Po pravico na sodišče: Poglejte, kako poniglavo sodelujeta CSD Žalec in pristojno ministrstvo proti raziskovalni novinarki Mojci Vočko, ob tem pa ne izbirata nobenih sredstev – “dovoljeno” je celo tisto, kar je nezakonito in neustavno?!

Nekdanja raziskovalna novinarka Televizije Slovenija, ki je razkrila korupcijo v Unicefu Slovenija, kjer so posledično "letele glave", na sodišče ne misli več priti, dokler ji ne omogočijo javnega zaslišanja. Foto: Nova24TV.

Okostnjaki, ki so plod slabega dela nekdanje ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak, padajo iz omare omenjenega ministrstva tudi potem, ko jo je zamenjala Ksenija Klampfer. To potrjuje tudi primer raziskovalne novinarke Mojce Vočko, ki Republiko Slovenijo toži v treh združenih tožbah, pri čemer velja poudariti, da je v dveh od teh tožb pravnomočno zmagala že leta 2016, vendar pa država teh pravnomočnih tožb ni izvršila. Očitno je, da gre za sistemske zlorabe, še več – za sistemski kriminal(!), ko državna birokracija, ki ji je v zadnjih letih diktirala ministrica Kopač Mrakova, v navezi z državnim odvetništvom niti ne izpolnjuje niti ne spoštuje pravnomočnih sodb. Kot vse kaže, vedno v škodo oškodovanega, prizadetega državljana …

Raziskovalna novinarka Mojca Vočko se je odločila vložiti tožbo zoper odločbo RS – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zoper odločbo RS  – Centra za socialno delo Žalec. Vočkova že v uvodu v tožbo pojasnjuje, da zaradi utemeljenih razlogov apelira na sodišče in vljudno prosi, da to njeno tožbo obravnavajo prednostno, saj izhaja iz pravnomočne sodbe naslovnega sodišča, da je sodišče leta 2016 ugodilo njenemu tožbenemu zahtevku, a je nato tožena stranka vnovič nezakonito zavrnila prošnjo tožnice za denarno socialno pomoč, Vočkova pa nima sredstev niti za preživetje. Ker je Vočkova po dotični sodbi naslovnega sodišča z zahtevkom uspela, je v tožbi priglasila tudi stroške postopka izpred izdaje sodne odločbe, o kateri tožena stranka in/ali CSD Žalec nista odločila, vendar pa Vočkovi njihova povrnitev pripada zaradi uspeha v postopku.

Izpodbijana odločba je nepravilna, nezakonita in celo neustavna
Z izpodbijano odločbo je CSD Žalec odločil, da tožnica Vočkova ni upravičena do denarne socialne pomoči ter da prav tako ni upravičena do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, da pa je od 1. junija 2015 do 30. junija 2015 upravičena do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pod pogojem, da obveznega zdravstvenega zavarovanja nima urejenega iz drugega naslova. V izpodbijani odločbi RS je CSD ugotovil, da Vočkova do denarne socialne pomoči ni upravičena, “ker ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati oz. lahko vpliva, ali brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oz. lahko privedejo do zaposlitve oz. do drugega načina izboljšanja socialnega položaja zanjo ali njene družinske člane”. Dejstvo je, da je ta izpodbijana odločba RS CSD Žalec nepravilna, saj temelji na napačno ugotovljenem dejanskem stanju oziroma na neugotovljenem dejanskem stanju. Je pa tudi nezakonita in neustavna, z njo pa Republika Slovenija krši tudi ustavne in osnovne človekove pravice tožnice ter pravice, zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji z evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Igrice in laži CSD Žalec: Odločbo, ki bi jo morala dobiti tožnica, poslal kar sam sebi?!
CSD Žalec je namreč po prepričanju Vočkove v izpodbijani odločbi zamolčal pomemben podatek – to izpodbijano odločbo je tožnici Mojci Vočko vročil preko njenega odvetnika Zorana Korenčana, ne pa na domači naslov Vočkove, kot je CSD napačno navedel na koncu izpodbijane odločbe. Še več! Ta podatek je CSD Žalec v izpodbijani odločbi kar zamolčal ali zatajil, pa čeprav je tožnica še pred vročitvijo CSD Žalec ter pristojno ministrstvo pisno opozorila, naj ji CSD Žalec novo odločbo, izdano po pravnomočni sodbi, vroči preko njenega zgoraj imenovanega odvetnika v Ljubljani, sicer odločbe ne bo prejela, na to pa pristojnega referenta opozorila tudi po telefonu še pred izdajo izpodbijane odločbe. Kot je razvidno, pa je CSD Žalec kot naslov za vročanje odločbe tožnici navedel kar Mestni trg 5 v Žalcu, kar pa je v resnici naslov samega CSD Žalec?! Jasno je, da na tem naslovu tožnica nima nikakršnega hišnega ali poštnega nabiralnika, kar CSD Žalec tudi zelo dobro ve. Dejstva, da je bila izpodbijana prvostopenjska odločba tožnici vročena po njenem odvetniku, prvostopni organ niti ne omeni, z vsem navedenim pa v svoji odločbi ne le, da ne pove, pač pa celo neresnično zapiše, da je odločbo vročil tožnici na svoj lastni naslov. Čemu takšno ravnanje, si tožnica ne zna pojasniti.

CSD odločbo izdal v nasprotju s pravnomočno sodbo delovnega in socialnega sodišča
O dejstvu, o katerem je tožnica po dolgotrajnem boju za denarno socialno pomoč s CSD Žalec utemeljeno prepričana – in sicer o tem, da je namen CSD Žalec že v izhodišču ta, da tožnico onemogoči pri uveljavitvi njenih zakonitih socialnih pravic, zagotovljenih z Ustavo RS -, nedvomno priča tudi to, da je CSD Žalec izpodbijano odločbo izdal v nasprotju s pravnomočno sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ter z njo očitno namerno in namenoma vlogo tožnice iz leta 2015 vnovič zavrnil iz nezaslišanega razloga, ki je izmišljen absurd izpod vsakršne strokovne in etične kritike: “Mojca Vočko ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati oz. lahko vpliva, ali brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oz. lahko privedejo do zaposlitve oz. do drugega načina izboljšanja socialnega položaja zanjo ali njene družinske člane.” Ta citirana izmišljotina CSD Žalec ne premore niti besede obrazložitve, a je ključen in edini razlog za zavrnitev tožničine vloge. S tem pa tožena stranka sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani sploh ni izvršila. Še več! Ravnala je v popolnem nasprotju s to pravnomočno sodbo, ki jo zavezuje in po kateri bi morala izdati novo – zakonito odločbo. Dejstvo je, da odločitev državnega organa ne more in ne sme temeljiti na neresničnih, nepreverjenih ali izmišljenih trditvah in “dejstvih” ali “pavšalnih trditvah”, kakršne najdemo prav v izpodbijani odločbi, namenjeni Mojci Vočko.

Tožnica v resnici ne “izpolnjuje” nobenega in niti enega od omenjenih krivdnih razlogov, prav tako pa ni kriva, da ne dosega minimalnega dohodka. Ta del v izpodbijani odločbi CSD Žalec je namreč povsem napačen, neresničen in zlagan. Konec koncev bi se na CSD Žalec lahko konstruktivno vprašali, zakaj do določenega dne uspešna, prodorna novinarka, ki se je posvečala predvsem preiskovalnemu novinarstvu in delala za osrednje slovenske medije ter redakcije, nenadoma ni mogla zaslužiti niti centa več.

Za piko na i pa CSD pogojuje in izsiljuje z zakonsko in ustavno pravico
Prav tako pa je nezakonita in neustavna tudi odločitev CSD Žalec v delu, kjer je tožničini zahtevi za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ugodil pogojno (za junij 2015). Argument CSD Žalec, da je tožnica že zavarovana iz drugega naslova, je nesprejemljiv in nezakonit. Predmet tožničine zahteve je namreč plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ne pa vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravica, ki jo uveljavlja Vočkova, je z zakonom predvidena in s tem uzakonjena, ne glede na to, na kakšni osnovi je posameznik osnovno zdravstveno zavarovan. CSD Žalec te zakonske in ustavne pravice nikakor nima pravice pogojevati ali izsiljevati – in to celo z zahtevo, da mora Vočkova odjaviti svoje dozdajšnje obvezno zdravstveno zavarovanje, da bi se ji na podlagi izpodbijane odločbe kril ali plačal prispevek za obvezno ZZ za en sam mesec?! Takšna pogojevanja in zahteve izpod peresa CSD Žalec so povsem nezakoniti, neustavni in nedopustni, nedoumljivi, je zapisala v tožbi odvetnica Mojce Vočko Aleksandra Zlobec.

Po zakonu sta jo dolžna zaslišati, če obstaja kakšna nejasnost ali dvom
Na koncu pa naj izpostavimo še trditev CSD Žalec, češ da je drugostopenjski organ tožene stranke “skrbno proučil dejstva, pritožbene navedbe ter vse okoliščine in dokaze v tej upravni stvari”. A tožba, ki jo je vložila Mojca Vočko, trdi ravno nasprotno: “V resnici drugostopenjski organ tožene stranke ničesar v tej socialni zadevi NI skrbno proučil – ne dejstev, ne tožničinih pritožbenih navedb, še najmanj pa navajane okoliščine in dokaze, ki jih sploh (bilo) ni. Prvostopenjski – in ne drugostopenjski organ – tožena stranka ni(sta) priskrbel(a) nikakršnega dokaza, niti o dejanskem stanju niti o ‘okoliščinah’ – tožnice pa navedena organa tožene stranke ničesar nista vprašala niti pri njej ničesar poizvedela ali preverila, čeprav sta jo po zakonu dolžna tudi zaslišati, če obstaja kakšna nejasnost ali dvom.” Kot vse kaže, CSD Žalec in pristojno ministrstvo pri prošnjah tožnice Mojce Vočko za denarno socialno pomoč delujeta ves čas dogovorno usklajeno, ministrstvo pa izpodbijanih odločb CSD Žalec sploh ne preverja ali proučuje, temveč le žigosa in apriorno potrjuje. In ravno zaradi nezakonitega in pristranskega odločanja, saj gre očitno le za iskanje razlogov, zakaj vlogo Vočkove zavrniti, tožnica v tej tožbi primarno postavlja zahtevek, da o njeni vlogi v celoti vsebinsko odloči sodišče, saj od CSD Žalec in pristojnega ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakuje ponovno zavrnilno odločbo.

J. G.

 • Miro Jereb

  Takole se zaštrikajo bolani birokrati in potem pride do situacije ko lud jebe zbunjenog…S tistimi deeebeeelo ritimi soc. del. imam tudi sam bolane izkušnje…pa sem si na koncu rekel..ko vas jebe in se izselil iz te jebene slovenije.Ta družba je šla v maloro in še dlje…

  • večni srb

   Ampak pogrešaš pa domovino vseeno še vedno.

 • večni srb

  Tako se to dela.
  Škoda le, da teh odvetniških nakladanj večina bralcev ne bo razumela.
  Jaz sem razumel takole. Prej je bilo vse v redu, dokler se ni nekomu zamerila. To je napaka vseh amaterskih novinarjev, ker niso del scene, jih nihče ne opozarja kje so zakopane mine, na minskem polju, čez katero jo sublimirano usmerijo.

  Potem so jo vzeli v šolo. Pokazali so ji, kako je, če se skrega s prijatelji. Temu rečejo celostna obravnava, verjetno so na njo poslali tudi kakšne detektive, ki so preverili vse o njej. In zdaj se država trudi, da čim bolj trpi. Jo bodo že spravili v red.

  • tarantela

   Če bi tej zgodbi sledil od začetka, bi vedel, da je ta gospa najprej uničila eno ali dve tuji stanovanji z naselitvijo golobov. Toži jo pa zasebni lastnik stanovanja, (ne država!!!),ki se mu je zasmilila, ker je jamrala tako, kot tule na tem portalu pisec prispevka, saj ta lastnik stanovanja ni vedel, kako mu bo uničila stanovanje. Če ji bo odvzeta opravilna sposobnost, ji za nobeno stvar ne bo treba nič plačati!!! Tudi zasebnikom ne za povzročeno škodo.
   Žal je tako, da se človeku včasih zrola, ni edina in ni kriv vedno drug, ampak je bolezen v genih.

   • Mare Kranjc

    Kaj pa lažeš bednik levičarski? Vdrli so v stanovanje, iz katerega se je ona odselila že pred 6 meseci, ga razdejali in nastavili v njega golobe da so ga posvinjali, nato pa so poklicali novinarje! In to vse zato, ker je razkrila da sta vaša Katarina Kresal in njen homoseksualni mož Senica povezana s preprodajo in preprodajalci mamil!

    • Grog

     Odselila se je iz stanovanja in ga placevala se 6 mescev ?????????

    • Steiermark

     Žalostna komunistično udbovska zločinska realnost, ki jo imamo v Sloveniji!

   • Steiermark

    No, tebi se pa zrolat nemore, ker si že od rojstva “zrolana”!

   • Mojca Vočko

    Joj joj, kako hudo – neresnično in zavajajoče – bluzite, spoštovana tarantela. Tako brcate v temo in trosite absolutne neresnice, da kar ni besed. Ta gospa – torej jaz – v resnici ni uničila nobenega stanovanja niti ničesar drugega, niti nikamor ni naselila golobov – izjemno slabo ste seznanjeni z resnico. Kateri zasebni lastnik stanovanja pa me toži? Povejte, no, lepo prosim, ker tega niti jaz ne vem. In, o kakšnem odvzemu poslovne sposobnosti govorite??? /Če se to nanaša na nenamerno napako v predhodnem članku Nove24 TV, podatek iz prve roke: nihče mi ne jemlje in mi ni odvzel poslovne sposobnosti./ Preden javno sejete neresnice, kakršne so pričujoče, vam toplo priporočam, da se najprej seznanite z resnico – potem materiala za blatenje (mene) ne bo več.

    • joza joza13

     Tarantela je provokator.
     Plačan ali ne, vsekakor provokator!
     Ne zasluži si takšnega odgovora, kot mu ga serviraš…

     • šmentanamuha

      Ne ne, zelo v redu, da se gospa Mojca vključuje v ta pogovor. Konec koncev, večina nas ne ve točno, kaj se dogaja v zakulisju. In to z UNICEFOM je pomemben podatek. ki marsikaj pojasni. Tarantela sicer poskuša nekaj pametovati, vendar je resnično prepričana, da so ji levičarji servirali resnico, ki jo ona brez pridržkov pogoltne. Mislim, da bi samo bila rada bolj pametna, kot je v resnici.

   • šmentanamuha

    tarantela, resnično sem mislila, da si bolj inteligentna.

  • Mojca Vočko

   Amaterskih novinarjev? Se vam zdi, da amaterski novinar javno dokaže korupcijo v Unicefu SLO in ”razsuje” totalitarno Hrastovec, da odleti vodstvo, predtem pa prejme npr. prvo nagrado na državnem radijskem tekmovanju?

  • šmentanamuha

   Ja, res, kje pa si pobral tisto o amaterski novinarki? Drugače si še kar dobro razmišljal.

 • joza joza13

  Če bi se sam znašel v situaciji Vočkove, bi v takšnem primeru poskrbel, da dobijo pristojni na CSD-ju exkluzivne kupone, ki so unvčljivi zgolj na kirurgiji…

 • Jaka

  A ta zmešanka še vedno redi golobe?

  • urh

   Samo nek prismuknjenc na tabletah lahko napiše nekaj tako norega.
   “Si ti člouk”, bi ti rekel pokojni Drnovšek.

   • Steiermark

    Zmešani prismuknjenci na drogi, uničujejo normalne ljudi, ki se upirajo njihovi tiraniji!

  • Andrej

   Seveda si se zelo dobro prepričal, da so našli golobe v stanovanju, v katerel že pol leta ni bila. To je točka diskreditacije. Sledi likvidacija v obliki umiranja na obroke, ko nastopi krivosodje. To se ji dogaja sedaj. Saj to podpiraš, a ne?

  • Franc Šink

   Seveda saj jih ti nalašč puščaš noter.

  • Srečko Starič

   Pač še en ki ga je mama rodila skuzi rit …pokvarjenec

  • Aresnica

   Če verjameš v smrkce oziroma v SLO dominantne medije – potem verjameš, da je redila golobe.
   ___________
   Lep pozdrav

 • montyamp

  Stare UDBOVSKE metode so pospravile kar nekaj ljudi v Sloveniji .
  K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K

  • Mojca Vočko

   – res je.

 • Nšo-či

  Kako lahko odrečejo pomoč ljudem, ki so na dnu? Ali ne obstajajo CSD ji ravno zaradi tega?

  • Grog

   Hm odkar je JJ bil v vladi in spremenil zakone , ne obstaja CSD zaradi tega , pa se SD ga je prevzel ;)

   • Nšo-či

    Vse storitvene ustanove so odvisne samo od ljudi. To zgovarjanje na politiko in pravila je nedopustno. Zato na CSD sedijo visokoizobraženi ljudje/svetovalci v nasprotnem primetu je to lahko zgodba brezosebne aplikativne rešitve.

 • montyamp

  Imamo GOLE OTOKE razmetane po državi .
  Na plano so udarili rezultati kardeljanskega samozapravnega fašizma , kaj se Janezek nauči , to Janezek zna . Plodovi politkomisarskih orgij so sramota poštenim Slovencem .
  Naša sreča je bližina evrope , ker Stalinistična revolucija titoistov še kar traja , se moramo boriti da rabote ultraidiotov ne bodo vse pometene pod preproge .

  • Mojca Vočko

   – krvava resnica.

 • montyamp

  DRŽAVA Z GNILIM SODSTVOM , NI DRŽAVA .

  AMEN .

  • Mojca Vočko

   – se absolutno strinjam.

 • montyamp

  Centri za socialno delo so udbovsko orodje , GOLI OTOKI za prevzgojo poštenih Slovencev , ki se upirajo zločincem in morilcem .
  KDO PLAČUJE TO FEMINIZIRANO BANDO ???????????????

  • Mare Kranjc

   Centre za socialno delo je ugrabila stranka SD! Prav vsi, na vodilnih položajih v CSD-jih, so člani stranke SD!

   • šmentanamuha

    To je to, zelo podobno je tudi v šolstvu.

  • Mojca Vočko

   – res je.

 • Andrej

  Pa ne more CSD Vočkovi dati ničesar, ker so vse delomrzneži in migranti pojedli. Njih pa nihče nikdar ne vpraša zakaj ne delajo.

  • črnaovca

   A bejž no Vočkova pa neutrudno dela cele dneve.

   • Mojca Vočko

    Vočkova je do ubijalskega medijskega linča delala cele dneve, brez skrbi. Ta Vočkova sem jaz.

    • črnaovca

     Ne mislim polemizirati, marsikateri linč sem doživel a me niso spravili na SCD

 • domovina mili dom

  Musliman moraš biti, po možnosti sirijski brivec, te na silo zvlečejo v parlament, dobiš zaščito in 1930 € pomoči.

  • črnaovca

   Pozabil si napisati da moraš imeti prjatle med levimi

   • Aresnica

    Sam res.
    __________
    Lep pozdrav

 • črnaovca

  Raziskovalna novinarka, na izgled mlada in zdrava nima sredstev za preživljanje. Jaz jih tudi ne bi imel če ne bi delal ali je morda pri nekaterih rugače.

  • Realist

   Kolikor vem je psihiatrična bolnica, torej ni ravno zdrava. Glede na to ji socialna pomoč pripada.

   • Mojca Vočko

    Slabo kaj veste, spoštovani Realist – niti slučajno nisem in nikoli nisem bila duševna bolnica. Zelo slabo ste (dez)informirani.

    • Realist

     Ne trdim, da ste bili kadarkoli duševno bolni, ampak zgolj, da ste ali ste bili psihiatrično zdravljeni. Se opravičujem, če podatkio niso točni, vendar https://www.delo.si/novice/kronika/ljubiteljica-golobov-na-obvezno-zdravljenje.html. Z moje strani so bili navedeni v vašo obrambo.

     Seveda pa če drži, da ste v vseh pogledih zdravi, ne vidim razloga, da zase ne bi poskrbeli brez socialne pomoči. Recimo, da so vas onemogočili kot novinarko, še vedno se da početi tudi kaj drugega

     • Mojca Vočko

      Ni res, NIKOLI me nihče niti sekunde Ni psihiatrično zdravil – niti nikjer v moji zdravstveni kartoteki ni niti sledu o kakšni duševni motnji ali bolezni. Takšna je resnica – vse drugo so medijske manipulacije, več o njih bo javnost izvedela kmalu …

     • šmentanamuha

      Tako je to, realist, če si navadna rdeča ovca brez pameti in brez zadržkov popapaš vse, kar ti servirajo. Opraviči se gospe Mojci Vočko, ker je za zdravje naše države naredila več, kot boš ti kdaj koli. Raje se ji zahvali za njen novinarski pogum, ki je pri naših novinarjih zelo redek.

     • joza joza13

      Ali misliš, da Realist to zmore?
      Ne verjamem…

     • šmentanamuha

      Odvisno od človeka. Kdor se zmore opravičiti, pokaže svojo inteligenco in integriteto.

     • Realist

      Zaradi česa se moram že opravičiti? Zaradi tega, ker v dobri veri upoštevam neko poročilo o dogajanju na sodišču, gospe ne žalim, pojasnim kako in zakaj upoštevam neko poročilo?
      Brez zamere, vendar bi ne bilo slabo, če bi se vi opravičili za svoje zmerljivke. Na podlagi česa razen mojih komentarjev lahko presojate karkoli o mojih dejanjih, pameti, politični usmeritvi ali čemerkoli drugem. V mojih današnjih (kakih predhodnih gotovo niste videli) komentarjih pa preprosto ni dovolj, da bi me lahko tako na splošno ocenjevali. Je pa v vašem izpred pol ure dovolj, da vidim, kako radi obsojate kar na počez..

     • Mojca Vočko

      – upoštevate očitno neverodostojno ali zavajajoče poročilo, Realist. Kakšna je resnica, sem vam razkrila s prve roke. Pri meni ne boste našli sledi kakšne duševne bolezni ali motenosti – ne danes ne v preteklosti. Drugo pa je, kako se režimski sistem loti prodornega preiskovalnega novinarja – v tej centrifugi je mogoče čisto vse, tudi sodni kriminal.

     • Realist

      Poročilo ni bilo očitno neverodostojno, saj ste sami in ta portal tudi potrdili, kaj je v zvezi z vami odredilo sodišče oz dr. Kocmurjeva in dr. Mlakar. Če je bila odločitev morebiti nestrokovna, pa kot mimogrede opazovalec ne morem vedeti.
      Mi je pa iskreno žal, da se mi je zdelo potrebno potegniti se za vas, ko vam je nekdo (črnaovca) očital nedelo ali če hočete lenobo in posredno izkoriščanje sociale. Res je bilo neumno misliti, da ste mogoče bili ali ste še v težavah, v stiski, taki ali drugačni.

     • Mojca Vočko

      Iz vaših besed, Realist, izhaja očitno pomanjkanje pravnega znanja in posledično napačno razumevanje marsičesa – tudi kakšne informacije ali objave … Zanimivo je, da omenjate katastrofalno Margo Kocmur, sicer t. i. zločinsko psihiatrinjo in znano izdajateljico potvorjenih, zlagano-izmišljenih izvedenskih mnenj – meni je (za ”višje sodne potrebe” nekega kazenskega postopka) po pičlih 23 minutah, dokazno shranjenih na zvočnem posnetku, in brez kakršne koli ”zdravstvene listine” DUŠEVNO ZDRAVI izdala kriminalno zlagano kvazi izvedensko mnenje, češ da sem sposobna storitve najhujših kaznivih dejanj zoper življenje, telo in spolno nedotakljivost, kar je pravna podlaga za sankcijo varnostni ukrep obveznega psiho zdravljenja, za kar pa sodišče v resnici ni imelo niti pravne niti zakonske podlage. Presodite sami, ali sem res sposobna ubijati, posiljevati, klati otroke … Sodišče je nato nezakonito zavračalo vse naše dokaze, da sem v resnici duševno zdrava in da je izvedenka – proti sodnemu plačilu – lagala kot cigan. V zid so se z glavo zabijali trije moji zagovorniki, sicer priznani ljubljanski odvetniki – preprosto ni bilo mogoče verjeti nezakonitostim, ki si jih je v dotičnem montiranem kazenskem procesu dovolila ljubljanska sodnija … Ko omenjate dr. Janeza Mlakarja – ta upokojenec takrat sploh ni bil več sodni izvedenec, ker ga je ministrstvo za pravosodje predtem razrešilo kot izvedenca in mu odvzelo licenco, zato po zakonu sploh ne bi bil smel podajati svojega (kvazi izvedenskega) mnenja v predmetnem kazenskem postopku – in, ja, pomembno je, da je nekoč bil sodelavec ali agent Udbe. In kaj je sodišče odredilo zame, kot pravite? Šlo je za kazenski postopek – odrejen varnostni ukrep je sodišče izsililo povsem nezakonito in inkvizicijsko čarovniško, zato se bo vse skupaj slej ko prej razletelo na prafaktorje in pravno padlo (zdaj je zadeva na Ustavnem sodišču RS) – do danes pa me po tem inkvizicijskem nezakonitem kvazi ukrepu nihče niti sekunde ni psihiatrično zdravil in me tudi ne bo. Poudarim naj, da se nad tem čarovniškim kazenskim procesom zoper mene ostro zgraža tudi moja osebna zdravnica, ki je to že 22 let in me zelo dobro pozna – da, gre za totalno zlonamerno uporabo ali zlorabo psihiatričnih plačancev v kazenskem postopku. Toliko na kratko – za ilustracijo resnice. Srčno pa se vam zahvaljujem, da ste se potegnili zame, kot navajate … Vse dobro, M.

 • Franc Šink

  Uboga oseba ki pade državi v kremplje, še hujše pa, hlapcem in dekel pri njej zaposlenih.

  • Mojca Vočko

   – res je.

 • macon

  Gospod tovariš iz ozadja je poklical direktorja CSD in od tedaj se ti obnašajo do Vočkove kot jim je naročeno. Zakone seveda zlorabljajo, ker se počutijo varne v svojih rabotah, gospod tovariš jim to jamči.

  Še en dokaz več o obstoju leve režimske strukture, ki je požrla državo od znotraj in ji vlada in krade milijarde.

 • Grog

  Zakaj je placevala najemnino za stanovanje iz katerega se je izselila 6mesecevov prej ??????

 • šmentanamuha

  Kako že gre tista: mi vsi smo Mojca Vočko… Zavedajte se tega. Uporabila bom Brščičevo besedno zvezo “totalitarno poškodovani” otroci socializma nimajo dovolj pameti in poguma, da bi znali samostojno presoditi na osnovi različnih informacij, katera pije vodo. Niti tega ne želijo. Želijo, da jim nekdo prečisti (cenzurira) resnico in jim jo servira na krožniku. Razmišljanje je navsezadnje naporno delo. Dovolj so parole in zahteve, da se vzame onim, ki imajo “preveč” (po njihovem) in se pretoči k “ubogim”, ki jih zastopajo “pravi” predstavniki ljudstva, ki si za svoj “boj” seveda zaslužijo privilegije in ves nadstandard, ki k temu pritiče. “Poglejte, kako smo dobri, povišali smo vam socialno pomoč!” kriči Levica, kjer so se nagnetli lenuhi, večni študentje, brezdelneži ali odpisani “glumači”. Seveda ob tem niso zahtevali znižanja stroškov dela, da bi te socialce lahko raje kdo zaposlil. Ja, njim gre dobro, kaj pa vam?

  • Mojca Vočko

   – se strinjam.

 • joza joza13

  Udbo – mafijsko delovanje je tudi za ta primer najboljša definicija tega primera.
  Vsak režim se najbolj krčevito vedno brani na točkah, ki so zanj najbolj boleče. Očitno je, da se je Mojca V. kot raziskovalna novinarka lotila raziskovanja delovanja ljudi ( ljudi!!! – ne zgolj sistema, ker sistem so ljudje), kateri so v sami špici mafijske korupcije.

  In kakšen bi tukaj lahko bil zaključek?
  Kdo so ti ljudje? Od kje prihajajo? Kje živijo?
  Od kje jim moč, da zmorejo vplivati na delovanje sodišč, CSD-ja, medijev, …
  Ko si odgovorimo na večino teh vprašanja, je krog sklenjen – gre za mafijo, gre za trdožive in predrzne ostanke UDBE, ki ga uspešno hara na naš račun tudi v t.i. demokraciji.

  Udbo – mafija!
  Kako se zoperstaviti mafiji?
  Obstajajo načini… hehehehe -;).

  Pa še to – Rdeči križ & Unicef že zelo, zelo dolgo ni videl mojega denarja.
  Občasno prispevam zgolj Karitasu, za katerega vem kako deluje.

 • joza joza13

  Ali se kdo vpraša, kako se počuti ga. Mojca V?
  Profesionalno in dosledno je opravljala svojo službo, plačevala davke itd. Na koncu je pristala kot diskriminirana, javno ožigosana, profesionalno diskvalificirana, morda socialno, gmotno in še kako ogrožena !!!

  Vprašajmo se še, kako lahko takšni osebi v takšnem položaju pomagamo?

  • Mojca Vočko

   Zelo plemenit apel s komentarjem – srčna hvala, spoštovani joza joza13.

 • xtc

  Ravnaju tek voluharjev se sploh ni čudit,saj je že predsednik VS pokazal,kako komunisti v SLO razumejo pravo-če mi ne odgovarja pa sodbe ne bom upošteval.
  Ko tak idiotizem zaslišiš od predsednika VS veš kaki idioti so še le nazaj od njega.
  Skratka očitno predsedniku VS ni jasno ,da je sodna hirarhija v bistvu vojaška,podrejeni se pač mora nadrejenemu uklonit in ESČP je najvišji sodni organ ne SLO VS.

  • Mojca Vočko

   Bravo za ta komentar, xtc.

 • Olga2345

  Centri za socialno delo imajo preveč pristojnosti, ki jim niso dorasli in NOBENE odgovornosti!

  • Mojca Vočko

   – res je.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!