Luksuzna ljubljanska soseska Bellevue Living: Dolgovi, hipoteke in terjatve

Foto: Bellevue Living

Podjetje Bellevue Living d.o.o., ki gradi ob Celovški cesti v Ljubljani luksuzno sosesko z istim imenom, se je očitno znašlo v hudih finančnih težavah. Glavni izvajalec gradbenih del, družba CGP d.d., ki ji Bellevue Living d.d. dolguje skoraj 3,5 milijona evrov, je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložil predlog za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve, ob tem so ugotovili, da so nad nepremičninami že vpisane hipoteke, ki dolžniku onemogočajo razpolaganje z njimi.

Čeprav so se v zahteven projekt izgradnje stanovanjsko-poslovnega kompleksa podali brez  posebnih referenc, so v podjetju Bellevue Living ob začetku gradnje leta 2020 obljubljali, da ga bodo zaključili v 18 mesecih, do septembra 2021. V dveh 16-nadstropnih stolpnicah z več kot 70 stanovanji, je po začetnih ocenah kvadratni meter stanovanja stal 4.000 evrov; cena najmanjših 2-sobnih stanovanj v izmeri do 50 kvadratnih se je po napovedih gibala od dobrih 200.000 evrov naprej, 4-sobnih od 386.000 evrov naprej, poleg tega pa je bilo kupcem na voljo tudi 10 terasnih hiš, ki naj bi bile na prodaj po ceni od 686.800 evrov.

Otvoritve se je udeležil tudi Zoran Janković
Direktor družbe Jascha Popovic je ob slavnostni otvoritvi gradnje, ki se jo je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, napovedoval, da bi se kupci lahko vselili že konec leta 2021.  Danes se zdi, da se z luksuznim projektom hudo zapleta, saj naj bi bilo podjetje zelo zadolženo in plačilno nesposobno; gradnja še ni zaključena, kupci, ki so svoja stanovanja najprej rezervirali s plačilom are, stanovanj še niso prejeli.

bellevue1

Župan Zoran Janković in Jascha Popovic (v sredini).

Po naših neuradnih informacijah je družba CGP d.d. na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila predlog za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve, ker naj bi ji podjetje Bellevue Living dolgovalo skoraj 3,5 milijona evrov (brez DDV). CGP je gradbena dela zaključilo konec maja 2022, Bellevue Living pa gradbenemu podjetju od junija 2022 ni izvedel več nobenega plačila, saj naj bi po vsej verjetnosti zašel v finančne težave. Iz izvedenskega poročila je razvidno, da naj bi dolgovi podjetja konec leta 2021 presegli 22, 4 milijona evrov. Finančni dolg naj bi izviral večji del od slovenske poslovne banke – neuradno gre za NLB d.d., ki pa pojasnil ne daje.

Financiranje je bilo zagotovljeno s strani “slovenske banke”
Družba CGP d.d. na vprašanje, zakaj so se odločili sodelovati pri gradnji soseske Bellevue Living glede na investitorja, ki ni imel referenc, in kakšna jamstva so imeli, da je finančna konstrukcija projekta takšna, da omogoča izvedbo investicije, pojasnjuje: “Družba CGP d.d. je, tako kot v vseh primerih, tudi v primeru Bellevue Living izvedla preveritev finančne konstrukcije investitorja Bellevue Living d.o.o. Glede na to, da je bilo financiranje zagotovljeno s strani slovenske banke, ni imela razloga za dvom v finančno konstrukcijo in zmožnost plačila. Zaradi izogibanja plačilu nespornih zapadlih terjatev s strani investitorja pa se je morala poslužiti pravnih sredstev, da je dobila poplačilo večjega dela svojih terjatev,” pravijo danes v CGP d.d..

Na zemljišče vpisano več hipotek; bo sledila kolektivna tožba?
Poročilo izvedenca je opozorilo še na en problem, in sicer, da je na zemljišču nove ljubljanske soseske vpisano več hipotek – ena v višini 20 milijonov evrov in druga 3 milijone evrov, ter predlog za vpis tudi maksimalne hipoteke v znesku 8,3 milijona evrov. Pri tem je zanimivo, da je plombo z dne 12. aprila 2023 sodišče dovolilo vpisati enemu izmed kupcev stanovanj; ta prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine ima tudi  takojšnje učinkovanje. Vprašanje je, ali odločitev sodišča ne pomeni tudi precedensa za druge kupce, ki so svoja stanovanja zaarali, potem pa ni prišlo do dokončanja dogovora in niso mogli do svojih stanovanj. Po nekaterih informacijah naj bil obstajala možnost kolektivne tožbe zoper investitorja zaradi neizpolnitve dogovora.

Na večino vprašanj ne odgovarjajo
Da bi preverili, kaj se v resnici dogaja, smo na družbo Bellevue Living naslovili več vprašanj. Odgovori, ki smo jih prejeli, so zelo skopi. Kot zatrjujejo, je prodaja stanovanj odlična. Predstavnica podjetja Sonja Litaj je zapisala: “Soseska Bellevue Living je v zaključni fazi, prodaja je odlična, prav tako pa še vedno dobivamo povpraševanja po nakupu nepremičnin. S kupci imamo sklenjene pogodbe in smo jim na voljo za morebitna pojasnila.”

Vprašali smo jih tudi, kako je podjetje poslovalo v 2022 in ali je saniralo poslovno izgubo iz 2021. Na vprašanja ne odgovarjajo. “Ne vidimo smisla v razkrivanju finančnih podatkov, saj ne gre za investicijo z davkoplačevalskim denarjem, dejstvo pa je, da podjetje posluje v skladu s predpisano zakonodajo in ni pred stečajem kot napačno navajate.” Na vprašanje, koliko znašajo krediti, ki so jih pri bankah najeli za gradnjo, in ali so zavarovani s hipotekami, ne odgovarjajo. Tudi na vprašanje, koliko are/predujmov so ob podpisu pogodb pobrali od kupcev stanovanj, ni odgovora.  S predajo stanovanj zamujajo pol leta. Kako to rešujejo s kupci stanovanj, ki so že računali na vselitev, ni znano. Kaj bo s hipotekami bank v primeru, če sodišče prizna vsem kupcem, ki so vplačali aro, pravico za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ter jih torej tretira kot lastnike nepremičnin, prav tako niso pojasnili.

V MOK o zapletih z Bellevue Living ne vedo nič
Mestna občina Ljubljana zatrjuje, da ni seznanjena s težavami, s katerimi naj bi se srečevali pri izgradnji soseske Bellevue Living. V kabinetu župana Zorana Jankovića pojasnjujejo, da MOL ne razpolaga s podatkom o dokončanju projekta, prav tako ne, v kakšni finančni kondiciji so zasebni investitorji. “Seveda obžalujemo, če so vaše trditve resnične in je prišlo do oškodovanja morebitnih kupcev,” so zapisali in še: “Glede na to, da MOL ni partner v predmetnem projektu, tudi ne more vplivati in sodelovati v pogodbenih razmerjih med deležniki in enako velja za morebitne sodne postopke, v katerih bodo udeleženi kupci stanovanj ter investitor.” Na vprašanje, ali MOL razpolaga s podatkom, kdaj bo gradnja soseske Bellevue Living končana in stanovanja ter poslovni prostori predani kupcem, pa niso odgovorili.

Družba CGP d.d. naj bi po naših podatkih na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila predlog za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve, ker naj bi ji podjetje Bellevue Living dolgovalo skoraj 3,5 milijona evrov (brez DDV).  Iz izvedenskega poročila je razvidno, da naj bi dolgovi podjetja konec leta 2021 presegli 22, 4 mio evrov, večinoma gre za bančne kredite, pri tem se omenja NLB d.d. Na zemljišču nove ljubljanske soseske je vpisano tudi več hipotek, napovedana naj bi bila tudi kolektivna tožba kupcev zoper investitorja zaradi neizpolnitve dogovora. Družba Bellevue Living na vprašanja ne odgovarja; kot pravijo, ne vidijo smisla v razkrivanju finančnih podatkov, tudi NLB d.d. na vprašanja o tako visoki kreditni izpostavljenosti ne odgovarja

Andrej Žitnik