fbpx

Ministrstvo za šolstvo v zvezi z indoktrinacijo slovenskih učiteljev o transspolnosti odgovarja: “Proces izbora je za vse prijavitelje potekal pod enakimi pogoji”

Foto: iStock

V četrtek, 26. avgusta 2021, smo na Nova24TV poročali, da je v uradni Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije tudi ideološko obarvana vsebina. Gre za LGBT predavanja, ki so klasificirana kot “profesionalno usposabljanje” in uvrščena v tematski sklop prednostnih tem. Ta predavanja vodita LGBT aktivistični organizaciji Legebitra in Parada ponosa. Z ministrstva za šolstvo so sporočili, da se profesorji “samostojno odločijo za izbor izobraževanj, ki se jih želijo udeležiti v sklopu njihovih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.”

Programi “Osnove LGBT s poudarkom na transspolnosti” aktivistične organizacije Legebitra in “Šola kot varen in vključujoč prostor za LGBTIQ+ mlade” Društva parada ponosa sta po trditvah Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije “ponujeni zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v okviru Programov kariernega razvoja.”

“Pravne podlage za izvedbo programov so opredeljene v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20),” so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje.

Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/2022 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Pri tem so v Službi za odnose z javnostmi Ministrstva za izobraževanje poudarili, da se strokovni delavci in ravnatelji “v skladu s potrebami in interesi po izobraževanju ter v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi samostojno odločijo za izbor izobraževanj, ki se jih želijo udeležiti v sklopu njihovih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.”

Ministrstvo o ključnih vprašanjih molči

Odgovora na vprašanje, zakaj je odkrito ideološka vsebina, ki ji večina staršev v Sloveniji po rezultatih zadnjih dveh referendumov na to temo ni naklonjena, uvrščena v katalog programov nadaljnjega izobraževanja, nismo prejeli. Ravno tako na ministrstvu molčijo glede spornosti, da se pod njihovim okriljem izvajajo programi katerih cilj je načrtna seksualizacija mladoletnih oseb. Ravno tako ni odgovora na vprašanje, ali bo ministrstvo ukrepalo in sporno ideološko obarvano LGBT vsebino odstranilo iz kataloga za šolsko leto 2021/2022.

So se pa zato na ministrstvu za šolstvo pohvalili, da je na podlagi izpolnjevanja razpisnih kriterijev za šolsko leto 2021/22 “ponujenih skupaj kar 551 programov.” Pri tem so poudarili, da je proces izbora za vse prijavitelje potekal pod enakimi pogoji, v skladu z razpisnim pozivom. “Na MIZŠ v fazi prijav in izbora nismo prejeli pritožb. Trenutno prijave na izobraževanja za šolsko leto 2021/22 še potekajo in še niso zaključena.”

V nadaljevanju v celoti objavljamo odziv Službe za odnose z javnostmi ministrstva za šolstvo:

Programi, o katerih sprašujete, so ponujeni zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v okviru Programov kariernega razvoja. Pravne podlage za izvedbo programov so opredeljene v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20). Strokovni delavci in ravnatelji se v skladu s potrebami in interesi po izobraževanju ter v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi samostojno odločijo za izbor izobraževanj, ki se jih želijo udeležiti v sklopu njihovih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Na podlagi izpolnjevanja razpisnih kriterijev je za šolsko leto 2021/22 ponujenih skupaj kar 551 programov. Seznam vseh programov je dostopen na: https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG2122.pdf.

Proces izbora je za vse prijavitelje potekal pod enakimi pogoji, v skladu z razpisnim pozivom. Na MIZŠ v fazi prijav in izbora nismo prejeli pritožb. Trenutno prijave na izobraževanja za šolsko leto 2021/22 še potekajo in še niso zaključena.

Ivan Šokić