fbpx

Popravek: Kako rdeči člani društva proti korupciji obvladujejo slovenske medije ali Drago Kos ne spusti funkcije iz rok

Foto: STA

V uredništvo smo prejeli zahtevo za popravek članka “Kako rdeči člani društva proti korupciji obvladujejo slovenske medije ali Drago Kos ne spusti funkcije iz rok, ki je bil na naši spletni strani objavljen 24. novembra 2016. Popravek Transparency International Slovenia v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Transparency International Slovenia je nepolitična in neodvisna organizacija, ki ima ničelno toleranco do korupcije. 

Ta članek je popravek (odgovor) na besedilo “Kako rdeči člani društva proti korupciji obvladujejo slovenske medije ali Drago Kos ne spusti funkcije iz rok”, ki je bilo na tej spletni strani objavljeno 24. 11. 2016. Menimo, da so podane informacije in podatki nepopolni in vzeti iz konteksta ter s tem zavajajoči, zaradi česar lahko bralec dobi napačen vtis, da Transparency International Slovenia – Društva Integriteta (v nadaljevanju TI Slovenia) ne deluje transparentno, zakonito, neodvisno, nepolitično in nekoruptivno.

Takšen način poročanja krni ugled TI Slovenia, njegovih zaposlenih in članov ter projektov, ki jih društvo izvaja, kot tudi mednarodne organizacije Transparency International, katere član je. Navedenemu bi se lahko avtorica izognila, če bi se bolj poglobila v materijo, pri čemer bi se za pomoč lahko obrnila na TI Slovenia, s tem pa bi dala tudi možnost, da se do stališč, ki so bila podana v članku, tudi opredeli. Na površen pristop kažejo tudi povzemanje, sklicevanje in dobesedni prepisi besedil medija Požar report z dne 7. 1. 2011 in medija Demokracija z dne 20. 1. 2011 brez omembe in upoštevanja že objavljenih popravkov in odgovorov.

Društvo Integriteta (sedaj TI Slovenia) je leta 2009 ustanovila skupina državljanov, ki jih skrbi razraščanje korupcije v Sloveniji. Zavzema se za transparentno delovanje javnega in zasebnega sektorja ter ima ničelno toleranco do korupcije. Podatke o ustanoviteljih je moč, enako kot za vsa druga društva, ki delujejo v Sloveniji, pridobiti na Ministrstvu za notranje zadeve. Spletna portala Ajpes in Bizi.si teh podatkov na svojih spletnih straneh ne objavljata, saj jim zakonodaja tega ne dovoljuje oziroma omogoča. Posledično je navedba, da v TI Slovenia »spretno zakrivamo« podatke o ustanoviteljih napačna.

TI Slovenia že vse od ustanovitve deluje neodvisno in transparentno ter skladno z načeli svetovno priznane mednarodne organizacije Transparency International, ki je osrednja in najbolj prepoznavna svetovna organizacija s področja boja zoper korupcijo. Po dolgotrajnih postopkih včlanitve v to mrežo mednarodnih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 110 organizacij in 46 individualnih članov, je TI Slovenia postalo njen redni član leta 2012.

Po sklepu zbora članov (2014) se je društvo Integriteta v letu 2015 formalno preimenovalo iz Integriteta – društvo za etičnost javnega delovanja v Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta, kar pomeni, da je vedno bila ena organizacija in ni nastala za iz dveh društev. Enako velja za spletne strani TI Slovenia. www.integriteta.si obiskovalcu omogoči vpogled v delovanje društva in arhivske projekte do prehoda na novo spletno stran www.transparency.si, na kateri si lahko podrobneje preberete o vseh dejavnostih o preprečevanju korupcije, vzpostavljanju integritete in višje transparentnosti, za kar se prizadevamo. Prehod na slednjo je posledica težnje Transparency International k poenoteni spletni podobi svojih podružnic. To je na arhivski strani tudi jasno dvakrat označeno.

Ker je transparentnost delovanja za TI Slovenia osrednjega pomena, omogoča vpogled v vse vidike poslovanja. Vsi uradni akti in drugi dokumenti, na podlagi katerih posluje, vključno s statutom, politiko in smernicami financiranja in sprejemanja donacij, so javno dostopni na spletni strani. Dostopna so tudi vsa finančna in vsebinska poročila od ustanovitve društva ter redne letne revizije poslovanja. Objavljeni so tudi vsi trenutni in zaključeni projekti, ki vključujejo tudi pregled financiranja.

Mladinski projekt proti korupciji
Nepričakovano pozornost je vsaj posredno v besedilu pritegnil mednarodni projekt Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja boja proti korupciji. Med opisom nalog Vida Dorie je bil kot nenavaden izpostavljen naziv »mladinski delavec«. Ta naziv je pridobil na podlagi projektne dokumentacije zaradi svoje vloge v projektu, ki ga financira Evropska komisija in je namenjen izobraževanju srednješolskih profesorjev in dijakov na področju preprečevanja korupcije, vzpostavljanja integritete, transparentnosti in odgovornosti.

Podpis Pakta integritete omogoča nadzor javnosti nad porabo javnega denarja
Največ pozornosti pa je bil v članku deležen najnovejši projekt Pakt integritete. Pakti integritete, ki jih promovira in financira Evropska komisija, se izvajajo v 11 državah Evropske Unije. Gre za preventivni mehanizem za preprečevanje korupcije in enega najvišjih standardov transparentnosti na svetu, ki omogoča transparenten nadzor javnosti nad porabo javnega denarja. Na razpisih Evropske komisije je za sodelovanje v projektu izbrano slovensko Ministrstvo za zdravje, in sicer projekt Energetske obnove bolnišnic, za nadzornika nad transparentno porabo sredstev v okviru tega projekta pa v ločenem razpisu TI Slovenia.

V nasprotju z navedbami v članku, vključitev Ministrstva za zdravje v projekt le-temu ne bo omogočilo zaposlovanje novih strokovnjakov. Strokovnjake po projektu mora namreč zaposliti TI Slovenia, in to skladno s proračunom, ki ga je odobrila Evropska komisija pri prijavi projekta. O namenski porabi sredstev pa bo moral TI Slovenia vsakih šest mesecev poročati. Ob tem pa za najvišjo transparentnost zaposlovanja TI Slovenia pri sklepanju vsakršnih zunanjih svetovalnih ali strokovnih pogodb skladno z mednarodnimi in internimi (javno objavljenimi) pravilniki zagotavlja še dodatno dolžno skrbnost.

Zloraba (EU) javnih sredstev skozi procese javnega naročanja v višini skoraj milijarde evrov
Avtorica je zapisala, da je Pakt integritete »nerazumljivo« dejanje, ker so tako ali tako javne ustanove že »zavezane k javni naročilom in izbiri najboljših ponudnikov«. Želimo pojasniti, da zakonodaja EU na področju javnih naročil v vseh državah članicah porabnike javnih sredstev zavezuje k smotrni porabi, a podatki OLAF-a za minulo leto kažejo izgube v višini skoraj milijarde evrov zaradi goljufij pri razdeljevanju sredstev EU v vseh fazah postopkov. Z implementacijo alternativnega mehanizma za preprečevanje goljufij Pakta integritete lahko zmanjšamo in preprečimo zlorabo in odtujevanje javnih (EU) sredstev. Več informacij lahko najdete v priročniku.

Ugotavljamo, da sta avtorica Marjanca Scheicher in Nova24TV z objavo zavajajočih informacij, nepreverjenih dejstev ali polovičnih informacij kršili novinarske standarde in novinarsko etiko. Na spletni strani www.Nova24TV.si so v navedenem besedilu navajali napačne informacije, izkrivljali dejstva v zvezi z delovanjem članice mednarodne, njenih zaposlenih in njenih članov. Informacije v zvezi z delovanjem TI Slovenia so javno dostopne na www.transparency.si, lahko pa bi jih pridobili tudi, če bi z nami stopili v stik in jih preverili. Avtorica dejstev glede delovanja društva (kljub temu da so vsa javno objavljena na spletu) ni preverila, niti za pojasnila ni zaprosila organizacije. V nekaterih delih besedila je razvidno celo povzemanje, sklicevanje in dobeseden prepis besedila medija Požar report (iz dne 7. 1. 2011) in medija Demokracija (iz dne 20. 1. 2011). Pri tem navajanju pa avtorica ni upoštevala našega zahtevanega in tudi objavljenega popravka in odgovora članka v Demokraciji.

Transparency International Slovenia

[Opomba: Popravek je objavljen v izvorni obliki in ni lektoriran.]

Uredništvo Nova24TV