fbpx

Minister Mramor na Ekonomski fakulteti z dodatkom za stalno pripravljenost. Komu je bil na razpolago ponoči?

Finančni minister Dušan Mramor (foto: STA)

Poslanska skupina SDS opozarja, da je bil inšpektorat na začetku leta seznanjen, da si je enajst fakultet ljubljanske univerze izplačevalo – in si po nekaterih podatkih še vedno izplačuje – dodatek za stalno pripravljenost. Ljubljanski študenti pa ugotavljajo, da so mlajši profesorji  v večji “pripravljenosti” od starejših. Nekateri bi že res morali vstati s svojih stolčkov in kateder ter jih prepustiti novim generacijam.

Poslanska skupina SDS je na predsednico Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino Mirjam Bon Klanjšček in na predsednika Komisije za nadzor javnih financ mag. Andreja Širclja naslovila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Komisije za nadzor javnih financ zaradi spornega izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost na ljubljanskih fakultetah.

Pobudo za nadzor je v začetku leta sicer dalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je pregledalo letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2013 in pri tem zasledilo, da so pri posameznih članicah odgovorne osebe odredile in izplačevale dodatek za stalno pripravljenost.

Poslanska skupina SDS uvodoma navaja, da si je devet fakultet med letoma 2012 in 2014 izplačalo slabih 600 tisoč evrov dodatka za stalno pripravljenost. Od tega 150 tisoč samo Ekonomska fakulteta.

Tako je ugotovil Inšpektorat za javni sektor, ki je pod drobnogled vzel Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Ekonomsko fakulteto, Filozofsko fakulteto, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za šport, Fakulteto za matematiko in fiziko, Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in matematiko ter Fakulteto za socialno delo. Vse omenjene fakultete so podale tudi ugovor na zapisnik inšpektorata, ki je med drugim tudi ugotovil, da sta Medicinska in Veterinarska fakulteta dodatek izplačevali zakonito.

In kaj o stalni pripravljenosti na ljubljanski fakultetah povedo njihovi študenti in študentke:

Študentka 3. letnika FDV, Ljubljana: “Odzivnost profesorjev je zelo različna. Mlajši profesorji so bolj ažurni, na elektronsko pošto običajno odgovorijo še isti dan, starejši potrebujejo vsaj en teden ali pa sploh ne odgovorijo. Na telefonski številki svojega kabineta ponavadi niso dosegljivi.”
Absolvent Fakultete za šport, Ljubljana: “Profesorji so različno odzivni; nekateri na elektronsko pošto odgovorijo v nekaj urah, drugi pa potrebujejo več dni. Izpostavil bi dobro izkušnjo s profesorico, ki sem ji pisal v nedeljo zjutraj, ker sem nujno potreboval določeno gradivo, in že za kosilo sem imel vse informacije v spletnem nabiralniku.”
Študent Ekonomske fakultete v Ljubljani, podiplomski študij: “Večinoma imam dobre izkušnje z asistenti in profesorji, se je pa v teh letih zgodilo, da sem spoznal tudi kakšne posebneže, ki odstopajo od večine. Eden od profesorjev, že precej v letih, je bil asistent, pa ni bilo nič kaj dosti od njega. Fino bi bilo, če bi mlajši asistenti, ki se res trudijo in so vedno pripravljeni pomagati, dobili možnost, da bi redno predavali, tisti, ki “komaj hodijo in govorijo”, pa bi se res že lahko upokojili.”

Koliko dodatka sta prejela za “stanje pripravljenosti” ministrica in minister?
Poslanska skupina SDS navaja, da naj bi po nekaterih podatkih kar 60 zaposlenih na Ekonomski fakulteti (večinoma profesorjev) prejemalo dodatek za stalno pripravljenost, tovrstnega dodatka pa je bilo izplačanega za 150 tisoč evrov. Med prejemniki dodatka naj bi bila tudi sedanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič in minister za finance, dr. Dušan Mramor. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo naj bi v letu 2013 izplačali slabih 42 tisoč evrov dodatka za stalno pripravljenost.

Zastavili smo jima sledeča vprašanja:
1. Kdaj in koliko časa ste dobivali dodatek za pripravljenost na Ekonomski fakulteti?
2. Na kateri (zakonski) podlagi ste prejemali dodatek?
3. Kolikokrat vas je fakulteta angažirala sredi noči, med prazniki ali v nedeljo, da ste se morali odzvati in biti v pripravljenosti?
4. Kaj natančno ste delali, kadar ste opravljali delo, za katerega ste bili plačani, ker ste bili v pripravljenosti?
5. Kakšen je celoten znesek (do današnjega dne), ki ste ga prejeli za to, da ste bili v stalni pripravljenosti?
Na odgovore še čakamo …

Na Filozofski fakulteti že vračajo denar
Poslanska skupina SDS izpostavlja dogajanje na Filozofski fakulteti, kjer so desetim posameznikov v letu 2013 izplačali 33. 500 evrov, kjer pa jih zaposleni, v nasprotju z ostalimi članicami, že vračajo. Fakulteta za družbene vede je tovrstnega dodatka izplačala v višini dobrih 11 tisoč evrov. Deležno pa ga je bilo osem posameznikov. Na omenjeni fakulteti se branijo z besedami, da je bilo izplačevanje dodatka usklajeno z nalogami in obveznostmi delovnih mest, ki se nanašajo na stalno dosegljivost in hitro odzivnost ter izvedbo izrednih nalog. Ponovno se lahko vprašamo, zakaj je na fakultetah tako nujno potrebno dežuranje.

Škoda, ki so jo utrpeli davkoplačevalci, je velika
Poslanska skupina SDS izpostavlja sklep, ki ga je fakultetam izdal minister za javno upravo Boris Koprivnikar, da za odrejanje stalne pripravljenosti ne obstajajo niti formalni niti vsebinski razlogi, zato bodo morale fakultete denar vračati. Zakon pa na tem mestu določa, da se preveč izplačane plače vrne le za zadnjih deset mesecev pred prenehanjem izplačevanja višje plače. Zato predlagatelji menijo, da je potrebno ugotoviti smiselnost in potrebnost takšne določbe predvsem z vidika vračila škode, ki so jo utrpeli davkoplačevalci zaradi nezakonitega izplačevanja previsokih plač, in z vidika večje odgovornosti javnih uslužbencev in funkcionarjev za kršenje zakonov in predpisov.

Zakon o visokem šolstvu tovrstnega dodatka ne pozna
Poslanska skupina SDS še opozarja, da Zakon o visokem šolstvu tovrstnega dodatka sploh ne pozna. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju pa določa le, da ta dodatek, tako kot nekateri drugi, javnim uslužbencem pripada samo za delo v manj ugodnem času. Stalna pripravljenost mora biti tudi pisno odrejena, pomeni pa dosegljivost javnega uslužbenca zaradi potrebe prihoda na delo izven njegovega delovnega časa. Ker profesorji na fakultetah ne opravljajo del, ki bi bila neodložljiva v smislu reševanja človeških življenj, in pri njih ni potrebe za prihod na delo izven delovnega časa (razen profesorjev na Medicinski in Veterinarski fakulteti), po njihovem mnenju dodatki za stalno pripravljenost za njih niso potrebni.

Poslanke in poslanci SDS omenjenima odboru in komisiji predlagajo, da po končani razpravi sprejmeta naslednje sklepe:

1.      Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Komisija za nadzor javnih financ pozivata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma Ministrstvo za javno upravo, da v roku sedmih dni od dneva sprejetja tega sklepa javno objavita osebe, katere so nezakonito prejele dodatek za stalno pripravljenost, in višino tega dodatka po posameznih osebah.

2.      Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Komisija za nadzor javnih financ nalagata Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da proti odgovornim osebam, ki so odobrile nezakonito izplačevanje  dodatka za stalno pripravljenost, sproži ustrezne disciplinske postopke.

3.      Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Komisija za nadzor javnih financ nalagata Ministrstvu za javno upravo, da v roku 3 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa pripravi spremembo zakonodaje, s katero se bo določilo vračilo vseh nezakonito izplačanih prejemkov javnim uslužbencev oziroma funkcionarjem, zagotovilo večjo odgovornost za kršitve zakonov in predpisov ter preprečilo zlorabe v prihodnosti. 

V. V.