fbpx

Nasprotniki vlade pozivajo k nevarnemu “spontanemu nakupovanju brez mask”: Pravnik dr. Pogačnik njihovo dejanje označil za napoved organiziranega bioterorizma!

Fotografija je simbolična (Foto: STA)

Protivladni protestniki so tokrat šli čez vse meje. Če se je začelo z grožnjami s smrtjo in k pozivih k poboju volivcev stranke SDS, zdaj nasprotniki vlade somišljenike vabijo k nakupovanju v trgovinah brez mask. Pravnik dr. Miha Pogačnik je take pozive označil za napoved organiziranega bioterorizma, pri Spar Slovenija pa so proti neznanim storilcem napovedali podajo prijave kaznivega dejanja. 

“Tole je pa nova dimenzija in bi se jo lahko razumelo tudi kot napoved organiziranega bioterorizma. 108 čl. KZ, Od 8 do 15 let,” je na Twitterju zapisal pravnik dr. Miha Pogačnik ob zapisu da v nakupovalnih centrih Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje v petek 21. avgusta 2020 ob 19. uri načrtujejo “povsem spontano nakupovanje BREZ MASK v trgovinah Interspar.”

Vsekakor se lahko strinjamo, da je organizacija dogodkov v katerih se ljudi poziva k ignoriranju predpisov za preprečevanje širjenja potencialne okužbe zdavnaj šlo čez prag norosti.

Bojan Požar je poročal, da so pri so pri Sparu z omenjenim pozivom k nakupovanju brez mask seznanjeni in bodo zaradi “suma storitve kaznivega dejanja odklonitve sodelovanja pri odvračanju splošne nevarnosti tudi podali kazensko ovadbo zoper neznano osebo.” O neprimernem pozivu so pri Spar Slovenija obvestili tudi ustrezne službe. Pri tem so se neznani organizatorji nakupovanja brez mask sklicevali kar na propadlega kandidata za ustavnega sodnika dr. Andraža Terška. “Andraž dr. Teršek je lepo opisal zakonsko in ustavno neobstoječo vladno prevaro. Kdorkoli je obtožen ali celo po krivem plačal kazen, lahko zahteva vračilo protipravno zaseženega denarja nazaj!” so zapisali neznani organizatorji na Facebooku.

Prenašanje nalezljivih bolezni 177. člen

(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se kužna bolezen prenese na ljudi.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena  za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.

Če organizatorji s svojim pozivanjem k nespoštovanju preventivnih ukrepov kršijo 177. člen kazenskega zakonika o prenašanju nalezljivih bolezni, pa je po mnenju Pogačnika njihovo dejanje zrelo tudi za pregon na podlagi 108. členka KZ o terorizmu.

Terorizem 108. člen

(1) Kdor z namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike Slovenije ali druge države ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od naslednjih dejanj:

–      napad na življenje in telo ali na človekove pravice in svoboščine,

–      ugrabitev ali zajetje talcev,

–      precejšnje uničenje državnih ali javnih objektov ali predstavništev tujih držav, prevoznega sistema, infrastrukture, informacijskega sistema, javnega kraja ali zasebne lastnine,

–      zajetje ali prevzem nadzora nad pritrjeno ploščadjo v epikontinentalnem pasu z uporabo sile ali grožnje ali drugega načina ustrahovanja ali nasilno vedenje proti osebi na ploščadi, če tako dejanje ogroža njeno varnost, ali uničenje pritrjene ploščadi v epikontinentalnem pasu oziroma povzročitev škode na njej, ki lahko ogrozi njeno varnost, ali postavitev naprave zaradi uničenja pritrjene ploščadi ali ogrožanja varnosti na njej, ali poškodovanje ali povzročitev smrti osebe v povezavi s katerim od prej navedenih dejanj,

–      ugrabitev zrakoplova, plovila, sredstev tovornega prevoza ali javnega prevoznega sredstva,

–      proizvodnjo, posest, nakup, prevoz, dobavo ali uporabo orožja, razstreliva, jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,

–      raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,

–      ogrožanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročanjem požarov, poplav ali eksplozij,

–      motnjo ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi za življenje ljudi osnovnimi naravnimi viri, ki lahko ogrozijo življenje ljudi,

se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(2) Kdor hoče doseči namen iz prejšnjega odstavka s tem, da uporabi ali grozi z uporabo jedrske ali druge radioaktivne snovi ali naprave, s poškodovanjem jedrskega objekta, tako da izpušča radioaktivno snov ali omogoča njen izpust, z grožnjo ali uporabo sile zahteva jedrsko ali drugo radioaktivno snov, napravo ali jedrski objekt, se kaznuje z zaporom do petnajstih let.

(3) Kdor pripravlja ali pomaga pri pripravljanju kaznivih dejanjih iz prejšnjih odstavkov, tako da protipravno pridobi ali da na razpolago za storitev teh kaznivih dejanj potrebna materialna sredstva ali z izsiljevanjem pripravi drugega, da pri teh kaznivih dejanjih sodeluje, ali ponaredi uradne ali javne listine, potrebne pri storitvi teh kaznivih dejanj, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.

(5) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena  naklepoma vzame življenje eni ali več osebam, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

(6) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  storjeno v hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen izvrševati kazniva dejanja (v nadaljevanju teroristična hudodelska združba ali skupina), navedena v teh odstavkih, se kaznuje z zaporom od osmih do petnajstih let.

(7) Kdor sodeluje v teroristični hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen storiti kazniva dejanja iz prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom do osmih let.

(8) Kdor ustanovi ali vodi hudodelsko združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom najmanj petnajst let.

Ivan Šokić