fbpx

Ljudstvo se je izjasnilo: Kršitelje ukrepov je potrebno kaznovati!

Foto: Twitter

Kar 78,8 odstotka vprašanih meni, da bi morali kaznovati kršitelje ukrepov za omejevanje širjenja epidemije covid-19. V primerjavi s prejšnjim merjenjem je padlo število tistih, ki menijo, da kršiteljev ni potrebno kaznovati.

Podjetje Parsifal je med 7. in 9. decembrom izvajala javnomnenjsko raziskavo o podpori kaznovanja kršiteljev omejevalnih ukrepov in prišla do zanimivih ugotovitev.

Kar 78,8 odstotka vprašanih meni, da bi morali kaznovati kršitelje ukrepov za omejevanje širjenja epidemije covid-19, od tega jih je 42,1 odstotka vprašanih za dosledno kaznovanje kršiteljev, 36,7 odstotka anketirancev pa podpira kaznovanje z določenimi izjemami. Le 18,8 odstotka Slovencev je proti vsakršnemu kaznovanju, 2,5 odstotka vprašanih pa se jih ni izjasnilo.

V primerjavi z oktobrsko anketo je delež tisti, ki podpirajo strogo kaznovanje padel za okoli 5 odstotkov, se je pa občutno povečal (za 10,6 odstotnih točk) delež tistih, ki so za kaznovanje z nekaterimi izjemami. Prav tako je padel delež zagovornikov nekaznovanja in sicer iz 24,7 na 18, 8 odstotka.

Spomnimo, da je v delu opozicije, medijev in socialnih omrežjih potekala intenzivna kampanja proti spoštovanju ukrepov, kar se danes kaže v velikem številu okužb in umrlih. Kljub veljavnim vladnim ukrepom krivulje še vedno nismo uspeli obrniti navzdol, saj je dovolj manjši delež tistih, ki ukrepov ne spoštujejo, da se virus širi naprej.

Zlatan Čordić (Foto: STA)

Sara Kovač