fbpx

PKP7: Vlada na pomoč družinam! 500 evrov za otroka rojenega v v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije!

Foto: Vlada Republike Slovenije

V preteklem obdobju je vlada svojo pozornost namenila tudi mladim družinam in jim ponovno omogočila brezplačen vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka. Skozi sedmi protikoronski paket pa so se odločili, da družinam še dodatno pomagajo in jim omogočijo dostojnejše preživetje. Skozi PKP7 bodo družine deležne posebnega solidarnostnega dodatka za vsakega otroka, omogočena bo dodatna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, večji pa bo tudi dodatek za velike družine. Poleg vsega omenjenega je v PKP7 bil sprejet tudi ukrep, ki omogoča izredno pomoč ob rojstvu otroka. 

Državni zbor je v torek sprejel sedmi protikoronski paket v katerega so vključeni številni deležniki. V sedmem protikoronskem paketu je vlada vključila pomoč upokojencem, otrokom in otrokom s posebnimi potrebami, velikim družinam, staršem ob rojstvu novorojenčkov, študentom, zaposlenim z nižjimi plačami, kmetom, brezposelnim in verskim uslužbencem, poleg tega pa so pozornost namenili tudi gospodarstvu.

Država tako med drugim želi skozi interventne ukrepe pomagati družinam. Za lažjo prebroditev krize s koronavirusom, bo tako država enemu izmed staršev namenila solidarnostni dodatek za otroka, ki bo znašal 50 evrov. Pogoj za pridobitev solidarnostnega dodatka je, da je otrok star manj kot 18 let in imajo z družino stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1344185207746924544

Izplačilo solidarnostnega dodatka bo potekalo skozi upravičence za otroški dodatek do 31. januarja 2021. Tisti, ki pa otroškega dodatka ne prejemajo, pa bodo morali posebej podati vlogo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izplačilo dodatka pa bo tudi v tem primeru potekalo do 31. januarja 2021. Informacije o tem, kako bo za le-te potekalo podajanje vlog na centru za socialno delo še nimajo, a jih pričakujejo že kmalu po objavi zakona v Uradnem listu.

Dodatne pomoči bodo deležni tudi otroci s posebnimi potrebami
Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki znaša 102,40 evrov, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroke z nekaterimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 204,80 evrov. Znesek dodatka za nego otroka se bo na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih sedaj še povečal za dodatnih sto evrov. Izplačila za nego otroka s posebnimi potrebami bodo potekala mesečno za čas od 18. oktobra 2020 dalje, ko je bila razglašena epidemija in bo trajalo vse do preklica epidemije. Po besedah centra za socialno delo, bo dodatek izplačan vsem tistim, ki že imajo izdane odločbe in za njegovo povečanje ni potrebno oddajati posebne vloge.

Foto: Pixabay

Tudi znesek letnega dodatka za velike družine se bo povečal. Vse tiste družine, ki imajo najmanj tri otroke, bodo deležne dodatnih sto evrov, tiste družine, ki pa imajo štiri otroke ali več, pa bodo prejele 200 evrov. Družine pa bodo tudi skozi prejšnje pakete pomoči, deležne še dodatnih ugodnosti, kot je to denimo brezplačen vrtec za drugega otroka in vse nadaljnje. Letni dodatek se bo povečal vsem tistim, ki že imajo izdane odločbe in družinam ne bo potrebno oddajati nobene posebne vloge.

Izredna pomoč ob rojstvu otroka
Ker imamo v Sloveniji izjemno nizko nataliteto je eden izmed ukrepov vlade za spodbujanje rodnosti tudi izredna pomoč ob rojstvu otroka. Eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 evrov.

Izplačilo za rojene otroke, ki bodo rojeni do uveljavitve zakona bo potekalo do 31. marca 2021. Za otroke, ki bodo rojeni po uveljavitvi tega zakona, pa bo izplačilo potekalo tri mesece po njegovem rojstvu. Kot smo poizvedeli na centru za socialno delo, za izredno pomoč ne bo potrebna oddaja nobenih vlog in bo izplačilo potekalo na podlagi dostopnih evidenc o rojenih otrocih in starših.

Sara Rančigaj