MOP: Priporočilo za zaračunavanje stavbnega nadomestila Cerkvi je le “pripomoček”

Nekdanji minister za okolje in prostor Uroš Brežan (Vir: STA)

Občina Postojna in Ilirska Bistrica sta pričeli svojim župnijam zaračunavati stavbno nadomestilo. To je nenavadno, saj ga občine po 59. členu Zakona o stavbnih zemljiščih ne bi smele zaračunavati za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularne predstavništva, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij in – pomembno – za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost. Med občinama in njunima župnijama se je zato vnel boj, v katerem slednji trdita, da občini kršita zakon, ti pa sta prepričani, da sta v zakonu našli luknjo, ki jo lahko izkoristita in župnijam izstavita račun. 

“Luknja v zakonu” se nanaša na odločitev ustavnega sodišča iz 17. septembra 2020, v kateri so ustavni sodniki odločili, da se za presojo o tem, katerim nepremičninam lahko občine zaračunavajo stavbno nadomestilo, uporablja zakon o graditvi objektov. Ta je bil izdan kasneje kot zakon o stavbnih zemljiščih in verskih, vojaških ter še nekaterih drugih objektov in jih ne navaja kot izjem od plačila stavbnega nadomestila.

Zaenkrat ni znano, da bi stavbno nadomestilo svojim župnijam zaračunavala katera druga občina razen omenjenih. Na resornem ministrstvu za okolje in prostor teh podatkov nimajo. Je bilo pa prav omenjeno ministrstvo tisto, ki je občinam poslalo nova priporočila, ki so temeljila prav na zgoraj omenjeni ustavni odločbi iz leta 2020.

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan (Foto: STA)

Sicer ne gre za nezanemarljiva sredstva. Po navedbah postojnske župnije naj bi nadomestilo, ki jim ga občina želi zaračunati, znašalo 3,2 odstotka letnih prihodkov župnije. Iz tega razloga so se v župniji na odločbo, ki jo je izdala Finančna uprava RS (gre za organ, ki za občine pobira stavbno nadomestilo), pritožili na Ministrstvo za finance kot drugostopenjski organ. Odgovora doslej še niso prejeli, poroča STA.

Ministrstvo: Gre le za “pripomoček”
Ministrstvo za okolje in prostor je sedaj sicer zavzelo stališče, da je njihovo priporočilo le “pripomoček” za zaračunavanje stavbnega nadomestila. V njem namreč ni nikjer izrecno nevedeno, da se stavbno nadomestilo mora zaračunavati. “Kot je bilo že večkrat pojasnjeno, so v priporočilih dana pojasnila, kako uporabljati predpise s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ob upoštevanju odločb ustavnega sodišča. Te odločbe pa so obvezne in imajo učinek erga omnes – proti vsem,” so navedli za STA.

Očitno se je ministrstvo sedaj “potegnilo nazaj”. Že pred časom smo namreč poročali, da gre za frontalni napad politične levice na Cerkev oz. nekakšno transformacijo dosedanjih gostilniških razmislekov v dejansko politiko vlade. Levi politični pol sicer že od osamosvojitve naprej do Cerkve goji negativne konotacije na nekaj desetletni podlagi sistematičnega oviranja delovanja v totalitarni Jugoslaviji.

Bo odločilo ministrstvo za finance?
Zdi se, da bo pri omenjeni zadevi odločilo ministrstvo za finance, ki pa še vedno ni odločilo o pritožbi postojnske župnije. Kot so povedali za medije, pritožbe rešujejo po vrstnem redu prispetja. V zadevo pa so se sedaj vključili tudi najvišji katoliški krogi. Z zadevo so seznanjeni in preučujejo zakonsko podlago zanjo. V prihodnje nameravajo objaviti enoten odgovor.

Gal Kovač