fbpx

Ministrica Vraničar Ermanova bo težko upravičila sporno imenovanje Marka Jazbeca na čelo Save Re

Marko Jazbec (foto: STA)

Marko Jazbec je bil pred dnevi imenovan na čelo pozavarovalnice Sava Re, o čemer smo pisali na našem portalu. Največji posamični delničar družbe Sava Re je ravno Slovenski državni holding (SDH), kjer je bil Jazbec prej predsednik uprave, po svojem odstopu pa je bil tam zaposlen. Med delničarji družbe Sava Re najdemo še Republiko Slovenijo in Abanko, ki je prav tako v državnem lastništvu. Glede na to, da se ime Marka Jazbeca v javnosti redno povezuje z nastankom največje bančne luknje v zgodovini Slovenije, odkrivanje krivcev za bančno luknjo pa je ena izmed zavez v koalicijski pogodbi vlade Mira Cerarja, je poslanca Anžeta Logarja zanimalo, ali na Ministrstvu za finance podpirajo imenovanje Marka Jazbeca na čelo družbe Sava Re.

Poslanec Logar je od ministrice Mateje Vraničar Erman zahteval odgovor glede imenovanja spornega Marka Jazbeca in ali bo od predstavnikov SDH, ki so podprli to imenovanje, prav tako zahtevala pojasnila. Po zakonu o zavarovalništvu se za imenovanje člana uprave zavarovalnice zahteva, da je imenovani predvsem ‘oseba dobrega ugleda in integritete’. Glede na vlogo Marka Jazbeca pri nastajanju bančne luknje in glede na odzive dela gospodarstva v času oblastniškega posega Marka Jazbeca v Luki Koper, je poslanec Logar upravičeno spraševal, ali je po mnenju ministrice Marko Jazbec oseba dobrega ugleda in integritete.

Na mestu je tudi vprašanje, kaj bo ministrstvo za finance storilo, če bi bil zoper Marka Jazbeca zaradi morebitne odgovornosti pri nastajanju bančne luknje sprožen predkazenski postopek. V izjavi, ki je obvezna priloga izpolnjenega vprašalnika k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, mora namreč imenovani član uprave izjaviti, da v zvezi z njim ni kazenskih ali predkazenskih postopkov v teku, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini. Prav tako ne sme biti zoper člana vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja. Logarju se zdi smotrno, da bi potemtakem ministrstvo pozvalo vlado, naj kot skupščina od nadzornikov Slovenskega državnega holdinga zahteva sprejem določenih ukrepov. Vprašanje je, za kakšne ukrepe, če sploh, bi se ministrstvo odločilo.

Jazbec s spornim imenovanjem postavljen na stran tožnikov v zadevi izbrisa podrejenih obveznosti
V primeru imenovanja Marka Jazbeca na omenjeni položaj gre za očitno nasprotje interesov, če pa bo Jazbečeva vloga pri nastajanju bančne luknje potrjena, bi bila edina logična poteza Vlade RS, da razreši Nadzorni svet SDH, ki je dal soglasje k spornemu imenovanju. Ministrica za finance to moč ima, saj ona imenuje člane nadzornega odbora. Obstaja tudi sum, da bi lahko prišlo do pritiskov na direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, naj odobri oziroma pospeši izdajo dovoljenja za izvajanje funkcije predsednika uprave družbe Save Re, Logarja pa je zanimalo, kako bi ministrstvo za finance ukrepalo, če bi bilo o tovrstnih pritiskih obveščeno.

Foto: STA.

Foto: STA.

Poslanec stranke SDS se sprašuje tudi, če pri Ministrstvu za finance, ki ga vodi ministrica Mateja Vraničar Erman, zavestno podpirajo nasprotje interesov, saj je Jazbec s tem imenovanjem postal prvi mož tožeče stranke v tožbi družbe Sava Re zoper NLB in DUTB zaradi izbrisa podrejenih obveznosti; Jazbec je seveda nekdanji prvi upravitelj državnega premoženja, kamor spada tudi NLB. Ker je moral biti seznanjen z aktivnostmi NLB za zaščito državnega interesa in davkoplačevalskih sredstev v primeru tožbe lastnikov izbrisanih podrejenih instrumentov, je moral poznati tudi pravno argumentacijo obrambe, kot predsednik uprave družbe Sava Re pa se je zdaj postavil na stran tožnikov, ki izpodbijajo omenjeni odpis podrejenih instrumentov.

Logar od ministrstva za finance želi tudi pojasnilo, kolikšen je znesek, ki ga Marko Jazbec kot predstavnik Sava Re zahteva od NLB in DUTB, in če je ministrstvo za ta namen že rezerviralo sredstva iz svojega proračuna.

M. P., L. S.