fbpx

Objavljamo odziv Nove univerze na aktualno dogajanje, povezano s sprejemom šestega protikoronskega zakona PKP6!

dr. Peter Jambrek (Foto: STA)

Iztekajoči teden se bo zapisal v zgodovino slovenskega parlamentarizma, demokracije in Nove univerze. Še nikdar doslej v zgodovini samostojne slovenske države se ni zgodilo, da bi del političnega prostora, ki ga predstavljajo stranke post-komunistične levice, tako brutalno, lažnivo in zavajajoče zlorabil parlamentarno razpravo za neposreden politični obračun z zakonito ustanovljeno in delujočo univerzo, kot avtonomno visokošolsko institucijo. Še nikdar doslej se niso tako neposredno in propagandno tovrstni politični zlorabi pridružili tudi mediji. Pljuvalo, kriminaliziralo, politično diskreditiralo in poniževalo se je vodstvo, študente in alumne Nove univerze, ki v politični razpravi sploh ni bila slišana, saj k njej ni bila nikoli povabljena. Mediji pa so vse naše odgovore selektivno povzemali in jih tako skrotovičeno potvorili,” so zapisali v pismu  predstavniki Nove univerze.

V svojem pismu, ki je v celoti objavljeno spodaj, so predstavniki Nove univerze med drugim opozorili, da nekatere uradne izjave predstavnikov NAKVIS, in še posebej nekdanjih političnih funkcionarjev ministrstva, kažejo na njihovo prejudiciranje prav take dvakrat nezakonite odločitve, torej na njihovo “med tovariši” sprejeto interno politično ter represivno ideološko odločitev, da se Nova univerza z nezakonitim sklepom agencije –ukine. “Vsi poskusi in ukrepi od akreditacije leta 2008 do danes so bili preprečeni – zaradi pritožb Nove univerze v akreditacijskih upravnih postopkih, zaradi dobljenih sodb sodišč. In, slednjič, so bili preprečeni tudi včeraj. Zavrnitev predlogov političnih strank Levica, SD, SAB in LMŠ, da se zavrne 57. člen PKP-6, ter da se zavrne odlog veljave tega člena na leto 2022, ima za Novo univerzo pomembno posledico. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preprečuje sprejem iz ozadja globoke države, ki je v tem tednu pokazala svoje konkretne politične obraze, načrtovane nezakonite odločitve v odprtem postopku za podaljšanje akreditacije Nove univerze,” so zapisali.

Spomnimo, v začetku novembra sta Delo in Dnevnik pisala o tem, da naj bi zaradi težav pri akreditaciji, Novi univerzi priskočila na pomoč vlada Janeza Janše. Na to se je takrat odzval rektor univerze dr. Matej Avbelj, ki je pojasnil, da Nova univerza izpolnjuje vse pogoje, ki jih zahtevajo Zakon o visokem šolstvu in merila za akreditacijo nacionalne agencije, tudi tiste, ki so bili uzakonjeni konec leta 2016 na predlog tedanje vlade in v celoti zanikal vsakršna podtikanja in neresnice, tudi s strani obeh omenjenih časopisov. Je pa Nova univerza vse od svoje ustanovitve leta 2008 deležna sistemskega protipravnega ravnanja slovenskih oblasti, konkretno Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je praviloma vodila stranka Socialnih demokratov, in ki je zoper Novo univerzo zakrivilo več nezakonitih ravnanj, so v svoj zagovor napisali pri Novi univerzi. “V zvezi z vsemi temi nezakonitostmi je Nova univerza vlagala pravna sredstva pred slovenskimi sodišči, s katerimi je brez izjeme uspela. Prav zato je resorno ministrstvo decembra leta 2016 uspelo uzakoniti določilo, na podlagi katerega naj bi se z zaostritvijo akreditacijskih pogojev dosegla ex lege ukinitev Nove univerze. Ministrstvo je že v začetku leta 2017 vložilo na agencijo še predlog za izredno evalvacijo Nove univerze, ki je bil zavržen. Tej nameri je v zadnjem mandatu, žal, sledila tudi Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, v sodelovanju z ministrom dr. Jernejem Pikalom in njegovim državnim sekretarjem dr. Jernejem Štromajerjem. Kljub birokratskim oviram in nezakonitim razlagam so se izjalovili vsi protipravni poskusi in napovedi likvidacije Nove univerze. Le-ta v postopku za podaljšanje akreditacije izpolnjuje vse – tudi za njeno likvidacijo posebej uzakonjene restriktivne akreditacijske pogoje,” je v imenu Nove univerze še zapisal Avbelj.

dr. Matej Avbelj (Foto: STA)

S sistemskimi nezakonitimi ukrepi, katerih namen je bil ovirati njeno delovanje ter kot končno rešitev doseči njeno likvidacijo, torej ukinitev akademske skupnosti njenih profesorjev, študentov in diplomantov, je Nova univerza sproti seznanjala pristojne državne organe, kakor tudi medije. Pri tem pa je treba poudariti, da pri sistemskem nezakonitem ravnanju zoper Novo univerzo ne nastopa samo oblast, ampak tudi državne univerze, ki preprečujejo zakonito članstvo Nove univerze v Rektorski konferenci, in celo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Slednji začuda ne nastopa v obrambi akademskih, socialnih in delovno-pravnih pravic študentov, profesorjev in diplomantov slovenskih univerz, ampak v upanju, sicer nezakonitem in pravno neizvedljivem, da vanje poseže na arbitrarno represiven način. Nova univerza namreč podpira predlog za spremembo zakonske določbe, tako da bi se le-ta uskladila z načelom razumnega in ustavno skladnega roka uveljavitve – kljub temu da določbo sama v celoti izpolnjuje, in kljub temu, da jo ocenjuje za sicer neskladno z načelom univerzitetne avtonomije, ker na protiustavni način preprečuje pobude za ustanavljanje novih slovenskih univerz,” je opozoril Avbelj in javnost seznanil s tem, da je Nova univerza marca letos vložila pritožbo zaradi navedenih sistemskih nezakonitih ravnanj na naslov ENQA, ki je evropski regulator slovenske agencije. Evropska agencija je v svojem sklepnem poročilu z dne 22. oktobra letos ostro pozvala slovensko agencijo k zakoniti rešitvi zadeve v kontekstu nacionalnega in evropskega prava, napovedala pa je tudi pritožbo na Evropsko komisijo v postopku proti Republiki Sloveniji zaradi kršitve prava EU.

Opozicija in njeni mediji trdijo svoje
24ur pa je pred kratkim poročal, da so tik pred sprejetjem šestega paketa protikoronskih ukrepov, poslanci opozicije poskušali z amandmajem iz paketa izključiti člen, ki bi vsem univerzam avtomatično podaljšal akreditacije, ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoje. Poslanci opozicije so namreč trdili, da naj bi vlada s tem skušala pomagati univerzi političnega prijatelja Petra Jambreka. Jambrek je v svoj zagovor zatrdil, da pri šolski ministrici ni lobiral za takšen člen, za POP Tv pa je tudi zapisal, da se Nova univerza ni zavzemala za odlog izvajanja 14. člena zakona, natančneje – preverjanja izpolnjevanja pogojev, ki jih ta člen ureja. “Pač pa se je, nasprotno, zavzemala za strokovno, nomotehnično in pravno pravilno, torej zakonito razlago veljavnih zakonitih pogojev.” Po besedah Jambreka je bil Nakvis tisti, ki je 57. člen predlagal in zagovarjal. Sicer v celotni zgodbi ne gre zgolj za “Jambrekovo univerzo”, pač pa za štirinajst univerz, ki bi se znašle v enakem položaju. 24ur je v svoji informativni oddaji vztrajal, da je prišlo 27. oktobra med predsednikom Nove univerze Jambrekom, rektorjem Nove univerze Matejem Avbljem in ministrico za izobraževanje Simono Kustec do lobističnega stika.

Pismo Nove univerze:

Spoštovani študenti, profesorji in alumni,

iztekajoči teden se bo zapisal v zgodovino slovenskega parlamentarizma, demokracije in Nove univerze. Še nikdar doslej v zgodovini samostojne slovenske države se ni zgodilo, da bi del političnega prostora, ki ga predstavljajo stranke post-komunistične levice, tako brutalno, lažnivo in zavajajoče zlorabil parlamentarno razpravo za neposreden politični obračun z zakonito ustanovljeno in delujočo univerzo, kot avtonomno visokošolsko institucijo. Še nikdar doslej se niso tako neposredno in propagandno tovrstni politični zlorabi pridružili tudi mediji. Pljuvalo, kriminaliziralo, politično diskreditiralo in poniževalo se je vodstvo, študente in alumne Nove univerze, ki v politični razpravi sploh ni bila slišana, saj k njej ni bila nikoli povabljena. Mediji pa so vse naše odgovore selektivno povzemali in jih tako skrotovičeno potvorili. Precejkrat so nas že poskušali zaustaviti in ukiniti. Bela knjiga oblastnih ukrepov za ukinitev Nove univerze jih kronološko dokumentira. Vsi poskusi in ukrepi od akreditacije leta 2008 do danes so bili preprečeni – zaradi pritožb Nove univerze v akreditacijskih upravnih postopkih, zaradi dobljenih sodb sodišč.

In, slednjič, so bili preprečeni tudi včeraj. Na podlagi odločitev slovenske vlade, zainteresiranega odbora Državnega zbora za izobraževanje, matičnega odbora za finance, ter plenarne seje parlamenta. Zavrnitev predlogov političnih strank Levica, SD, SAB in LMŠ, da se zavrne 57. člen PKP6, ter da se zavrne odlog veljave tega člena na leto 2022, ima za Novo univerzo pomembno posledico. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preprečuje sprejem iz ozadja globoke države, ki je v tem tednu pokazala svoje konkretne politične obraze, načrtovane nezakonite odločitve v odprtem postopku za podaljšanje akreditacije Nove univerze. V sedanjem postopku namreč Nova univerza izpolnjuje vse zakonite pogoje in merila za svoje delovanje. NAKVIS bi v zaključku postopka moral ugotoviti, da Nova univerza izpolnjuje vse pogoje iz 14. člena zakona, vključno z izvajanjem vseh petih področij študijskih programov na drugi ravni klasifikacije KLASIUS ter z njimi povezanimi znanstveno-raziskovalnimi disciplinami po klasifikaciji Frascati.Tudi če bi NAKVIS na podlagi pravno, strokovno in nomotehnično nepravilnega tolmačenja zakona sprejel nezakonito stališče, da Nova univerza ne izpolnjuje pogoja vseh zahtevanih področij in disciplin, bi moral sprejeti končno pozitivno odločitev o podaljšanju akreditacije. Zakaj: ker 51.r člen Zakona o visokem šolstvu pogojuje odločitev o nepodaljšanju akreditacije samo v primeru, če je ta »večja nepravilnost ali neskladnost« bila podana skozi celotno sedemletno akreditacijsko obdobje, ki se preverja – v primeru Nove univerze od aprila 2013 do septembra 2020. Nezakonito domnevana nepravilnost pa bi trajala v primeru Nove univerze zgolj od začetka leta 2017 do septembra leta 2020, torej ne skozi čas zahtevanih sedem let, ampak samo zadnja tri leta.

Nekatere uradne izjave predstavnikov NAKVIS in (še posebej nekdanjih političnih funkcionarjev) ministrstva namreč kažejo na njihovo prejudiciranje prav take dvakrat nezakonite odločitve, torej na njihovo »med tovariši« sprejeto interno politično ter represivno ideološko odločitev, da se Nova univerza z nezakonitim sklepom agencije –ukine. Prav to namero in nakano sta slovenska vlada in slovenski parlament včeraj zakonito in ustavno skladno preprečila s sprejemom 57. člena PKP6. Po 12-letnih zavrnjenih in neuspešnih poskusih zaustaviti Novo univerzo, jo ovirati in končno tudi ukiniti, je bila včeraj pred očmi vse slovenske javnosti doslej dosežena najpomembnejša zmaga Nove univerze za prevlado načela pravne države, vladavine prava, avtonomije univerze, ter njenih pravic do svobode izobraževanja in znanosti. Hkrati z Novo univerzo so bile zaščitene zakonite in ustavne pravice tudi vseh drugih slovenskih visokošolskih zavodov v primerljivih situacijah nameravanih kršitev njihovih pravic, zlasti v času letošnje zdravstvene krize ter ukrepov za zajezitev epidemije.

Nova univerza je akademska skupnost treh rednih in šestih pridruženih članic – fakultet, kolidžev in visokih šol, 3500 študentov, 3400 diplomantov, 120 profesorjev in njihovih sodelavcev. Nova univerza je tudi intelektualno prodorna ter ustvarjalna skupnost raziskovalcev, avtorjev znanstvenih in aplikativno raziskovalnih projektov. Ima sijajno knjižnico, univerzitetno založbo, Akademski forum in Alumni zvezo ter številne ugledne mednarodne študijske, založniške in znanstvene povezave. Njeni profesorji se redno uvrščajo med najvplivnejše slovenske pravne strokovnjake ter najbolj citirane akademike v Sloveniji. Nova univerza je neodvisna akademska skupnost, zavezana načelom intelektualnega poštenja, kot zasebno visokošolsko inštitucijo pa jo varujeta tudi ustavni načeli svobodne gospodarske pobude in univerzitetne avtonomije. Nova univerza je avtonomna in nepristranska v razmerju do inštitucij in subjektov oblasti in politike. Pri svojem znanstvenem in izobraževalnem poslanstvu je zavezana zgolj iskanju znanstvene resnice pri  izvajanju svojega izobraževalnega poslanstva v korist svojih študentov. Ničesar ni dolžna nobeni vladi ali stranki. Pri tem se Nova univerza pridružuje vsem ljudem dobre volje, v sodelovanju s svojimi študenti in profesorji, pri iskanju najboljših razvojnih možnosti, načrtov in programov za dobrobit slovenskih državljank in državljanov in njihove države. Po včerajšnjem dnevu, je danes nov dan, ki nas navdaja z novim optimizmom in z neomajno vero v še hitrejši napredek akademske skupnosti Nove univerze!

Podpisani: dr. Matej Avbelj, rektor, dr. Darko Darovec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, dr. Marko Novak, prorektor za študijske in študentske zadeve, dr. Peter Jambrek, predsednik Nove univerze, dr. Gorazd Justinek, dekan Fakultete za državne in evropske študije, dr. Jernej Letnar Černič, dekan Evropske pravne fakultete, dr. Polona Tratnik, dekanica Fakultete za slovenske in mednarodne študije, Robert Smrekar, predsednik Alumni zveze in Ivan Kramberger, predsednik Študentskega sveta

Sara Bertoncelj