Na Ekonomski fakulteti UL poskrbeli za vračilo spornih dodatkov. Res?

Foto: Google Street View

Inšpekcijski nadzor na fakultetah, na katerih so zaposlenim neupravičeno izplačevali dodatke za stalno pripravljenost, je končan. Z Ministrstva za javno upravo RS so sporočili, da sta Ekonomska fakulteta in Fakulteta za družbene vede prenehali izplačevati sporne dodatke ter da jih bosta vrnili. Ekonomska fakulteta je sicer od 850 tisoč evrov izplačanih dodatkov vrnila le dobrih 193 tisoč.

Naložene popravljalne ukrepe v inšpekcijskem nadzoru nad izplačevanjem dodatka za stalno pripravljenost na fakultetah Univerze v Ljubljani sta zdaj izvedli še Fakulteta za družbene vede (FDV) in Ekonomska fakulteta (EF). Tako naj bi vse fakultete, na katerih je bil nadzor izveden, realizirale naložene ukrepe, s čimer je inšpekcijski nadzor končan.

Inšpektorat je pred kratkim prejel tudi poročili EF in FDV o izvedenih popravljalnih ukrepih v zvezi z izplačevanjem dodatka za stalno pripravljenost, so sporočili z Ministrstva za javno upravo RS.

Prenehali so z izplačevanjem
Iz poročil je razvidno, da sta obe fakulteti prenehali izplačevati sporne dodatke in da sta poskrbeli za vračilo preveč izplačanega. Ekonomska fakulteta je z zaposlenimi sklenila 65 dogovorov za vračilo dodatka v skupnem znesku 193.606 evrov. Dodatno je vložila eno tožbo za vračilo dodatka v višini 1285 evrov. Predložila je tudi dokazilo, da sta dva zaposlena vrnila celoten znesek neupravičeno prejetih dodatkov.

Vrnili so le manj kot četrtino
Pozabili pa so omeniti, da je nekaj več kot 190 tisoč evrov vrnjenega denarja na EF le pljunek v morje. Fakulteta je namreč za ta dodatek v obdobju med leti 2008 in 2015 namenila več kot 850 tisoč evrov bruto.

FDV pa je sklenila 39 dogovorov za vračilo dodatka v skupnem znesku 127.003 evrov in vložila eno tožbo za vračilo v znesku 4397 evra.

Samo v dveh letih za slabih 800 tisoč evrov izplačanih dodatkov
Inšpektorat za javni sektor je namreč lani na 11 fakultetah Univerze v Ljubljani izvedel nadzor, pri čemer je pri devetih ugotovil, da so nezakonito izplačevale dodatek za stalno pripravljenost. Od leta 2012 do 2014 so izplačale dodatek v skupni višini nekaj več kot 770.000 evrov bruto.

Fakultetam je inšpektorat zato naložil popravljalne ukrepe. Sedem jih je v celoti izvedlo že do marca, FDV in EF pa je inšpektorat za izvedbo naložil dodatni rok, ki se je zaključil pred kratkim. Na preostalih sedmih fakultetah bodo zaposleni glede na sklenjene dogovore vrnili za 122.770 evrov dodatka.

N. K., STA