fbpx

Masleša opravil pravosodni izpit ekspresno hitro – le leto dni po koncu študija, kar ni bila redna praksa

Vrhovni sodnik Branko Masleša (Foto: STA)

“Približno v istem času kot Masleša, sem tudi jaz služil enoletni vojni rok. Nekaj mesecev tega roka sem prestajal kot pravnik v kasarni. To naj bi mi šteli v dvoletni staž za morebitni državni pravosodni izpit, ki pa se ga ni dalo opraviti v JLA,” je sporočil pravnik in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo Marko Štrovs. Siol je namreč od vrhovnega sodišča pridobil potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu Branka Masleše, ki je izpit opravil le kakšno leto po opravljenem študiju – v času ko naj bi načeloma v Zadru služil vojaški rok –  prav tako v BiH. Smo torej že kaj bližje resnici?

Včeraj smo poročali, da je Siol od sarajevske pravne fakultete pridobil potrdilo o pridobljeni diplomi vrhovnega sodnika Branka Masleše. Prav tako so poslali nekakšno kopijo diplome, ki pa je sprožila le še več dvomov – videti je namreč, kot da so jo zelo na hitro in površno naredili šele sedaj. Manjkata podpisa takratnega rektorja in dekana – kar bi se še nekako dalo razumeti, če gre le za kopijo diplomske listine oziroma za izpis iz evidence. Če je diploma na primer izgubljena, ima fakulteta pristojnost, da naknadno izda kopijo. A dvomov nista vzbudila le manjkajoča podpisa, pač pa tudi manjkajoči žig, nenavaden font, manjkajoči grb SFRJ in še kaj. Čeprav je pravna fakulteta zapisala, da je študij Masleše trajal štiri leta, tudi to še ni povsem potrjeno – videti je namreč, kot da je morda pridobil zgolj strokovni naziv. Na starih študijih je namreč obstajala 1. stopnja, ki je bila nekoč višješolska izobrazba in je trajala dve leti. “Tako še vedno nimamo odgovora, ali je Masleša končal visoko strokovno ali visoko smer – dekanica v dopisu pravi visoko strokovno, torej prvo stopnjo, s katero ne moreš biti niti državni sekretar,” je komentiral Tomaž Štih.

Medtem je Siol pridobil še en dokument, in sicer diplomo ter potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu Masleše, ki so ju poslali z vrhovnega sodišča. To različico diplome sta za razliko od tiste, ki so jo poslali s pravne fakultete v Sarajevu, podpisala tako rektor univerze kot tudi dekan fakultete. Žig in vse ostalo, kar smo včeraj našteli, sicer še vedno manjka. Iz dokumenta o pravosodnem izpitu je razvidno, da je Masleša prakso in pravosodni izpit opravil v manj kot letu dni po tem, ko je pridobil naziv diplomirani pravnik. Izpit naj bi opravil prav tako v BiH.

Image

Običajno so sicer morali v Jugoslaviji moški po končani srednji šoli ali študiju najprej odslužiti vojaški rok. Kot smo že poročali, so se na spletu tudi našli podatki, da je Masleša po študiju odšel na služenje vojaškega roka – služil naj bi ga v Zadru – vendar pa so se pojavljale tudi nasprotujoče informacije. Še vedno je torej odprto vprašanje, kako je v pičlem letu opravil dvoletni staž, odslužil vojaški rok in opravil pravosodni izpit – pa čeprav so mu morda eno leto služenja vojske pri stažu odšteli. “Približno v istem času kot Masleša sem tudi jaz služil enoletni vojni rok. Nekaj mesecev tega roka sem prestajal kot pravnik v kasarni. To naj bi mi šteli v dvoletni staž za morebitni državni pravosodni izpit, ki pa se ga ni dalo opraviti v JLA,” je sporočil Marko Štrovs, ki je dodal tudi potrdilo o pravniški praksi med služenjem vojaškega roka v JLA.

pravosodni Masleša

Še vedno ni jasno, katero stopnjo izobrazbe je pridobil Masleša
Kaj dejansko pomeni končan študij “visoke spreme” na fakulteti v Sarajevu? Z vprašanji glede stopnje izobrazbe smo se sicer že pred časom obrnili na tamkajšnjo pravno fakulteto, odgovora nismo prejeli. Niso nam odgovorili niti na to, katere študijske programe so imel v tistih letih sploh na voljo. Podobno se sprašujejo tudi ostali mediji, saj se pojavlja več interpretacij, kaj naj bi pomenil končan študij “visoke spreme”. Siol je vprašanja glede tega poslal tudi na ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za pravosodje. Pravzaprav bi bil že skrajni čas, da se v povezavi s to temo končno oglasi tudi ministrstvo za pravosodje.

diploma Masleša

Tokrat je diploma tudi podpisana

Sara Bertoncelj