fbpx

Minister Bertoncelj, boste upoštevali prošnjo upokojene invalidke in davčno razbremenili tiste, ki oddajajo premoženje in ki jim ti dohodki predstavljajo osnovo za preživetje?

Upokojenci spadajo med najbolj socialno ogrožene skupine. Na eni strani upokojenski priviligiranci, kot so člani NOB, na drugi strani upokojneci, ki so garali 40 let ali več ter prejemajo od 350 do 500 evrov pokojnine.

“Kot državljanka Slovenije sprašujem, zakaj smo državljani Slovenije s tako nizkimi prejemki, še posebno invalidi, tako prezrti in zapostavljeni, in se nam ne upošteva nobena olajšava lestvica pri dohodku oddajanju premoženja v najem, tako kot pri dohodnini, da bi bili do določenega zneska oproščeni plačila davka? To je s strani vlade neetično in nemoralno, da tako manipulirajo z najrevnejšimi upokojenci, ki prejemamo že tako nizke pokojnine,” je upokojena invalidka in lastnica garsonjere, ki jo oddaja v najem, v pismu zastavila vprašanje finančnemu ministru Andreju Bertonclju.

Poslanka Karmen Furman je na ministra za finance Andreja Bertonclja naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko previsokih davkov na dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Ali nameravajo na ministrstvu za finance na področju obdavčitve kapitalskih dohodkov, predvsem iz naslova oddajanja premoženja v najem, davčno razbremeniti zavezance, ki jim ti dohodki predstavljajo osnovo za preživetje?

Na poslanko Furmanovo se je namreč obrnila upokojenka invalidka, ki je navedla naslednje: “Obračam se na Vas s prošnjo, če lahko zastavite kot poslanka v DZ vprašanje, ki se nanaša na dohodek od oddajanja premoženja v najem (lestvica olajšave). Kot invalidska upokojenka prejemam 392,50 evrov invalidske pokojnine (invalid 1. kategorije). Ker se s tem ne da preživeti, sem v Ljubljani oddala garsonjero (v Ljubljani sem živela cca. 40 let), in se preselila nazaj v domači kraj, Globoko ob Dravinji, občina Poljčane, da si bom izboljšala svoj socialni položaj oz. preživetje. Za oddano garsonjero prejemam najemnino, ki znaša mesečno 300 evrov, vsako leto prijavim dohodek od oddajanja premoženja v najem na FURS (letno 3.600 evrov), za kar moram plačati 810 evrov davka. Kot državljanka Slovenije sprašujem, zakaj smo državljani Slovenije s tako nizkimi prejemki, še posebno invalidi, tako prezrti in zapostavljeni, in se nam ne upošteva nobena olajšava lestvica pri dohodku – oddajanju premoženja v najem, tako kot pri dohodnini, da bi bili do določenega zneska oproščeni plačila davka? To je s strani vlade neetično in nemoralno, da tako manipulirajo z najrevnejšimi upokojenci, ki prejemamo že tako nizke pokojnine. Že tako smo prikrajšani, ker smo invalidi (na raznih področjih), tudi pri invalidski pokojnini. V upanju, da se bodo stvari premaknile v dobrobit najrevnejših upokojencev, ki plačujemo tudi davek od oddajanja premoženja v najem, se Vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.”

Karmen Furman (Foto: SDS)

Furmanova je zares pisala ministru za finance Andreju Bertonclju in ga vprašala naslednje:

1. Ali nameravate na področju obdavčitve kapitalskih dohodkov, predvsem iz naslova oddajanja premoženja v najem, davčno razbremeniti zavezance, ki jim ti dohodki predstavljajo osnovo za preživetje?”

2. Mogoče razmišljate o tem, da bi del dohodkov iz oddajanja premoženja v najem oprostili dohodnine, tako kot velja za dohodke iz naslova obresti (prvih 1000 evrov obresti je oproščeno dohodnine)?

Anita Gužvič