fbpx

[Video] Raziskava: Velika večina podpira spremembe, ki omogočajo prihod platform, kakršna je Uber

Foto: Pixabay

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje novo zakonodajo, ki bi urejala oziroma modernizirala obstoječe taksi storitve in med drugim tudi lažje poslovanje med ponudniki in povpraševalci. Medtem ko med ponudniki taksi storitev vlada nekaj nasprotovanja predlagani zakonodaji, pa je na strani povpraševanja vedno večja podpora prihodu aplikacije, kot je Uber. Tovrstne storitve bi omogočile cenejše prevoze za uporabnike, možnost kartičnega plačevanja, vnaprej znan znesek vožnje, nadzor nad prihodom taksija in transparentnost pri obračunu davkov. Večina vprašanih v anketi podpira prihod spletne platforme in meni, da so vsaj enkrat preplačali obstoječe storitve taksija oziroma so pri vožnji zaznali kakšno drugo težavo.  

Na dogodku z naslovom “Si Slovenci želijo digitalne mobilnosti?” so bili predstavljeni izsledki javnomnenjske raziskave, ki jo je za družbo za AV Living Lab izvedla agencija Valicon. Raziskava je pokazala, da kar 69 odstotkov vprašanih podpira spremembo zakonodaje, ki zagotavlja večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij, kakršna je denimo Uber.

Predstavitvi raziskave je sledila okrogla miza z gosti, med katerimi je bil tudi minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec. Minister je prepričan, da ministrstvo za infrastrukturo s spremembami Zakona o prevozih v cestnem prometu, dela pomembne korake k digitalizaciji in modernizaciji, a tudi preglednosti, boljši dostopnosti in večji kakovosti področja taksi prevozov.

Večina vprašanih navaja pogoste kršitve taksistov  pri opravljanju storitev
Pri vprašanjih o zadovoljstvu s trenutnim stanjem na področju taksi storitev je več kot polovica vprašanih (52 odstotkov) mnenja, da pogosto prihaja do preplačila storitev, še nekaj več, 57 odstotkov, pa se strinja s trditvijo, da se turistom in tujim gostom pogosto zaračunava višje cene taksi storitev kot domačinom. Podobno 40 odstotkov vprašanih ocenjuje, da pogosto prihaja do situacij, ko jih taksist vozi po daljši poti, da se vožnja pogosto zaračuna brez računa, pa jih meni 31 odstotkov. Tretjina tudi meni, da pogosto prihaja do situacij, ko ni omogočeno brezstično oziroma kartično plačevanje.

91 odstotkov vprašanih tudi trdi, da bi bilo zanje pomembno, da so vnaprej seznanjeni s ceno vožnje in časom prihoda taksija, 75 odstotkov bi vnaprej želeli vedeti trajanje vožnje, 71 odstotkom pa se zdi pomembno vnaprej poznati tudi točen potek vožnje. Minister Vrtovec poudarja, da bi takšne storitve razbremenile plačilo preko kartice ali aplikacije brez iskanja drobiža, cena vožnje bi bila vnaprej znana, prav tako pa bi lahko dosegli večjo transparentnost pri izdaji računov in manjšo utajitev davkov.

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na digitalizacijo na področju taksi storitev ter uporabo aplikacij, je opazna visoka podpora vprašanih. Možnost plačila taksi storitve prek aplikacije, kot pomembno ali zelo pomembno ocenjuje 65 odstotkov vprašanih, možnost naročanja storitve prek aplikacije pa 58 odstotkov. 74 odstotkov vprašanih bi verjetno uporabljalo mobilne aplikacije na področju taksi storitev v Sloveniji. V Valiconu so anketirance spraševali tudi po odnosu do napovedanih sprememb na področju taksi prevozov. Kar 83 odstotkov vprašanih podpira možnost uporabe aplikacij za določanje cene taksi storitve, 69 odstotkov pa je mnenja, da je sprememba zakonodaje, ki bi zagotovila večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij, potrebna.

Večina Uber ali Bolt pozna že iz tujine in so z njihovimi storitvami zelo zadovoljni (Foto: Facebook)

Na vprašanje, kako bi prihod v tujini uveljavljenih mobilnih aplikacij na področju taksi prevozov vplival na preglednost plačevanja, jih 63 odstotkov vprašanih meni, da pozitivno. Podoben odstotek, 57 odstotkov, jih ocenjuje, da bi prihod uveljavljenih mobilnih aplikacij pozitivno vplival na kakovost storitve na področju taksi prevozov oziroma na stopnjo digitaliziranosti storitve (68 odstotkov vprašanih). Skoraj četrtina vprašanih (24 odstotkov) je v tujini že uporabila aplikacijo, kot je Uber, pri čemer je velika večina, 79 odstotkov, izkušnjo opisala kot pozitivno.

Vrtovec si v prihodnosti želi več zelenih tehnologij na področju infrastrukture

Velik potencial se kaže tudi v vpeljavi aplikacij na področju multimodalnosti. Večina, 81 odstotkov vprašanih, bi tako verjetno uporabljala enotno aplikacijo, ki bi omogočala kombiniranje in plačevanje različnih oblik prevozov od točke A do B (javni potniški promet, taksi storitve, car-sharing, mestno kolo …). Raziskava še kaže, da bi se zaradi boljše kakovosti in dostopnosti taksi storitev v povezavi z javnim prometom in ostalimi oblikami deljene mobilnosti, kot so car-sharing in mestno kolo, več kot polovica (58 odstotkov) do neke mere odpovedala uporabi avtomobila. Ministrov cilj je, da bi posamezniki v prihodnje manj uporabljali avtomobile in več cenejše taksi službe, ki bi vozile bodisi na elektriko, bodisi na vodik s čemer bi zmanjšali emisije v mestih.

Električni avtomobil znamke Tesla. (Foto: Pixabay)

Predstavitvi raziskave je sledila razprava, na kateri so bili gosti Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo Republike Slovenije, Lucija Živa Sajevec, direktorica družbe AMZS, Marko Grobelnik, slovenski digitalni glasnik in raziskovalec na področju umetne inteligence z Instituta Jožef Stefan ter Andraž Zorko, direktor in partner v družbi Valicon.

Vrtovcu se zdi nepredstavljivo, da se moramo v letu 2021 boriti za digitalizacijo storitev in napredek
Vrtovec je poudaril, da na ministrstvu s predlaganimi zakonskimi spremembami, predvsem modernizirajo zastarel sistem, cilj sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu pa je omogočiti boljšo storitev na področju taksi prevozov. “Da se moramo leta 2021 boriti, da omogočimo pogoje za digitalizacijo, se mi zdi nepredstavljivo. Pri pripravi zakonskih sprememb smo se na ministrstvu zgledovali po razvitih in digitalno naprednih državah, vključno z Estonijo, pogledali pa smo tudi izkušnje bližnjih držav, denimo Hrvaške. Povsod so podobne spremembe prinesle boljšo storitev, predvsem pa večje zadovoljstvo uporabnikov.” Prepričan je, da bo politika prisluhnila državljanom in omogočila pogoje za boljšo, sodobnejšo storitev na področju mobilnosti.

Lucija Živa Sajevec, direktorica družbe AMZS, je v nadaljevanju predstavila vlogo AMZS v na področju digitalizacije mobilnosti. Po njenem bo v prihodnje vloga AMZS osredotočena na usmerjanje, obveščanje in predvsem pomoč udeležencem v prometu. Priča smo “transformaciji na področju mobilnosti” in tudi AMZS razvija novo aplikacijo, ki bo omogočala integracijo raznovrstnih mobilnostnih rešitev, torej bo uporabnikom omogočala ravno to, o čemer je tekel pogovor na dogodku.

Direktorica AMZS Lucija Živa Sajevec (Foto: Posnetek zaslona)

O digitalizaciji je spregovoril tudi slovenski digitalni glasnik in raziskovalec na področju umetne inteligence z Instituta Jožef Stefan, Marko Grobelnik. Poudarja, da je strah pred digitalizacijo v zadnjih desetletjih sicer konstanta, a se strah zmanjšuje. Glede platformne ekonomije, o kateri je govora tako na področju turizma, kot tudi mobilnosti, pa je prepričan, da je preglednejša za vse strani: “V primeru mobilnosti to pomeni, da bo preglednejše za uporabnike, voznike in državo.”

dr. Marko Grobelnik iz Inštituta Jožef Stefan (Foto: STA)

Andraž Zorko pa je opozoril predvsem na zanimivost, ki se je pokazala v raziskavi, in sicer tisti, ki so storitev že uporabljali v tujini, do nje izražajo večjo naklonjenost: “Še bolj kot sami odstotki podpore sodobnim rešitvam in digitalnim platformam v javnem prevozu je zgovorna razlika med tistimi, ki že imajo izkušnje z naprednimi platformami iz tujine, in tistimi, ki tega nimajo – naklonjenost oziroma podpora sta v primeru izkušnje še višji, v nekaterih pogledih občutno višji. Izkušnja je torej očitno pozitivna.”

V Dobri državi opozarjajo na ustrezno ureditev zakonodaje, spoštovanje standardov in zaščito zaposlenih
“Spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bi omogočile enostavnejše spletne storitve na področju prevozov bi bile dobrodošle, če bi se najprej lotile ustrezne ureditve obstoječih taxi služb, spoštovanje standardov, kakovosti in zaščite zaposlenih,” meni predsednik stranke Dobra država Bojan Dobovšek. Boji se, da je edini cilj predlagane novele zakona, ustvarjanje pogojev za prihod spletne aplikacije, denimo Uberja, a Vrtovec zagotavlja, da gre za širšo ureditev obstoječega sistema. Dobovšek v nadaljevanju meni, da te spremembe same po sebi niso sporne, če zagotavljajo enakopravne pogoje za vse izvajalce na trgu prevoznih storitev, varstvo potrošnikov in zavarovanje izvajalcev storitev, zaposlenih.

Foto: iStock

Vrtovec poudarja, da bodo pogoji za vse enaki, kar pomeni, da bi morali vozniki biti plačani enako. “Prav tako se bo tudi v prihodnje strogo spoštovala delavnopravna zakonodaja, kršitelje pa bodo morali kaznovati za to pristojni organi. Kot mi je znano, je večina taksi prevoznikov že danes samozaposlenih, s spremembo zakona pa jim bomo kvečjemu odprli nove možnosti pridobivanja uporabnikov in s tem tudi dodatnih prihodkov,” je pojasnil.

Sara Rančigaj