Oslovska klop za obtoženca v kazenskem postopku: Ustavno sodišče vztraja pri tehnikalijah, kar trije ustavni sodniki z odklonilnimi ločenimi mnenji oporekali odločitvi!

Foto: Nova24TV

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pobude Stanka Omerzuja, ki je bila podana na seji v Mariboru 9. maja zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 77. člena Sodnega reda v delu, ki se glasi “razen če sodnik v posameznikovi zadevi določi drugače”. Pritožnik je trdil, da je mesto obdolženca v razpravni dvorani prepuščeno sodnikovi izbiri, kar omogoča tudi namestitev na sredinsko klop, zaradi česar pa lahko prihaja do kršitev obdolženčeve pravice do varstva človekove osebnosti in dostojanstva. Ravno tako je kršena domneva nedolžnosti, pravica do obrambe in ostala ustavna procesna jamstva, saj je obdolženec odrezan od svojega zagovornika. S tem sklepom se niso strinjali trije ustavni sodniki: dr. Etelka Korpič-Horvat, DDr. Klemen Jaklič in Marko Šorli.

Ustavno sodišče je v presojo dobilo primer, ki se je dotikal ravno sodnega reda. Predsednik mariborskega delovnega sodišča Stanko Omerzu je namreč vložil pobudo za začetek postopka ustavnosti dela že omenjenega drugega odstavka 77. člena Sodnega reda in Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru.

Omerzuja je zmotilo, da je tožilcem pri glavni obravnavi predpisano mesto na levi strani od sodnika, branilcem desna stran, medtem ko je mesto obdolženca na trenutke prepuščeno sodnikovi izbiri, kar omogoča tudi namestitev na sredinsko klop, zaradi česar pa lahko prihaja do kršitev obdolženčeve pravice do varstva človekove osebnosti in dostojanstva. Ravno tako je kršena domneva nedolžnosti, pravica do obrambe in ostala ustavna procesna jamstva, saj je obdolženec odrezan od svojega zagovornika.

Ustavno sodišče pobudo zavrnilo zaradi tehnikalij
Vseeno je ustavno sodišče odločilo, da pobudo za oceno ustavnosti zavrne, z obrazložitvijo, da niso bila izčrpana vsa ustrezna pravna sredstva pred rednimi sodišči. Tako lahko govorimo o prvovrstnem primeru pikolovstva, kjer se Ustavno sodišče po zgledu kafkovskega Procesa odreka delu svojih odgovornosti, na kar je v svojem odklonilnem ločenem mnenju opozoril tudi ustavni sodnik Klemen Jaklič.

Ustavno sodišče Republike Slovenije. Foto: STA.

Jaklič je povedal, da bi sam ustavno pritožbo sprejel v obravnavo, saj tako omenjeni ustavna pritožba kot pobuda “odpirata zelo pomembno pravno vprašanje – kje naj na glavni obravnavi sedi obtoženi v kazenskem postopku?”

“Sodni red določa, da tožilec sedi na sodnikovi levi strani, obtoženec in njegov zagovornik pa na sodnikovi desni strani, če sodnik ne odloči drugače. Problem je v zadnjem delu te določbe: “če sodnik ne odloči drugače”. Kot je pokazala empirična raziskava (glej spis), se ta določba v praksi praviloma uporablja tako, da obtoženec ne sedi na sodnikovi desni in torej na nasprotni strani kot njegov tožnik, ampak na sredini, tj. sam na “zatožni klopi”. Njegov zagovornik in tožnik pa sedita vsaksebi na sodnikovi desni oziroma levi.”

Trenutna ureditev protiustavna
Takšna ureditev je po Jakličevem mnenju protiustavna, še posebej “v kontekstu tranzicijskih demokracij, kjer je toliko pomembnejše, da se “nova ureditev kazenskega postopka tudi na simbolni ravni jasno loči od tiste iz nedemokratičnih časov, ki ni temeljila na kontradiktornosti oziroma enakosti orožij nasprotnih strank (tožilstva in obtoženca), temveč na dominantni vlogi države v razmerju do posameznika kot zgolj objekta inkvizitornega postopka.”

Robert Badinter (vir: twitter)

Dejstvo je, da sporna določba Sodnega reda, tako kot učinkuje v prevladujoči praksi slovenskih sodišč, ne predstavlja učinkovitega varstva temeljnega jamstva enakopravnosti in dostojanstva strank; kot omenjeno, v praksi učinkuje tako, da obtoženi praviloma sedi na “zatožni klopi”, ne pa na sodnikovi desni in tako nasproti tožilca,” je bil adamanten Jaklič, ki je zavrnil obrazložitve, da je določen sedežni red tak kakršen je zato, da bi se lažje posnelo izjave. Prednost morajo imeti pravice obdolženca in ne tehnikalije.

Jaklič pri tem navaja članek dr. Zvonka Fišerja iz leta 2009, ki je pisal o tem, kako je nekdanji francoski pravosodni minister Robert Badinter, ki je v Franciji leta 1981 ukinil smrtno kazen, kasneje pa kot predsednik Ustavnega sveta in predsednik arbitražne komisije, ki je ugotovila razpad Jugoslavije ob obisku v Sloveniji želel ogledati tudi kakšno sodno dvorano. “V Ljubljanski sodni palači na Tavčarjevi so mu pokazali staro in imenitno razpravno dvorano. Ko je Badinter stopil vanjo, je (seveda, izkušen pravniški maček) takoj opazil klop in pult na sredi prostora. Pripomnil je, da mu je povsem jasno, kakšne vrste kazenski postopek imamo v Sloveniji.”

Tranzicijske države si česa takega e bi smele privoščiti
“Namen kazenskega postopka ni stigmatizacija s posedanjem v soj žarometov na sredo dvorane, temveč odločanje o tem, ali je obtoženi storil kaznivo dejanje in ali je zanj kriv ali ne. Dodatnega sramotenja si v modernem kazenskem postopku ne smemo privoščiti, ne z uporabo neprimernega izrazoslovja ne s simboliko. Navaditi se bomo morali, da je zagovornikovo mesto ob obtožencu, ali narobe, obtoženčevo ob njegovem zagovorniku. Na isto raven in prav tako na prostor pred sodiščem se bo moral spustiti upravičeni tožilec, tudi državni, ki ob sodniku nima kaj početi, saj ni njegov pomočnik, pa čeprav je državni organ,” je še povedal Jaklič glede stanja v slovenskem pravosodnem sistemu.

Foto: Demokracija

Ravno tako je Jaklič zavrnil utemeljitev odločitve ustavnega sodišča, ki je trdilo, da bi v kolikor bi sprejeli vsak primer preden izkoristi vsa pravna sredstva zgolj zasuli Ustavno sodišče z dodatnim delom. Ustavno sodišče ima namreč diskrecijo, “da po svoji presoji glede na težo in pomen kršitve ter težo nepopravljivih posledic odloči o sprejemu posamezne vloge v predčasno obravnavo ne glede na to, v kateri fazi pred izčrpanjem zadnje stopnje (tj. izrednih pravnih sredstev) se zatrjuje kršitev.” Kot primer uspešnega posluževanja diskrecije, Jaklič navaja vodilno ustavno sodišče v Evropi, t.j. nemško ustavno sodišče, ki ravno zaradi diskrecije pri odločanju ni zasuto z delom.

“Večina je s tem, ko je pritožnikovi vlogi zavrgla, omogočila nadaljevanje na stotine primerov kršitev v tovrstnih zadevah, skupaj z nadaljevanjem brezuspešnega pritoževanja in s tem podaljševanja sodnih postopkov,” je pojasnil Jaklič, ki je opozoril, “da redna sodišča ustavnopravnih argumentov glede sedežnega reda ne upoštevajo, na tej podlagi sodb sama ne razveljavljajo, in da je to vprašanje, ki še vedno čaka na celovito vsebinsko presojo Ustavnega sodišča.”

Ustavno sodišče bi z eno odločitvijo lahko učinkovito saniralo stanje, a se je odločilo drugače
“Za učinkovitost pravne države in varstvo temeljnih ustavnih pravic ima to izredno negativne posledice, da o nepotrebnem finančnem bremenu, ki ga ima to za davkoplačevalce, niti ne govorimo. Če pa bi Ustavno sodišče pazljivo uporabilo svojo diskrecijo in z enim hitrim rezom (vsebinsko odločitvijo o tako precedenčni zadevi) razrešilo vse tovrstne primere, bi s tem poleg obvarovanja pravic tudi pomembno razbremenilo sodne postopke,” je prepričan Jaklič.

Odločitev Ustavnega sodišča si lahko v celoti skupaj z odklonilnimi ločenimi mnenji preberete TUKAJ.

Ivan Šokić

 • svatne

  Isto slovenskov ustavno sodišče pa je leta 1993 znalo ukrepati espresno, ko ne le, da nobeno pravno sredstvo še ni bilo izkoriščeno, marveč pobudnik niti ni izkazal pravnega interesa (je bil pa političen interes v oči bijoč!), ko je izničilo ustavno in z zakonom utemeljeno avtonomijo izvoljenega poslanca, predstavnika vsega ljudstva. Eden od tistih ustavnih sodnikov je kasneje celo javno objavil, da “so pretiravali”… Ne le, da so “pretiravali”, iz komaj vzpostavljenega demokratičnega parlamenta so naredili znova “kardeljansko” karikaturo – delegatsko skupščino ubogljivih dvigovalcev (rok) in uničili Slovenijo.

  • joza joza13

   Povej še, za kateri primer gre – ne spomnim se.

   • svatne

    Likvidirali so zakon o poslancih, ki je zagotavljal avtonomijo pri odločanju.

    • Janko Gedlicka

     Kje bi se dalo o tem kaj več prebrati?

     • svatne

      Odločbe US !

 • Janez Novak

  Mogoče pa preveč pričakujemo od ljudi, ki so karierno v glavnem odvisni od Velikega Brata.

 • xtc

  Kako so “cenjeni” SLO sodniki in politiki po EU lepo vidimo ob zadnjem dogodku okrog Pavlihe in še bomo videliob ignoriranju Xarchija itd.

 • Gilbert Beko

  Nevarno je!Lahko se ti ptica na glavo poserje,lahko pa bombo na glavo dobiš!Zato jedrska podmornica pljuje,katera ni sama sebi namen!

 • Antonius

  Ustavno sodišče?!
  Saj je že odcvetela politikantka in ponovna sodnica Jasna Murgl v parlamentu povedala, da bodo poskrbeli za politično zanesljive ustavne sodnike. In Pahor je v soglasju z veleizdajalčevo vlado in večino v parlamentu s predlaganimi kandidati poskrbel, da je zasedba na Ustavnem sodišču njihovim željam ustrezna in politično zanesljiva.
  Ko bo Marku Šorliju potekel mandat, bo Klemen Jaklič s svojimi ločenimi mnenji postal osamljen, kot ni bil še nikoli.
  Zna se nam pa zgoditi, da bodo ustavnim sodnikom prepovedali javno objavljati njihova ločena mnenja.
  O nagobčniku ustavnim sodnikom se plete v glavi veleizdajalčevih vlad in levim politikantom.

  • Janko Gedlicka

   Mislim, da bodo takrat tisti ustavni in drugi sodniki, ki so čvrsti v pravičnosti in svobodoljubju, odprtega duha, polni znanja in neupogljive hrbtenice sami kot stranke začeli celo postopek pred ESČP. Se pa lahko zgodi, da naši odločilni udbovci sodb ESČP ne bodo več upoštevali, “če ne bodo prepričljive”, kakor je sicer na spletni strani VS zapisal najverjetneje razvpiti sodnik Đorđevič in kakor so si na VS izmenjavali izkušnje z ruskim “pravo”sodnim vrhom in šerifom Jankovičem.

   • Antonius

    V državi kjer vlada ne spoštuje in ne upošteva sodb Ustavnega sodišča, vlada diktatura.
    Kučanova globoka država je izpolnila pogoj, da se lahko nekaznovano v brk posmehuje celi Sloveniji. Policija ne opravlja del, za kar jo plačujemo, ker je s politiko totalno prestreljena, s tožilstvom in krivosodjem je ista zgodba, vojske pa nimamo, ker je tudi generalštab prestreljen z bivšimi Jugo kadri.
    Pridih demokratičnosti diktature, ki vlada v Sloveniji, dajejo proporcionalne volitve, ki jih itak prek Vučka kontrolira Kučanova globoka država.
    Da se bo Slovencem prižgalo spoznanje v kakšni državi živijo, je zaenkrat kot zgleda, še vedno precej pravljično upanje.

    • Janko Gedlicka

     Ja, vse pa lepo pobarvajo preplačani režimski mediji. Nič bistvenega se od prejšnje “yuge” ni spremenilo.

 • Janko Gedlicka

  Skoraj bi me pobralo do takrat, da sem se “skunštval”, kakšen pomen ima beseda adamanten. Morda je še kdo med bralci, ki tega ni vedel, pa si ni vzel časa, da bi se “skunštval”. Na kratko: “trdno kot diamant”.
  Je pa kar špasno, kako se Novi 24 tv dogajajo kar krepki zdrsi v slovenščini, kdaj pa kdaj pa “kunštne” besede, da se človeku zvrti.
  Me pa resnično veseli, da je bil Ddr. Jaklič v svojem stališcu ADAMANTEN.

 • Borut Stari

  Mene zanima ali po Drnovšku in propadu SFRJ v samostojni Sloveniji še obstaja tajni Uradni list? Ker v državi vlada oblast tovarišijske oligarhije je verjetnost velika.

 • Olga101

  Slovenija s pomočjo skorumpiranega krivosodja in njegovo zlizanostjo s politiko postaja mafijska država! Tudi ustavno sodisce, ki je bilo branik demokracije, bi levičarji (prebarvani komunisti, saj Slovenija nima levice) radi ukrojili po svoje in uzakonili laž in kršenje clovekovih pravic!?? Zato vsa čast trem ustavnim sodnikom za njihovo pokončno držo in strokovnost!

 • Janez Kepic-Kern

  ZA ODDIH OD TEŽKE TEME.
  ALI IMA KDO OD VAS BEROČIH KAKO MNENJE ALI REALNO INFO
  O SPODNJEM !?

  MEDICINSKI ČUDEŽ ?
  V
  ZVEZI Z EX T.I. MARŠALOM TITOM ?
  ALI KAJ ?
  ŠE VEDNO MI NI JASNO,
  KAKO JE LAHKO
  – TISTA DOMNEVNA “TITOVA” MAMA – MARIJA BROZ !
  ZMOGLA

  1. NAJPREJ RODITI – LETA 1892 – NA DUNAJU – FRANZA BROZA !
  NATO PA ŠE
  ISTEGA LETA 1892

  2. MAJA 1892. LETA – ŠE – JOSIPA BROZA T.I “MARŠALA TITA !?
  RES
  ČUDNO: poglejte na moj e-portal “SLOVENIANA” L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  P.S.
  Skrivnostni dokument, skrivnostnega rojstva Mariji Broz – otroka Franza Broza, leta 1892 na Dunaju.

  Citat vira: Momčilo JOKIĆ, TAJNI DOSIJE, Josip Broz” – Prva izdaja; Kragujevac, Nova svijetlost 1992, str.: 145

  Pojasnilo: Kopija izpisa iz knjige rojstev leta 1892 na Dunaju, se nahaja na 145. strani, citirane knjige.

  CITATNO vam vsem beročim iz knjige: “TAJNI DOSIJE, Josip Broz” – Prva izdaja; Kragujevac, Nova svijetlost 1992, kosovskega Srba, intelektualca in raziskovalca, gospoda Momčila JOKIĆA, podajam kopijo nenavadnega izpiska iz knjige rojenih na Dunaju, leta 1892.

  Na kopiji tega izpiska piše, da je 1892 leta na Dunaju Marija Broz rodila otroka z imenom Franz Broz.

  Iz raznih drugih virov je znano, da je Marija Broz – Javeršek po uradni verziji biografije Maršala J. B. TITA – Maršalova mati, hodila na Dunaj delati, kot delavka/služkinja k znanim delodajalcem. Ob pregledovanju kopije iz knjige rojenih na Dunaju se nam seveda poraja vprašanje “logistične” narave: KAKO JE MOGLA MARIJA BROZ JAVERŠEK POLEG TEGA, DA JE 1892. LETA NA DUNAJU RODILA OTROKA FRANZA BROZA – V KUMROVCU, MAJA 1892 (V ISTEM LETU) RODITI ŠE T.I. MARŠALA – JOSIPA BROZA?!

  Vprašanje ni šaljivo,

  ker je bil t.i. MARŠAL JOSIP BROZ TITO pomembna javna oseba trajnega pomena naj bo zgoraj navedena “zagonetka” – predlagam/o, da to zagonetko strokovno in verodostojno razrešijo kar uradne službe, države R. Slovenije pooblaščene za ugotavljanje identiteto oseb.

  L.R. Janez Kepic-Kern, odgovorni urednik in lastnik “SLOVENIANA” edicij.
  P.S.
  “SLOVENIANA”- MOJ KAR OK E-PORTAL

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!