, da se ne bo lotil z zelo visokimi odpravninami zaščitene, nastlane golazni. Nekrivdni razlogi mu branijo, da bi se jih z odpusti lotil.
    Naj vam z enim detajlom dam vedeti kdo je, kakšen je, politik Janša.
    Na prijateljski nogometni tekmi /mali nogomet/ je pivo plačal iz svojega žepa vsem tistim na tribuni, ki so navijali za njegovo ekipo v kateri je igral. 5 : 0 so premagali politično opozicijo.
    Janša dobesedno ni nič od vsega tistega, kar mu kanalizacijskih 571 z laganjem pripisuje.

  • Novakec1

   Za take rabote preprečit ni zakonske osnove in za marsikatero drugo lumparijo ki jih počnejo tudi ne, zato pa smo tam kjer smo, v tiri

 • Kučko pod pručko

  Kučan že tako buta z glavo v betonsko steno, da so seizmografi že zabeležili prve potresne sunke. Bati se je, da so bodo ti samo še stopnjevali, dokler se mu njegova pokvarjena buča ne bo razletela!!!

 • Hribouc

  Janez, čuvaj se Virusa, Golobiča in njegovih podgan!

 • gorjanc

  Hm,najemna stanovanja,bi morala biti pogojena,da je prosilec že zaposlen,drugače bodo na vrhu spiska migranti s statusom,ker nimajo nič razen preveč otrok,ker jih po MARAKEŠU moramo obravnavati kot domačine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Joc 52

   marakesko pogodbo odpoklicati in bo mir

 • Stajerka

  Jaka.Dolinar
  @JakaDolinar2
  Marjan zve da je Pahor v DZ poslal predlog za mandatarja.

  https://twitter.com/i/status/1232620100328534017

  • Joc 52

   Saj ni res pa je – to so dosedanje izkusnje komedijanta, ki so ga zavihteli v premierski sedez

   • Stajerka

    …jp…..to je realen domet lewice in njenih volilcev……res me je sram…..

 • Shadow

  Danes je zame praznik. Veselim se boj delovnih, bolj poštenih in bolj srčnih dni, ki so pred nami.

 • odzunaj

  Čestitke vsem koalicijskim partnerjem.
  Vračate nam upanje v svobodno, demokratično, pravično, gospodarsko uspešno in državljanom prijazno družbo !
  Pogumno, delovno in odgovorno naprej !

 • bubamara

  Kot prva poteza je razpustitev DUTB-ja. Še prej narediti prenos skoraj končanega doma upokojencev v Vrtojbi na občino Nova gorica. Nato preklicati pogodbo Klampferjeve za 1.2M€ z agenciji Pristop in denar nameniti za dokončanje in opremo v domu Vrtojba. Akcija. Gremo.

  • Joc 52

   Ja in prevetriti vse pogodbe s pristopom, rdeco pralnico/krajo nasega denarja

 • Ryuk
 • JANEZ GUS

  Rdečuharska trobila že nabijajo,da ta vlada v pogodbi ima iste cilje kot kataklizma srpentinšek.Lahko,samo srpentinšek je pobegnil z ringa in vrgel rokavice v koruzo.

 • JANEZ GUS

  Tebi mogoče…..

 • Imperial Commando

  Pejte na kure komentarje pogledat, neprecenjivo. Pa itak že grozijo miroljubni levaki s kockami in silo :)

  • Stajerka

   ….jp…..tudi na nacionalki…..pa nobenih blokad, nobenih izbrisov, če pa argumentirano/nenasilno komentiraš, pa te blokirajo po dolgem in počez……

   • Ježek Teka Teka

    Antifafa …

    • Imperial Commando

     AntiFa(cts)

  • Joc 52

   Jih bomo videli koliko jih je v hlacah

  • Rožle

   Ja, drži tole si mi vzel z jezika .. in nijihov Admin jih ne briše …
   .. in to naj bi bile Kure nepristranske … !!!

   • samsara

    Bo prišel novi lastnik, Čeh.
    Menda ni levakar. Se bo pokazalo.

 • Stajerka

  pogrešam točko….

  ….UKINITEV plačila RTV naročnine, financiranje iz proračuna v fiksnem letnem pavšalu……

  • Antonius

   Da ne bom dvakrat pisal sem moj odgovor Vrhovnemu sodniku kar prekopiral.

   Vrhovni, ob 430.000 tisoč upokojenih je skoraj 40 procentov upokojencev socialno ogroženih. Že, če samo 170.000 tisoč upokojencev opraviči, oprosti plačevanja televizijščine, bo *kurben haus* ob zelo zajetni denar, ki ga presstituti dobijo vsak mesec. Čiščenje vsega nastlanega bo moral biti nujni ukrep, da bo zaposlena golazen finančno preživela.
   Ni potreben direktni vladni ukrep, orokavičeno se jih je mogoče lotiti po diplomatsko.

 • moon

  Waw. tole se pa super bere. Devet (9) dodatnih dni dopusta za vse zaposlene, placajo izkoriscevalci (kapitalisti)!

  Venezuela here we go!

  PS: po temle pa res, ampak RES, nikoli vec ne volim za SDS!

  • Stajerka

   …ni panike…..delodajalci imajo takšne prijeme, razen JS/JU, da nobenemu delavcu ne pade na pamet, da bi bolniško koristil za kaj drugega kot bolezen……bo pa verjetno tudi kakšna sprememba na področju delovne zakonodaje, kjer lumpi NE bodo več zaščiteni kot kočevski medvedi……

  • žal se res nobenemu ne sanja niti od daleč :) a bodo razočarani eni, ki danes polagajo lažno upanje v tole “koalicijsko pogodbo” tko čez kakšen mesec ali dva….odvisno kako hitro se bo koronavirus razširil po evropi :) in potem bo janez ugotovil, da tokrat je pa dejansko res obul prevelike čevlje :) kljub temu, da ga tokrat ne bo nihče odstavil, če ne bo ubogal :)

   • Freiherr

    To sem ze napovedal, da so boljse nove volitve in da SLO z novo komunisticno vlado koncno crkne. Prihaja velika ekonomska stala pa ne samo zaradi virusa. Trgi se ze nekaj casa pocasi pa zanesljivo ohlajajo. In v ta drek bo padel Jansa in spet bo vsega kriv. Stratesko pa res ne zna razmisljati, ceprav ima namene dobre. V manj kot enem letu bo ta vlada padla.

  • Resnica

   Pozabil si se visanje socialnih bonbonckov za razmnozevanje…ljudje ki bodo zivljenje posvetili svoji karieri bod placevali cigotom.da se razmnozujejo

  • Freiherr

   Jaz ze cel cas trdim, da je SDS levosredinska. Poglej koalicijsko pogodbo in vse je jasno.

   • moon

    Enako!

 • kokobily

  No, tud Maribor bo nekaj pridobil t.i. Fukministrstvo (min.za demografijo)…Ni kaj, decentralizacija ante portas..

 • Stajerka

  …a lahko Pahor in DZ, glede na trenutno NEaktivno delovanje vlade v odhodu, skrajša roke in potrdi takojšen nastop nove vlade zaradi IZREDNIH RAZMER……
  ……prva NUJNA naloga vzpostavitev vsega potrebnega za zajezitev in nadzor nad virusom, NE verjamem, da ga še nismo fasali……prej verjamem, da naše zdravstvo NIMA opreme, testov…..upam, da se zelo motim…..

 • murgl

  kaj pa nevladniki? A ti bodo ostali pa brez denarja’

  • Joc 52

   Upamo, mocno upamo in drzimo pesti

 • Rožle

  Dejstvo je, .. SDS ne bo igrala na karte “PA SAM DA NISO MURGLE” pa tut, če se potem vse podre in narod umre od lakote.
  .. Je edina stranka, ki ji za svoj narod ni vseeno in bo vse naredila v tej smeri .. Slovencem dostojno življenje.

  • Novakec1

   Kdo bo pa poskrbel v tem primeru za drugi narod ki sedaj vodi slolandijo in dela genocid nad avtohtonimi sloovcami?

 • Artur

  Hmm nisem zasledil ukinitev metanja davkoplačevalskega denarja za podle nevladne narodne izdajalce.

 • bad brains

  Všeč mi je zelena alineja. Izobraževanje mladine o podjetništvu. Obiski lokalnih podjetnikov. Top. Tudi tista malo naprej, ki govori o tem, kako bodo sposobni, ki se pasejo na sociali, morali prijeti za javna dela. Upam, da res.

  • Winstonblue

   Da bi socjalci delal javna dela ?????
   Ta bo pa težka, kdaj bodo pa potem fušal ? Malo za hec, ampak je še kako resnično.

  • Novakec1

   Prisilno delo v domovih za ostarele, vse delomrzneže tja nagont.

 • Artur

  Levajzli že doživljajo psihološke travme in živčne zlome Kučan od zmedenosti fura s seboj po mestu že dva bicikla, lekarne že služijo s prodajo Apaurina.

 • Hribouc

  Šarac, ne bežat!
  JANŠI OB PRIMOPREDAJI PREDAJ NAČTE ZA IZREDNE UKREPE OB VIRUSU IN ŠABEDER NE TI NE MORETA ODITI BREZ POTRJENE PRIMOPREDAJE; TUDI ERJAVEC !

  JANŠA, NE SPUSTI BARABE IZ ROK – nato prijava za pregon vseh treh za najmanj zavajanja, povzročitve ne vem kake nevarnosti, neukrepanja za preventivne zadeve, izpostavljanje ljudstva nesreči z laganjem, popolne nepripravljenosti zdravstva in lekarn brez mask, itd, itd

  Zapovrh še nikakršna dejavnost Golobičevega Agitpropa Hlapcev 571 – kam to pelje?
  A JE EDEN SAM ZAHTEVAL OD ŠARCA; DA RAZGRNE T.IM. “NAČRTE” ?
  A BODO POLICAJI, TOŽILCI IN SODIŠČE TO DALO SKOZI ALI NE BO?

 • Šeól Had

  V šeólu, kamor greste, ni ne dela, ne načrtovanja, ne znanja, ne modrosti :( ☠

 • Gren

  Upajmo , da bo zavladal red in poštenost

 • Vrhovni sodnik

  Šarko je kot Janković, ne zna šteti do 46, kar pa ni čudo, imel je 6 popravnih

  • Rožle

   Do 46 .. ??? ..

   A ne štejeta oba nekaj v tej smeri ..

   “Odgovor enak prejšnjemu”

 • piko8

  Pogumno naprej in takoj pri vrhu porezat lovke komunustične hobotnice, da v nadaljevanju neboste imeli težav!!

 • Šeól Had

  Bivališče umrlih se imenuje predpekel, inferi, šeol ali hades, ker tisti, ki ste tam, ne gledate Boga. Odprite oči :( ☠

 • Peter

  Tov štrajn v smrtnem strahu za miljone, ki jih dobiva od davkoplačevalcev za svoj Mirovni inštitut, vsak dan cvili in jamra in stoka. Super, pa še jih je, ki jim je treba ukinit njihove apanaže za mešanje megle in stalno pripravljenost, no.

 • Gren

  SE SLIŠI , DA KOMUNISTI PRIPRAVLJAJO PROTESTE AMPAK BUČKI NE VEDO ZAKAJ BI PROTESTIRALI OZIROMA DELALI ZGAGO IN PIZDARIJE !

 • Šeól Had

  Eni ste grešili, pojedli svoje besede. Vaša laž vas bo uničila. Usoda hudobnih in lažnivih je v šeolu:(☠

 • Peter

  Baje gremo v Seoul. Po nove Samsunge in Hyundaije, rajtam, no.

 • macon

  “• Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.
  • Preučitev in po potrebi na novo določitev objektivnih kriterijev za prednostno obravnavo zadev, kjer dolgotrajnost postopkov prispeva k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest, kjer gre za postopke velikega oškodovanja javnih sredstev in kjer so v postopkih nosilci javnih funkcij.”

  Tole dvoje me najbolj zanima. Če se kaka leva baraba usede, bo dosežek.

  • Peter

   Ja. Vendar bo odpor hud. Če ne bo šlo drugače, bodo spet na ulice naščuvali spontane demonstrante….

   • macon

    Če ne bo šlo drugače, bo pijani lovec. Vse ostalo je samo priprava levih bedakov na to.

 • Peter

  Ena za popotnico:
  https://www.youtube.com/watch?v=8Xd_jzJCbFE

  Kdaj ste jo slišali na radiu? Raje rolajo manjifika, de?

 • NoName

  Končno se nekaj premika, končno je zmagal razum, tudi tistih, ki so prej sodelovali z nesposobnimi levaki.
  Bravo SDS vse čestitke pa tudi partnerjem.

 • francelj3

  Stvar je taka kot vedno. Janša za blaginjo Slovenije, levuharji za lastno blaginjo.

 • NoName

  Pa takoj ukiniti vsako proslavljanje, postavljanje in čaščenje spomenikov krvnikov slovenstva in mahanje z jugo zastavami, ki niso Slovenske, samooklicanim borcem pa vse donacije ukiniti in javna parodiranja prepovedati, naj se financirajo sami, če jim je do ohranitve zveze kriminalcev druge vojne.
  Postaviti pa obeležja vsem padlim Slovencem pod roko komunizma kot imajo to drugje urejeno, Dosti je komunizma, Kuč-ana, Janko-viča in podobnih parazitov, ki počnejo kar jih je volja.

 • drago

  Za Slovenijo živim, zame je edina,…

  • Vana

   + + + + + za mnoge od nas !!

 • francelj3

  “Demokracija” se je že začela. Tile ne izgubljajo časa:

  Mladina
  @SpletnaMladina
  · 1h
  V petek v Ljubljani protesti proti koaliciji sovraštva.

  Organizatorji shoda, ki bo potekal od sedeža SMC do sedeža DeSUS, sporočajo, da politika SDS temelji na sovraštvu: do soljudi, okolja in kulture.

  “Vsi na ulico! Vsi pred SMC! Vsi pred DeSUS!”

 • Fancy

  Ponovna vzpostavitev bivše Službe družbenega knjigovodstva, ureditev plačilne discipline, takojšnja ukinitev DUTB, takojšnje zmanjšanje financiranja nevladnih organizacij, tistim pa, ki delajo neposredno škodo državi takojšnja ukinitev. Takojšnja ukinitev 1/3 JU, pa poslat jih delat v realni sektor. Pa se bo večina težav uredila sama po sebi! In seveda, če daš odpoved ( Šarec in Co.) ne moreš dobit odpravnine, prav tako velja za vse ostale sektorje, nadzorne, upravne in ne vem kakšne še odbore!

 • Šeól Had

  V petek v Ljubljani protesti proti koaliciji sovraštva !!!

  Organizatorji shoda sporočajo, da politika stranke SDS temelji na sovraštvu: do soljudi, okolja in kulture!!!

  V šeólu, kamor gre SDS, ni ne dela, ne načrtovanja, ne znanja, ne modrosti :( ☠

  • Van Der Waals

   organizirajo ga ravno komunisti ki so metali otroke v brezna.

   • Šeól Had

    Danes ni mogoče, da sovraštvo vlada samo. Politika strahu, nasilja in okoljskega uničenja lahko zavlada le, če SDS podprejo stranke, ki trdijo, da bodo skrajno desničarskemu sovraštvu dale človeški obraz. :( ☠

  • NoName

   proti tebi protestira najbrž tudi lastna žena, a dans tud nisi dobil? kaj pa bi ti protestiral, kaj pa ti ne paše, vse take zajedalce kot si najbrž ti bi bilo treba trajno v red spraviti.
   Bi se šel socializma in pobiral od tistih, ki imajo, ker si sam nesposoben.

 • šmentanamuha

  Domnevam, da se bo kmalu zgodil tudi državniški obisk na nivoju ZDA – Slovenija, kjer se bosta, poleg predsednikov držav, srečali tudi dve prvi dami – Slovenki: Melanija in Urška, dve lepotici, dve uspešni ženski, ki sta nam lahko vsem v ponos. Seveda po volitvah 2020 v ZDA. Kakšna sinhroniciteta, neverjetno. Komi čakam!

 • NoName

  Sprejeti in nadgraditi pa tudi kodeks oblačenja v parlamentu, saj to kar počne Kor-diš, pa tista zelo “uspešna” južna gospa To-mić in še nekaj drugih akterjev, ki pomenijo obstoj bor-čevske zveze ni ničemer podobno, taki sploh ne bi smeli prestopiti parlamenta, še v gledališču bi to bilo, razen če ne gre za predstavo nesprejemljivo.
  Sem 100% patriot, ne rasist niti nisem do nikogar nestrpen, vse dokler se kdo ne vtika tam, kjer mu ni mesto.
  Meje takoj nepredušno zapreti in tja namestiti lahko tudi dobrovoljce, ki bodo rade volje celo brezplačno nekateri branili tisto, kar smo si leta 91 s krvjo priborili.
  Vsak migr-ant ima možnost legalnega vstopa, če grehov nima in pokaže legalne dokumente, če pa grehe ima in je celo v svoji lastni državi zaradi tega ogrožen, kaj ima potem tu za iskati, nismo država, da bi ščitili kriminalce pa neglede na Faj-onko in EU, ki to zagovarjajo.
  Naj si jih gredo z letalom iskati tja na Turško mejo pa jih neposredno odrešijo muk do Bruslja, verjamem, da bi v tem primeru tudi Turški Erdogan častil vsaj pol prevozov.

 • Šeól Had

  Eni ste grešili, pojedli svoje besede. Vaša laž vas bo uničila. Usoda hudobnih in lažnivih je v šeolu. Bivališče umrlih, tja kamor vas vodi Princ Teme, se imenuje predpekel, inferi, šeol ali hades, ker tisti, ki boste tam, ne gledate za dobrobit naroda!!!

  • NoName

   Ti si tisti, ki si največ zaslužen za dobrobit vsega:)

 • Resnica

  Za blaginjo my ass…za militarizacijo drzave…lepo videti da so vse koalicijske stranke razen sds z uvedbo nabornistva podpisale smrtno obsodbo…le kako naj bi sredisnke stranke objasnile tako militaristicen ukrep…ostalo me ne moti ampak da bi moji otroci morali v vojsko ker se je parim poslancem dvignil k… je pa nedopustno…samo dokaz da ne morete resiti vojske brez prisilne mobilizacije

 • Šeól Had

  Ne bomo molčali! Poslance SMC in DeSUS bomo opozorili, da se lahko v ponedeljek odločijo tudi drugače in preprečijo, da sovraštvo naslednji dve leti vlada Sloveniji. Vsi na ulico! Vsi pred SMC! Vsi pred DeSUS!:( ☠

  PS: Pridružite se: https://www.facebook.com/events/479815622897026/

  • NoName

   Opozarjali ste jih z grožnjami, ja zelo nazorno to počnete, lepo, da priznaš

   • Aton

    Pozivanje k sovraštvu, po službeni dolžnosti.

   • Šeól Had

    Had te čaka…kot leta 1945 !!!

    • NoName

     pridi, čakam te

     • Šeól Had

      Pridem !!!

    • pupa

     To so težke grožnje, Administrator???????????

     • Šeól Had

      Tudi tebe čaka Had…in administratorja…

  • Silos

   Ali boste tudi kakšnega ‘skinuli’?po starem vzorcu?

   • NoName

    učbenike ustrahovanja UDBE so si ohranili, kriminalne dokaze svojih dejanj pa zažgali

   • Šeól Had

    Tudi to bo možno. Čaka vas Šeol in Had !!!

    • DEATH TO COMMUNISM

     Upam, da nabašete na par deset skinov, pa da vas vse do zadnjega prefukajo do nezavesti! Navadni pedri levuharski ste vsi po vrsti!

     • Šeól Had

      Tudi tebe čaka Had…v Kočevskem rogu !!!

     • NoName

      pazi na besede, ki jih pišeš, saj veš nestrpnost pa to…

     • Šeól Had

      Tudi Ti se pripravi…

     • DEATH TO COMMUNISM

      A ti to men javno groziš s smrtjo!?!?!? Imaš točno 5 minut, da umakneš komentar, ker po petih minutah gre snapshot naravnost na policijo! Pa da te vidim, gnida!

     • Šeól Had

      Še enkrat ponavljam…”Tudi tebe čaka Had…v Kočevskem rogu !!!”

     • DEATH TO COMMUNISM

      Še tri minute imaš!

     • Šeól Had

      V treh minutah lahko jaz tebi “pičko” razbijem na prafaktorje…

     • DEATH TO COMMUNISM

      Ej, gnida, nihče se te ne boji. Snapshot narejen, tudi če zbrišeš komentarje, bo tole policija dobila v roku pol ure. Pomisli na mojo “pičko”, ko ti pridejo na vrata!

     • Šeól Had

      Tudi policijo čaka Had…oz. Princ Teme…oz. Černač !!!

     • DEATH TO COMMUNISM

      Jim boš to lahko povedal, ko ti bodo natikali lisice!

     • Šeól Had

      Jaz sem iz Hada…nihče mi nič ne more. Niti kurca mi ne more pušit !!!

     • DEATH TO COMMUNISM

      Kaj kdo s tvojim kurcem počne nikogar ne zanima!

     • pupa

      Pimpek pa ja ne bo nikoli k…. .

 • Resnica

  Kajpa ddv znizati on ostale davke? Raje denar vojski kot ljudem

  • NoName

   Davki niso problem, saj če je nekdo nekaj delal, zaslužil sam pa tudi za davke je, drugo je zakaj in kako je ta pobrani denar porabljen, še bolj pomembno pa je, kdo ta s tem denarjem upravlja.
   Država brez davkov ne more obstajati, ravno tako tudi družina brez rednih prejemkov ne.
   Vojsko potrebuje vsaka država, pa tudi mulci danes brez tega so poženščeni, ne poznajo nobenih vrednot, niti obnašanja, ni čudno, da so potem v parlamentu Kor-diši in podobni.
   Kaj je strašnega, če se služi vojska, jaz sem jo, morda tudi ti, razen če si mlajši in se bojiš te obveznosti zase…ne bodo nikogar pojedli, tudi nas prej v JNA niso.

   • Resnica

    Haha sedaj pa kr naenkrat slovenija nima previsokih davkov hahaha…ps…nikomur ne bo potrebno v vojsko ker lahko dajo ugovor vesti…da ne govorimo o tem da bo levica sigurno dala v ustavno presojo legalnost nabornistva samo moskih in ko bo sodisce potrdilo da morajo tudi zenske ker enakopravnost pa to se bo podpora nabornistvu sesedla sama vase…ce vlada ne bo znizala davkov je ne potrebujemo

    Ps…vojsko imamo ze sedaj edina razlika bo da boste ljudi silili opravljati dela ki jih nocejo namesto da bi dvignili place v vojski…

   • davki SO problem…..ker zajedajo v lastniški kapital zasebnikov in zajedajo v likvidnostna sredstva oziroma tudi v obratni kapital…..da o gluposti birokratov in sadističnem naslajanju ob kraji zasebnega premoženja ne zgubljamo besed…hkrati davki zažirajo lastniški kapital povprečnega slovenca in izkrivljajo trg, saj se te davke nato porabi za državne investicije bodisi 2 tir ali pa bedarije kot so poizkus regulacije nepremičninskega trga z stanovanjsko gradnjo…..

 • Šeól Had

  Politika strahu, nasilja in okoljskega uničenja lahko zavlada le, če SDS podprejo stranke, ki trdijo, da bodo skrajno desničarskemu sovraštvu dale človeški obraz… Ustavimo janšizem!!! :( ☠

  • DEATH TO COMMUNISM

   Ti debil pojma nimaš kaj pišeš! Neke floskule in parole brez osnove. Tipičen levuharski retard si!

   • Šeól Had

    Jamarstvo je zelo razširjen “šport” v Sloveniji… :( ☠

    • DEATH TO COMMUNISM

     Pri takih mentalno siromašnih izločkih kot si ti, se nimamo česa bat!

     • Šeól Had

      Levičarji smo alpinisti…desničarji ste jamarji…pa to…

  • Viktorh

   Hugo, ne seri, pa na kozo bodi pozoren.

  • NoName

   Si zaprt, vzemi odvajalo, jaz ti ga častim, desničarji bi morali zavladati če leta 91, marsikaj bi bilo drugače, patriotizem ni fašizem, še manj pa komunizem.
   Imeli ste več kot 75 let vladanja in kaj je imate za pokazati, kaos, razpad prejšnje države, razprodaja podjetij, vsega kar je bilo dobrega, kur-čenje z jugo zastavami, čaščenje nesprejemljive ideologije in postavljanje spomenikov največjim zločincem, ki so za Slovenski narod bili in so še vedno hujši od Hitlerja.

 • Šeól Had

  Princ Teme spet zahteva naborniški sistem!?!?…Med domoljubjem in vojsko, nasiljem in ljubeznijo ni prave povezave !!! :( ☠

  • NoName

   Tako je prav, tebe bi bilo tudi v red spraviti, vojska ni potrebna, če bi se jo odrekle vse države na svetu, drugače je vsaka država ki vojske nima v podrejenem položaju, kaj ti hud-iča nuca ljubezen, če te nekdo napada z orožjem, ble-sav si.

 • Šeól Had

  Psihofizična kondicija SDS je na psu… Domovina ne potrebuje naborništva, domovina potrebuje zdravo pamet !!!… :( ☠

  • DEATH TO COMMUNISM

   Zabaš si tako zdravo pamet, ki ljudem javno grozi s smrtjo, v tvoj smrdljiv gobec!

   • Šeól Had

    JJ grozi s smrtjo slovenskim fantom…z naborništvom…

    • DEATH TO COMMUNISM

     Da je komunajzarska JNA od slovenskih fantov zahtevala najprej 2 leti in potem 1 leto v neki balkanski vukojebini, ti je pa seveda sprejemljivo.

    • NoName

     si se pa res zapel s tem naborništvom, kaj se bojiš, da bi se moral začeti obnašati kot pravi dec?
     Ne boj se sine, vojska v mirnem času pomeni adrenalinsko dogodivščino in ne smrti, razen, če ti postiljanje postle, kar sedaj najbrž počne tvoja mama predstavlja smrt hehehe, ja potem pa je to res problem ni kj.

  • NoName

   Najbrž tvojo, veleumnež

 • Vrhovni sodnik

  Treba je izvršiti sodne odločbe, pa pa Šami, striži na HR

  • DEATH TO COMMUNISM

   Vse, ki so prišli ilegalno, VSE!!!, je treba nagnat iz države!!!

   • Šeól Had

    Ene pa v jame…kot leta 45’…

    • DEATH TO COMMUNISM

     20 min še… pol se pa pripravi na obisk.

     • Šeól Had

      Na obisk tvoje partnerice? Tiča že imam zunaj…stoji mi :)

     • DEATH TO COMMUNISM

      Moje partnerice zabiti malokurčni levuharji niso nikoli zanimali. Zdrkaj ga ali pa ga pospravi. To je ves seks, ki ga tako ali tako poznaš.

     • Šeól Had

      Tvoja mi ga bo potegnila…tudi v ritko ga lahko dobi…brez vazelina. Lepo ji bo :)

     • DEATH TO COMMUNISM

      Vse kar ona lahko tebi naredi je, da ti zlomi vrat.

     • pupa

      Tebi nastavlja edino še tvoja koza julika.

 • Šeól Had

  Eni ste grešili, pojedli svoje besede. Vaša laž vas bo uničila. Usoda hudobnih in lažnivih je v šeolu. Bivališče umrlih, tja kamor vas vodi Princ Teme, se imenuje predpekel, inferi, šeol ali hades, ker tisti, ki boste tam, ne gledate za dobrobit naroda!!!… Vidimo se v petek, 28. februarja ob 17. uri, pred sedežem stranke SMC do sedeža stranke DeSUS. Potekal javni shod proti koaliciji sovraštva… :( ☠

  • DEATH TO COMMUNISM

   Sem sporočil ljubljanskim skinom, da vas pridejo pozdravit!

  • NoName

   kakšen transparent pa boš nosil, da te ne spregledamo, ko vas bo tako veliko, dopustili ti bomo, da boš imel svojih pet minut slave, boš celo na TV-ju, a boste karte prodajali, zdaj ko vam ukinejo nekatere finančne ugodnosti?
   Shod stane, šerif Ljubljanski kasira za take shode, saj menda ne bo pustil, da bi njegovih 10 procentov šlo mimo…

 • Vrhovni sodnik

  Rešena voda v Ljubljani, šerif poražen

  • DEATH TO COMMUNISM

   Upam, da bo kmalu na Dobu mlatil redek ričet!

   • Šeól Had

    To ve tvoj Princ Teme…

    • DEATH TO COMMUNISM

     Čez 20 min bom na policijski postaji podal prijavo glede tvojih groženj s smrtjo. Boš spal doma ali kje v avtu??

  • AlternativaZaSlovenijo

   Super, če je res.

 • Vrhovni sodnik

  Lewaki, na Dobu boste varni pred korona virusem

 • Vrhovni sodnik

  Repovž kocke kupuje

 • DEATH TO COMMUNISM

  Sam poglejte to pizdo Šeól Had, je takoj zbrisal komentarje… Prepozno, imam snapshot njegovih groženj s smrtjo in na policiji čakam, da ga prijavim. Če bo treba, bom vložil zasebno tožbo.

 • Šeól Had

  Kdo mi je vse komentarje izbrisal????… Admin ????

  • DEATH TO COMMUNISM

   Ti sam, tako kot vedno. Pizda si in kot pizda se obnašaš!

   • Šeól Had

    Nisem jaz…majkemi…ne vem kdo to dela !?!?

 • DEATH TO COMMUNISM

  Zdaj so mi dali papirje za vlogo prijave groženj s smrtjo Šeól Hada.

  • Šeól Had

   Tebe in tvoje papirje bom fuknil v Had… v podzemlje. Tja spadaš, zraven Rupnika !!!

   • DEATH TO COMMUNISM

    Pridi in naredi to. Ne sam gobcat kot tipična pizda. Od besed k dejanjem!

    • Šeól Had

     Kdaj, kje? Hočem kraj, dan, uro…da te razbijem kot kristusa !!!

     • DEATH TO COMMUNISM

      Določi sam! Pridem sigurno! Bom potem objavil slike tvojega ksihta, a je deal?!?

     • Šeól Had

      It’s a deal !!!… Pride v Zavrč in samo vprašaj za Foglovega Tuneka. Vsi me poznajo. Bom te razbil, Julika pa bo rešilca poklicala, da bo fer !!!

     • DEATH TO COMMUNISM

      Zmenjen, pridem! Tokrat mi ne uideš!

  • Viktorh

   Šeól Had DEATH TO COMMUNISM • 2 hours ago
   Še enkrat ponavljam…”Tudi tebe čaka Had…v Kočevskem rogu !!!”

   Kozjejebca iz Haloz so likvidirali.

 • DEATH TO COMMUNISM

  Prijava Šeól Hada zaradi groženj s smrtjo oddana!

  • AlternativaZaSlovenijo

   Če prav razmem, je hada spokal rep med nogami in jo ucvrl. Če imajo na strežniku dobro urejene loge, je to mačji kašelj, razen če ni šel posredno preko kakih proksijev, kar pa na hitrost njegovih odgovorov dvomim.

 • marta

  Hvala Bogu !
  Po dolgem času, SPODBUDNA NOVICA – IMEJMO SE RADI in VSI SKUPNO NAPREJ !
  Naj nihče ne skuša “ugašati” te SVETLOBE, ki se nam obeta !

  Za vse je svet (Slovenija) dovolj bogàt,
  in srečni vsi bi bilí,
  ko kruh delil bi z bratom brat
  s prav srčnimi čutili!

  S. Gregorčič

  • pupa

   Mislim, da je z ljubeznijo mogoče vse. Naj pesem spregovori sama zase.

   Če vsi bi živeli ljubezen,

   našli bi zlato nit,

   ki povezuje vse ljudi,

   brate v veliki družini.

   Če vsi bi živeli ljubezen,

   našli bi radost za vse,

   odkrili da dar drug drugemu smo

   v srcu bi vedno bil praznik.”

   Postojmo ob vsakem ki srečamo ga,

   odkrijmo njegovo srce,

   največji zaklad bomo našli v njem,

   veselje, moči za življenje.

 • FORT WORTH

  Eden od poudarkov iz programskega dela koalicijske pogodbe:
  – Dosledno varovanje virov pitne vode…

  Ce tega uredijo v LJ bo tudi drzava lazje dihala.

  Pri vseh virusih nam manjka samo se, da Jankovic pitno vodo z drisko zmesa in dostavi v stanovanja.

  Tega fuk prosjaka je treba tozit za sabotazo pitne vode v prestolnici.
  Na grad in MOL , nemudoma 10 metrsko drzavno zastavo, ki pa mora biti tudi pravilno izobesena !!

 • spisek želja je sicer precej všečen na prvi pogled….edino tisto “ogljično nevtralnost”, ki dokazuje, da preko politike vstopa v slovenijo depopulacijska agenda energetske nesamozadostnosti, to dajte ven, ker mislim, da če nekdo danes trdi, da je CO2 nevaren za okolje, se ga mirne duše lahko razglasi za duševno motenega…..niti debate o nižanju DDV ni blo? nobede debate o nižjih davkih na kapitalske dobičke? nižjih davkih na investicije (sicer je debirokratizacija pravi korak ampak je namenjena samo lažjem izvajanju javnih investicij in ne zasebnih)….nobene besede o preoblikovanju SPIZ v souverign investment sklad? ni mi popolnoma jasno, od kje boste dobili denar za te spiske želja o državnih gradbenih projektih, zakaj izkrivljate nepremičninski trg itd….ampak :) veliko uspeha, predvsem pa upam, da bo v roku 14 dni spoh še kdo v službi v sloveniji….

  • marta

   Prav je, da opozarjaš, ampak nisi pa predvidel, da se v dobrem letu časa, ne da popraviti
   vsega, kar se je slabega kopičilo tooliko let.
   Tudi denar bo, če se bomo vsi potrudili za dobro, če pa bodo spet letele kocke, potem pa
   bo težko, ali pa nam ni pomoči.
   Le v SLOGI je MOČ !
   Če smo po II. svet. vojni znali stopiti skupaj in obnoviti porušeno domovino, zmoremo izboljšati stanje tudi sedaj, le ENOTNOSTI je treba in NE RAZDIRALNOSTI in RAZDELJENOSTI, kar je postal že model, predvsem v zadnji polovici SAMOSTOJNE SLOVENIJE.

   • v drugi svetovni vojni je bil sovražnik slovenije samo kvazi hitler in sovjetske bande boljševikov poznane kot partizani….to je bil mačji kašelj v primerjavi s tem, kar danes grozi sloveniji….od zloma državnega in gospodarskega sistema zaradi koronavirusa (tudi evropskega)….posledično implozije bančnega sistema (še prej izguba zaupanja v evro, kot FIAT denar in posledično tiskanje topćider style)….do globalističnega kartela združenega v ozadju EU in ki financira tako levo kot desno politiko v sloveniji….potem imamo pa še cca.1.9mio državljanov, ki se jim ne sanja o ničemer….da o političnem islamu in ostalih finesah biološke vojne ne zgubljam sploh časa….

    • Freiherr

     Jaz ze dolgo tumbam, da je Islamska ideologija najvecja groznja svetovnemu miru.Na nacionalki mufti vehementno izjavi da cez 50 let itak ne bo vec Slovencev, samo se muslimani…in kaj se je zgodilo??? Odprla se je moseja.

 • tramal

  Vidim da spodaj nobeden komunajzer ne debatira.A jih je kap ali sram ,ali pa so zbežali nazaj v gošo.

  • AlternativaZaSlovenijo

   Pravzaprav je vseeno.

  • AlternativaZaSlovenijo

   Eni so se kar sami odstranili. Kaže na njihovo “junaštvo”. Skriti in potuhniti je njihova taktika.

  • Vana

   + + + v goši so in čakajo na ponoven ukaz palčka smuka. . .

 • Viktorh

  Hugo, kozkjejebec / Šeól Hadso/ izbrisan, sedaj pa želi na drugem portalu jokcati

 • AlternativaZaSlovenijo

  Lewuharje na pro-levih medijih najbolj skrbi naborništvo. To samo kaže na njihovo domoljubje.

  • aatiduj

   V ranjki Jugoslaviji so recimo mornarji, služili vojsko 3 leta pa ne bi zdaj zdržali 6 mesecev ???
   Obramba domovine je prva dolžnost vsakega državljana – tudi ženske.

  • Resnica

   Ne vem ce ste taki domoljubi zakaj bi potem silili druge da sluzijo vojaski rok…zgleda v sloveniji res ni veliko domoljubov ce je.potrebno siliti ljudi da gredo v vojsko

   Naborniska vojska je bolj socialisticna od provesionalne btw…ima pa nabornistvo vsaj en pozitiven ucinek…integracija

 • šmentanamuha

  Protestniki se že zbirajo. Pusyi in LGBT-ji, Golobičeva udarna vojska.

  • aatiduj

   Očitno se zavedajo, koliko gorja in krivic so že napravili Janši, zdaj pa se bojijo za svoje ritke in, da bi morali začet pošteno delat in ne več živet na žuljih sestradanega delavca in kmeta.

  • AlternativaZaSlovenijo

   Nimajo kaj za počet. Minilo bo, se bo pa pikazala vsa njihova titalitarnost….in beda. Bo zanimivo. Jaz temu nebi posvečal velike pozornosti. Pa saj ljudje niso bedasti. Bedasti so lahko samo tisti, ki temu posvečajo pozornost.

 • AlternativaZaSlovenijo

  Moj program je zelo preprost: Ker sem videl kar nekaj sveta, ne bi rad živel v mestih z poscanimi ulicami in brezdomci, kot je videti v ZDA in nebi rad živel v totalitarizmu tipa Kitajska, S.Koreja, Venezuela, torej v duhovni ali materialni bedi. Želel bi državo, kjer sodstvo ne razlikuje med priviligiranimi in ostalimi, kjer ni korupcije in kjer je politika v službi vseh. Sedaj se pa sprašujem, koliko je pogram koalicije usklajen z mojim? Bomo videli. Srečno nova koalicija!

 • Novakec1

  Nič dobrega se navadnim sloovcam ne obeta, isto sranje drugo pakovanje.

 • boogin1

  Komunajzarji se že pripravljajo:
  https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/se-pred-nastopom-janseve-vlade-bodo-protestirali-vsi-na-ulico-283291
  Komentiranje je onemogočeno, kar nakazuje, da komunajzarske Slovenske novice podpirajo ta protest in ga pomagajo razpečevati.

 • Vrhovni sodnik

  Najbolj smešno je, ko lewi novinarji sprašujejo L kaj misli, kjer Vatovec razlaga, da bo drugod jemal za koalicijsko pogodbo. Že EU čivka, da v SLO izgine vsako leto 3,5M od tega 500m v zdravstvu, ja lewi gospodje, tukaj bo red naredil in bo dosti denarja, pipce vam je treba zapret.

  • Freiherr

   Forenzicna financna preiskava odtekanja tega denarja za 25 let nazaj bi naplavila ves drek slovenskega socializma in njenih akterjev. Kapacitete slo zaporov ne bi zadostovale. To bi jaz naredil prvo. Daj mi dostop do bancnih podatkov denarnega toka in zadeva resena. Zakaj temu ni tako????

 • Primož Černela

  Kaj pa dvojna obdavčitev delavcev migrantov?

  • Freiherr

   Tudi iz tega ne bo nic.

 • Freiherr

  “Naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema”.

  Tole je kar nekaj. Ali res, ampah res nihce v tej drzavi ne razume, kako deluje vzdrzen zdravstveni sistem??
  Javno zdravstvo mora biti konkurenca privatnemu. Prvi se financira iz naslova prispevka delodajalca, ce to zaposleni zeli, drugi je tudi prostovoljen in sklenjen pri neodvisni zavarovalnici, ki ima sklenjeno pogodbo s posamezno bolnico, tudi javno.

  Npr. zav.premija nikakor ne more biti enaka za zdravega 20 letnika in starostnika pri 70 letih s sladkorno, dializo….tako je tam, kjer zivim jaz. In se to, vsak posamezen obisk zdravnika se placa cca 20 EUR. Zamenjavo recimo kolka ali cesarkoli drugega ti opravijo v dveh dneh. Ni cakalnih vrst in bolnik je tukaj car.

  Drugace pa je vecina tock v tem koalicijskem zmazku socialisticnih, kar kaze na tipicno levosredinsko koalicijo. Na zalost je tako, po drugi strani pa boljse to, kot boljsevisticni levi fasizem.

 • Janko Lisjak

  Za blaginjo slovenije ze spet se bomo zapufal, nevem kako eni lahko vec zapraviho kot zasluzijo

 • NoName

  Nič bat so prilagodljivi, levaki so za lastne privilegije zmožni biti desničarji, da je temu tako, samo poglejte zgodovinska dejstva.

 • Milan Onič

  ZGORAJ ZAPISANEMU, KOALICIJSKEMU PROGRAMU NASPROTOVATI, SAJ BI MORAL BITI RES NOR! SAME DOBRE STVARI!