fbpx

Koliko nas bo v resnici stal projekt 2. tira in koliko delovnih mest bo dejansko prinesel?

Razlika med ocenami vrednosti projekta, kot jih navajajo predstavniki vladajoče koalicije in kot je navedeno v vladnem zakonu, je ogromna in gre v stomilijonske zneske, kar je od predstavnikov vladajoče koalicije neresno in neodgovorno. Prav tako so ocene o novih 9 tisoč delovnih mestih pod velikim vprašajem, kot tudi nadzor projekta mednarodnih institucij. 

Na predlog poslanske skupine SDS člani in članice Komisije DZ za nadzor javnih financ na današnji nujni seji razpravljajo o problematiki nejasne finančne konstrukcije projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper.

Predstavniki vladajoče koalicije v javnosti predstavljajo različne ocene o tem, koliko naj bi stala gradnja drugega tira železniške proge Divača–Koper. Predsednik vlade Miro Cerar je na seji državnega zbora (DZ) maja letos povedal, da bo strošek izgradnje drugega tira na kilometer okoli 27 milijonov evrov, kar za celotno traso, ki je dolga okoli 27 kilometrov, znese okoli 720 milijonov evrov. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, ki je ob svoji predstavitvi za ministra v DZ izjavil, da drugega tira ne potrebujemo še 20 let, je na izredni seji DZ izjavil, da je investicijska vrednost drugega tira 985 milijonov evrov. Pri tem je treba omeniti še študijo podjetja Geodata Engineering, ki je po naročilu ministra za infrastrukturo preverilo vrednost projekta drugega tira in prišla do cene najmanj 1,159 in največ 1,46 milijarde evrov, skupaj z davkom na dodano vrednost.

Razlika med ocenami vrednosti je ogromna
Poslanka vladajoče SMC Vojka Šergan je na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor izjavila, da je vrednost investicije drugega tira 980 milijonov evrov. Metod Dragonja, nekdanji državni sekretar, danes pa svetovalec direktorja državne družbe 2TDK, je na seji Komisije za nadzor javnih financ predstavil tabelo z naslovom stroški projekta za davkoplačevalce, v kateri je ta investicija skupaj s stroški financiranja in vzdrževanja ocenjena na 1,746 milijarde evrov. V Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper je navedeno, da bo finančna vzdržnost projektne družbe 2TDK zagotovljena, če bo državni proračun v obdobju obratovanja projekta drugega tira po njegovi izgradnji leta 2025 namenil letni znesek oziroma plačilo za dosegljivost v višini med 30 in 40 milijonov evrov, odvisno od dobe trajanja koncesijskega razmerja, pri čemer zakon določa 45-letno obdobje trajanja koncesijske pogodbe. To pomeni, da je vrednost projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper po vladnem zakonu med 1,35 milijarde evrov in 1,8 milijarde evrov.

Razlika med ocenami vrednosti projekta, kot jih predstavljajo predstavniki vladajoče koalicije in kot je naveden v vladnem zakonu, je ogromna in gre v stomilijonske zneske, kar je od predstavnikov vladajoče koalicije neresno in neodgovorno.

Manipulativna in zavajajoča je številka o 9 tisoč novih delovnih mestih
Predstavniki vladajoče koalicije pa v javnosti navajajo tudi druge številke, povezane s projektom izgradnje drugega tira, ki so nejasne in nerealne. Ko se je predsednik vlade Miro Cerar čez noč odločil, da bo proga dvotirna, je bila navedena natančna številka 97 milijonov evrov, za kolikor naj bi se projekt podražil. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben pa je na 29. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ, ki je potekala 15. junija 2017, jasno povedal, da znesek 97 milijonov evrov pomeni strošek zgolj za del proge in ne za celotno dvotirno progo.

Pri tem je treba omeniti tudi to, da vladni zakon za financiranje izgradnje predvideva dve novi dajatvi, to sta pribitek k cestnini za težka tovorna vozila in taksa za pretovor v koprskem tovornem pristanišču, ki jo bo dolžna plačevati družba Luka Koper. Dejstvo je, da bo imela Luka Koper zaradi nove dajatve manj sredstev za investicije, kot je na primer izgradnja tretjega pomola, kar bo vplivalo na njeno konkurenčnost in količino tovora, čeprav državni sekretar Jure Leben trdi nasprotno.

Manipulativna in zavajajoča je tudi številka oziroma ocena o 9 tisoč novih delovnih mestih, kot jih obljubljajo predstavniki vladajoče koalicije in naj bi jih prinesel projekt drugega tira, izveden na podlagi njihovega zakona, vendar ta ocena ne temelji na nobeni strokovni analizi.

V javnosti ni nobenega dokumenta nobene tuje agencije, ki naj bi opravljala nadzor nad projektom
Ne čudi, da zaradi nejasne finančne konstrukcije in nedorečenosti projekta izgradnje drugega tira Divača–Koper, kot ga je določila vladajoča koalicija v zakonu, ta projekt ni dobil podpore nobene slovenske nadzorne institucije. Na nejasno finančno konstrukcijo projekta sta opozorila tako Fiskalni svet kot Računsko sodišče RS.

Predstavniki vladajoče koalicije pa javno radi poudarjajo, da projekt drugega tira, kot je določen v vladnem zakonu, nadzoruje agencija Jaspers, ki naj bi pripravljala tehnično in ekonomsko poročilo o projektu izgradnje drugega tira za Evropsko komisijo in Evropsko investicijsko banko. Vendar pa vse do danes nismo videli tega poročila in nobenega dokumenta, ki bi ga izdala agencija Jaspers in bi potrjeval, da ta agencija opravlja nadzor nad projektom izgradnje drugega tira.

C. Š.