fbpx

Ministra Andrijanič in Jaklitscheva sta se lotila problema vračanja mladih slovenskih izobražencev v domovino

Foto: Vlada RS

Minister Mark Boris Andrijanič in državni sekretar mag. Peter Geršak sta se sestala z ministrico dr. Heleno Jaklitsch in dr. Juretom Leskovcem, kjer so spregovorili o potrebnih spremembah za spodbujanje vračanja slovenskih strokovnjakov v domovino.

Beg mladih možganov v tujino je dolga leta predstavljal enega izjemno perečih problemov naše države, saj zaradi ekonomske situacije ni uspela zadržati mladine, ki se je sicer izobrazila pri nas, vendar je zaradi boljših pogojev zaposlitve, migrirala drugam. Število državljanov, ki so se izselili iz Slovenije, se je po podatkih statističnega urada med letoma 2011 in 2017 več kot podvojilo – s 4005 (2011) na 8384 (2017). Od teh več kot 8000 izseljenih v letu 2017 jih je bila približno tretjina visoko izobražena.

Poleg slabe rodnosti selitve v tujino ustvarjajo negativen prirast prebivalstva, izguba vsakega mladega človeka pa pomeni gospodarsko in nacionalno škodo za državo. Dobra stran odhodov v tujino je sicer pridobivanje dragocenih izkušenj, ki lahko državi izvora pridejo še kako prav, če se bodo mladi vrnili domov in jih bo matična država znala izkoristiti.

Vračanje slovenskih strokovnjakov v domovino je potrebno spodbuditi
To temo so včeraj na sestanku odprli minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič, državni sekretar mag. Peter Geršak, ministrica za Slovence po svetu dr. Helena Jaklitsch in dr. Jure Leskovec. Gre za enega ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo za vzpostavitev globalnega centra, ki bo nudil informacijsko, administrativno in karierno podporo slovenskim strokovnjakom v tujini. Ministra sta se zavzela, da bosta v prihodnosti sistemsko zagotovila sredstva za izobraževalne, raziskovalne in druge aktivnosti, namenjene povezovanju Slovencev v tujini z domovino.

Image

Sara Kovač