fbpx

Kmetijsko gozdarska zbornica pozdravlja ukrep vlade, ki bo pomagal tudi kmetom v stiski

Foto: iStock

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je opozarjala na težek položaj kmetov zaradi višjih cen in stroškov energentov, gnojil, semen in krmil, zato je vlada tudi kmete vključila v sistem, kjer bodo pridobili enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic višjih cen energentov. Na KGZS predlog vladnega zakona pozdravljajo in je po besedah predsednika KGZS Romana Žvegliča to korak v pravo smer in potrditev, da so bile zahteve zbornice upravičene.

Kot navaja STA, je Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZS) že pred časom opozorila na izredno težek položaj kmetov zaradi izjemnega povečanja cen in stroškov energentov, gnojil, semen in krmil, ki jih izredno nizke odkupne cene ne morejo pokriti. “Kmetom zaradi tega ne ostane skoraj nič ali pa celo pridelujejo hrano v svojo izgubo,” so na KGZS zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so tudi, da so na vrhu gospodarstva, ki ga je vlada organizirala v začetku januarja na Brdu pri Kranju, opozorili, da takšna gibanja lahko pomenijo opuščanje kmetijstva. Zato so že takrat predlagali, da vlada zagotovi vsaj delno kritje izjemno visokega stroška proizvodnje v kmetijstvu.

Foto: Pixabay

So pa na zbornici opozorili tudi na morebitno težavo, ki bi se lahko pojavila ob začetku veljave zakona. Skupaj s predlogom zakona je bil namreč objavljen tudi predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.

Pozvali so še k pripravi pravnih okvirjev, ki bi omogočili pravočasno poravnanje vseh obveznosti
V odloku je med drugim določeno, da mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev finančnega nadomestila na dan uveljavitve odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, ki so višje od 50 evrov. Na KGZS zato pozivajo pristojno ministrstvo, da poskrbi za takšne pravne okvirje, ki bodo upravičencem omogočili pravočasno poravnanje vseh obveznosti, ki bodo nastale v času sprejemanja zakona in odloka.

Foto: Pixabay

Vlada je v soboto sprejela predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, po katerem bo približno 41 tisoč kmetijskih gospodarstev upravičenih do skupnih sredstev v višini 25 milijonov evrov. Enkratno finančno nadomestilo za kmete se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe, pri čemer bo največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo sto hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo tako so upravičeni do enkratnega finančnega nadomestila v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje: 49 evrov,
  • trajni nasadi: 138 evrov,
  • orna zemljišča: 105 evrov.

Podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila bo predpisala Vlada RS z odlokom o finančnem nadomestilu.

Upravičencem vlog ne bo treba pošiljati na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, saj bodo informativne odločbe nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Agencija bo upravičencem najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka izdala odločbe, na katere se bodo lahko nosilci kmetijskih gospodarstev lahko pritožili v roku 15 dni.

Kmetje lahko uveljavljajo tudi ukrep za omilitev posledic vpliva visokih cen energentov
Poleg tega lahko kmetje in kmečke družine uveljavljajo tudi druge ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, in sicer lahko, če so do njega upravičeni, prejmejo enkratni solidarnostni dodatek, ki bo znašal 150 evrov, za družine s štirimi ali več otroki pa še dodatnih 50 evrov. Izplačan bo najpozneje do 15. aprila.

Sara Rančigaj