[Pismo zaposlenih] STA vse bolj odkrito in brezsramno postaja pristransko in neprofesionalno trobilo vodstva!

Direktor STA Bojan Veselinovič (Foto: STA)

Zaposleni na STA v pismu direktorja Bojana Veselinoviča javno pozivajo, naj namesto petelinjega vztrajanja pri zahtevah, ki so skregane z logiko (npr. da Ukom ni pooblaščeni predstavnik vlade), pokaže nekaj pogajalskih sposobnosti in sklene dogovor z državo, v nasprotnem primeru pa naj pač odstopi. “Ne bomo dovolili, da bi bila eksistenca zaposlenih ogrožena, zaradi nezmožnosti direktorja pogovarjati se in njegovega vztrajanja na položaju,” so še poudarili in opomnili, da letos še niso dobili izplačanega regresa. Izpostavili so tudi, da “zbiranje zamaškov” ne bo rešilo njihovega položaja in priznali, da zaposleni zaradi sramotno nizkih plač množično zapuščajo STA.

Zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji že nekaj časa opazujemo, kako direktor Bojan Veselinovič s svojimi nerazumnimi dejanji ogroža obstoj STA, s tem pa eksistenco vseh nas zaposlenih,” so zaposleni na STA zapisali v svojem pismu, ki ga je razkril Bojan Požar. Namesto da bi se Veselinovič aktivno trudil rešiti zaplet z lastnico državo, ga s svojimi dejanji le še poslabšuje in zapleta. Nerazumno je, da po tolikšnem času lastnikom še vedno ni dostavil dokumentacije, s katero urad za komuniciranje pogojuje financiranje javne službe STA. Pri tem se ne drži niti lastnih pozivov. “Najprej je vladi sporočil, da ji bo dostavil dokumentacijo, če mu sporoči, kam naj jo pošlje. Ko mu je vlada sporočila, naj jo pošlje na Ukom, pa tega ni naredil,” so izpostavili.

V nadaljevanju pisma so zaposleni na STA zatrdili, da je nerazumljivo tudi Veselinovičevo nasprotovanje uredbi, s katero želi država razmejiti med opravljanjem javne službe in tržno dejavnostjo STA. Takšno razmejitev zahteva že sama zakonodaja, pripomogla bi k večji verodostojnosti STA. “Vsem nam je znano, da trenutno v našem servis pogosto ni mogoče ločiti med vsebinami iz tržne in javne dejavnosti, čeprav to zahteva tudi novinarski kodeks. Prav tako novinarji, ki smo plačani za opravljanje javne dejavnosti, pogosto opravljamo naloge iz tržne dejavnosti, ne da bi za to dobili dodatno plačilo. Na ta način trpi javna služba, pa tudi zunanji videz objektivnosti,” so pojasnili, na kakšen način se zaposlenim na STA godi krivica, poleg tega pa so še opozorili, da so jim v zadnjih 10 letih nalagali vedno nove naloge, tudi iz tržne dejavnosti, plače pa se niso spremenile in so ostale sramotno nizke. In tudi zdaj direktor niti z besedo ne omeni, kdaj namerava zvišati plače.

Namesto tega se Veselinovič hvali, da je zadnja leta STA posloval pozitivno, kar pa ob dejstvu, da so plače sramotno nizke, niti ni bilo tako zelo težko. Zaposleni pa tudi zaradi sramotno nizkih plač množično zapuščajo STA, namesto da bi jo zapustil direktor. Ta bo očitno na koncu edini, ki bo obSTAl. Zaposleni so v pismu tudi opozorili, da “zbiranje zamaškov” ne bo rešilo njihovega položaja – potrebovali bi namreč sistemsko rešitev, do katere pa lahko pride le v pogovoru z lastniki, česar pa Veselinovič očitno ni sposoben izpeljati.

STA postaja pristransko in neprofesionalno trobilo vodstva
To je mnenje večine na STA, ki pa se iz strahu pred šikaniranjem ne želijo izpostavljati. Če direktor tega ne verjame, lahko seveda kadarkoli svojo podporo preveri na anonimnem glasovanju. “Seveda si ne delamo utvar, da bodo odgovorni na STA dovolili, da STA objavi ta zapis, njihova naloga je očitno postala, da varujejo lik in delo vodilnih,” so še zapisali v pismu in poudarili, da je to sicer skregano z novinarskimi standardi, a za ohranitev položajev so očitno postala dovoljena vsa sredstva. Posledično izgublja STA, ki vse bolj odkrito in brezsramno postaja pristransko in neprofesionalno trobilo vodstva.

Sara Bertoncelj